Sikkerhetskurs offshore i Eidfjord

MTO - Ulykkesgranskning

Målsettingen er å forstå hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO metodikken. Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta / delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr NOROG - beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonel

Vi tilbyr kurs i NOROG grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Skadestedsleder (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+2) 5 dager27.02.2017 (+2)

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+2) 2 dager02.03.2017 (+2)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2017 (+4) 4 dager24.01.2017 (+4)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2017 (+45) 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 23.01.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 25.01.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 30.01.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 01.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 06.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 08.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 13.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 15.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 20.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 22.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 27.02.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 01.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 06.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 08.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 13.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 15.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 20.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 22.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 27.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 29.03.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 03.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 05.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 10.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 18.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 20.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 24.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 26.04.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 02.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 04.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 15.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 18.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 22.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 29.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 31.05.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 06.06.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 12.06.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 14.06.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 19.06.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 22.06.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 26.06.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 03.07.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 13.07.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 17.07.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 24.07.2017 2 dager18.01.2017 (+45)
Bergen 31.07.2017 2 dager18.01.2017 (+45)

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2017 (+7) 1 dag27.01.2017 (+7)

NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Frammøte i res... Bergen 23.01.2017 (+6) 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, Frammøte i res... 13.02.2017 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, Frammøte i res... 20.03.2017 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, Frammøte i res... 18.04.2017 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, Frammøte i res... 08.05.2017 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, Frammøte i res... 19.06.2017 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, Frammøte i res... 26.06.2017 4 dager23.01.2017 (+6)
Bergen, CHC Helikopter... Bergen 13.02.2017 (+3) 4 dager13.02.2017 (+3)
Bergen, CHC Helikopter... 13.03.2017 4 dager13.02.2017 (+3)
Bergen, CHC Helikopter... 08.05.2017 4 dager13.02.2017 (+3)
Bergen, CHC Helikopter... 19.06.2017 4 dager13.02.2017 (+3)

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.02.2017 (+8) 2 dager13.02.2017 (+8)

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon. Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 09.02.2017 (+8) 1 dag09.02.2017 (+8)

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.02.2017 (+5) 5 dager20.02.2017 (+5)

NOROG Søk og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag. Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.02.2017 (+7) 2 dager14.02.2017 (+7)

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.02.2017 (+5) 1 dag09.02.2017 (+5) 3.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2017 (+47) 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 25.01.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 01.02.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 08.02.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 15.02.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 22.02.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 01.03.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 08.03.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 15.03.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 22.03.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 29.03.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 05.04.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 12.04.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 19.04.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 26.04.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 03.05.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 10.05.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 25.05.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 31.05.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 07.06.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 14.06.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 21.06.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 28.06.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 05.07.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 12.07.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 19.07.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 26.07.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 02.08.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 09.08.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 16.08.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 23.08.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 30.08.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 06.09.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 13.09.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 20.09.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 27.09.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 04.10.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 11.10.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 18.10.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 25.10.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 01.11.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 08.11.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 15.11.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 22.11.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 29.11.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 06.12.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 13.12.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr
Bergen 20.12.2017 2 timer18.01.2017 (+47) 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2017 (+48) 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 25.01.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 01.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 08.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 15.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 22.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 01.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 08.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 15.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 22.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 29.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 05.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 12.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 19.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 26.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 03.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 10.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 24.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 31.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 07.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 14.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 17.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 21.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 28.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 05.07.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 12.07.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 19.07.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 26.07.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 02.08.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 09.08.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 16.08.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 23.08.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 30.08.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 06.09.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 13.09.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 20.09.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 27.09.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 04.10.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 11.10.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 18.10.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 25.10.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 01.11.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 08.11.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 15.11.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 22.11.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 29.11.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 06.12.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 13.12.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr
Bergen 20.12.2017 1 dag18.01.2017 (+48) 2.550 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.02.2017 (+10) 2 dager02.02.2017 (+10) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2017 (+92) 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 23.01.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 25.01.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 30.01.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 01.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 06.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 08.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 13.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 15.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 16.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 20.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 22.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 27.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 01.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 06.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 08.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 13.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 15.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 20.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 22.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 27.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 29.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 30.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 03.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 05.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 10.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 18.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 20.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 24.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 26.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 04.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 11.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 15.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 18.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 22.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 29.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 31.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 14.06.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 22.06.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 13.07.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 03.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 09.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 14.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 26.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 07.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2017 (+28) 1 dag27.01.2017 (+28) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2017 (+15) 4 dager24.01.2017 (+15) 12.000 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 11.000 kr

GSK-Basic Safety and Emergency Course

Vi tilbyr GSK-Basic Safety and Emergency Course. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.02.2017 (+8) 4 dager14.02.2017 (+8) 12.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2017 (+13) 1 dag27.01.2017 (+13) 7.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+11) 4 dager23.01.2017 (+11) 19.550 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2017 (+18) 2 dager24.01.2017 (+18) 10.550 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.02.2017 (+9) 3 dager13.02.2017 (+9) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.02.2017 (+8) 3 dager08.02.2017 (+8) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.02.2017 (+8) 1 dag09.02.2017 (+8) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+11) 5 dager23.01.2017 (+11) 16.900 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+16) 2 dager23.01.2017 (+16) 9.000 kr

Engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.02.2017 (+8) 4 dager14.02.2017 (+8) 12.900 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+5) 2 dager02.03.2017 (+5) 7.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2017 (+20) 1 dag27.01.2017 (+20) 7.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2017 (+7) 4 dager24.01.2017 (+7) 12.000 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - engelsk

Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform. Troverdig undervisning og spennende simulatortrening av våre erfarne instruktører gir deg grundig opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.02.2017 (+8) 4 dager14.02.2017 (+8) 12.900 kr