3 trinns-PEP - bedriftsinterntKursarrangør: PEPworldwide Norge
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Visste du at de som håndterer mail smart får 4 timer ekstra per uke? Lær enkle grep og teknikker som umiddelbart gir bedre arbeidshverdag ved økt mestringsfølelse, kontroll og respekt for egen og andres tid. Individuell oppfølging sikrer varige endringer og gode arbeidsvaner.

Personlige effktivitetsprogrammet PEP med 3 trinn er vår basismodell som leveres med forprosjekt, men ellers bare 3 trinn. Programmet leveres over 3 - 4 måneder. Det er begrensede muligheter for kunden til å ta inn spesielle fokusområder eller treningsbehov.


Alle PEP programmene inneholder obligatoriske elementer.

Disse er:
• Forprosjekt med spørreskjema på internett og intervju
• Gjør det nå! - filosofien for å motvirke egen utsettelsesatferd
• Organisering av arbeidssituasjonen, både elektronisk og papirbasert
• Oppgaveplanlegging, på både dags- uke- og månedsbasis. Både elektroniske og papirbaserte verktøy
• Økt fokus på kjernevirksomheten
• Bevisstgjøring av egne tidslekkasjer eller sløserier
• Bedre utnyttelse av tilgjengelig teknologi
• Personlig oppfølging

Valgfrie temaer:
• Behovet for samspillsregler
• Organisering og strukturering av elektroniske fellesområder
• Møteeffektivisering
• Sosiale medier

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Ledere og medarbeidere på alle nivåer

Uttalelser

Svenska Enskilda Banken har effektivisert 120 av sine medarbeidere med IBTs program PEP - Gjør det nå!
Forsikringsselskapet IF, Bedriftskanalen, har besluttet å benytte PEP for alle ansatte i Norge.
I Trondheim har NTNU, Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, bestemt seg for PEP og startet en pilot.
Canon Norge engasjerer IBT med programmet PEP - Gjør det nå! for å øke den personlige effektiviteten.

Vis flere tilsvarende kurs: