Sikkerhetskurs offshore

NOROG - Beredskapsledelse repetisjon

Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 04.06.2015 2 dager
Grimstad 22.06.2015 2 dager
Kvinnherad 2 dager
Haugesund 30.06.2015 2 dager
Horten 2 dager

HLO - Line Trening for HLO`er (Praksis på line)

Gjennom praktisk erfaring og veiledning vil deltagerne få erfaring fra landing, avgang, lasting/lossing (last), bording (passasjerer) og drivstoff fylling, slik at de oppnår en tilsvarende kompetanse som er krevd for nyutdannede HLO´er i Helidekk manualen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 1 dag

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift-/beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 03.06.2015 2 dager
Bergen 08.09.2015 2 dager
Kristiansund 2 dager
Horten 01.06.2015 2 dager

NOROG - Beredskapsledelse grunnkurs

Deltakerne skal etter gjennomført opplæring kunne bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon. Kurset gir deltakerne kompetanse i taktisk ledelse og organisering av innsats, samvirke med andre instanser, og økt risikoforståelse knyttet til daglig drift og krisehendelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 3 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 17.06.2015 2 dager
Grimstad 2 dager
Kvinnherad 2 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 22.06.2015 5 dager
Grimstad 5 dager
Bergen 01.06.2015 5 dager
Kristiansund 5 dager
Stavanger 5 dager
Tromsø 5 dager
Horten 5 dager

NOROG - Grunnleggnede sikkerhet Rep. for beredskapspersonell

Vi tilbyr kurs i NOROG - Grunnleggnede sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 01.06.2015 1 dag
Grimstad 1 dag
Kristiansund 1 dag
Haugesund 1 dag
Stavanger 02.07.2015 1 dag
Tromsø 1 dag
Horten 1 dag

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 08.06.2015 4 dager
Kvinnherad 4 dager
Haugesund 26.05.2015 4 dager

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 4 dager

NOROG førstehjelp - repetisjon

Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 22.06.2015 2 dager
Grimstad 03.06.2015 2 dager
Kristiansund 04.06.2015 2 dager
Haugesund 2 dager
Stavanger 15.06.2015 2 dager
Tromsø 2 dager
Horten 10.09.2015 2 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 2 dager

NOROG Søk og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag. Innholdet i kurset blir å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 03.09.2015 2 dager
Grimstad 03.06.2015 2 dager
Haugesund 2 dager
Stavanger 26.05.2015 2 dager
Tromsø 2 dager
Horten 01.09.2015 2 dager

NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 08.06.2015 4 dager
Bergen 4 dager
Bergen 26.05.2015 4 dager
Horten 26.05.2015 4 dager

NOROG - Skadestedsleder

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann/redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 3 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 09.06.2015 4 dager
Grimstad 4 dager
Kristiansund 4 dager
Bodø 17.08.2015 4 dager
Haugesund 4 dager
Stavanger 4 dager
Stavanger 4 dager
Tromsø 4 dager
Horten 4 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann/elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 08.06.2015 5 dager
Grimstad 5 dager
Kristiansund 01.06.2015 5 dager
Haugesund 5 dager
Stavanger 29.06.2015 5 dager
Stavanger 01.06.2015 5 dager
Tromsø 5 dager
Horten 07.09.2015 5 dager

Security Awareness (A-VI/6-1)

Vi tilbyr kurs i Security Awareness (A-VI/6-1). Målsettingen er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag

Security Duties (A-VI/6-2)

Vi tilbyr kurs i Security Duties (A-VI/6-2). Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 26.05.2015 4 dager
Grimstad 01.06.2015 4 dager
Kvinnherad 4 dager
Bodø 09.11.2015 4 dager
Haugesund 02.06.2015 4 dager
Horten 01.09.2015 4 dager

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 08.06.2015 4 dager
Kvinnherad 4 dager
Kristiansund 02.06.2015 4 dager
Bodø 09.11.2015 4 dager
Haugesund 08.06.2015 4 dager
Stavanger 15.09.2015 4 dager
Tromsø 26.05.2015 4 dager
Horten 26.05.2015 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 28.05.2015 2 dager
Kvinnherad 2 dager
Kristiansund 2 dager
Haugesund 2 dager
Stavanger 2 dager
Horten 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 26.05.2015 2 dager
Grimstad 2 dager
Bergen 2 dager
Bodø 2 dager
Haugesund 2 dager
Stavanger 2 dager
Stavanger 2 dager
Tromsø 2 dager
Horten 2 dager

