Skriv inn hva du ønsker å lære eller hvor du ønsker kurs for å få opp forslag
Begrens på sted
Vis alle steder (400)
Nettkurs og nettstudier (2)
Rogaland (105)
Hordaland (94)
Vest-Agder (39)
Møre og Romsdal (35)
Sør-Trøndelag (35)
Aust-Agder (28)
Oslo (27)
Akershus (14)
Telemark (9)
» Se alle fylker
Begrens på kategori
Vis alle kategorier
HMS, sikkerhet og førstehjelpskur...
Sikkerhetskurs industri og offsho...
    Sikkerhetskurs offshore (400)
    Sikkerhetskurs for sjøfart - STCW (260)
    Arbeidsvarsling (217)
    Fallsikring (178)
    Sikkerhetskurs bygg og anlegg (123)
    Sikkerhetskurs håndverktøy (48)
    Kjemikalie og strålevern (34)
    Elektronikk (23)
    Personellsikkerhet (11)
Sikkerhetskurs for kran, truck og...
HMS-kurs (972)
Førstehjelp (737)
Brannsikkerhet og brannvern (636)...
Sikkerhetskurs for næringslivet (...
Internkontroll og internrevisjon ...
Renhold og renovasjon (77)
Klima, miljøvern og nødhjelp (29)...

Sikkerhetskurs offshore

Kværner Stord Opplæringsavdeling
Kværner Stord Opplæringsavdeling
Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stord    Les mer 
Aker Stord sitt TIG – sveisemetodekurs bygger på et pilotprosjekt hos oss somkalles IW (International Welder).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stord    Les mer 
 
Norges Maritime Utdanningssenter
Norges Maritime Utdanningssenter
Livbåtfører-grunnkurs for livbåtførere og mannskap.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten    Les mer 
Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i å:
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten    Les mer 
MÅL: Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne: * ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting. * betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten    Les mer 
MÅL: Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne: * ta kommandoen over en hurtiggående mann-overbord-båt under og etter utsetting. * betjene motor på hurtiggående mann-overbord-båt.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten    Les mer 
 
Ask Safety AS
Ask Safety AS
Vi tilbyr søk og redningslag - grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 23.06.2014 18.200 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 22.04.2014 16.500 Les mer 
Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet- og beredskapsopplæring retrening.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 28.04.2014 10.200 Les mer 
Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 19.05.2014 9.600 Les mer 
Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Kurset gir praktisk og teoretisk oppfrisking av førstehjelp grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 05.05.2014 5.400 Les mer 
Vi tilbyr helikopterevakuering HUET. Kurset er godkjent i henhold til Norsk olje og gass. NOGEPA-modellen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 1 dag 07.05.2014 7.100 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører sliske grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 23.06.2014 18.500 Les mer 
Vi tilbyr hurtiggående MOB-båt kurs. Dette er et MOB kurs uten mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 05.05.2014 12.500 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB båt repetisjon - med mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager  8.500 Les mer 
Vi tilbyr stor MOB-båt (Daughter craft) grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 12.05.2014 24.500 Les mer 
Vi tilbyr fritt fall livbåtfører - grunnkurs. FF1000, FF48 MK1, FF48 MK2. Repetisjonsfrekvens: 24 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 05.05.2014 23.900 Les mer 
Vi tilbyr fritt fall livbåtfører repetisjonskurs. Frekvens på repetisjon er 34 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 29.04.2014 12.200 Les mer 
Vi tilbyr stor MOB-båt repetisjons kurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 3 dager 17.09.2014 13.800 Les mer 
Vi tilbyr OLF Basic Safety Training (BOSIET). This course will be arranged in English.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager  16.500 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring. Frekvens på repetisjon er 24 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 29.04.2014 6.900 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører Sliske repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 24.04.2014 10.600 Les mer 
 
