Skriv inn hva du ønsker å lære eller hvor du ønsker kurs for å få opp forslag
Begrens på sted
Vis alle steder (513)
Nettkurs og nettstudier (1)
Rogaland (135)
Hordaland (128)
Møre og Romsdal (49)
Vest-Agder (42)
Sør-Trøndelag (38)
Oslo (35)
Vestfold (26)
Aust-Agder (21)
Troms (11)
» Se alle fylker
Begrens på kategori
Vis alle kategorier
HMS, sikkerhet og førstehjelpskur...
Sikkerhetskurs industri og offsho...
    Sikkerhetskurs offshore (513)
    Sikkerhetskurs for sjøfart - STCW (410)
    Arbeidsvarsling (281)
    Fallsikring (236)
    Sikkerhetskurs bygg og anlegg (109)
    Sikkerhetskurs håndverktøy (50)
    Kjemikalie og strålevern (41)
    Personellsikkerhet (16)
    Elektronikk (4)
Sikkerhetskurs for kran, truck og...
HMS-kurs (1057)
Førstehjelp (831)
Brannsikkerhet og brannvern (606)...
Sikkerhetskurs for næringslivet (...
Internkontroll og internrevisjon ...
Renhold og renovasjon (88)
Klima, miljøvern og nødhjelp (38)...

Sikkerhetskurs offshore

ResQ
ResQ
Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 4 dager  13.900 Les mer 
Stavanger 4 dager 09.12.2014 13.900 Les mer 
Haugesund 4 dager  13.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 8 timer  9.500 Les mer 
Stavanger 8 timer  9.500 Les mer 
Haugesund 8 timer  9.500 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 4 dager 01.12.2014 10.500 Les mer 
Haugesund 4 dager  10.500 Les mer 
Vi tilbyr GSK rep. kurs for beredskapspersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen   7.900 Les mer 
Kristiansund  17.12.2014 7.900 Les mer 
Stavanger  11.12.2014 7.900 Les mer 
Haugesund  11.12.2014 7.900 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 02.12.2014 12.000 Les mer 
Kristiansund 4 dager 08.12.2014 fra 15.900 Les mer 
Haugesund 4 dager 09.12.2014 18.900 Les mer 
Stavanger 4 dager 01.12.2014 15.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF48 MK1 – Grunnleggende.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund   23.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF48 MK1 repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund   12.200 Les mer 
Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund  16.12.2014 3.600 Les mer 
Haugesund   3.600 Les mer 
Bergen  12.12.2014 3.600 Les mer 
Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens (brannentring- og sikkerhetsvaktens) ansvar og plikter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager 09.12.2014 5.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag 10.12.2014 7.500 Les mer 
Kristiansund 1 dag 03.12.2014 7.500 Les mer 
Stavanger 1 dag 04.12.2014 7.500 Les mer 
Haugesund 1 dag 27.11.2014 7.500 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 4 dager 08.12.2014 23.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 2 dager 11.12.2014 9.200 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 8 timer  9.500 Les mer 
Stavanger 8 timer 27.11.2014 9.500 Les mer 
Haugesund 8 timer 17.12.2014 9.500 Les mer 
Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 02.12.2014 10.550 Les mer 
Kristiansund 2 dager 11.12.2014 12.000 Les mer 
Haugesund 2 dager 17.12.2014 12.000 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager 03.12.2014 6.500 Les mer 
Haugesund 2 dager  6.500 Les mer 
Vi tilbyr GSK tilpasset Repetisjonskurs. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av Helikopterevakuering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  11.000 Les mer 
Kristiansund 2 dager 02.12.2014 11.000 Les mer 
Stavanger 2 dager  11.000 Les mer 
Haugesund 2 dager  11.000 Les mer 
Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager  16.900 Les mer 
Kristiansund 5 dager 15.12.2014 18.200 Les mer 
Haugesund 5 dager  18.200 Les mer 
Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  9.000 Les mer 
Kristiansund 2 dager 18.12.2014 10.900 Les mer 
Haugesund 2 dager 11.12.2014 10.900 Les mer 
Ved fullført kurs, skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 02.12.2014 19.550 Les mer 
Kristiansund 4 dager  22.500 Les mer 
Haugesund 4 dager  22.500 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 2 dager 01.12.2014 12.200 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 4 dager 02.12.2014 18.700 Les mer 
 
Boreskolen.no
Boreskolen.no
Vi tilbyr OLF - Grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset avholdes med teori via internett og 3 dager (en helg). Praksis hos Falck Nutec på Nesodden.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nesodden Teori via internett 3 dag...   Les mer 
 
Tromsø Maritime Skole - Havarivernsenteret
Tromsø Maritime Skole - Havarivernsenteret
Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø   12.700 Les mer 
Målsetningen er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø  28.11.2014 7.250 Les mer 
Målsetningen er å etablere gode holdninger til sikkerhet. Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskaps arbeid. Kunne bruke utstyret som er til disposisjon ombord, i en nødsituasjon. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/2-1.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø  01.12.2014 8.250 Les mer 
Vi tilbyr STCW Hurtiggående MOB båt kurs oppdatering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø  11.12.2014 3.000 Les mer 
 
Datek Løfteteknikk AS
Datek Løfteteknikk AS
Datek Løfteteknikk AS tilbyr riggerkurs (offshore). Kurset tilbys for større grupper og bedrifter i hele Norge.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel Avtales Les mer 
Datek Løfteteknikk AS tilbyr riggerkurs (offshore).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ringsaker    Les mer 
Stavanger    Les mer 
Trondheim    Les mer 
Tomasjord    Les mer 
Fredrikstad    Les mer 
Oslo    Les mer 
 
Falck Nutec
Falck Nutec
Vi tilbyr oppgraderingskurs fra STCW til Norsk olje og gass - Grunnleggende sikkerhet og beredskapskurs. Hovedmålet er å gi kursdeltakerne kunnskaper om forebyggende vern og sikkerhetsarbeid offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag 02.12.2014 10.850 Les mer 
Oslo 1 dag  10.850 Les mer 
Trondheim 1 dag  10.850 Les mer 
Kristiansand 1 dag 03.12.2014 10.850 Les mer 
Vi tilbyr kurs i kondisjonstest, brannmannsopplæring - profesjonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 1 dag  1.780 Les mer 
Stavanger 1 dag  1.780 Les mer 
Kristiansand 1 dag  1.780 Les mer 
Trondheim 1 dag  1.780 Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.???????
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  7.900 Les mer 
Oslo 1 dag  7.900 Les mer 
Kristiansand 1 dag 03.12.2014 7.900 Les mer 
Trondheim 1 dag 28.11.2014 7.900 Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til sin drifts-/beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager   Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt uten mørkekjøring - grunnleggende.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 4 dager 26.05.2015 18.120 Les mer 
Kristiansand 4 dager   Les mer 
Trondheim 4 dager   Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager 11.12.2014 8.070 Les mer 
Oslo 2 dager 11.12.2014 7.500 Les mer 
Kristiansand 2 dager  7.500 Les mer 
Trondheim 2 dager 15.12.2014 7.500 Les mer 
Vi tilbyr Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring grunnleggende kurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3,5 dag 08.12.2014 18.100 Les mer 
Kristiansand 3,5 dag 15.12.2014 18.100 Les mer 
Trondheim 3,5 dag 01.12.2014 18.100 Les mer 
Etter endt opplæring skal deltagerne være i stand til å utøve proaktiv ledelsesmetode som en del av 2. linje beredskapsorganisasjonen. Deltagerne skal ha innsikt i hvordan beredskap etableres og vedlikeholdes, hvordan mennesker reagerer under kriser, hvordan man utøver ledelse i beredskapssituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
Stavanger 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr STCW Livbåtførerkurs redningsfarkoster.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 03.12.2014 4.800 Les mer 
Sund 2 dager 01.12.2014 4.800 Les mer 
Stavanger 2 dager 17.12.2014 4.800 Les mer 
Trondheim 2 dager 11.12.2014 4.800 Les mer 
Målet er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere henvendelser fra og til pårørende i en beredskapssituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 09.12.2014 9.900 Les mer 
Stavanger 2 dager  9.900 Les mer 
Tilleggsopplæring for å møte Norsk olje og Gass sine minstekrav for å reise ut på norsk offshore sektor.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo 2 timer  2.460 Les mer 
Stavanger 2 timer  2.460 Les mer 
Målet med kurset er at etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager  17.860 Les mer 
Oslo 3 dager  17.860 Les mer 
Stavanger 3 dager  17.860 Les mer 
Trondheim 3 dager  17.860 Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3 dager 10.12.2014 9.900 Les mer 
Oslo 3 dager 09.12.2014 9.900 Les mer 
Trondheim 3 dager 15.12.2014 9.900 Les mer 
Kristiansand 3 dager 27.01.2015 9.900 Les mer 
Kristiansand 3 dager 27.01.2015 9.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Norsk olje og gass HMS modul.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 timer  940 Les mer 
Oslo 2 timer  940 Les mer 
Trondheim 2 timer  940 Les mer 
Kristiansand 2 timer   Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo 1 dag  4.130 Les mer 
Stavanger 1 dag 05.03.2015 4.130 Les mer 
Trondheim 1 dag 04.03.2015 4.130 Les mer 
Bergen 1 dag 02.03.2015 4.130 Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr Livbåtfører konvertering fra konvensjonell- eller frittfall FF-48 livbåt til sliske livbåt - inkl. repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
Stavanger 2 dager   Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Bergen 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er å vedlikeholde kunnskaper og ferdigheter i å lede og gjennomføre evakuering med konvensjonell livbåt, sliske og redningsstrømpe. Oppdatere nye kunnskaper og ferdigheter innenfor evakuering, redning og overlevelse fasene.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Oslo 3 dager   Les mer 
Stavanger 3 dager   Les mer 
Trondheim 3 dager   Les mer 
Kristiansand 3 dager   Les mer 
Sund 3 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i evakuering – fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager  16.130 Les mer 
Trondheim 4 dager  16.130 Les mer 
Kristiansand 4 dager  16.130 Les mer 
Sund 4 dager  16.130 Les mer 
Etter fullført kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket, innbefattet sikkerhetsrutiner, fore-bygging av ulykker og relevant verne-, brann- og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.??????
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 4 dager 01.12.2014 24.100 Les mer 
Hovedmålet er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.?????
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Trondheim 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Sund 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i Mann-Over-Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF1200 grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager   Les mer 
Konvertere fra fritt fall-, sliske-, eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Konvertere fra fritt fall- sliske- eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i mann-over-bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager  8.220 Les mer 
Hovedmålet er at kurset skal gi grunnlag for at ledere, nøkkelpersonell og vernetjeneste kjenner regelverkets struktur og oppbygging samt myndighetenes saksgang mht søknader og tilsyn.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  3.520 Les mer 
Vi tilbyr Helikopterevakuering med H.A.B.D, inkl. Brannslukking og Førstehjelp-sivile mannskaper. Hovedmålet er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på sjø,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Hovedmålet er å sette deltakerene i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager 08.12.2014 10.500 Les mer 
Oslo 5 dager 12.01.2015 10.500 Les mer 
Trondheim 5 dager 08.12.2014 10.500 Les mer 
Kristiansand 5 dager 01.12.2014 10.500 Les mer 
Stavanger 5 dager 01.12.2014 10.500 Les mer 
Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager 09.12.2014 6.350 Les mer 
Oslo 2 dager 18.12.2014 6.350 Les mer 
Trondheim 2 dager 12.01.2015 6.350 Les mer 
Kristiansand 2 dager 10.12.2014 6.350 Les mer 
Stavanger 2 dager 08.12.2014 6.350 Les mer 
Update the course participants knowledge and ability to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 22.01.2015 12.390 Les mer 
Stavanger 2 dager 11.12.2014 12.820 Les mer 
Kristiansand 2 dager  12.820 Les mer 
Oslo 2 dager 04.12.2014 12.820 Les mer 
Hovedmålet er å gjøre kursdeltakeren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker atferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 helg   Les mer 
Stavanger 1 helg   Les mer 
Trondheim 1 helg   Les mer 
Oslo 1 helg   Les mer 
Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 01.12.2014 13.300 Les mer 
Stavanger 4 dager 01.12.2014 13.500 Les mer 
Trondheim 4 dager 09.12.2014 16.500 Les mer 
Kristiansand 4 dager 08.12.2014 15.900 Les mer 