Beredskapsledelse grunnkurs 2. linje

Etter endt opplæring skal deltagerne være i stand til å utøve proaktiv ledelsesmetode som en del av 2. linje beredskapsorganisasjonen. Deltagerne skal ha innsikt i hvordan beredskap etableres og vedlikeholdes, hvordan mennesker reagerer under kriser, hvordan man utøver ledelse i beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 2 dager
Bergen 01.09.2015 2 dager 10.680 kr
Oslo 2 dager
Stavanger 2 dager 10.680 kr
Kristiansand 2 dager

OSE108 Livbåtfører frittfall livbåt FF48 repetisjon

Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 08.06.2015 2 dager 19.560 kr

Mann Over Bord (hurtiggående)liten båt m/mørkekjøring gr.leggende

Vi tilbyr Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring grunnleggende kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 07.09.2015 4 dager 18.100 kr
Sund 4 dager 18.100 kr
Kristiansand 4 dager 18.100 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF1200 grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 08.06.2015 5 dager 42.750 kr

STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående) 16 t

Hovedmålet er oppdatering av forkunnskaper i hht STCW A- VI/2 og tabell A-VI/2-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 2 dager 10.080 kr
Kristiansand 2 dager 10.080 kr

STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid 66 t

Hovedmålet er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 01.06.2015 8 dager 27.950 kr
Trondheim 01.06.2015 8 dager 27.950 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t

Hovedmål: Tabell A-VI/2 1 Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 02.06.2015 1 dag 4.800 kr
Sund 1 dag 4.800 kr
Kristiansand 1 dag 4.800 kr

Førstehjelp - repetisjon

Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 15.06.2015 2 dager 6.350 kr
Sund 2 dager 6.350 kr
Oslo 2 dager 6.350 kr
Trondheim 2 dager 6.350 kr
Kristiansand 2 dager 6.350 kr

Beredskapsledelse grunnkurs

Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 3 dager 17.860 kr
Bergen 3 dager 17.860 kr
Oslo 3 dager 17.860 kr
Stavanger 3 dager 17.860 kr

OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt FF48 og FF1000 D - grunnkurs

Vi tilbyr OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt FF48 og FF 1000 D - grunnleggende kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 22.06.2015 5 dager 41.090 kr

Additional Basic Safety Training for the Norwegian Sector

Tilleggsopplæring for å møte Norsk olje og Gass sine minstekrav for å reise ut på norsk offshore sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 timer 2.460 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 17.06.2015 2 dager 9.570 kr
Bergen 2 dager 9.570 kr
Oslo 2 dager 9.570 kr
Stavanger 2 dager 9.570 kr
Trondheim 2 dager 9.570 kr
Kristiansand 2 dager 9.570 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 16.10.2015 1 dag 9.060 kr
Stavanger 1 dag 9.060 kr
Trondheim 1 dag 9.060 kr
Kristiansand 1 dag 9.060 kr

Førstehjelp - grunnkurs

Hovedmålet er å sette deltakerene i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 08.06.2015 5 dager 10.500 kr
Sund 5 dager 10.500 kr
Oslo 5 dager 10.500 kr
Trondheim 5 dager 10.500 kr
Kristiansand 5 dager 10.500 kr

Sikringsrisikoanalyse (security)

Det finnes mange typer risiko. Innenfor sikkerhet bør vi skille på den risiko som er forbundet med mer eller mindre tilfeldige hendelser og omstendigheter, og den risiko som forårsakes av en motpart som med overlegg ønsker å ramme dine verdier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager 5.500 kr

STCW Oppdatering for offiserer 24 t

Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 26.05.2015 3 dager 9.900 kr
Sund 3 dager 9.900 kr
Oslo 3 dager 9.900 kr
Trondheim 3 dager 9.900 kr
Kristiansand 3 dager 9.900 kr

STCW oppgradering for dekksoffiserer uten fartstid 66 t

Hovedmålet er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A VI71, VI/2, VI/3, VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 01.06.2015 8 dager 27.950 kr
Trondheim 01.06.2015 8 dager 27.950 kr

Pårørendehåndtering

Målet er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere henvendelser fra og til pårørende i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 02.06.2015 2 dager 9.900 kr
Bergen 2 dager 9.900 kr

HLO - grunnkurs

Etter fullført kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket, innbefattet sikkerhetsrutiner, fore-bygging av ulykker og relevant verne-, brann- og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.??????

