4mat 3. Kommunikasjon for effektivt samarbeid - bedriftsinterntKursarrangør: CoachTeam as
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon
Varighet: 1 dag – 6 timer

Dette endags seminaret gir deltakere en opplevelse av ulikheter og variasjoner som ligger i kommunikasjonens karaktertrekk gjennom nøkkelfasene i enhver læringsopplevelse.

Om effektive budskap som når frem

4MAT rammeverket vil illustrere behovet for ulike ferdigheter etter som kommunikasjons-prosjekter går fremover. Deltakerne vil øve på og tilpasse disse ferdighetene til sin egen arbeidssituasjon og utvikle sine egne personlige uttrykk.

Deltakerne vil:
• Forbedre sin forståelse av egne kommunikative styrker.
• Øke sin forståelse av innflytelsen som ulike kommunikasjonsstiler har.
• Skissere ferdighetene til en dyktig kommunikator.
• Forbedre egne kommunikasjonsferdigheter.

Uttalelser

Se "resultater" under våre websider: www.coachteam.no

Vis flere tilsvarende kurs: