Sikkerhetskurs offshore

Fritt fall livbåtfører - grunnkurs (OSE108)

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører - grunnkurs (OSE108).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Fritt fall livbåtfører - repetisjon (OSE108)

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører repetisjonskurs (OSE108).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 13.200 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 10.500 kr

Førstehjelp repetisjon (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Et representativt utvalg av innholdet i førstehjelpskurset tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager 6.400 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 16.500 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 19.12.2016 2 dager19.12.2016 10.200 kr

GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.12.2016 1 dag20.12.2016 7.900 kr

Helikopterevakuering HUET

Vi tilbyr helikopterevakuering HUET. Kurset er godkjent i henhold til Norsk olje og gass. NOGEPA-modellen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 19.12.2016 1 dag19.12.2016 7.100 kr

HLO Grunnkurs (OSC 1141)

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC 1141). Kurset gir grunnlag for kvalifisering til følgende stillinger: - Helivakt - HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

HLO repetisjon (OSC 1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC 1141). Et representativt utvalg av HLO grunnkurs tilpasset deltakerens forkunnskaper. Det legges stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 12.12.2016 2 dager12.12.2016 12.200 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 12.12.2016 5 dager12.12.2016 25.300 kr

Konvensjonell livbåtfører - grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr konvensjonell livbåtfører - grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

Konvensjonell livbåtfører - repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr konvensjonell livbåtfører - repetisjonskurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

Liten MOB-båt - mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mørkekjøring Liten MOB-båt. Mørkekjøring er et krav iht. Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund

Liten MOB-båt grunnkurs - uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs - uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 13.600 kr

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 19.12.2016 4 dager19.12.2016 15.400 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 15.12.2016 2 dager15.12.2016 8.800 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager 6.900 kr

Sliskestuplivbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr sliskestuplivbåt grunnkurs (OSE129)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

Sliskestuplivbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr sliskestuplivbåt repetisjonskurs (OSE129)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 10.600 kr

Stor MOB-båt - grunnkurs (OSE1141)

Vi tilbyr stor MOB-båt - grunnkurs (OSE1141) for mannskap på liten MOB-båt som skal konvertere til stor MOB-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Stor MOB-båt - repetisjonskurs (OSE1141)

Vi tilbyr stor MOB-båt - repetisjonskurs (OSE1141)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 13.800 kr

Søk og redninglag - repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr søk og redninglag - repetisjonskurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 13.12.2016 2 dager13.12.2016 10.200 kr

Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs repetisjon. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 19.12.2016 2 dager19.12.2016

GSK grunnleggende sikkerhet for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 19.12.2016 1 dag19.12.2016

GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs

Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 19.12.2016 1 dag19.12.2016

Liten MOB båt repetisjonskurs m/mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs m/mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 08.12.2016 2 dager08.12.2016

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Ved fullført kurs skal kursdeltakerne kunne være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte. Kunne de mest vanlige søkemetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av en forulykket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 16.12.2016 1 dag16.12.2016

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt - repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskestuplivbåt. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 20.12.2016 1 dag20.12.2016

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 12.12.2016 4 dager12.12.2016

Flensearbeid iht NS-EN 1591-4

Hovedmål med opplæringstiltaket er å gi personell grunnleggende kunnskaper om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med flensmontasje med boltetrekking av flenseforbindelser på høytrykks-og hydrokarbonførende prosessystemer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 dager Avtales kr
Molde Molde 06.03.2017 (+1) 4 dager06.03.2017 (+1) 12 700.00 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 23.01.2017 (+3) 4 dager23.01.2017 (+3) 12 700.00 kr
Stavanger Stavanger 13.02.2017 (+2) 4 dager13.02.2017 (+2) 12 700.00 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Livbåtførerkurs

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakeren være istand til å gjøre redningsmateriell klart til bruk, organisere ombordstigning, låre og frigjøre materiellet, manøvrere og lede operasjoner av redningsmateriellet på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Mann over bord båt kurs

Vi tilbyr mann over bord båt kurs. Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av forulykkede.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Mann over bord repetisjonskurs

Vi tilbyr mann over bord repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger

Sikkerhets- og beredskapskurs grunnleggende(OLF)

