Myten om Hiphop og Streetdance...

Huynh/Herrera, 24.04.2007

Streetdance oversatt betyr ”Gatedans”. Dette var et navn danserne ble gitt av andre folk utenfor dette miljøet og denne kulturen. Selv kalte de seg for B-Boys, Fly-girls, Lockers, Poppers, Boogaloos og Hiphop-dancers.

Streetdance ble en gjentagende betegnelse for disse danserne som ikke trente på danse studio, men på gata, parker og diverse steder.
Betegnelsen Streetdance er et kommersielt synonym for Hiphop dance, som har sitt utsprang fra Hiphop kulturen: fra det etniske, urbane ungdomsmiljøet.

Stiler som hører til denne sjangeren er eksempelvis Locking, Popping, Electric Boogie, Breakdance, New Style, House dance, Ragga Hiphop, Latino Hiphop m.m.

2 typer hiphop!
Hiphopkulturen har utviklet sig fra at være et ”fremmed-fenomen” til et ”populær-fenomen”. Hiphoppen i slutningen af 70-tallet og 80-tallet er ikke den samme som i dag. Det gjelder alle de 4 grenene i hiphoppen. Det betyr at hiphoppen kan inndeles i 2 sjangre: ”Oldschool” og ”Newschool”.
I dansesammenheng betyr det at ”den gamle skole” er de grundleggende teknikker/ principper for hiphop dansen, og ”den nye skole”er videreutviklingen derav.

Grunnstiler i ”Oldschool hiphop”: Locking, popping, electric boogie/boogaloo, breakdance, hype /new Jack Swing.

“Newschool hiphop”: Newschool er en fusion og videreutvikling af grunnstilene fra ”den gamle skole”. Altså en stil, hvor man blander alle grunnteknikkene, videreutvikler dem og dermed et nytt uttryk. Ofte er denne stilen mer detaljert end oldschool stilen.

Selvom locking, popping, electric boogie/boogaloo og breakdance stammer fra ”den gamle skole”, så ser man idag at stilene hver for seg har blitt videreutviklet og blitt mere omfattende rent danseteknisk.

Hva er mest riktig: ”Hiphop” eller ”streetdance”?: Det er like riktig å kalde dansen begge navne, men når det gjelder dybere analysering, ses det ofte at dansere som føler et sterkt tilhør til kulturen og livsstilen, de identifiserer oftest seg selv som værende Hiphop danser. Og visa versa for de som ikke eller i mindre grad identifiserer seg med Hiphop kultur og Hiphop livsstil, de kalder seg selv Streetdansere, Streetjazz-dansere, Funk dansere, Hiphop funk-dansere, Funkjazz-dansere osv. osv. osv.
Disse mange versjoner og fortolkninger av Hiphop dansen er ofte et mer ”Jazz’et”uttrykk av den opprindelige Hiphop dansen.

Skrevet av: Huynh/HerreraKortfattet timeline over Hiphop dansens utvikling:

Hiphop i slutten av 70-tallet: tidsperioden hvor de etterhvert 4 elementene oppstod: DJs, MCs, Graffitti og Good Foot (James Brown inspirert dans som var vesentlig for videre utvikling av de andre senere kjente dansestilartene) .

Hiphop i 80-tallet: tidsperioden med videreutvikling av de allerede eksisterende elementene og hvor de 4 elementene ble kjent som: DJs, MCs/Rap, Graffitti og Breakdance (hvor Locking, Popping og Electric Boogie var understilarter).
I midten av denne perioden begynte en kommersialisering innen de fire elementene. Dette hadde stor betydning for videreutviklingen/tilbaketrekkingen som skjedde i neste periode.

Hiphop i 90-tallet: tidsperioden med enda videreutvikling og de 4 elementene besto da av: DJs, MCs/Rap, Graffitti og Hiphop dance (med spesiell fokus på New Jack Swing samt fornyet uttrykk innen Breakdance, Locking, Popping og Electric Boogie).
Det var i samme perioden navne som Funk og Streetjazz oppsto, men disse stilene tilhørte en mer kommersiell dansekultur og etterhvert ny generasjon. I denne perioden opplevde man at fler av de gamle Hiphop pioneerne og grupper gikk ”underground”og forsvant i bakkgrunnen av ny mote innen musikk og dans.

Hiphop i det nye årtusen: med nye generasjoner, videreformidling av mange års kunnskap og videreutvikling har Hiphoppen, om den er undergrunn eller kommersiell, fått sterkt ”comeback”. Hiphop dansestilartene har vokset i takt med musikk utviklingen innen HipHop, Soul, R’nB og Dancehall, som idag er så ganske dominerende over det meste av verdenen. I denne nye gjenfødsel av Hiphoppen med forskjellige fusioner, miks og videreutvikling, har mange i kulturen ønsket å bevare og videreføre de gamle pilarene fra ”Oldschool” tiden. Den gang da Hiphop handlet om å finne glede og mening med livet gjennom kreativ utfoldelse og positiv adspredelse fra det tøffe ”ghetto” livet. Hiphoppen var ikke et symbol på ”Bling”, damer og fete biler.

Hjemmeside:

www.circle.no


Les mer om dette på: www.circlehiphopdansestudio.com/69386886