25 tips og råd om: Gründervirksomhet & Start-ups i praksis teamsKursarrangør: Styreforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 08:30 - 09:30
Varighet: 1 time
Pris: 2.450/gratis

25 tips og råd om: Gründervirksomhet & Start-ups i praksis Kurset er live med styrekonsulent via Teams og inkluderer kursmateriell, tips og råd.

GRATIS for deg som er medlem av Styreforeningen på de faste oppsatte datoene i kursplanen på nett.

Medlemmer kan alternativt bestille dette kurset særskllt for "seg selv" - individuellt kurs - på en nærmere avtalt dato. Da får du tiden med kursholer alene. Pris er da kr. 2.450,- + mva. (NB! Kun for medlemmer)

Går du med tanker om å etablere virksomhet? Skape noe helt nytt? Skal du igang som grunder, skape knoppskyting i etablert virksomhet? Eller er det entreprenøren i deg som søker partnere for å reallisere den store forretningsideen.

Er du i styret der nye forretningsmuligheter har "dukket" opp, der nye produkter formes og kommer til liv, der tjenester konseptualiseres?

Etter å ha arbeidet med grunderprosjekter gjennom en årrekke, i inn- og utland. Etter å ha reist verden rundt med ulike konsepter og entreprenører for å skape interesse, markeder, produksjonsalianser og/eller partnere er dette noe flere av oss her vet mye om. Styreforeningen har bidratt i 100 vis av etableringer og grunderprosjekter og her har vi inngående kjennskap til alle sider av entreprenørskap, forretningsutvikling og vekst.

KURSINNHOLD PÅ DETTE KURSET:
• Hva kjennetegner en god forretningside - i prakis?

• Vurderingsmetoder og analyse av grunderideer?

• "Den gode ideen" og veien videre fremover

• Suksesskriteriene for å løfte en ide ut til iverksetting

• Kritiske faktorer og faser og forberedelsene du bør gjøre

• Ressurser, nettverk, døråpnere og partnere

• Kapitalisering, selskapsvalg og vesentlige avtaleelementer for grunder

• OPPSUMMERING med minimum 25 "headlights" fra dette kurset