Tør du tenke annerledes?

Roy Drange Hansen, 03.12.2007

Ved å åpne for nye muligheter kan din bedrift få en svært engasjert medarbeider uten lønnskostnader i 21 måneder. Innkjøpsnytt følger Telenors Handicap-program.

Noen grupper arbeidssøkere stiller lenger bak i køen ved tilsetting enn andre. Blant disse gruppene er de funksjonshemmede, samt de hørsels- og synshemmede.
Visste du at Telenor i snart ti år har kjørt et Handicap-program (HCP) med tilbud nettopp til denne gruppen kandidater? Programmet er et arbeidsmarkedstiltak.
Rikstrygdeverkets prosjekt for inkluderende arbeidsliv, Aetat, Arbeidsdirektoratet og Telenor ønsker å spre tenkemåten til andre bedrifter.
InnkjøpsNytt skal i en artikkelserie komme nærmere inn på HCP og vi skal også følge noen av deltakerne gjennom det toårige programmet.

Opplæringsprogram
HCP går i korthet ut på at deltakerne gjennom en to års periode får gjennomgå et opplærings- og arbeidstreningsprogram. De er på yrkesrettet attføring i hele perioden. Programmet støttes av Aetat med kr 100 000 pr. deltaker utbetalt med kr 50 000 årlig under forutsetning av at deltakeren tilfredsstiller kravene til gjennomført kvalifiseringskurs (de tre første mnd). Midlene benyttes til kurs, selvstudiebøker og liknende. Programmet bistår den enkelte med å søke hjelpemiddelsentralen om nødvendig utstyr for tilrettelegging av arbeidsplassen. Telenor selv bidrar med støtte fra egen HMS-tjeneste, kontorplass og interne ressurser for å tilrettelegge for mest mulig effektiv opplæring og inkludering i arbeidslivet.

Firedelt modell
Inntak: Skjer 2-4 ganger årlig. Søkere må være på yrkesrettet attføring fra Aetat og de må ha bestått videregående skole eller ha annen relevant utdannelse.
Kvalifisering: De tre første månedene er en kvalifiseringsperiode. Man gjennomgår da flere kurs. Introduksjonskurs, IKT med Microsoft Office Specialist, kurset ”Ut i jobb” og kommunikasjonskurset ”Unik som jeg er” i samarbeid med CoachTeam as.
Arbeidstrening: Oppnås dersom man har tilfredsstilt kravet til kvalifisering de tre første månedene. Arbeidstreningen skjer i Telenor eller i en bedrift Telenor samarbeider med. Deltakerne er underlagt de samme kravene som andre arbeidstakere i bedriften. Deltakeren kan anses som en tilleggsressurs i denne perioden, og HCP har gode erfaringer med utplassering i stillinger innenfor helpdesk, service, drift, overvåking, kundebehandling, økonomi og administrative oppgaver. HCP bistår med veiledning og tilrettelegging i hele programperioden.
Avslutning: Målsettingen er at den enkelte deltaker etter fullendt program får fast jobb. Dersom en deltaker blir tilbudt fast stilling før programperioden er utløpt, så legges det til rette for at deltakeren skal kunne takke ja til stillingen. Målet er da nådd - å bidra til at deltakerne får seg fast arbeid hos Telenor eller annen arbeidsgiver.

Vi skal følge programmet som startet opp i 27. september 2005, og vi starter med å presentere en kort ressursprofil på deltakerne:

Irene Stjern (41)
Irene har markedsføringsutdannelse fra Næringsakademiet og har vært kjørelærer i seks år. Irene ønsker å bruke sin pedagogiske kunnskap og sine kontaktskapende evner til på sikt å gjøre vanskeligstilte barns og ungdommers liv bedre. Hun har MS, bruker støtte på høyre arm og ben i perioder og ønsker seg en 50-80 prosent stilling.

Laila Vågbø (33)
IT - Grunnstudium - Systemarbeid (Den Polytekniske Høyskole), VGS (Handel og kontor). Hun har jobbet sammenhengende syv år innen regnskap. Ønsker å jobbe med nettverksdrift, web-design eller systemutvikling i en liten eller mellomstor bedrift. Laila har som mål å få seg 100 prosent stilling i Trondheim. Hun har hørselstap, bruker mikrolink og teleslynge i kurs/møter.