Det Norske Veritas
Det Norske Veritas
DNV´s docking course was developed in co-operation with a reference group from the industry. The course gives the participants an overall understanding of docking projects and the risks involved.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  9.000 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 dager  9.000 Les mer 
Port State Control (PSC) is increasingly active on a world-wide basis in meeting their commitment to combat against sub-standard shipping.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 1 day  4.500 Les mer 
Port State Control (PSC) is increasingly active on a world-wide basis in meeting their commitment to combat against sub-standard shipping.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 2 days  9.000 Les mer 
The ISM Code is an international standard for the safe management and operation of ships by setting requirements for the organisation of company management in relation to safety and pollution prevention, and for the implementation of a Safety Management System (SMS).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 days  9.000 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 days  9.000 Les mer 
Superintendents play a critical role in ship management. Ships are increasing in sophistication and the operation of ships is getting more complex. To secure safe and efficient operations and achieve economic success, shipping companies rely on superintendents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  13.500 Les mer 
Bærum / Sandvika 3 days  13.500 Les mer 
The International Labour Organisation has adopted the Maritime Labour Convention.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 day  4.500 Les mer 
Bærum / Sandvika 1 day  4.500 Les mer 
This course is designed to provide participants with knowledge for analyzing and managing risks, and for responding to and investigating incidents and accidents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 days  9.000 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 days  9.000 Les mer 
Ship owners are experiencing a demand for improved tank inspections by qualified personnel. There is a need for better control of maintenance as well as for improved documentation for external parties.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 1 day  4.500 Les mer 
Learning objectives: - Hull functions - Basic hull strength - Structural connections - Failure types and repair proposals - Oil tankers and bulk carriers
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  13.500 Les mer 
Bærum / Sandvika 3 days  13.500 Les mer 
This course provides an introduction to DNV-RP-C205 covering the necessary steps in the load assessment of marine structures.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 2 days  15.750 Les mer 
This course will give the participants an overview and background of the DNV-RP-A203, and the qualification work process presented therein. Technology qualification can be applied for components, equipment and systems, which can be defined as new technology.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 1 day  8.400 Les mer 
An introduction to materials technology applied in the oil and gas offshore industry will be given in this course.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 2 days  15.750 Les mer 
This course provides an introduction to DNV-RP-C205 covering the necessary steps in the load assessment of marine structures.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 2 days  15.750 Les mer 
Superintendents play a critical role in rig management. Rig ar increasing in sophistication and the operation of rig is gettting more complex. To secure safe and efficient operations and achieve economic success, rig owners rely on superintendents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 days  9.000 Les mer 
 
