240805 Tegnekurs- Intensivt med Carl-Martin SandvoldKursarrangør: OMK - Oslo Malerklubb
Sted: Oslo Malerklubb - inngang fra Briskebyvn. 50 bak Rema 1000
          Oslo, Briskeby
Kursadresse: Briskebyveien 50, 0259 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Mandag-torsdag 13-17.00 hverdag/each day
Varighet: 4 dager
Pris: 2.750
Neste kurs: 05.08.2024 | Vis alle kursdatoer

Med hensikten å bli så god som mulig så fort som mulig lagde jeg tegne-øvelser basert på ideen bak “Deliberate practice”, eller på norsk “bevist øvelse”. Deliberate practice er hva Michael Jordan og Tiger Woods gjør når det å bli bedre har blitt nesten umulig!

Intensiv tegnekurs/Drawing Intensive

Kurset starter med en introduksjons-prat hvor vi tar for oss blant annet:

*Materialene vi skal bruke og hvordan vi best bruker dem
*Klargjøring av Ideene bak Deliberate practice for å sørge for maksimalt fokus og bevissthet rundt hvor vi retter fokuset vårt i hvert øyeblikk.
*Mesterkopier, hvorfor gjør vi mesterkopier? Hvordan bør vi tenke når vi gjør mesterkopier? Forskjellige grunner til å gjøre mesterkopier.

Kurset går over fire dager og er designet for utvikle tegneferdighetene dine så fort som mulig og å vise deg en veldig effektiv øvelse du kan bruke videre for å maksimere fremgang og utvikling.
Denne workshopen handler om å terpe! Dagene er derfor like. Dagene vil være krevende men også givende. Denne workshopen er for deg som er klar for å gi litt ekstra. Det er også en fantastisk oppvarming til neste ukes Kull-tegne kurs uten at de på noen måte trenger hverandre.
Vi repeterer et lite utvalg tegninger som vi så analyserer for å finne ut hva det er som holder deg mest tilbake. Deretter tar vi spesielt tak i dine svake punkt legger ekstra fokus på disse, og gjentar prosessen. Absolutt ingenting har forbedret mine tegneferdigheter som øvelsene jeg viser dere i denne workshopen.

LEARN MORE ABOUT DELIBERATE PRACTICE!

English version

Trying to get as good as possible as quickly as possible some years ago I designed drawing exercises based on the ideas of Deliberate Practice. Deliberate practice is what Michael Jordan and Tiger Woods do to get better when getting better has become almost impossible. In this workshop I show you these exercises. I do them alongside you, and I will push you hard to to linger at that very difficult place, right at the edge of your ability where serious learning and improvement take place.

Intensiv tegekurs/Drawing Intensive
Course structure

The course starts with an introductory talk where we cover, among other things:


-The materials we will use and how to best use them
- Clarification of the Ideas behind Deliberate practice to ensure maximum focus and awareness of what we chose to focus on in each moment.
-Master copies, why make master copies? How should we think when making master copies?

The course is held over four days and is designed to develop your drawing skills as quickly as possible and to show you a very effective exercise that you can use to maximise your progress and development further.
This workshop is very much about repetition. Deliberate repetition to be presise. The four days are therefore very much the same except from the introductory talk and the concluding talk. The days will be demanding but also rewarding. We repeat a small selection of drawings which we then analyse to find out what is holding you back the most. We then take special note of your weakest areas, put extra focus on these, and repeat the process withe the same drawings so that measuring of progress will be seen clearly. Absolutely nothing has improved my drawing skills like the exercises I show you in this workshop. I am sure it will be very valuable for you as well.
Hope to see you there!


Instruktør:
Carl-Martin Sandvold elsker å male og tegne portretter! Han har studert i nesten 10 år ved mange anerkjente kunstskoler, både i New York og Firenze. På de årene har han vært innom alle de dominerende teknikkene i dagens realisme scene. I tillegg til maleri og tegning har han også studert skulptur i fire år. 2019 ble han nr to i British Petroleums Portrait Competition og et av hans portretter henger i National Portrait Gallery, London. Nå har han lyst til å dele hva han har lært med dere!

2015-2016
Charles Cecil Studios (Firenze, Italia). Portrett-maleri og portrett-tegning.
Lærere: Charles Cecil, Matthew James Collins og Urban Larson.

2013
The National Academy (New York, USA). Figur-maleri og portrett-maleri.
Lærer: Jennifer Genari.

2011-2013
The Grand Central Academy (New York, USA): Figur-tegning, gips-tegning, portrett-maling og skulptur.
Lærere: Jacob Collins, Edward Minoff, Travis Schlaht, Joshua Larock, Scott Wadell og Chris Wadell.

2005-2009
The Florence Academy of Art (Firenze, Italia). Figur- og portrett-skulptur, figur-tegning, gips-tegning, anatomi og perspektiv-tegning.
Lærere: Robert Bodem, Cody Swanson, Daniel Graves, Ben Fenske, Jordan Sokol og Leo Mancini Hresko.
Kurset passer for alle nivåer og aldersgrupper.

Om kurset mot formodning skulle bli kansellert, vil hele kursavgiften bli refundert.