A1.E-kurs Kvalitet - struktur for kvalitetKursarrangør: Kvalitet og Risiko Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når og hvor det måtte passe - tilgang ett helt år
Varighet: 1 dag
Pris: 2500

Struktur for kvalitet Innføring i ledelsessystem, kvalitetspolicy, prosesser, prosedyrer og kontinuerlig forbedring. Når du er ferdig med kurset, kan du forklare viktigheten av at virksomhetens toppledere forplikter seg og hva deres ansvar består av, i tillegg til ansvaret til de som er kvalitetsan

Tema/innhold:

Ledelsesystemer
Etablering og dokumentasjon av ledelsessystemer
Kvalitetspolicy
Prosesser
Roller og ansvar
Vedlikehold av systemet
Kontinuerlig forbedring
Metoder: SIPOC
Struktur i kvalitetssammenheng

Viktige læringsmål:

Kjenne til hva som må dokumenteres i et ledelsessystem
Kjenne til hva kvalitetspolicy er og hva den inneholder
Kjenne til hvordan ledelsessystemet må vedlikeholdes
Kjenne til enkle forbedringsmetoder som PDCA
Beskrive de viktigste bestanddelene i et ledelsessystem
Kunne sette opp forslag til kvalitetspolicy i egen virksomhet
Foreslå tiltak for drift og vedlikehold av ledelsessystemet
Gjennomføre en enkel SIPOC analyse og kartlegge behov for detaljeringsgrad