Falck Nutec
Falck Nutec
Vi tilbyr kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring - grunnleggende.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3,5 dag  19.250 Les mer 
Kristiansand 3,5 dag  19.250 Les mer 
Trondheim 3,5 dag 01.09.2014 19.250 Les mer 
Kurset vektlegger en kompetansebasert tilnærming der man veksler mellom å tilføre praktisk erfaring og relevant teori, samt at det tilrettelegges for at kursdeltakerne reflekterer over de erfaringene de gjør seg.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 11.06.2014  Les mer 
Stavanger 2 dager 24.09.2014  Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr STCW Livbåtførerkurs redningsfarkoster 16 t
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 07.05.2014 9.570 Les mer 
Trondheim 2 dager 05.05.2014 9.570 Les mer 
Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager 02.06.2014  Les mer 
Oslo 3 dager   Les mer 
Stavanger 3 dager   Les mer 
Trondheim 3 dager 03.06.2014  Les mer 
Mål et er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere henvendelser fra og til pårørende i en beredskapssituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i kondisjonstest, brannmannsopplæring - profesjonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo    Les mer 
Stavanger    Les mer 
Trondheim    Les mer 
Hovedmålet er å gi kursdeltakerne kunnskaper om forebyggende vern og sikkerhetsarbeid offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag 06.05.2014 10.850 Les mer 
Oslo 1 dag  10.850 Les mer 
Trondheim 1 dag  10.850 Les mer 
Kristiansand 1 dag  10.850 Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager  8.070 Les mer 
Trondheim 2 dager 22.04.2014 8.070 Les mer 
Vi tilbyr Company Specific Safety Course for bedrifter
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 3 dager   Les mer 
Trondheim    Les mer 
Vi tilbyr Company Specific Course for bedrifter
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Trondheim    Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3 dager  11.280 Les mer 
Oslo 3 dager  11.280 Les mer 
Trondheim 3 dager  11.280 Les mer 
Kristiansand 3 dager  11.280 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Norsk olje og gass HMS modul.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 timer  940 Les mer 
Oslo 2 timer  940 Les mer 
Trondheim 2 timer  940 Les mer 
Kristiansand 2 timer  940 Les mer 
I henhold til STCW A-VI/6-1. Sikre at deltagerne får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet om bord på skip.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 5 timer  1.970 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF1200 grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager 12.05.2014  Les mer 
Konvertere fra fritt fall-, sliske-, eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 28.04.2014  Les mer 
Konvertere fra fritt fall- sliske- eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i Ledertrening i beredskap og krisehåndtering for plattformsjefer.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager   Les mer 
Hovedmålet er at kurset skal gi grunnlag for at ledere, nøkkelpersonell og vernetjeneste kjenner regelverkets struktur og oppbygging samt myndighetenes saksgang mht søknader og tilsyn.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  3.520 Les mer 
Hovedmålet er å bevisstgjøre nye plattformsjefer teknikker for å optimalisere laginnsats samt å forhindre de klassiske beslutningsfeller.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på sjø,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne evakuere et helikopter under vann med og uten bruk av H.A.B.D
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag 11.06.2014 11.040 Les mer 
Deltakerene skal etter fullført kurs inneha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket. Sikkerhetsrutiner, forebygging av ulykker, relevant verne, brann og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 32 timer - 4 dager 22.04.2014 25.820 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring - repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Trondheim 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Sund 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i Mann-Over-Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager   Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 1 dag   Les mer 
Bergen 1 dag 28.04.2014  Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 28.04.2014  Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager  39.700 Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  9.570 Les mer 
Trondheim 2 dager  9.570 Les mer 
Kristiansand 2 dager  9.570 Les mer 
Sund 2 dager  9.570 Les mer 
Vi tilbyr kurs i evakuering – fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager  16.130 Les mer 
Trondheim 4 dager  16.130 Les mer 
Kristiansand 4 dager  16.130 Les mer 
Sund 4 dager 06.05.2014 16.130 Les mer 
Hovedmålet er at ved fullført kurs skal deltaker ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen personlig redning og helikopterevakuering med bruk av pustelunge.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Stavanger 1 dag   Les mer 
Trondheim 1 dag   Les mer 
Kristiansand 1 dag 24.04.2014  Les mer 
Oslo 1 dag   Les mer 
To train the course participant to be able to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 22.04.2014  Les mer 
Stavanger 4 dager   Les mer 
Trondheim 4 dager 17.06.2014  Les mer 
Oslo 4 dager 22.04.2014  Les mer 
Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 helg  20.290 Les mer 
Stavanger 1 helg  20.290 Les mer 
Trondheim 1 helg  20.480 Les mer 
Oslo 1 helg  20.290 Les mer 
Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 22.04.2014 21.420 Les mer 
Stavanger 4 dager  21.420 Les mer 
Trondheim 4 dager 22.04.2014 21.420 Les mer 
Kristiansand 4 dager  21.420 Les mer 
Oslo 4 dager 22.04.2014 21.420 Les mer 
Update the course participants knowledge and ability to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 24.04.2014 12.390 Les mer 
Stavanger 2 dager  12.390 Les mer 
Kristiansand 2 dager  12.390 Les mer 
Oslo 2 dager 24.04.2014 12.390 Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager   Les mer 
Stavanger 4 dager   Les mer 
Oslo 4 dager   Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Stavanger 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 22.04.2014 12.160 Les mer 
Stavanger 2 dager  12.160 Les mer 
Trondheim 2 dager 22.04.2014 12.160 Les mer 
Kristiansand 2 dager  12.160 Les mer 
Oslo 2 dager  12.160 Les mer 
Hovedmålet med kurset er å friske opp deltakernes kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  8.440 Les mer 
Oslo 1 dag  8.440 Les mer 
Kristiansand 1 dag  8.440 Les mer 
Trondheim 1 dag 09.05.2014 8.440 Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts / beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 16 timer - 2 dager   Les mer 
Trondheim 16 timer - 2 dager 29.04.2014  Les mer 
Vi tilbyr kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt uten mørkekjøring - grunnleggende.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 4 dager 22.04.2014  Les mer 
Kristiansand 4 dager 05.05.2014  Les mer 
Trondheim 4 dager 22.04.2014  Les mer 
Tilleggsopplæring for å møte Norsk olje og Gass sine minstekrav for å reise ut på norsk offshore sektor.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 - 8 timer   Les mer 
 
