Skriv inn hva du ønsker å lære eller hvor du ønsker kurs for å få opp forslag
Begrens på sted
Vis alle steder (398)
Nettkurs og nettstudier (1)
Rogaland (103)
Hordaland (94)
Sør-Trøndelag (37)
Vest-Agder (36)
Møre og Romsdal (33)
Oslo (29)
Aust-Agder (25)
Vestfold (13)
Telemark (9)
» Se alle fylker
Begrens på kategori
Vis alle kategorier
HMS, sikkerhet og førstehjelpskur...
Sikkerhetskurs industri og offsho...
    Sikkerhetskurs offshore (398)
    Sikkerhetskurs for sjøfart - STCW (303)
    Arbeidsvarsling (261)
    Fallsikring (188)
    Sikkerhetskurs bygg og anlegg (103)
    Sikkerhetskurs håndverktøy (49)
    Kjemikalie og strålevern (37)
    Elektronikk (18)
    Personellsikkerhet (12)
Sikkerhetskurs for kran, truck og...
HMS-kurs (979)
Førstehjelp (744)
Brannsikkerhet og brannvern (583)...
Sikkerhetskurs for næringslivet (...
Internkontroll og internrevisjon ...
Renhold og renovasjon (102)
Klima, miljøvern og nødhjelp (33)...

Sikkerhetskurs offshore

SOTS Kurssenter
SOTS Kurssenter
Nettbasert teknisk fagskole i petroleumsteknologi, har en varighet på 3 år og er modulbasert. Kursdeltakerne har tilgang til internettplattform, (Itslearning). Internettplattformen benyttes til timeplaner, informasjon, lærestoff, kommunikasjon med nettlærer, oppgaveløsning og veiledning.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 3 år På forespørsel 20.000 pr semester Les mer 
SOTS Kurssenter tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  8.000 Les mer 
It is to motivate each participant to actively promote a better and safer working environment. Given emphasis on preventive measures that can endanger life, the environment and equipment.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger   12.500 Les mer 
Kurset retter seg mot personell som ønsker å styrke og formalisere sine kunnskaper og erfaringer som dyktige fagpersonell og ledere.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager   Les mer 
GOAL: Update the course participant’s knowledge and ability to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  8.000 Les mer 
Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene på grunnkurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Kurset handler om forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i livbåtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene på grunnkurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
En offshore installasjon kan ofte sammenlignes med en kunstig øy eller en liten by ute i havet. Mannskapet ombord må i tilfelle en nødsituasjon være forberedt til å f.eks beskjempe en brann eller en annen type nødsituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager  16.500 Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs i Brannlag / Innsatslag
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  8.900 Les mer 
For å kunne reise offshore trenger du et gyldig OLF sikkerhetskurs. Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager  12.500 Les mer 
Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen drifts/beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende bahandling av forulykkede.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Vi tilbyr mann over bord repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  9.500 Les mer 
 