Oslo 4 dager 01.12.2014 14.900 Les mer 
To train the course participant to be able to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 01.12.2014 19.450 Les mer 
Stavanger 4 dager 02.12.2014 19.450 Les mer 
Trondheim 4 dager 02.12.2014 20.450 Les mer 
Kristiansand 5 dager  19.450 Les mer 
Oslo 4 dager 02.12.2014 19.450 Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager   Les mer 
Stavanger 4 dager   Les mer 
Oslo 4 dager   Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø. Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Stavanger 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse av og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker atferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  8.600 Les mer 
Stavanger 2 dager  8.600 Les mer 
Trondheim 2 dager 02.12.2014 9.900 Les mer 
Kristiansand 2 dager  10.250 Les mer 
Oslo 2 dager 01.12.2014 9.900 Les mer 
Hovedmålet med kurset er å friske opp deltakernes kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er å bevisstgjøre nye plattformsjefer teknikker for å optimalisere laginnsats samt å forhindre de klassiske beslutningsfeller.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i security på forsyningsbaser (NOG 091). Kurset skal gi deltakerne kjennskap til aktuelle regelverk for sikring og hvordan man etterlever dem i praksis.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo    Les mer 
Stavanger    Les mer 
Trondheim    Les mer 
Kristiansand    Les mer 
Sund    Les mer 
 
Norges Maritime Utdanningssenter
Norges Maritime Utdanningssenter
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 4 dager  10.100 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Målet er at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager  5.800 Les mer 
Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering (HUET). Målet er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 1 dag 27.11.2014 7.200 Les mer 
Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 4 dager 02.12.2014 21.200 Les mer 
Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC1141). Målet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager 08.12.2014 11.400 Les mer 
Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs (OER109). Målet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 1 dag  6.600 Les mer 
Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Måler er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 3 dager  16.200 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 4 dager  12.700 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Målet er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager  7.300 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs offshore(GSK) inkl. e-læring. Målet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 4 dager + e-læringsmodul ... 02.12.2014 16.300 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskap (GSK) repetisjonskurs. Målet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker atferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager 27.11.2014 11.400 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs (GSK), repetisjonskurs for beredskapspersonell. Målet er å oppdatere kursdeltakernes forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker atferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 1 dag  11.300 Les mer 
Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 1 dag  4.000 Les mer 
 
Kraftakademiet DNV GL Energy
Kraftakademiet DNV GL Energy
Superintendents play a critical role in rig management. Rig ar increasing in sophistication and the operation of rig is gettting more complex. To secure safe and efficient operations and achieve economic success, rig owners rely on superintendents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 days   Les mer 
DNV´s docking course was developed in co-operation with a reference group from the industry. The course gives the participants an overall understanding of docking projects and the risks involved.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  9.400 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 dager 03.12.2014 9.400 Les mer 
The ISM Code is an international standard for the safe management and operation of ships by setting requirements for the organisation of company management in relation to safety and pollution prevention, and for the implementation of a Safety Management System (SMS).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 days  9.400 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 days  9.400 Les mer 