Nosefo - Norsk Senter for Offshoreutdanning
Nosefo - Norsk Senter for Offshoreutdanning
Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 1 dag 24.04.2014 4.500 Les mer 
Bergen 1 dag 23.06.2014 4.500 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for offshorepersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager 22.04.2014 15.200 Les mer 
Bergen 4 dager 22.04.2014 15.200 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon for offshorepersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager 22.04.2014 9.700 Les mer 
Bergen 2 dager 22.04.2014 9.700 Les mer 
Kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom Assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager 24.04.2014 6.200 Les mer 
Bergen 2 dager 08.05.2014 6.200 Les mer 
Etter endt kurs skal kursdeltagerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskaps funksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager 27.05.2014 8.800 Les mer 
Bergen 2 dager  8.800 Les mer 
Kunne klargjøre livbåt for evakuering. Organisere og lede ombordstigning. Sjøsette livbåt. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering. Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager 22.04.2014 13.700 Les mer 
Bergen 4 dager  13.700 Les mer 
Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager 28.04.2014 8.200 Les mer 
Bergen 2 dager  8.200 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs repetisjon for beredskapspersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 1 dag 22.04.2014 8.500 Les mer 
Bergen 1 dag 08.07.2014 8.500 Les mer 
Vi tilbyr HLO grunnkurs
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager 22.04.2014 20.500 Les mer 
Bergen 4 dager 24.06.2014 20.500 Les mer 
Vi tilbyr HLO repetisjonskurs
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager 29.04.2014 11.100 Les mer 
Bergen 2 dager 29.04.2014 11.100 Les mer 
Målet er at deltageren etter kurset skal kunne sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte, samt utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av en forulykket.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager 22.09.2014 16.875 Les mer 
Bergen 4 dager 06.10.2014 16.875 Les mer 
Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager 02.10.2014 10.300 Les mer 
Bergen 2 dager 29.09.2014 10.300 Les mer 
Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom. Assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 5 dager 05.05.2014 11.500 Les mer 
Bergen 5 dager 05.05.2014 11.500 Les mer 
Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødssituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 5 dager 12.05.2014 17.700 Les mer 
Bergen 5 dager 22.04.2014 17.700 Les mer 
Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunkjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager 28.04.2014 9.500 Les mer 
Bergen 2 dager 24.04.2014 9.500 Les mer 
Kunne klargjøre livbåt for evakuering.Organisere og ordne ombordstigning. Sjøsette livbåt. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering. Opprette og holde kommunikasjonen med redningsenheten.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager 10.06.2014 18.500 Les mer 
Bergen 4 dager  18.500 Les mer 
 
