Skriv inn hva du ønsker å lære eller hvor du ønsker kurs for å få opp forslag
Begrens på sted
Vis alle steder (515)
Nettkurs og nettstudier (1)
Rogaland (137)
Hordaland (128)
Møre og Romsdal (49)
Vest-Agder (42)
Sør-Trøndelag (38)
Oslo (35)
Vestfold (26)
Aust-Agder (21)
Troms (11)
» Se alle fylker
Begrens på kategori
Vis alle kategorier
HMS, sikkerhet og førstehjelpskur...
Sikkerhetskurs industri og offsho...
    Sikkerhetskurs offshore (515)
    Sikkerhetskurs for sjøfart - STCW (411)
    Arbeidsvarsling (266)
    Fallsikring (223)
    Sikkerhetskurs bygg og anlegg (108)
    Sikkerhetskurs håndverktøy (49)
    Kjemikalie og strålevern (40)
    Personellsikkerhet (16)
    Elektronikk (4)
Sikkerhetskurs for kran, truck og...
HMS-kurs (1024)
Førstehjelp (827)
Brannsikkerhet og brannvern (620)...
Sikkerhetskurs for næringslivet (...
Internkontroll og internrevisjon ...
Renhold og renovasjon (75)
Klima, miljøvern og nødhjelp (39)...

Sikkerhetskurs offshore

Ask Safety AS
Ask Safety AS
Vi tilbyr OLF Basic Safety Training (BOSIET). This course will be arranged in English.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 17.03.2015 16.500 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring. Frekvens på repetisjon er 24 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 13.11.2014 6.900 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører Sliske repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 06.11.2014 10.600 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 10.11.2014 16.500 Les mer 
Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet- og beredskapsopplæring retrening.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 30.10.2014 10.200 Les mer 
Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 10.11.2014 9.600 Les mer 
Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Kurset gir praktisk og teoretisk oppfrisking av førstehjelp grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 30.10.2014 5.400 Les mer 
Vi tilbyr helikopterevakuering HUET. Kurset er godkjent i henhold til Norsk olje og gass. NOGEPA-modellen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 1 dag 29.10.2014 7.100 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører sliske grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 24.11.2014 18.500 Les mer 
Vi tilbyr hurtiggående MOB-båt kurs. Dette er et MOB kurs uten mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 27.10.2014 12.500 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB båt repetisjon - med mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 04.11.2014 8.500 Les mer 
Vi tilbyr stor MOB-båt (Daughter craft) grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 08.12.2014 24.500 Les mer 
Vi tilbyr fritt fall livbåtfører - grunnkurs. FF1000, FF48 MK1, FF48 MK2. Repetisjonsfrekvens: 24 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 27.10.2014 23.900 Les mer 
Vi tilbyr fritt fall livbåtfører repetisjonskurs. Frekvens på repetisjon er 34 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 03.11.2014 12.200 Les mer 
Vi tilbyr stor MOB-båt repetisjons kurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 3 dager 27.10.2014 13.800 Les mer 
Vi tilbyr søk og redningslag - grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 08.12.2014 18.200 Les mer 
 
Sørlandets Sikkerhets Senter
Sørlandets Sikkerhets Senter
Hovedmålet er å sette deltakerene i stand til å starte HLR og bruke halvautomatiserte hjertestartere trygt og effektivt ved plutselig uventet hjertestans eller ved ulykker der den skadede blir bevisstløs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 4 timer   Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts / beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 16 timer – 2 dager   Les mer 
Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 4 dager   Les mer 
Hovedmålet når kurset er fullført er at deltakerene skal være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr alarmreaksjonslag - offshore kurs
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 16 timer – 2 dager   Les mer 
Målet er å sette deltakerene i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 5 dager   Les mer 
Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter i livreddende førstehjelp, og behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte. Bruke relevant utstyr. Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand    Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs - repetisjon offshore
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 2 dager   Les mer 
 
Tekniske Foreningers Servicekontor
Tekniske Foreningers Servicekontor
The Norwegian Society of Lifting Technology (NSLT) continues its success with its annual seminar for people working with anchor handling.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 04.11.2014 fra 8.800 Les mer 
 
SOTS Kurssenter
SOTS Kurssenter
En offshore installasjon kan ofte sammenlignes med en kunstig øy eller en liten by ute i havet. Mannskapet ombord må i tilfelle en nødsituasjon være forberedt til å f.eks beskjempe en brann eller en annen type nødsituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager  16.500 Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs i Brannlag / Innsatslag
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  8.900 Les mer 
For å kunne reise offshore trenger du et gyldig OLF sikkerhetskurs. Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager 27.10.2014 12.500 Les mer 
Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen drifts/beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende bahandling av forulykkede.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Vi tilbyr mann over bord repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  9.500 Les mer 
SOTS Kurssenter tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 27.10.2014 8.000 Les mer 
It is to motivate each participant to actively promote a better and safer working environment. Given emphasis on preventive measures that can endanger life, the environment and equipment.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager 27.10.2014 12.500 Les mer 
Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene på grunnkurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Kurset handler om forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i livbåtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene på grunnkurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Nettbasert teknisk fagskole i petroleumsteknologi, har en varighet på 3 år og er modulbasert. Kursdeltakerne har tilgang til internettplattform, (Itslearning). Internettplattformen benyttes til timeplaner, informasjon, lærestoff, kommunikasjon med nettlærer, oppgaveløsning og veiledning.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 3 år På forespørsel 20.000 pr semester Les mer 
Kurset retter seg mot personell som ønsker å styrke og formalisere sine kunnskaper og erfaringer som dyktige fagpersonell og ledere.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager   Les mer 
GOAL: Update the course participant’s knowledge and ability to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 27.10.2014 8.000 Les mer 
 
OilComp AS
OilComp AS
Vi tilbyr kurs i NOG Grunnl. sikkerhet Rep. for beredskapspersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Kurset gir en grundig innføring i OLF 091 retningslinje og sikringsavtalen, og fokuserer på hvordan man best mulig kan løse de utfordringene regelverket gir.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security. Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1,5 dag   Les mer 
Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne-, brann- og redningsutstyr på innretningen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 4 dager 28.10.2014 16.300 Les mer 
Aukra 4 dager   Les mer 
Kristiansund 4 dager 27.10.2014 17.100 Les mer 
Bodø 4 dager   Les mer 
Haugesund 4 dager 28.10.2014 20.200 Les mer 
Stavanger  17.11.2014 fra 13.700 Les mer 
Horten 4 dager  16.700 Les mer 
Bergen 4 dager 28.10.2014 13.000 Les mer 
Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 1 dag  7.800 Les mer 
Kristiansund 1 dag 28.10.2014 8.200 Les mer 
Haugesund 1 dag 27.10.2014 8.200 Les mer 
Stavanger 1 dag 20.11.2014 8.200 Les mer 
Horten 1 dag  7.500 Les mer 
Bergen 1 dag 27.10.2014 8.200 Les mer 
