Billig HMS opplæring for småbedrifter

Billig HMS opplæring for småbedrifter HMSdirekte.no, 31.05.2021

Små bedrifter har gjerne et trygt arbeidsmiljø sammenlignet med større bedrifter. Derfor trengs det ofte ikke så avanserte HMS systemer eller dyre HMS seminarer på hotell for å etablere gode HMS rutiner.

Med HMS kurs og online internkontroll fra webHMS.no er det raskt og billig å komme i gang med HMS arbeidet.HMS kurs for daglig lederEn ting er ufravikelig. Uansett hvor liten bedriften er og hvor lite risiko arbeidet innebærer, skal daglig leder kunne dokumentere at vedkommende har tilstrekkelig opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Dette kan gjøres gjennom et nettbasert HMS kurs.I kommentarene til AML §3.5 sier Arbeidstilsynet:
Arbeidsgiver skal gjennom opplæringen skaffe seg kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Dette er en plikt som ikke kan delegeres til andre i bedriften. Vedkommende som er dagligleder skal gjennomgå HMS kurset.Når du har gjennomført HMS opplæringen så vet du også at internkontroll er et krav.Internkontroll for småbedrifterOm internkontroll sier Arbeidstilsynet:
Den som leier verksemda, har plikt til å sørge for at krava som regelverket stiller til HMS, blir følgde systematisk opp.?Hensikta med systemet er å sikre at problem blir oppdaga og tatt hand om i tide. Oppfølginga skal gjerast i samarbeid med arbeidstakarane og representantane deira.?
Det er altså daglig leder som har ansvaret for at HMS arbeidet i bedriften følges opp systematisk. For små bedrifter med begrenset risikobilde høres dette mer omfattende ut enn det er i virkeligheten. Det vanskeligste med internkontroll for små bedrifter med få ansatte er å etablere systemet og innarbeide dette i den daglige driften.For bedrifter med et oversiktlig arbeidsmiljø og lite risiko er et nettbasert internkontrollsystem en god start!Et godt internkonrollsystem inneholder alle de lovpålagte elementene samt skjemaer, dokumenter og maler som kan komme til nytte i det daglige. Det er ikke til å komme fra at HMS handler mye om dokumentasjon. Et online internkontrollsystem gjør denne jobben litt enklere ved å automatisere deler av dokumentasjonskravene.Kom i gang med HMS arbeidetTa HMS på alvor å start HMS-arbeidet dag. Et godt sted å starte er å ta et HMS kurs hos oss.

Hjemmeside:

https://webhms.no/


Les mer om dette på: https://webhms.no/