Offshoreutdanning.no
Offshoreutdanning.no
Skal du ha oppgaver som mannskap eller livbåtfører? Da er dette kurset for deg. Her lærer du hva du gjør i tilfelle evakuering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 05.05.2014 26.780 Les mer 
Stavanger 4 dager 22.04.2014 26.780 Les mer 
Oslo 4 dager 19.05.2014 26.780 Les mer 
STCW-konvensjonen ble revidert i 2010 og satte nye kompetansekrav til sjøfolk. Dette kurset gir deg gyldig STCW 10-sertifisering som viser at du har fornyede ferdigheter og kunnskap om det å håndtere uønskede hendelser om bord.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3 dager 23.04.2014 9.900 Les mer 
Trondheim 3 dager 22.04.2014 9.900 Les mer 
Kristiansand 3 dager 13.05.2014 9.900 Les mer 
Oslo 3 dager 12.08.2014 9.900 Les mer 
Har du tatt STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50/IMO60) det siste året? Da er dette kurset du trenger for oppgradere til GSK, grunnleggende sikkerhetskurs for oljearbeidere. Etter at du har fullført dette oppgraderingskurset, kan du jobbe på plattform offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag 06.05.2014 10.100 Les mer 
Trondheim 1 dag  10.100 Les mer 
Kristiansand 1 dag 24.04.2014 10.100 Les mer 
Oslo 1 dag  10.100 Les mer 
Er det mer enn et år siden du tok STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO50/60)? Da er dette kurset du trenger for å oppgradere til GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Etter at du har fullført dette oppgraderingskurset, kan du jobbe på plattform offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 22.04.2014 10.900 Les mer 
Stavanger 2 dager  10.900 Les mer 
Trondheim 2 dager 22.04.2014 11.400 Les mer 
Kristiansand 2 dager  10.900 Les mer 
Oslo 2 dager 22.04.2014 10.900 Les mer 
Har du lyst til å jobbe offshore? Uansett hvilken stilling du ser for deg, er grunnleggende sikkerhetskurs et kurs du ikke kommer utenom. For å ivareta din og andres sikkerhet, må du ha dette kurset godkjent før du reiser offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 helg 25.04.2014 17.600 Les mer 
Trondheim 1 helg  19.000 Les mer 
Oslo 1 helg  17.600 Les mer 
Begynner det å nærme seg et år siden du tok førstehjelpskurset? Da er dette repetisjonen du trenger for å holde det gyldig.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager 29.04.2014 6.350 Les mer 
Stavanger 2 dager  6.350 Les mer 
Trondheim 2 dager 05.05.2014 6.350 Les mer 
Kristiansand 2 dager  6.350 Les mer 
Oslo 2 dager 10.06.2014 6.350 Les mer 
Har du lyst til å jobbe offshore? Uansett hvilken stilling du ser for deg, er grunnleggende sikkerhetskurs et kurs du ikke kommer utenom. For å ivareta din og andres sikkerhet, må du ha dette kurset godkjent før du reiser offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 22.04.2014 fra 15.900 Les mer 
Stavanger 4 dager 05.05.2014 fra 15.900 Les mer 
Trondheim 4 dager 22.04.2014 fra 15.900 Les mer 
Kristiansand 4 dager  fra 15.900 Les mer 
Oslo 4 dager 22.04.2014 fra 15.900 Les mer 
Har du planer om å jobbe med beredskap eller sikkerhet om bord på båt eller skip? Da er dette kurset et skritt i riktig retning. Uansett stilling, om du skal jobbe med beredskap, sikkerhet eller hindring av forurensning på skip, må du først ha fullført sikkerhetskurs for sjøfolk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager 19.05.2014 16.900 Les mer 
Trondheim 5 dager 02.06.2014 16.900 Les mer 
Kristiansand 5 dager 19.05.2014 16.900 Les mer 
Oslo 5 dager 19.05.2014 16.900 Les mer 
Hvordan oppstår brann, og hva gjør du når det skjer? Dette er et beredskapskurs for ikke-profesjonelle brannmenn som skal være med på å bekjempe, begrense og slukke brann offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager 05.05.2014 18.650 Les mer 
Trondheim 5 dager 19.05.2014 18.650 Les mer 
Kristiansand 5 dager  18.650 Les mer 
Oslo 5 dager 05.05.2014 18.650 Les mer 
Har du lyst til å være til hjelp når ulykke eller sykdom oppstår, og kanskje til og med redde liv? Er du klar for utfordrende arbeidsoppgaver, kan du få mye igjen for et kurs i førstehjelp.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager 05.05.2014 10.500 Les mer 
Stavanger 5 dager 12.05.2014 10.500 Les mer 
Trondheim 5 dager 19.05.2014 10.500 Les mer 
Kristiansand 5 dager 12.05.2014 10.500 Les mer 
Oslo 5 dager 05.05.2014 10.500 Les mer 
Når fornyet du sertifikatet for grunnleggende sikkerhetskurs sist? Om det nærmer seg 4 år og du vil fortsette å jobbe offshore, er det på tide med et repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 22.04.2014 10.250 Les mer 
Trondheim 2 dager 22.04.2014 10.750 Les mer 
Kristiansand 2 dager  10.250 Les mer 
Oslo 2 dager 22.04.2014 10.250 Les mer 
Søker du jobb om bord på passasjerskip, som for eksempel Hurtigruta, og skal ha ansvar for passasjerenes sikkerhet i nødssituasjoner, må du ha dette kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo 2 dager 13.05.2014 4.450 Les mer 
Trondheim 2 dager 12.05.2014 4.450 Les mer 
Kristiansand 2 dager  4.450 Les mer 
Bergen 2 dager 28.04.2014 4.450 Les mer 
Dette kurset gjør deg rustet til jobb på helidekket offshore. Der har du blant annet ansvar for at folk kommer seg trygt til og fra helikopteret når de fraktes til og fra plattformen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 4 dager 22.04.2014 24.100 Les mer 
Jobber du som helidekkmannskap, må HLO-kurset fornyes hver 24. måned. Dette er repetisjonskurset du trenger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Trondheim 2 dager 06.05.2014 13.320 Les mer 
Kristiansand 2 dager 28.04.2014 13.320 Les mer 
Sund 2 dager 28.04.2014 13.320 Les mer 
Dersom det nærmer seg fem år siden du har tatt IMO50/IMO60 Sikkerhetskurs for sjøfolk, kan du ta dette repetisjonskurset for å fornye ditt sertifikat. Du må også ha hatt minst ett års fartstid. </p>
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager  7.500 Les mer 
Jobbe offshore? Da er riggerkurset mer eller mindre obligatorisk. Flere kurs bygger videre på dette, så med dette i bunnen har du mange muligheter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager 05.05.2014 13.450 Les mer 
Drammen 5 dager 05.05.2014 13.450 Les mer 
 