Vi tilbyr kurs i søk og redningslag - repitisjon. Vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 2 dager 12.11.2014 10.300 Les mer 
Haugesund 2 dager 30.10.2014 11.800 Les mer 
Stavanger 2 dager  7.800 Les mer 
Tromsø 2 dager  7.500 Les mer 
Horten 2 dager  9.700 Les mer 
Bergen 2 dager 24.11.2014 10.700 Les mer 
Målsetting: Ved fullført kurs skal deltakerne kunne: - Klargjøre livbåt for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette livbåt - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering - Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager   Les mer 
Målsetning: - Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon. - STCW: Gjennomføre kursmål ihht STCW-95-A kodens tablle A-VI/2-1.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann/elektriske skader.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 5 dager 17.11.2014 11.700 Les mer 
Kristiansund 5 dager 15.12.2014 12.500 Les mer 
Haugesund 5 dager 10.11.2014 12.500 Les mer 
Stavanger 5 dager 27.10.2014 fra 12.500 Les mer 
Tromsø 5 dager  8.800 Les mer 
Horten 5 dager  10.600 Les mer 
Bergen 5 dager 17.11.2014 12.500 Les mer 
Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 2 dager 12.11.2014 8.000 Les mer 
Kristiansund 2 dager 29.10.2014 8.600 Les mer 
Haugesund 2 dager 17.11.2014 8.600 Les mer 
Stavanger 2 dager 24.11.2014 8.600 Les mer 
Tromsø 2 dager  5.800 Les mer 
Horten 2 dager  5.400 Les mer 
Bergen 2 dager 03.11.2014 8.600 Les mer 
Ved fullført kurs, skal deltakeren ha kompetanse til: - Å lede og koordinere tilgjengelige ressurser - Å være bindeledd mellom den sentrale beredskapsledelsen - Å begrense skader på miljø og sikre materielle verdier.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Deltakerne skal etter gjennomført opplæring kunne bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon. Kurset gir deltakerne kompetanse i taktisk ledelse og organisering av innsats, samvirke med andre instanser, og økt risikoforståelse knyttet til daglig drift og krisehendelser.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Målsetting: Ved fullført kurs skal deltakerne ha kompetanse innen: - Å sjøsette båt, - Å oppheise båt - Å operere båt og utstyr - Vanlige søkemetoder - Opplukking og livreddende behandling
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bodø 4 dager  12.400 Les mer 
Haugesund 4 dager 28.10.2014 15.000 Les mer 
Stavanger 4 dager 11.11.2014 15.000 Les mer 
Tromsø 4 dager   Les mer 
Horten 4 dager   Les mer 
Grimstad 4 dager 03.11.2014 14.300 Les mer 
Vedlikeholde og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 2 dager 27.10.2014 10.400 Les mer 
Stavanger 2 dager  7.700 Les mer 
Tromsø 2 dager   Les mer 
Horten 2 dager   Les mer 
Grimstad 2 dager 30.10.2014 9.800 Les mer 
Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 2 dager 17.11.2014 10.900 Les mer 
Bergen 2 dager 27.10.2014 11.900 Les mer 
Aukra 2 dager   Les mer 
Bodø 2 dager   Les mer 
Haugesund 2 dager 27.10.2014 12.500 Les mer 
Stavanger 2 dager 27.10.2014 fra 8.300 Les mer 
Horten 2 dager  11.800 Les mer 
Kristiansund 2 dager 27.10.2014 11.900 Les mer 
Målsetting: Ved fullført kurs skal deltakerne kunne: - gjøre redningsmateriell klart til bruk - organisere ombordstigning - låre og frigjøre materiellet - Manøvrere og lede operasjonen av redningsmateriellet på vannet. - STCW : gjennomføre kursmål ihht STCW-95-A kodens tabell A-VI/2-1
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 4 dager 03.11.2014 10.900 Les mer 
Haugesund 4 dager 27.10.2014 11.400 Les mer 
Horten 4 dager  10.500 Les mer 
Kristiansund 4 dager 01.12.2014 11.400 Les mer 
Målsetting: Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (iht. NOGs retningslinjer).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 2 dager 25.11.2014 6.800 Les mer 
Haugesund 2 dager 20.11.2014 7.100 Les mer 
Horten 2 dager  6.100 Les mer 
Kristiansund 2 dager 03.12.2014 7.100 Les mer 
Målsetting: Ved fullført kurs skal deltakerne kunne: - Klargjøre livbåt for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette livbåt - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering - Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 4 dager   Les mer 
Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager   Les mer 
Ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 5 dager 27.10.2014 18.600 Les mer 
Bergen 5 dager 27.10.2014 18.200 Les mer 
Kristiansund 5 dager 03.11.2014 19.500 Les mer 
Stavanger 5 dager  13.700 Les mer 
Tromsø 5 dager  13.100 Les mer 
Horten 5 dager  17.200 Les mer 
Haugesund 5 dager 24.11.2014 19.500 Les mer 
Målsetning, ha kompetanse innen: • Nødvendige lover og bestemmelser. • Ansvarshavende myndigheter. • Helidekkmanualens innhold. • Helikopteroperasjoner • Sikkerhetsrutiner • Forebygging • Relevante verne- brann- og redningsutstyr
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 04.11.2014 21.000 Les mer 
Horten 4 dager  21.700 Les mer 
Haugesund 4 dager 17.11.2014 24.100 Les mer 
Videreutvikle og holde ved like kompetanse innen beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager  11.800 Les mer 
Haugesund 2 dager 29.10.2014 13.000 Les mer 
Gjennom praktisk erfaring og veiledning vil deltagerne få erfaring fra landing, avgang, lasting/lossing (last), bording (passasjerer) og drivstoff fylling, slik at de oppnår en tilsvarende kompetanse som er krevd for nyutdannede HLO´er i Helidekk manualen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 1 dag   Les mer 
 
Falck Nutec
Falck Nutec
Vi tilbyr oppgraderingskurs fra STCW til Norsk olje og gass - Grunnleggende sikkerhet og beredskapskurs. Hovedmålet er å gi kursdeltakerne kunnskaper om forebyggende vern og sikkerhetsarbeid offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag 11.11.2014 10.850 Les mer 
Oslo 1 dag  10.850 Les mer 
Trondheim 1 dag  10.850 Les mer 
Kristiansand 1 dag 29.10.2014 10.850 Les mer 
Vi tilbyr kurs i kondisjonstest, brannmannsopplæring - profesjonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 1 dag  1.780 Les mer 
Stavanger 1 dag 03.11.2014 1.780 Les mer 
Kristiansand 1 dag  1.780 Les mer 
Trondheim 1 dag  1.780 Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.???????
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag 28.10.2014 7.900 Les mer 
Oslo 1 dag 27.10.2014 7.900 Les mer 
Kristiansand 1 dag 29.10.2014 7.900 Les mer 
Trondheim 1 dag 31.10.2014 7.900 Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til sin drifts-/beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager   Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt uten mørkekjøring - grunnleggende.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 4 dager 26.05.2015 18.120 Les mer 
Kristiansand 4 dager   Les mer 
Trondheim 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr STCW Livbåtførerkurs redningsfarkoster.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 13.11.2014 4.800 Les mer 
Sund 2 dager 03.11.2014 4.800 Les mer 
Stavanger 2 dager 27.10.2014 4.800 Les mer 
Trondheim 2 dager 20.11.2014 4.800 Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager 13.11.2014 8.070 Les mer 
Oslo 2 dager 11.12.2014 7.500 Les mer 
Kristiansand 2 dager 18.11.2014 7.500 Les mer 
Trondheim 2 dager 03.11.2014 7.500 Les mer 
Vi tilbyr Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring grunnleggende kurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3,5 dag 27.10.2014 18.100 Les mer 
Kristiansand 3,5 dag 03.11.2014 18.100 Les mer 
Trondheim 3,5 dag 03.11.2014 18.100 Les mer 
Etter endt opplæring skal deltagerne være i stand til å utøve proaktiv ledelsesmetode som en del av 2. linje beredskapsorganisasjonen. Deltagerne skal ha innsikt i hvordan beredskap etableres og vedlikeholdes, hvordan mennesker reagerer under kriser, hvordan man utøver ledelse i beredskapssituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
Stavanger 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Målet med kurset er at etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager 05.11.2014 17.860 Les mer 
Oslo 3 dager 27.10.2014 17.860 Les mer 
Stavanger 3 dager 26.11.2014 17.860 Les mer 
Trondheim 3 dager 25.11.2014 17.860 Les mer 
Welcome to the 5th Falck Nutec Conference! The Falck Nutec Conference is an annual forum for professionals focusing on safety, emergency, and crisis management. Our intention is to create an arena for learning and development within the areas of emergency response, security and crisis communication.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 1 dag 12.11.2014 2.500 Les mer 
