ADR-kurs farlig gods - TankSted: Surnadal Transport AS
          Møre og Romsdal, Surnadal
Kursadresse: Industrivegen 49, 6652 Surna (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Vi tilbyr ADR-kurs farlig gods - Tank. Transportbransjens Opplæringskontor for Møre og Romsdal (TOK) tilbyr ADR kurs for alle som har behov for å fornye sitt kompetansebevis, eller som har behov for et relevant kurs for å håndtere farlig gods i tråd med regelverket.

Vi legger ut på vår hjemmeside fortløpende når og hvor vi skal ha neste kurs, vi kjører kurs både i uker og helg. For bedriftsinterne kurs vennligst ta kontakt så avtaler vi tid og sted. Vi kan avholde ADR kurs de fleste steder på forespørsel, avhengig av et minimums antall deltagere før oppstart.

TOK tilbyr følgende ADR-kurs:
• Grunnleggende
• Spesialiseringskurs
• Tank
• Klasse 1 eksplosive stoffer
• Klasse 7 radioaktivt materiale

Vennligst ta kontakt eller meld dere på et allerede oppsatt kurs

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker ADR-kurs farlig gods - Tank