Superintendents play a critical role in ship management. Ships are increasing in sophistication and the operation of ships is getting more complex. To secure safe and efficient operations and achieve economic success, shipping companies rely on superintendents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  14.100 Les mer 
Bærum / Sandvika 3 days  14.100 Les mer 
This course is designed to provide participants with knowledge for analyzing and managing risks, and for responding to and investigating incidents and accidents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 days 02.12.2014 9.400 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 days  9.400 Les mer 
Ship owners are experiencing a demand for improved tank inspections by qualified personnel. There is a need for better control of maintenance as well as for improved documentation for external parties.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 1 day  4.700 Les mer 
Learning objectives: - Hull functions - Basic hull strength - Structural connections - Failure types and repair proposals - Oil tankers and bulk carriers
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  14.100 Les mer 
Bærum / Sandvika 3 days  14.100 Les mer 
This course will give the participants an overview and background of the DNV-RP-A203, and the qualification work process presented therein.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 1 day  8.400 Les mer 
This course provides an introduction to DNV-RP-C205 covering the necessary steps in the load assessment of marine structures.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 2 days  15.750 Les mer 
The course focuses on basic hull strength and hull supervision including welding, NDE and tools & techniques. Statutory requirement, machinery and electro will also be covered. The site teams will also get a better understanding of DNV systematic and DNV´s scope of work.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  14.100 Les mer 
 
Offshoreutdanning.no
Offshoreutdanning.no
Begynner det å nærme seg et år siden du tok førstehjelpskurset? Da er dette repetisjonen du trenger for å holde det gyldig.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager 09.12.2014 6.350 Les mer 
Stavanger 2 dager 08.12.2014 6.350 Les mer 
Trondheim 2 dager  6.350 Les mer 
Kristiansand 2 dager 10.12.2014 6.350 Les mer 
Oslo 2 dager 18.12.2014 6.350 Les mer 
Skal du ha oppgaver som mannskap eller livbåtfører? Da er dette kurset for deg. Her lærer du hva du gjør i tilfelle evakuering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 01.12.2014 26.780 Les mer 
Stavanger 4 dager 08.12.2014 26.780 Les mer 
Oslo 4 dager 15.12.2014 26.780 Les mer 
STCW-konvensjonen ble revidert i 2010 og satte nye kompetansekrav til sjøfolk. Dette kurset gir deg gyldig STCW 10-sertifisering som viser at du har fornyede ferdigheter og kunnskap om det å håndtere uønskede hendelser om bord.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3 dager  9.900 Les mer 
Trondheim 3 dager  9.900 Les mer 
Kristiansand 3 dager  9.900 Les mer 
Oslo 3 dager  9.900 Les mer 
Har du tatt STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50/IMO60) det siste året? Da er dette kurset du trenger for oppgradere til GSK, grunnleggende sikkerhetskurs for oljearbeidere. Etter at du har fullført dette oppgraderingskurset, kan du jobbe på plattform offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag 02.12.2014 10.100 Les mer 
Kristiansand 1 dag 03.12.2014 10.100 Les mer 
Oslo 1 dag  10.100 Les mer 
Er det mer enn et år siden du tok STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50/60)? Da er dette kurset du trenger for å oppgradere til GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Etter at du har fullført dette oppgraderingskurset, kan du jobbe på plattform offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  10.900 Les mer 
Trondheim 2 dager  10.900 Les mer 
Kristiansand 2 dager  10.900 Les mer 
Oslo 2 dager  10.900 Les mer 
Har du lyst til å jobbe offshore? Uansett hvilken stilling du ser for deg, er grunnleggende sikkerhetskurs et kurs du ikke kommer utenom. For å ivareta din og andres sikkerhet, må du ha dette kurset godkjent før du reiser offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 01.12.2014 fra 16.300 Les mer 