Hytorc Norge
Hytorc Norge
Sertifiseringen og re-sertifiseringen gjelder alt personell som skal utføre selvstendig arbeid på trykksatte hydrokarbonførende system på norsk sokkel. Med dette menes kompetanseområdene flensearbeid, ventilteknikk, fittings samt prosessikkerhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sola Ca. 3 timer   Les mer 
Hytorc Norge leverer og kundetilpassede kurs. Vi har topp utstyrte lokaler og kvalifisert personell som kan bidra med å gi deres ansatte en tryggere hverdag. HMS, kjennskap og forståelse for riktig bruk av verktøy, utstyr og dokumenter er en nødvendighet for sikkerheten.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sola    Les mer 
For utøvende personell som skal OLF-sertifiseres for å kunne utføre selvstendig arbeid med flenser.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sola 22,5 timer - 3 dager   Les mer 
 
Boreskolen.no
Boreskolen.no
Kurset avholdes med teori via internett og tre dager (en helg). Praksis hos Falck Nutec på Nesodden.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nesodden Teori via internett 3 dag...   Les mer 
 
Norward AS
Norward AS
Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 8 timer - 1 dag 22.04.2014 7.300 Les mer 
Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 4 dager 22.04.2014 15.900 Les mer 
Sette deltakerene i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 40 timer  10.100 Les mer 
Personell som er tiltenkt oppgaver i førstehjelpsberedskapen, medlemmer i førstehjelpslag på faste og flyttbare installasjoner, Mob-båt mannskaper, førstehjelpere på beredskapsfartøy.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 2 dager   Les mer 
Gir kursdeltakerne grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebyggende arbeid, verne og redningsutstyr. Bruk av kollektivt og personlig redningsutstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 16 timer - 2 dager 28.04.2014 11.000 Les mer 
MÅL Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne selvstendig kunne iverksette førstehjelp ved skader og akutt sykdom, og som gruppe kunne yte organisert innsats ved ulykker med flere skadde personer.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 12 timer   Les mer 
HUET Grunnkurs For sokkelarbeidende personell og andre som benytter helikopter som transportmiddel.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 1 dag  6.500 Les mer 
Kvalifisering til stilling som Helivakt og HLO.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 4 dager  20.800 Les mer 
For de som har gjennomført HLO grunnkurs eller HLO repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 2 dager  11.200 Les mer 
  |  1 2   |  Neste side >>
© Agentgruppen AS - Orgnr 984 246 595 MVA - Fekjan 13, 1394 Nesbru - Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.