Vi tilbyr sikkerhets og beredskapskurs grunnleggende(OLF). Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.12.2016 (+6) 1 dag08.12.2016 (+6) 3.600 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 3.600 kr
Kristiansund Kristiansund 13.02.2017 (+5) 1 dag13.02.2017 (+5) 3.600 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring). Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens brannentring- og sikkerhetsvaktens ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 27.02.2017 1 dag27.02.2017 5.900 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.12.2016 (+51) 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 14.12.2016 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 04.01.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 11.01.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 18.01.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 25.01.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 01.02.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 08.02.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 15.02.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 22.02.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 01.03.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 08.03.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 15.03.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 22.03.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 29.03.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 05.04.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 12.04.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 19.04.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 26.04.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 03.05.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 10.05.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 25.05.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 31.05.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 07.06.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 14.06.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 21.06.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 28.06.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 05.07.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 12.07.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 19.07.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 26.07.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 02.08.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 09.08.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 16.08.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 23.08.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 30.08.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 06.09.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 13.09.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 20.09.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 27.09.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 04.10.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 11.10.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 18.10.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 25.10.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 01.11.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 08.11.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 15.11.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 22.11.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 29.11.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 06.12.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 13.12.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Bergen 20.12.2017 2 timer07.12.2016 (+51) 2.100 kr
Haugesund Haugesund 02.01.2017 (+46) 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 09.01.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 16.01.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 23.01.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 30.01.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 06.02.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 13.02.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 20.02.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 27.02.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 06.03.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 13.03.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 20.03.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 27.03.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 03.04.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 10.04.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 18.04.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 24.04.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 02.05.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 08.05.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 15.05.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 22.05.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 29.05.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 06.06.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 12.06.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 19.06.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 26.06.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 03.07.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 10.07.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 07.08.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 14.08.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 21.08.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 28.08.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 04.09.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 11.09.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 18.09.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 25.09.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 02.10.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 09.10.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 16.10.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 23.10.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 30.10.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 06.11.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 13.11.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 20.11.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 27.11.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 04.12.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Haugesund 11.12.2017 2 timer02.01.2017 (+46) 2.100 kr
Kristiansund Kristiansund 12.12.2016 2 timer12.12.2016 2.100 kr
Stavanger Stavanger 08.12.2016 (+51) 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 15.12.2016 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 05.01.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 12.01.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 19.01.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 26.01.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 02.02.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 09.02.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 16.02.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 23.02.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 02.03.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 09.03.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 16.03.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 23.03.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 30.03.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 06.04.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 12.04.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 20.04.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 27.04.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 04.05.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 11.05.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 15.05.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 18.05.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 26.05.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 08.06.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 15.06.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 22.06.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 29.06.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 06.07.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 13.07.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 20.07.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 27.07.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 03.08.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 10.08.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 17.08.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 24.08.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 31.08.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 07.09.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 14.09.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 21.09.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 28.09.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 05.10.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 12.10.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 19.10.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 26.10.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 02.11.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 09.11.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 16.11.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 23.11.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 30.11.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 07.12.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr
Stavanger 14.12.2017 2 timer08.12.2016 (+51) 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.12.2016 (+52) 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 14.12.2016 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 04.01.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 11.01.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 18.01.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 25.01.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 01.02.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 08.02.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 15.02.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 22.02.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 01.03.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 08.03.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 15.03.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 22.03.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 29.03.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 05.04.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 12.04.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 19.04.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 26.04.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 03.05.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 10.05.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 24.05.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 31.05.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 07.06.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 14.06.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 17.06.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 21.06.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 28.06.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 05.07.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 12.07.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 19.07.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 26.07.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 02.08.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 09.08.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 16.08.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 23.08.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 30.08.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 06.09.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 13.09.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 20.09.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 27.09.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 04.10.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 11.10.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 18.10.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 25.10.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 01.11.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 08.11.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 15.11.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 22.11.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 29.11.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 06.12.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 13.12.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Bergen 20.12.2017 1 dag07.12.2016 (+52) 2.550 kr
Haugesund Haugesund 12.12.2016 (+28) 1 dag12.12.2016 (+28) 2.550 kr
Kristiansund Kristiansund 12.12.2016 (+1) 1 dag12.12.2016 (+1) 2.550 kr
Stavanger Stavanger 08.12.2016 (+51) 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 15.12.2016 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 05.01.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 12.01.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 19.01.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 26.01.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 02.02.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 09.02.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 16.02.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 23.02.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 02.03.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 09.03.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 16.03.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 23.03.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 30.03.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 06.04.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 12.04.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 20.04.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 27.04.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 04.05.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 11.05.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 15.05.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 18.05.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 26.05.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 08.06.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 15.06.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 22.06.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 29.06.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 06.07.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 13.07.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 20.07.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 27.07.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 03.08.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 10.08.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 17.08.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 24.08.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 31.08.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 07.09.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 14.09.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 21.09.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 28.09.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 05.10.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 12.10.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 19.10.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 26.10.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 02.11.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 09.11.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 16.11.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 23.11.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 30.11.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 07.12.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr
Stavanger 14.12.2017 1 dag08.12.2016 (+51) 2.550 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.01.2017 (+6) 5 dager02.01.2017 (+6) 11.500 kr
Haugesund Haugesund 16.01.2017 (+6) 5 dager16.01.2017 (+6) 11.500 kr
Kristiansund Kristiansund 09.01.2017 (+7) 5 dager09.01.2017 (+7) 11.500 kr
Stavanger Stavanger 02.01.2017 (+7) 5 dager02.01.2017 (+7) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.12.2016 (+12) 2 dager08.12.2016 (+12) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 20.12.2016 (+12) 2 dager20.12.2016 (+12) 7.900 kr
Kristiansund Kristiansund 12.01.2017 (+12) 2 dager12.01.2017 (+12) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 11.01.2017 (+11) 2 dager11.01.2017 (+11) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.12.2016 (+102) 2 dager07.12.2016 (+102) 11.000 kr