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 26.05.2015 4 dager 24.100 kr

Livbåtfører konvertering m/rep til FF1200

Hovedmålet er å konvertere fra fritt fall-, sliske-, eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 04.06.2015 2 dager

STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående) m/mørkekjøring

Hovedmålet er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 03.09.2015 2 dager 11.560 kr
Sund 2 dager 11.560 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs og beredskapskurs – repetisjon

Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse av og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 28.05.2015 2 dager 9.900 kr
Bergen 2 dager 8.600 kr
Stavanger 2 dager 8.600 kr
Trondheim 2 dager 9.900 kr
Kristiansand 2 dager 10.250 kr

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetsopplæring 16 t

Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 01.09.2015 2 dager 7.500 kr
Sund 2 dager 7.500 kr
Oslo 2 dager 7.500 kr
Kristiansand 2 dager 7.500 kr

Security på forsyningsbaser (NOG 091)

Vi tilbyr kurs i security på forsyningsbaser (NOG 091). Kurset skal gi deltakerne kjennskap til aktuelle regelverk for sikring og hvordan man etterlever dem i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund
Oslo
Stavanger
Trondheim
Kristiansand

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Vi tilbyr OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 08.06.2015 4 dager 16.130 kr
Stavanger 4 dager 16.130 kr
Trondheim 4 dager 16.130 kr
Kristiansand 4 dager 16.130 kr

Grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs (helgekurs)

Hovedmålet er å gjøre kursdeltakeren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 1 helg
Bergen 1 helg
Stavanger 1 helg
Trondheim 1 helg

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Vi tilbyr OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 26.05.2015 4 dager 27.720 kr
Bergen 4 dager 27.720 kr
Stavanger 4 dager 27.720 kr
Trondheim 4 dager 27.720 kr

STCW Mann-Over-Bord (hurtiggående)

Hovedmålet er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 22.06.2015 4 dager 18.120 kr

Helikopterevakuering inkl. pustelunge

Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 29.05.2015 1 dag 7.900 kr
Bergen 1 dag 7.900 kr
Oslo 1 dag 7.900 kr
Kristiansand 1 dag 7.900 kr

Livbåtfører konvertering fra konvensjonell- eller frittfall FF-48

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvertering fra konvensjonell- eller frittfall FF-48 livbåt til sliske livbåt - inkl. repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 2 dager
Bergen 2 dager
Stavanger 2 dager

Mann-Over-Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende

Vi tilbyr kurs i Mann-Over-Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 31.08.2015 5 dager 46.130 kr

Oppgradering -STCW til NOG - Grunnleggende sikkerhet og beredskap

Vi tilbyr oppgraderingskurs fra STCW til Norsk olje og gass - Grunnleggende sikkerhet og beredskapskurs. Hovedmålet er å gi kursdeltakerne kunnskaper om forebyggende vern og sikkerhetsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 27.05.2015 1 dag 8.840 kr
Bergen 1 dag 10.850 kr
Oslo 1 dag 10.850 kr
Trondheim 1 dag 8.840 kr

Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten, grunnleggende u/mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt uten mørkekjøring - grunnleggende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 4 dager
Sund 4 dager 18.120 kr
Kristiansand 4 dager 18.120 kr

Oppgraderingskurs fra Norsk olje og gass til STCW

Vi tilbyr oppgraderingskurs fra Norsk olje og gass til STCW. Hovedmålet er oppgradering iht tabell A-VI/1-1, A-VI/1-2 og A-VI/1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 31.08.2015 3 dager 10.680 kr

Grunnleggende sikkerhets og beredskap kurs

Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 26.05.2015 4 dager 12.500 kr
Bergen 4 dager 11.900 kr
Stavanger 4 dager 12.500 kr
Trondheim 4 dager 13.500 kr
Kristiansand 4 dager 12.500 kr

HLO - repetisjon

Hovedmålet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til sin drifts-/beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 26.05.2015 2 dager 13.790 kr
Sund 2 dager

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Hovedmålet er å sikre at deltagere med særskilte sikkerhetsplikter om bord, får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet ombord, i henhold til sine sikkerhetsplikter. I henholdt til STCW A-VI/6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 19.06.2015 1 dag 3.520 kr
Oslo 1 dag 3.520 kr
Stavanger 1 dag 3.520 kr
Trondheim 1 dag 3.520 kr
Kristiansand 1 dag 3.520 kr

