A3-problemløsningKursarrangør: Aksena AS
Sted: Hele landet, I våre lokaler eller ved din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i A3-problemløsning. Lær om standardisert problemløsning og rotårsaks-analyse. Metodisk problemløsning med rotårsaksanalyse er viktig ved uønskede hendelser og i arbeidet med kontinuerlige forbedringer.

Viktig fordi en standardisert tilnærming forenkler kommunikasjonen og involveringen. Viktig også fordi rotårsaksanalysen er nødvendig for å utvikle varige og kosteffektive løsninger.

Målsettingen med kurset er:
• Gjøre deg i stand til å gjennomføre og fasilitere A3-problemløsning med rotårsaksanalyse.
• Gi deg en forståelse av hvordan A3-problemløsning passer inn med øvrige Lean-verktøy i arbeidet med kontinuerlige forbedringer.

Hensiktsmessig forarbeid:
Du som deltaker bør ha med deg et identifisert et problem som du kan jobbe med under kurset. Egenskaper ved problemet:
• Bør være reelt (dvs. finnes i dag) og helst være viktig
• Bør ikke være trivielt. Det vil si at det bør være flere ukjente (eventuelt omstridte) årsaker
• Vil fortsatt eksistere om 6 måneder om ingen tar tak i det
• Du bør ha god kunnskap om problemet og de mulige bakenforliggende årsakene

Innhold:
• A3-problemløsning og sammenhengen med Lean og Lean Six Sigma
• Metodisk problemløsning i det daglige arbeidet med kontinuerlige forbedringer og i forbindelse med hendelser med strenge krav til respons (task force)
• Fasilitering av problemløsning med rotårsaksanalyse
• Introduksjon til dataanalyse og prosessanalyse som verktøy for styrke antakelser om årsak-virkning
• Øving: A3-problemløsning på eget problem (se over)

Verktøy og metoder som gjennomgås:
• Maler for A3-problemløsning
• PDCA, 8D og DMAIC som problemløsningmetoder
• Ulike prioriteringsverktøy
• Fiskebeinsdiagrammer
• 5xhvorfor
• Brainwriting
• Introduksjon til histogram, kontroll diagram, paretodiagram, scatterdiagram
• Introduksjon til flytskjemaer