Falck Nutec
Falck Nutec
Vi tilbyr STCW Livbåtførerkurs redningsfarkoster 16 t
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  9.570 Les mer 
Trondheim 2 dager  9.570 Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager  8.070 Les mer 
Trondheim 2 dager  8.070 Les mer 
Vi tilbyr Company Specific Safety Course for bedrifter
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 3 dager   Les mer 
Trondheim    Les mer 
Vi tilbyr Company Specific Course for bedrifter
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Trondheim    Les mer 
Vi tilbyr kurs i kondisjonstest, brannmannsopplæring - profesjonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo    Les mer 
Stavanger    Les mer 
Trondheim    Les mer 
Vi tilbyr kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring - grunnleggende.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3,5 dag  19.250 Les mer 
Kristiansand 3,5 dag  19.250 Les mer 
Trondheim 3,5 dag 01.09.2014 19.250 Les mer 
Kurset vektlegger en kompetansebasert tilnærming der man veksler mellom å tilføre praktisk erfaring og relevant teori, samt at det tilrettelegges for at kursdeltakerne reflekterer over de erfaringene de gjør seg.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Stavanger 2 dager 24.09.2014  Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er å gi kursdeltakerne kunnskaper om forebyggende vern og sikkerhetsarbeid offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  10.850 Les mer 
Oslo 1 dag  10.850 Les mer 
Trondheim 1 dag  10.850 Les mer 
Kristiansand 1 dag  10.850 Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3 dager  11.280 Les mer 
Oslo 3 dager  11.280 Les mer 
Trondheim 3 dager  11.280 Les mer 
Kristiansand 3 dager  11.280 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Norsk olje og gass HMS modul.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 timer  940 Les mer 
Oslo 2 timer  940 Les mer 
Trondheim 2 timer  940 Les mer 
Kristiansand 2 timer  940 Les mer 
I henhold til STCW A-VI/6-1. Sikre at deltagerne får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet om bord på skip.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 5 timer  1.970 Les mer 
Deltakerene skal etter fullført kurs inneha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket. Sikkerhetsrutiner, forebygging av ulykker, relevant verne, brann og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 32 timer - 4 dager 11.08.2014 25.820 Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 1 dag   Les mer 
Bergen 1 dag 08.09.2014  Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 18.08.2014  Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager  39.700 Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  9.570 Les mer 
Trondheim 2 dager  9.570 Les mer 
Kristiansand 2 dager  9.570 Les mer 
Sund 2 dager  9.570 Les mer 
Vi tilbyr kurs i evakuering – fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager  16.130 Les mer 
Trondheim 4 dager  16.130 Les mer 
Kristiansand 4 dager  16.130 Les mer 
Sund 4 dager 11.08.2014 16.130 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring - repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Trondheim 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Sund 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i Mann-Over-Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i Ledertrening i beredskap og krisehåndtering for plattformsjefer.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager   Les mer 
Hovedmålet er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på sjø,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne evakuere et helikopter under vann med og uten bruk av H.A.B.D
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  11.040 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF1200 grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager   Les mer 
Konvertere fra fritt fall-, sliske-, eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Konvertere fra fritt fall- sliske- eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Hovedmålet er å bevisstgjøre nye plattformsjefer teknikker for å optimalisere laginnsats samt å forhindre de klassiske beslutningsfeller.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er at kurset skal gi grunnlag for at ledere, nøkkelpersonell og vernetjeneste kjenner regelverkets struktur og oppbygging samt myndighetenes saksgang mht søknader og tilsyn.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  3.520 Les mer 
Mål et er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere henvendelser fra og til pårørende i en beredskapssituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Tilleggsopplæring for å møte Norsk olje og Gass sine minstekrav for å reise ut på norsk offshore sektor.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 - 8 timer   Les mer 
Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Oslo 3 dager   Les mer 
Stavanger 3 dager   Les mer 
Trondheim 3 dager 30.09.2014  Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  8.440 Les mer 
Oslo 1 dag  8.440 Les mer 
Kristiansand 1 dag  8.440 Les mer 
Trondheim 1 dag 01.08.2014 8.440 Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts / beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 16 timer - 2 dager   Les mer 
Trondheim 16 timer - 2 dager 12.08.2014  Les mer 
Vi tilbyr kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt uten mørkekjøring - grunnleggende.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 4 dager   Les mer 
Kristiansand 4 dager   Les mer 
Trondheim 4 dager   Les mer 
Hovedmålet er at ved fullført kurs skal deltaker ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen personlig redning og helikopterevakuering med bruk av pustelunge.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Stavanger 1 dag   Les mer 
Trondheim 1 dag   Les mer 
Kristiansand 1 dag   Les mer 
Oslo 1 dag   Les mer 
Update the course participants knowledge and ability to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  12.390 Les mer 
Stavanger 2 dager  12.390 Les mer 
Kristiansand 2 dager  12.390 Les mer 
Oslo 2 dager  12.390 Les mer 
To train the course participant to be able to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager   Les mer 
Stavanger 4 dager   Les mer 
Trondheim 4 dager 02.09.2014  Les mer 
Oslo 4 dager   Les mer 
Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 helg  20.290 Les mer 
Stavanger 1 helg  20.290 Les mer 
Trondheim 1 helg  20.480 Les mer 
Oslo 1 helg  20.290 Les mer 
Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 29.07.2014 21.420 Les mer 
Stavanger 4 dager  21.420 Les mer 
Trondheim 4 dager 29.07.2014 21.420 Les mer 
Kristiansand 4 dager  21.420 Les mer 
Oslo 4 dager 28.07.2014 21.420 Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager   Les mer 
Stavanger 4 dager   Les mer 
Oslo 4 dager   Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Stavanger 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 28.07.2014 12.160 Les mer 
Stavanger 2 dager  12.160 Les mer 
Trondheim 2 dager 29.07.2014 12.160 Les mer 
Kristiansand 2 dager  12.160 Les mer 
Oslo 2 dager  12.160 Les mer 
Hovedmålet med kurset er å friske opp deltakernes kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
 
Tromsø Maritime Skole - Havarivernsenteret
Tromsø Maritime Skole - Havarivernsenteret
Målsetningen er å etablere gode holdninger til sikkerhet. Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskaps arbeid. Kunne bruke utstyret som er til disposisjon ombord, i en nødsituasjon. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/2-1.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø  09.09.2014 8.250 Les mer 
Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø  15.09.2014 12.700 Les mer 
 
Boreskolen.no
Boreskolen.no
Kurset avholdes med teori via internett og tre dager (en helg). Praksis hos Falck Nutec på Nesodden.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nesodden Teori via internett 3 dag...   Les mer 
 