Basic Safety and Emergency Training – refresher

Update the course participants knowledge and ability to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 04.06.2015 2 dager 12.820 kr
Bergen 2 dager 12.390 kr
Stavanger 2 dager 12.820 kr
Kristiansand 2 dager 12.820 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring repetisjon

Hovedmålet er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 01.10.2015 2 dager 11.560 kr
Trondheim 2 dager 11.560 kr
Kristiansand 2 dager 11.560 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 22.06.2015 1 dag 4.130 kr
Oslo 1 dag 4.130 kr
Stavanger 1 dag 4.130 kr
Trondheim 1 dag 4.130 kr

Sikringsbevisshet

Hovedmålet er å sikre at deltagerne får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet om bord på skip. I henhold til STCW A-VI/6-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 12.06.2015 5 timer 1.970 kr

Kondisjonstest, brannopplæring

Vi tilbyr kurs i kondisjonstest, brannmannsopplæring - profesjonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 09.12.2015 1/2 time 1.780 kr
Sund 1 time 1.780 kr
Oslo 1 1/2 time 1.780 kr
Stavanger 1 1/2 time 1.780 kr
Kristiansand 3 timer 1.780 kr

Basic Safety and Emergency Training (english)

To train the course participant to be able to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 02.06.2015 4 dager 12.500 kr
Bergen 4 dager 11.900 kr
Stavanger 4 dager 12.500 kr
Trondheim 4 dager 13.500 kr
Kristiansand 4 dager 12.500 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Når kurset er fullført, skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 15.06.2015 4 dager 18.760 kr
Sund 4 dager 18.760 kr
Trondheim 4 dager 18.760 kr
Kristiansand 4 dager 18.760 kr

Driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 2

En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 23.11.2015 10 dager 35.000 kr

Driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 1

En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 02.11.2015 5 dager 23.000 kr

Drikkevannsproduksjon og kontroll

Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 01.06.2015 3 dager 14.400 kr

Driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 3

En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 19.10.2015 12 dager 37.000 kr

Førstehjelp - grunnkurs

Vit tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målet er å sette deltakerne i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 40 timer 10.100 kr

HLO - Repetisjon

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs for de som har gjennomført HLO grunnkurs eller HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 18.06.2015 2 dager 11.200 kr

GSK-REP Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (1 dag)

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 08.06.2015 1 dag 7.300 kr

HUET - grunnkurs

Vi tilbyr HUET grunnkurs for sokkelarbeidende personell og andre som benytter helikopter som transportmiddel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 1 dag 7.300 kr

Førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 08.06.2015 2 dager 5.300 kr

GSK-REP Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon

Målet er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebyggende arbeid, verne og redningsutstyr. Bruk av kollektivt og personlig redningsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 01.06.2015 2 dager 11.000 kr

Maritime kurs

Vi tilbyr maritime kurs på forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble

HLO - grunnkurs

Vi tilbyr kvalifisering til stilling som Helivakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 4 dager 20.800 kr

GSK-GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 26.05.2015 4 dager 15.900 kr

OSE129 Sliskestup livbåt repetisjon

Vi tilbyr sliskestup livbåt repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 29.06.2015 2 dager 10.600 kr

Førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Kurset gir praktisk og teoretisk oppfrisking av førstehjelp grunnkurs. Førstehjelp grunnkurs skal repeteres med 2 år intervall.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 18.06.2015 2 dager 5.400 kr

GSK Grunnleggende sikkerhet- og beredskapsopplæring retrening

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet- og beredskapsopplæring retrening.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 01.06.2015 2 dager 10.200 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring. Frekvens på repetisjon er 24 måneder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 10.09.2015 2 dager 6.900 kr

Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 17.08.2015 5 dager 18.200 kr

Fritt fall livbåtfører - repetisjon

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører repetisjonskurs. Frekvens på repetisjon er 34 måneder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 24.08.2015 2 dager 12.200 kr

Helikopterevakuering HUET

Vi tilbyr helikopterevakuering HUET. Kurset er godkjent i henhold til Norsk olje og gass. NOGEPA-modellen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 08.06.2015 1 dag 7.100 kr

NOG Grunnleggende sikkerhetsopplæring (GSK)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 26.05.2015 4 dager 16.500 kr

Liten MOB båt repetisjon - med mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjon - med mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 15.06.2015 2 dager 8.500 kr

