ADR Kørsel i små mængderKursarrangør: Bureau Veritas
Sted: Bureau Veritas Business Academy
          Utlandet, Danmark
Kursadresse: Oldenborggade 25-31, 7000 Fredericia (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:30 - 16:30
Varighet: 1 dag
Pris: 3.980

Vi tilbyder kurs i ADR kørsel i små mængder. Efter kurset må deltageren transportere farligt gods i små mængder (Under frimængden, som begrænset mængde eller som undtaget gods), samt pakke, afmærke og dokumentere farligt gods.

Indhold:
• Identifikation af farligt gods
• Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
• Ansvarsfordeling
• Lempelser / undtagelser
• Kontrol af emballager
• Kontrol af transportdokumenter
• Pakkeattest
• Skriftlige anvisninger
• Sammenlæsning / adskillelse
• Stuvning og surring af gods
• Uheld og hændelser med farligt gods
• Dansk national lovgivning

Lovgivning:
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.

Læringsudbytte:
1) Viden:
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods

2) Færdigheder:
Kursisten kan udføre chaufførens kontrol af en forsendelse med farligt gods før transporten påbegyndes

3) Kompetencer:
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse og transport af farligt gods

Målgruppe:
Medarbejdere, der transporterer farligt gods i små mængder