Stavanger 4 dager 01.12.2014 fra 16.300 Les mer 
Trondheim 4 dager 09.12.2014 fra 18.700 Les mer 
Kristiansand 4 dager 08.12.2014 fra 16.300 Les mer 
Oslo 4 dager 01.12.2014 fra 16.300 Les mer 
Har du planer om å jobbe med beredskap eller sikkerhet om bord på båt eller skip? Da er dette kurset et skritt i riktig retning. Uansett stilling, om du skal jobbe med beredskap, sikkerhet eller hindring av forurensning på skip, må du først ha fullført sikkerhetskurs for sjøfolk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager 15.12.2014 16.900 Les mer 
Trondheim 5 dager  16.900 Les mer 
Kristiansand 5 dager  16.900 Les mer 
Oslo 5 dager  16.900 Les mer 
Hvordan oppstår brann, og hva gjør du når det skjer? Dette er et beredskapskurs for ikke-profesjonelle brannmenn som skal være med på å bekjempe, begrense og slukke brann offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager 08.12.2014 18.650 Les mer 
Trondheim 5 dager 08.12.2014 18.650 Les mer 
Oslo 5 dager  18.650 Les mer 
Har du lyst til å være til hjelp når ulykke eller sykdom oppstår, og kanskje til og med redde liv? Er du klar for utfordrende arbeidsoppgaver, kan du få mye igjen for et kurs i førstehjelp.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager 08.12.2014 10.500 Les mer 
Stavanger 5 dager 01.12.2014 10.500 Les mer 
Trondheim 5 dager 08.12.2014 10.500 Les mer 
Kristiansand 5 dager  10.500 Les mer 
Oslo 5 dager  10.500 Les mer 
Når fornyet du sertifikatet for grunnleggende sikkerhetskurs sist? Om det nærmer seg 4 år og du vil fortsette å jobbe offshore, er det på tide med et repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  10.250 Les mer 
Trondheim 2 dager  10.250 Les mer 
Kristiansand 2 dager  10.250 Les mer 
Oslo 2 dager  10.250 Les mer 
Dette kurset gjør deg rustet til jobb på helidekket offshore. Der har du blant annet ansvar for at folk kommer seg trygt til og fra helikopteret når de fraktes til og fra plattformen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 4 dager 01.12.2014 24.100 Les mer 
Jobber du som helidekkmannskap, må HLO-kurset fornyes hver 24. måned. Dette er repetisjonskurset du trenger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Trondheim 2 dager 02.12.2014 13.320 Les mer 
Kristiansand 2 dager 01.12.2014 13.320 Les mer 
Sund 2 dager 01.12.2014 13.320 Les mer 
Dersom det nærmer seg fem år siden du har tatt IMO50/IMO60 Sikkerhetskurs for sjøfolk, kan du ta dette repetisjonskurset for å fornye ditt sertifikat. Du må også ha hatt minst ett års fartstid. </p>
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Trondheim 2 dager  7.500 Les mer 
Kristiansand 2 dager  7.500 Les mer 
Sund 2 dager  7.500 Les mer 
Søker du jobb om bord på passasjerskip, som for eksempel Hurtigruta, og skal ha ansvar for passasjerenes sikkerhet i nødssituasjoner, må du ha dette kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo 2 dager  4.500 Les mer 
Trondheim 2 dager 01.12.2014 4.500 Les mer 
Kristiansand 2 dager  4.500 Les mer 
Bergen 2 dager  4.500 Les mer 
Jobbe offshore? Da er riggerkurset mer eller mindre obligatorisk. Flere kurs bygger videre på dette, så med dette i bunnen har du mange muligheter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager 08.12.2014 13.450 Les mer 
Drammen 5 dager 01.12.2014 13.450 Les mer 
 
Hytorc Norge
Hytorc Norge
RE-SERTIFISERING AVHOLDES HVER ENESTE UKE!
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 timer  2000 Les mer 
Stavanger 4 timer  2000 Les mer 
Hytorc Norge leverer og kundetilpassede kurs. Vi har topp utstyrte lokaler og kvalifisert personell som kan bidra med å gi deres ansatte en tryggere hverdag. HMS, kjennskap og forståelse for riktig bruk av verktøy, utstyr og dokumenter er en nødvendighet for sikkerheten. Språk: Norsk eller Engelsk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Stavanger 1 dag   Les mer 
HYTORC NORGE ER LEDENDE INNEN KURS I FLENSEARBEID! KURS AVHOLDES HVER ENESTE UKE, HELE ÅRET. Følger Håndbok i Flensearbeid Ref. Norsk Olje & Gass
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager  veil. 9900 (8400) Les mer 
Stavanger 3 dager  veil. 7500 (6000) Les mer 
  |  1 2 3   |  Neste side >>
© Kursagenten AS - Orgnr 984 246 595 MVA - Fekjan 13, 1394 Nesbru - Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.