Fritt fall livbåtfører - grunnkurs

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører - grunnkurs. FF1000, FF48 MK1, FF48 MK2. Repetisjonsfrekvens: 24 måneder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 5 dager 23.900 kr

OSE1141 Stor MOB båt Grunnkurs

Vi tilbyr stor MOB-båt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 14.09.2015 5 dager 24.500 kr

OSE129 Sliskestup livbåt grunnkurs

Vi tilbyr sliskestup livbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 26.05.2015 4 dager 18.500 kr

OSE1141 Stor MOB båt repetisjon

Vi tilbyr stor MOB-båt repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 07.09.2015 3 dager 13.800 kr

OSE114 Liten MOB båt grunnkurs

Vi tilbyr OSE114 Liten MOB båt grunnkurs. Dette er et MOB kurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 26.05.2015 4 dager 12.500 kr

A-VI/2-1 Livbåt fører - repetisjonskurs

Vi tilbyr A-VI/2-1 Livbåt fører - repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 1 dag

Førstehjelp - grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 22.06.2015 5 dager 9.600 kr

NOG Basic Safety Training (BOSIET) - english

Vi tilbyr NOG Basic Safety Training (BOSIET). This course will be arranged in English.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund 4 dager 16.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 5 dager 18.200 kr
Bergen 5 dager 16.900 kr
Kristiansund 5 dager 18.200 kr

GSK Tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK tilpasset Repetisjonskurs. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av Helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 2 dager 11.000 kr
Bergen 2 dager 11.000 kr
Kristiansund 2 dager 11.000 kr
Stavanger 2 dager 11.000 kr

Livbåtfører FF48 MK1 – Grunnleggende

Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF48 MK1 – Grunnleggende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 23.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 1 dag 7.500 kr
Bergen 1 dag 7.500 kr
Kristiansund 1 dag 7.500 kr
Stavanger 1 dag 7.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 2 dager 12.000 kr
Bergen 2 dager 10.550 kr
Kristiansund 2 dager 12.000 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 4 dager 15.900 kr
Bergen 4 dager 12.000 kr
Kristiansund 4 dager fra 15.900 kr
Haugesund 4 dager 18.900 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 2 dager 9.200 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 8 timer 9.500 kr
Kristiansund 8 timer 9.500 kr
Stavanger 8 timer 9.500 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 4 dager 18.700 kr

Livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000

Vi tilbyr kurs i livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 4 dager 23.900 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens (brannentring- og sikkerhetsvaktens) ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 2 dager 5.900 kr

Livbåtfører FF48 MK1 repetisjon

Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF48 MK1 repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 12.200 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 8 timer 9.500 kr
Kristiansund 8 timer 9.500 kr
Stavanger 8 timer 9.500 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 4 dager 13.900 kr
Kristiansund 4 dager 13.900 kr
Stavanger 4 dager 13.900 kr

Livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 2 dager 12.200 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 2 dager 6.500 kr
Kristiansund 2 dager 6.500 kr

GSK rep. for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK rep. kurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 7.900 kr
Bergen 7.900 kr
Kristiansund 7.900 kr
Stavanger 7.900 kr

HLO grunnkurs

Ved fullført kurs, skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 4 dager 22.500 kr
Bergen 4 dager 19.550 kr
Kristiansund 4 dager 22.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 4 dager 10.500 kr
Kristiansund 4 dager 10.500 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 2 dager 10.900 kr
Bergen 2 dager 9.000 kr
Kristiansund 2 dager 10.900 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 3.600 kr
Kristiansund 3.600 kr
Haugesund 3.600 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 30.06.2015 2 dager 6.500 kr
Kristiansund 2 dager 6.500 kr

Krise og passasjerhåndtering

Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår. Dette kurset oppfyller kravet passasjerskip som Hurtigruta har til nødvendig opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 26.05.2015 2 dager 4.900 kr
Kristiansund 2 dager 4.900 kr
Stavanger 2 dager 4.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbys som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 01.06.2015 1 dag 7.500 kr
Kristiansund 1 dag 7.500 kr
Haugesund 1 dag 7.500 kr
Stavanger 1 dag 7.500 kr

HLO Helidekk - repetisjon

Visste du at mannskap på helikopterdekket må fornye HLO-kurset hvert andre år? Dette er repetisjonskurset som fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset, lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 26.05.2015 2 dager 10.500 kr
Kristiansund 2 dager 12.000 kr
Haugesund 2 dager 12.000 kr

