ADR farligt gods seminarKursarrangør: Bureau Veritas
Sted: Huset mødecenter
          Utlandet, Danmark
Kursadresse: Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:45 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 1.950

Vi tilbyder ADR farligt gods seminar. Kurset sætter deltageren i stand til at pakke, mærke, læsse og transportere farligt gods der sendes efter reglerne om begrænset mængde, efter ADR konventionen og de nationale bekendtgørelser.

Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.

Indhold:
• Identifikation af farligt gods
• Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
• Ansvarsfordeling
• Lempelser / undtagelser
• Valg af emballager
• Pakning af emballager
• Mærkning af emballager
• Sammenlæsning / adskillelse
• Transport af emballager
• Uheld og hændelser med farligt gods
• Dansk national lovgivning

Program for dagen:
kl 08:45 - 09:15 - Velkomst, registrering og morgenmad
kl 09:15 - 10:30 - Ændringer i farligt gods reglerne i overskriftform, herunder overgangsbestemmelser v/Camilla, Per og Mikkel, Bureau Veritas HSE.
kl 10:30 - 11:45 - Dit oplag set fra brandmandens side v/Bo Østergaard
kl 11.45 - 12:30 - Frokost
kl 12:30 - 13:45 - Workshop 1
kl 13:45 - 14:15 - Pause og lokaleskifte
kl 14:15 - 15:30 - Workshop 2
kl 15:30 - 16:00 - Spørgsmål & tak for i dag

Læringsudbytte:
1) Viden:
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods og hvordan det afgøres om det kan sendes som begrænset mængde

2) Færdigheder:
Kursisten kan udføre pakning og mærkning af farligt gods, så det kan sendes som begrænset mængde

3) Kompetencer:
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods som begrænset mængde

Målgruppe:
Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med landevejstransport