Offshoreutdanning.no
Offshoreutdanning.no
Har du tatt STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50/IMO60) det siste året? Da er dette kurset du trenger for oppgradere til GSK, grunnleggende sikkerhetskurs for oljearbeidere. Etter at du har fullført dette oppgraderingskurset, kan du jobbe på plattform offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  10.100 Les mer 
Trondheim 1 dag  10.100 Les mer 
Kristiansand 1 dag  10.100 Les mer 
Oslo 1 dag  10.100 Les mer 
Er det mer enn et år siden du tok STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50/60)? Da er dette kurset du trenger for å oppgradere til GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Etter at du har fullført dette oppgraderingskurset, kan du jobbe på plattform offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 28.07.2014 10.900 Les mer 
Stavanger 2 dager  10.900 Les mer 
Trondheim 2 dager 29.07.2014 11.400 Les mer 
Kristiansand 2 dager  10.900 Les mer 
Oslo 2 dager 31.07.2014 10.900 Les mer 
Har du lyst til å jobbe offshore? Uansett hvilken stilling du ser for deg, er grunnleggende sikkerhetskurs et kurs du ikke kommer utenom. For å ivareta din og andres sikkerhet, må du ha dette kurset godkjent før du reiser offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 helg  17.600 Les mer 
Trondheim 1 helg  19.000 Les mer 
Oslo 1 helg  17.600 Les mer 
Begynner det å nærme seg et år siden du tok førstehjelpskurset? Da er dette repetisjonen du trenger for å holde det gyldig.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager 28.07.2014 6.350 Les mer 
Stavanger 2 dager  6.350 Les mer 
Trondheim 2 dager 18.08.2014 6.350 Les mer 
Kristiansand 2 dager  6.350 Les mer 
Oslo 2 dager  6.350 Les mer 
Skal du ha oppgaver som mannskap eller livbåtfører? Da er dette kurset for deg. Her lærer du hva du gjør i tilfelle evakuering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 18.08.2014 26.780 Les mer 
Stavanger 4 dager 25.08.2014 26.780 Les mer 
Oslo 4 dager 01.09.2014 26.780 Les mer 
STCW-konvensjonen ble revidert i 2010 og satte nye kompetansekrav til sjøfolk. Dette kurset gir deg gyldig STCW 10-sertifisering som viser at du har fornyede ferdigheter og kunnskap om det å håndtere uønskede hendelser om bord.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3 dager 13.08.2014 9.900 Les mer 
Trondheim 3 dager 04.08.2014 9.900 Les mer 
Kristiansand 3 dager  9.900 Les mer 
Oslo 3 dager 12.08.2014 9.900 Les mer 
Har du lyst til å jobbe offshore? Uansett hvilken stilling du ser for deg, er grunnleggende sikkerhetskurs et kurs du ikke kommer utenom. For å ivareta din og andres sikkerhet, må du ha dette kurset godkjent før du reiser offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 29.07.2014 fra 15.900 Les mer 
Stavanger 4 dager  fra 15.900 Les mer 
Trondheim 4 dager 29.07.2014 fra 15.900 Les mer 
Kristiansand 4 dager  fra 15.900 Les mer 
Oslo 4 dager 28.07.2014 fra 15.900 Les mer 
Har du planer om å jobbe med beredskap eller sikkerhet om bord på båt eller skip? Da er dette kurset et skritt i riktig retning. Uansett stilling, om du skal jobbe med beredskap, sikkerhet eller hindring av forurensning på skip, må du først ha fullført sikkerhetskurs for sjøfolk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager 18.08.2014 16.900 Les mer 
Trondheim 5 dager 11.08.2014 16.900 Les mer 
Kristiansand 5 dager  16.900 Les mer 
Oslo 5 dager  16.900 Les mer 
Hvordan oppstår brann, og hva gjør du når det skjer? Dette er et beredskapskurs for ikke-profesjonelle brannmenn som skal være med på å bekjempe, begrense og slukke brann offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager  18.650 Les mer 
Trondheim 5 dager  18.650 Les mer 
Kristiansand 5 dager  18.650 Les mer 
Oslo 5 dager  18.650 Les mer 
Har du lyst til å være til hjelp når ulykke eller sykdom oppstår, og kanskje til og med redde liv? Er du klar for utfordrende arbeidsoppgaver, kan du få mye igjen for et kurs i førstehjelp.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager 18.08.2014 10.500 Les mer 
Stavanger 5 dager 25.08.2014 10.500 Les mer 
Trondheim 5 dager 18.08.2014 10.500 Les mer 
Kristiansand 5 dager  10.500 Les mer 
Oslo 5 dager 18.08.2014 10.500 Les mer 
Når fornyet du sertifikatet for grunnleggende sikkerhetskurs sist? Om det nærmer seg 4 år og du vil fortsette å jobbe offshore, er det på tide med et repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 28.07.2014 10.250 Les mer 
Trondheim 2 dager 29.07.2014 10.750 Les mer 
Kristiansand 2 dager  10.250 Les mer 
Oslo 2 dager 31.07.2014 10.250 Les mer 
Dersom det nærmer seg fem år siden du har tatt IMO50/IMO60 Sikkerhetskurs for sjøfolk, kan du ta dette repetisjonskurset for å fornye ditt sertifikat. Du må også ha hatt minst ett års fartstid. </p>
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager  7.500 Les mer 
Dette kurset gjør deg rustet til jobb på helidekket offshore. Der har du blant annet ansvar for at folk kommer seg trygt til og fra helikopteret når de fraktes til og fra plattformen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 4 dager 11.08.2014 24.100 Les mer 
Jobber du som helidekkmannskap, må HLO-kurset fornyes hver 24. måned. Dette er repetisjonskurset du trenger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Trondheim 2 dager  13.320 Les mer 
Kristiansand 2 dager  13.320 Les mer 
Sund 2 dager  13.320 Les mer 
Søker du jobb om bord på passasjerskip, som for eksempel Hurtigruta, og skal ha ansvar for passasjerenes sikkerhet i nødssituasjoner, må du ha dette kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo 2 dager  4.450 Les mer 
Trondheim 2 dager 04.08.2014 4.450 Les mer 
Kristiansand 2 dager  4.450 Les mer 
Bergen 2 dager 18.08.2014 4.450 Les mer 
Jobbe offshore? Da er riggerkurset mer eller mindre obligatorisk. Flere kurs bygger videre på dette, så med dette i bunnen har du mange muligheter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager  13.450 Les mer 
Drammen 5 dager  13.450 Les mer 
 
