ADR-kurs - transport av farlig godsSted: Rogne Aut. Trafikkskule AS
          Møre og Romsdal, Ålesund
Kursadresse: Storevågen 73, 6020 Ålesund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon

Vi tilbyr ADR-kurs, transport av farlig gods. Farlig gods er faste stoffer, væsker eller gasser som kan skade mennesker, andre levende organismer, eiendom eller miljø. De er ofte gjenstand for kjemikalieregelverket.

Farlig gods inkludere ting som er radioaktive, brennbare, eksplosive, etsende, oksiderende, kvelende, biologiske, giftige, sykdomsfremkallende, eller allergifremkallende. Også inkludert er fysiske tilstander som komprimerte gasser og væsker eller varme ting, inkludert alle varer som inneholder slike materialer eller kjemikalier, eller kan ha andre egenskaper som gjør dem farlige i spesielle tilfeller.

Målgruppe for kurset

Alle som trenger ADR-kurs - transport av farlig gods