Målet er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere henvendelser fra og til pårørende i en beredskapssituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 09.12.2014 9.900 Les mer 
Stavanger 2 dager  9.900 Les mer 
Tilleggsopplæring for å møte Norsk olje og Gass sine minstekrav for å reise ut på norsk offshore sektor.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo 2 timer  2.460 Les mer 
Stavanger 2 timer  2.460 Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3 dager 12.11.2014 9.900 Les mer 
Oslo 3 dager 09.12.2014 9.900 Les mer 
Trondheim 3 dager 03.11.2014 9.900 Les mer 
Kristiansand 3 dager 03.11.2014 9.900 Les mer 
Kristiansand 3 dager 03.11.2014 9.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Norsk olje og gass HMS modul.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 timer  940 Les mer 
Oslo 2 timer  940 Les mer 
Trondheim 2 timer  940 Les mer 
Kristiansand 2 timer   Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo 1 dag 29.10.2014 4.130 Les mer 
Stavanger 1 dag 20.11.2014 4.130 Les mer 
Trondheim 1 dag 04.03.2015 4.130 Les mer 
Bergen 1 dag 10.11.2014 4.130 Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr Livbåtfører konvertering fra konvensjonell- eller frittfall FF-48 livbåt til sliske livbåt - inkl. repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
Stavanger 2 dager   Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Bergen 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er å vedlikeholde kunnskaper og ferdigheter i å lede og gjennomføre evakuering med konvensjonell livbåt, sliske og redningsstrømpe. Oppdatere nye kunnskaper og ferdigheter innenfor evakuering, redning og overlevelse fasene.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Oslo 3 dager   Les mer 
Stavanger 3 dager   Les mer 
Trondheim 3 dager   Les mer 
Kristiansand 3 dager   Les mer 
Sund 3 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i evakuering – fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager  16.130 Les mer 
Trondheim 4 dager  16.130 Les mer 
Kristiansand 4 dager  16.130 Les mer 
Sund 4 dager  16.130 Les mer 
Etter fullført kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket, innbefattet sikkerhetsrutiner, fore-bygging av ulykker og relevant verne-, brann- og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.??????
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 4 dager 04.11.2014 24.100 Les mer 
Hovedmålet er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.?????
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Trondheim 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Sund 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i Mann-Over-Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF1200 grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager   Les mer 
Konvertere fra fritt fall-, sliske-, eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Konvertere fra fritt fall- sliske- eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i mann-over-bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager  8.220 Les mer 
Hovedmålet er at kurset skal gi grunnlag for at ledere, nøkkelpersonell og vernetjeneste kjenner regelverkets struktur og oppbygging samt myndighetenes saksgang mht søknader og tilsyn.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  3.520 Les mer 
Vi tilbyr Helikopterevakuering med H.A.B.D, inkl. Brannslukking og Førstehjelp-sivile mannskaper. Hovedmålet er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på sjø,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Hovedmålet er å sette deltakerene i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager 27.10.2014 10.500 Les mer 
Oslo 5 dager 24.11.2014 10.500 Les mer 
Trondheim 5 dager 17.11.2014 10.500 Les mer 
Kristiansand 5 dager 01.12.2014 10.500 Les mer 
Stavanger 5 dager 03.11.2014 10.500 Les mer 
Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager 27.10.2014 6.350 Les mer 
Oslo 2 dager 13.11.2014 6.350 Les mer 
Trondheim 2 dager 27.10.2014 6.350 Les mer 
Kristiansand 2 dager 06.11.2014 6.350 Les mer 
Stavanger 2 dager 10.11.2014 6.350 Les mer 
Update the course participants knowledge and ability to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 22.01.2015 12.390 Les mer 
Stavanger 2 dager 13.11.2014 12.820 Les mer 
Kristiansand 2 dager  12.820 Les mer 
Oslo 2 dager 30.10.2014 12.820 Les mer 
Hovedmålet er å gjøre kursdeltakeren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker atferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 helg   Les mer 
Stavanger 1 helg   Les mer 
Trondheim 1 helg   Les mer 
Oslo 1 helg   Les mer 
Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 27.10.2014 13.300 Les mer 
Stavanger 4 dager 27.10.2014 13.500 Les mer 
Trondheim 4 dager 28.10.2014 16.500 Les mer 
Kristiansand 4 dager 27.10.2014 15.900 Les mer 
Oslo 4 dager 27.10.2014 14.900 Les mer 
To train the course participant to be able to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 01.12.2014 19.450 Les mer 
Stavanger 4 dager 04.11.2014 19.450 Les mer 
Trondheim 4 dager 02.12.2014 20.450 Les mer 
Kristiansand 5 dager  19.450 Les mer 
Oslo 4 dager 28.10.2014 19.450 Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager   Les mer 
Stavanger 4 dager   Les mer 
Oslo 4 dager   Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø. Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Stavanger 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse av og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker atferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  8.600 Les mer 
Stavanger 2 dager  8.600 Les mer 
Trondheim 2 dager 28.10.2014 9.900 Les mer 
Kristiansand 2 dager 28.10.2014 10.250 Les mer 
Oslo 2 dager 27.10.2014 9.900 Les mer 
Hovedmålet med kurset er å friske opp deltakernes kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er å bevisstgjøre nye plattformsjefer teknikker for å optimalisere laginnsats samt å forhindre de klassiske beslutningsfeller.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i security på forsyningsbaser (NOG 091). Kurset skal gi deltakerne kjennskap til aktuelle regelverk for sikring og hvordan man etterlever dem i praksis.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo    Les mer 
Stavanger    Les mer 
Trondheim    Les mer 
Kristiansand    Les mer 
Sund    Les mer 
 
Datek Løfteteknikk AS
Datek Løfteteknikk AS
Datek Løfteteknikk AS tilbyr riggerkurs (offshore). Kurset tilbys for større grupper og bedrifter i hele Norge.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel Avtales Les mer 
Datek Løfteteknikk AS tilbyr riggerkurs (offshore).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ringsaker    Les mer 
Stavanger    Les mer 
Trondheim    Les mer 
Tomasjord    Les mer 
Fredrikstad    Les mer 
Oslo    Les mer 
 
Tromsø Maritime Skole - Havarivernsenteret
Tromsø Maritime Skole - Havarivernsenteret
Vi tilbyr STCW Hurtiggående MOB båt kurs oppdatering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø  20.11.2014 3.000 Les mer 
Målsetningen er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø  14.11.2014 7.250 Les mer 
Målsetningen er å etablere gode holdninger til sikkerhet. Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskaps arbeid. Kunne bruke utstyret som er til disposisjon ombord, i en nødsituasjon. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/2-1.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø  03.11.2014 8.250 Les mer 
Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø  24.11.2014 12.700 Les mer 
 
Teknologisk Institutt
Teknologisk Institutt
Fagstyret for Driftsinspeksjon besluttet 28.11.13 at eksisterende ordning for NS 415 Driftsinspektør - Nivå 3 forlenges ut 2015, med visse forbehold. Det er besluttet at det skal være mulig å forlenge sertifikatet midlertidig enten ut 2014 eller ut 2015.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 12 dager  35.000 Les mer 
Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  17.11.2014 14.000 Les mer 
En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 12 dager 24.11.2014 35.000 Les mer 
En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager 03.11.2014 23.000 Les mer 
  |  1 2 3   |  Neste side >>
© Agentgruppen AS - Orgnr 984 246 595 MVA - Fekjan 13, 1394 Nesbru - Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.