Ingrid Line Hernholm (45)
Bachelor i offentlig styring (Høgskolen i Oslo), Grunnfag Sosialøkonomi og Sosiologi (Universitetet i Oslo). Hun har vært saksbehandler ved Frogn trygdekontor og sekretær ved Oslo Hørselshemmedes forening. Ønsker seg jobb i offentlig virksomhet, innen administrasjon, og er svært interessert i å videreutvikle og fordype seg faglig gjennom jobb og tilleggsutdannelse. Ingrid Line er hørselshemmet og bruker teleslynge ved møter/kurs.

Bernt Anders Bakke Schea (26)
Diplomøkonom BI med spisskompetanse innen markedsføring. Er teknisk interessert, opptatt av god planlegging og helhetlig tankegang. Vil gjerne utvikle seg til prosjektleder innen IT- eller telekommunikasjonsrelaterte prosjekter. Liker både å jobbe selvstendig og i team. Vil bruke sine kunnskaper innen markedsføring i sitt arbeid. Bernt Anders er rullestolbruker pga en medfødt muskelsykdom og har personlig assistent.

Kurs i kvalifiseringsperioden (de første tre månedene)
IKT-kurs Microsoft Office Specialist hos Telenor og ”Ut i jobb kurs” i regi av Manpower tilhører en kategori kurs som arbeidsgiverne lett kan assosiere seg med.
I HCP har vi med en gruppe ressurser å gjøre som mer enn de fleste føler seg annerledes. Mange har opplevd avslag etter avslag på jobbsøknader og lang tids lediggang. Da blir veien til arbeidslivet etter hvert nesten uoverkommelig. Selvfølelsen synker naturlig nok, selv om det er mange uten funksjonshemminger i samme båt.
Leder Ingrid Ihme i Telenors HCP-program sier: ”Ut fra erfaring er det mange av deltakerne som sliter med å selge seg selv og sin kompetanse til arbeidsgivere. HCP-programmet ønsker å styrke og støtte deltakerne”. Kommunikasjonsprogrammet ”Unik som jeg er” fokuserer på nettopp dette: Egenutvikling, mål og arbeidslivets forventninger. Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom selskapet CoachTeam as og Telenors HCP-program.

Motivasjon, selvfølelse og berikelse
Daglig leder og coach Lene Fjellheim i CoachTeam as holder i disse dager kurset for Irene, Laila, Ingrid Line og Bernt Anders i Telenors lokaler på Fornebu. ”Unik som jeg er” bidrar til å få deltakeren til å forstå at han eller hun er unik. Man får eierskap og ansvarsfølelse for egne drømmer, visjoner og mål. Deltakerne stimuleres i kurset til egen motivasjon, selvfølelse og berikelse. Det utvikles bedre forståelse for betydningen av egen uttrykksform og kommunikasjon, både skriftlig og muntlig. Deltakerne blir inspirert til å verdsette egen hverdag, veien til målet og til slutt selve målet. Det er tredje ”Unik som jeg er”- kurset som blir kjørt og Telenor har allerede booket inn tre nye kurs i 2006. Deltakerne uttaler at nettopp det å bli utfordret på sine egne holdninger har vært både tøft, lærerikt og befriende.

Grunnidéen i HCP
Både Telenor og deltakerne skal vinne på dette, og så langt har 75 prosent av 80 deltakere gått inn i jobb etter endt program. Det offentlige har spart 25 millioner kroner i uføretrygd og Telenor har rekruttert dyktige medarbeidere og vært trendsetter innen inkluderende arbeidsliv.

Nyttig info
Det er utarbeidet en opplæringspakke for bedrifter som vil rekruttere fysisk funksjonshemmede. Interesserte bedrifter kan kontakte nærmeste Arbeidslivssenter.
Du kan lese mer om prosjektet på: www.telenor.no/hcp og om ”Unik som jeg er” på www.coachteam.no
HCP har allerede et samarbeid med mange bedrifter utenfor Telenor. Ønsker din bedrift å ta i mot en hospitant, vær snill å ta kontakt med: Maria Bjerge eller Ingrid Ihme på tlf 67 89 00 00 eller på mail: hcp@telenor.com. For informasjon om ”Unik som jeg er”-kurset eller andre kurs innen coaching, kommunikasjon og selvledelse, ta kontakt med Lene Fjellheim på tlf 92 83 00 76.

Hjemmeside:

www.ledernytt.no


Les mer om dette på: www.ledernytt.no

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.