Gsk for oljearbeidere repetisjon - engelsk

Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset – før fristen går ut. Dette kurset foregår på engelsk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 25.06.2015 2 dager 11.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr kurs i førstehjelp. Brann, brudd, blødninger og skader – her lærer du grunnleggende førstehjelp. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 08.06.2015 5 dager 11.500 kr
Kristiansund 5 dager 11.500 kr
Haugesund 5 dager 11.500 kr
Stavanger 5 dager 11.500 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr søk og redning repetisjonskurs. Repetisjon av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 10.08.2015 2 dager 9.000 kr
Kristiansund 2 dager 10.900 kr
Haugesund 2 dager 10.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs og du er et aktivt medlem av et beredskapslaget Helicopter Landing Officer (HLO) eller Søk og redningslag kan du ta dette 1 dagers repetisjonskurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 28.05.2015 1 dag 7.900 kr
Kristiansund 1 dag 7.900 kr
Haugesund 1 dag 7.900 kr
Stavanger 1 dag 7.900 kr

Riggerkurs

Jobbe offshore? Da er riggerkurset mer eller mindre obligatorisk. Flere kurs bygger videre på dette, så med dette i bunnen har du mange muligheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen 01.06.2015 5 dager 13.900 kr
Bergen 5 dager 13.900 kr
Molde 5 dager 12.000 kr

Førstehjelp - repetisjon

Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig: hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 22.06.2015 2 dager 7.900 kr
Kristiansund 2 dager 7.900 kr
Haugesund 2 dager 7.900 kr
Stavanger 2 dager 7.900 kr

Engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 09.06.2015 4 dager 15.900 kr
Bergen 4 dager 12.000 kr

Søk og redning

Skal du ha beredskap oppgaver offshore, trenger du spesialiserte beredskapskurs. Her får du opplæring slik at du kan delta i søk- og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 01.06.2015 5 dager 16.900 kr
Kristiansund 5 dager 18.200 kr
Haugesund 5 dager 18.200 kr

Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129

Vi tilbyr livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129. Skal du ha oppgaver som båtfører eller crew på sliskelivbåt offshore? Da er dette livbåtførerkurset du trenger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 26.05.2015 4 dager 18.700 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - repetisjon

Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 26.05.2015 2 dager 7.900 kr
Bergen 2 dager 7.900 kr
Kristiansund 2 dager 7.900 kr
Stavanger 2 dager 7.900 kr

HLO Helidekk - grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lyst til å jobbe på helikopterdekket offshore? Med dette kurset kan du ta på deg arbeidsoppgaver som helivakt eller brannvakt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 11.08.2015 4 dager 19.550 kr
Kristiansund 4 dager 22.500 kr
Haugesund 4 dager 22.500 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 26.05.2015 4 dager 16.800 kr
Bergen 4 dager 11.900 kr
Kristiansund 4 dager 11.900 kr
Haugesund 4 dager 18.900 kr
Stavanger 4 dager 11.900 kr

Alarmreaksjonslag - offshore kurs

Vi tilbyr alarmreaksjonslag - offshore kurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 2 dager

Grunnleggende sikkerhetskurs - grunnkurs offshore

Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 4 dager

Livbåtførerkurs konvensjonelle båter - grunnkurs offshore kurs

Hovedmålet når kurset er fullført er at deltakerene skal være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 4 dager

HLO - repetisjon

Hovedmålet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 2 dager

Førstehjelp - repetisjon offshore kurs

Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter i livreddende førstehjelp, og behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 2 dager

Samtreningskurs beredskapslag Offshore Kurs

Samtrene hele beredskapsorganisasjonen for og gi organisasjonen trening og øvelse sammen. Trene og øve den enkelte sin dedikerte oppgave i beredskapsorganisasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 2 dager

Mann-Over-Bord (MOB) - grunnleggende offshore kurs

Hovedmålet er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte. Bruke relevant utstyr. Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand

Hjertestarter - offshore kurs

Hovedmålet er å sette deltakerene i stand til å starte HLR og bruke halvautomatiserte hjertestartere trygt og effektivt ved plutselig uventet hjertestans eller ved ulykker der den skadede blir bevisstløs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 4 timer

Grunnleggende sikkerhetskurs - repetisjon offshore

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs - repetisjon offshore

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 2 dager

Førstehjelp - grunnkurs og videregående offshore kurs

Målet er å sette deltakerene i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 5 dager
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.