4 trinns-PEP - bedriftsinterntKursarrangør: PEPworldwide Norge
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Ønsker du bedre tidsstyring, struktur og oversikt? Visste du at de som håndterer mail smart får 4 timer ekstra per uke? Lær enkle grep og teknikker som umiddelbart gir bedre arbeidshverdag ved økt mestringsfølelse, kontroll og respekt for egen og andres tid.

PEP med 4 trinn er vårt mest benyttede program som består av et forprosjekt og 4 besøk fordelt over 6 - 8 måneder. Forprosjektet består av en elektronisk basert spørreundersøkelse kombinert med et intervju av hver enkelt deltaker. Deretter settes detaljene i programmet sammen. Gjennom de 4 besøkene blir det god anledning til å legge inn elementer av opplæring og utvikling som det for kunden er ønskelig å ha fokus på.


Alle PEP programmene inneholder obligatoriske elementer.

Disse er:
• Forprosjekt med spørreskjema på internett og intervju
• Gjør det nå! - filosofien for å motvirke egen utsettelsesatferd
• Organisering av arbeidssituasjonen, både elektronisk og papirbasert
• Oppgaveplanlegging, på både dags- uke- og månedsbasis. Både elektroniske og papirbaserte verktøy
• Økt fokus på kjernevirksomheten
• Bevisstgjøring av egne tidslekkasjer eller sløserier
• Bedre utnyttelse av tilgjengelig teknologi
• Personlig oppfølging

Valgfrie temaer:
• Behovet for samspillsregler
• Organisering og strukturering av elektroniske fellesområder
• Kvalitetssikring - Lean - Totalkvalitet. Kan implementeres med ønsket tyngde
• Møteeffektivisering
• Stressreduksjon
• Hva er service
• Multitasking
• Sosiale medier

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Ledere og medarbeidere på alle nivåer

Uttalelser

Svenska Enskilda Banken har effektivisert 120 av sine medarbeidere med IBTs program PEP - Gjør det nå!
Forsikringsselskapet IF, Bedriftskanalen, har besluttet å benytte PEP for alle ansatte i Norge.
I Trondheim har NTNU, Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, bestemt seg for PEP og startet en pilot.
Canon Norge engasjerer IBT med programmet PEP - Gjør det nå! for å øke den personlige effektiviteten.

Vis flere tilsvarende kurs: