A og B Fallsikring og redning NOG 113Kursarrangør: PNI Opplæringssenter AS
Sted: PNI Opplæringssenter AS - Forus Vest
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Røynebergsletta 30, 4052 Røyneberg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:30 - 15:30
Varighet: 3 dager
Pris: fra 8.260
Neste kurs: 24.02.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i A og B Fallsikring og redning NOG 113. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person.

Redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke.

Kursinnhold:
• Innledning
• Regelverk, retningslinjer
• Beste praksis
• Risikovurdering
• Fallsikringsutstyr
• Bruk av personlig verneutstyr
• Kunnskap om ulikt utstyr og metoder
• Utstyrets begrensninger og muligheter
• Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
• Konsekvenser av fall
• Praktiske og teoretisk gjennomgang av redningsøvelser

• Planlegging og risikovurdering av redning
• Grunnleggende førstehjelp
• Redningsinnsats m/friskluftsutstyr
• Redning av fritt hengende person
• Redning fra tanker / trange rom
• Redning over åpen sjø
• Nedfiring / heising av person
• Stabilisering av person
• Kunnskap om hengetraume
• Praktisk eksamen
• Teoretisk eksamen

Antall:
Minimum antall kandidater: 4
Maksimalt antall kandidater: 12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)
Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve: 90%


Målgruppe for kurset:
Personell som inngår i fallsikring / redningslag om bord på en installasjon, men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av en redningsoperasjon, evakueringsutstyr etter en fallulykke ved bruk av fallsikrings / redningsutstyr.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper


Eksamen/sertifisering:
En praktisk prøve og en teoretisk prøve min. 20 spørsmål. Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder / kurs koordinator.