Flerspråklighetens fantastiske fordeler

Flerspråklighetens fantastiske fordeler Polyglott.org, 09.06.2016

Vil du lære deg et nytt språk? Visste du at språklæring er bra for helsen?

Flerspråklighetens fantastiske fordeler

En språklærer ønsker stadig å inspirere sine elever til å fatte interessen for språk og kultur. Man snakker ofte om hvor nyttig det kan være å kunne et språk, både for å kommunisere med flere mennesker og for å øke kunnskapen om andre kulturer. Dette er fordeler de lærende tar med seg videre i livet og får bruk for både direkte og indirekte. Ved å kunne andre språk blir man generelt mer sensitiv og tolerant i forhold til andre kulturer. I følge Heidi Biseth, stipendiat ved Høyskolen i Oslo, er språk en sterk kulturbærer som skaper identitet og som er en viktig brikke i et demokrati. En utvidet språk- og kulturforståelse fremmer respekt, toleranse og likhet – alle kjerneverdier i et demokratisk samfunn. Et annet forskningsresultat viser overraskende nok at språkelevens empati for andre mennesker kan påvirke hvor mye aksent han/hun får i det nye språket. Studien som ble gjort av israelske forskere ved Universitetet i Haifa viser hvor viktig det er å innlemme kulturforståelse i språkstudier og konkluderer med at jo mindre empati man har for andre mennesker, jo tykkere aksent har man på andre språk.

Kommunikasjon og kulturforståelse er altså de umiddelbart merkbare fordelene ved å lære et nytt språk.

Nyere forskning bringer derfor gode nyheter til språklæreren: språklæring bidrar faktisk til mye mer enn det! Skal vi tro på forskningsresultatene bidrar språklæring direkte til vår helse og velvære. Den kan også gjøre oss smartere! Men på hvilken måte kan den det?

Flerspråklighet gir blant annet kognitive fordeler slik som økt evne til problemløsning. Forskning gjort ved Universitetet i Strathclyde viser at den mentale fleksibiliteten som kreves for å bytte mellom språk på kort tid har vist seg nyttig også i andre situasjoner: den bidrar nemlig til å tenke kreativt. Flerspråklige er tilsynelatende også bedre til å ta avgjørelser på grunn av evnen til å tenke på et annet språk. Et fremmedspråk er ofte mindre emosjonelt ladet enn morsmålet og vil da ofte bidra til et mer rasjonelt valg.
Bedre lytteforståelse og økt IQ er også blant de mange fordelene flerspråklige mennesker har. De har ofte en spesielt utviklet evne til å følge ting som blir sagt på flere språk og til å skille ut den informasjonen som er viktig.

Ved siden av alle disse flotte fordelene er likevel den største bonusen at flerspråklighet utsetter mental aldring og demens. Forskning gjort ved Lunds Universitet viser at intensiv læring av et nytt språk fører til vekst i området i hjernen som er svært viktig for hukommelse og orienteringsevne, Hippocampus. Hjernen til tospråklige klarer å holde demenssymptomer på avstand mye lengre enn toppetasjen til enspråklige.

Og til alle de som er glad i sjokolade:
Å lære seg et nytt ord kan gi samme effekt som å spise en bit sjokolade! Forskning viser faktisk at språklæring stimulerer samme nytelsessenter som sex, dop og rock & roll.


Lær et nytt språk du også!
Kontakt Polyglott.org i dag.Kilder:

http://forskning.no/demokrati-pedagogiske-fag-skole-og-utdanning/2008/05/flere-sprak-gir-bedre-demokrati

http://forskning.no/sprak/2009/08/empati-gir-lite-aksent

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120803082915.htm

http://forskning.no/hjernen-sprak-okonomi-psykologi/2012/04/laer-sprak-ta-bedre-avgjorelser

http://worldsciencepublisher.org/journals/index.php/AASS/article/view/323

http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-benefits-of-bilingualism.html

http://forskning.no/aldring-hjernen-sykdommer-alzheimer-sprak-barn-og-ungdom/2012/10/hjernen-vokser-av-sprakstudier

http://forskning.no/forebyggende-helse-menneskekroppen-hjernen-sprak/2010/11/hjernereserve-med-sprak

https://bilingualismresearch.com/2014/11/04/learning-a-new-language-can-cause-the-same-pleasure-as-eating-chocolate/

Hjemmeside:

www.polyglott.org


Les mer om dette på: www.polyglott.org