4mat 6.Medarbeiderskap og engasjement på arbeidsplassen BedriftsKursarrangør: CoachTeam as
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon
Varighet: 1 dag – 6 timer

Om engasjement for bedre resultater Dette endags seminaret er utviklet for å undersøke nøkkelfaktorene som skaper en positiv følelse av forpliktelse hos medarbeidere.

Deltakerne vil oppleve sin egen forhistorie med engasjement og engasjerte personer, og vil trene på og tilpasse prosedyrer som benyttes av ledere som inspirerer til engasjement hos sine medarbeidere.

4MAT rammeverket er spesielt nyttig i det å forstå, planlegge og implementere disse strategiene, og det benyttes i dette seminaret som verktøy til å forenkle disse komplekse elementene.

Deltakerne vil:
• øke sin forståelse av klimaet som oppmuntrer til engasjement.
• bli dyktige på strategier involvert i ledelse som skaper grunnlag for og årsak til engasjement.
• bruke 4MAT til å planlegge og implementere manifestasjonen av engasjement ved deres arbeidsplass

Uttalelser

Se "resultater" under våre websider: www.coachteam.no