Teknologisk Institutt
Teknologisk Institutt
Fagstyret for Driftsinspeksjon besluttet 28.11.13 at eksisterende ordning for NS 415 Driftsinspektør - Nivå 3 forlenges ut 2015, med visse forbehold. Det er besluttet at det skal være mulig å forlenge sertifikatet midlertidig enten ut 2014 eller ut 2015.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 12 dager 20.10.2014 35.000 Les mer 
En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager 03.11.2014 23.000 Les mer 
En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 12 dager 24.11.2014 35.000 Les mer 
Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  01.09.2014 14.000 Les mer 
 
Nor Offshore AS
Nor Offshore AS
Andre offshorekurs I tillegg til kurset i Brønnteknikk VG2 tilbyr Nor offshore en rekke offshorerelaterte kurs
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 9 helgesamlinger  29.000 Les mer 
Ålesund 9 helgesamlinger  29.000 Les mer 
Trondheim 9 helgesamlinger  29.000 Les mer 
Moss 9 helgesamlinger  29.000 Les mer 
Oslo    Les mer 
 
Norward AS
Norward AS
Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 8 timer - 1 dag 01.08.2014 7.300 Les mer 
Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 4 dager 05.08.2014 15.900 Les mer 
Sette deltakerene i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 40 timer 01.09.2014 10.100 Les mer 
Personell som er tiltenkt oppgaver i førstehjelpsberedskapen, medlemmer i førstehjelpslag på faste og flyttbare installasjoner, Mob-båt mannskaper, førstehjelpere på beredskapsfartøy.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 2 dager 25.08.2014 5.300 Les mer 
Gir kursdeltakerne grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebyggende arbeid, verne og redningsutstyr. Bruk av kollektivt og personlig redningsutstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 16 timer - 2 dager 29.07.2014 11.000 Les mer 
MÅL Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne selvstendig kunne iverksette førstehjelp ved skader og akutt sykdom, og som gruppe kunne yte organisert innsats ved ulykker med flere skadde personer.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 12 timer   Les mer 
HUET Grunnkurs For sokkelarbeidende personell og andre som benytter helikopter som transportmiddel.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 1 dag  7.300 Les mer 
Kvalifisering til stilling som Helivakt og HLO.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 4 dager 29.09.2014 20.800 Les mer 
For de som har gjennomført HLO grunnkurs eller HLO repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 2 dager 11.09.2014 11.200 Les mer 
 
Tekniske Foreningers Servicekontor
Tekniske Foreningers Servicekontor
The Norwegian Society of Lifting Technology (NSLT) continues its success with its annual seminar for people working with anchor handling.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 04.11.2014 fra 8.800 Les mer 
  |  1 2 3   |  Neste side >>
© Agentgruppen AS - Orgnr 984 246 595 MVA - Fekjan 13, 1394 Nesbru - Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.