Skriv inn hva du ønsker å lære eller hvor du ønsker kurs for å få opp forslag
Begrens på sted
Vis alle steder (550)
Nettkurs og nettstudier (30)
Rogaland (152)
Hordaland (125)
Møre og Romsdal (58)
Vest-Agder (35)
Sør-Trøndelag (33)
Aust-Agder (27)
Vestfold (27)
Oslo (22)
» Se alle fylker
Begrens på kategori
Vis alle kategorier
HMS, sikkerhet og førstehjelpskur...
Sikkerhetskurs industri og offsho...
    Sikkerhetskurs offshore (550)
    Sikkerhetskurs for sjøfart - STCW (487)
    Arbeidsvarsling (356)
    Fallsikring (266)
    Sikkerhetskurs bygg og anlegg (125)
    Sikkerhetskurs håndverktøy (77)
    Kjemikalie og strålevern (40)
    Personellsikkerhet (21)
    Elektronikk (16)
Sikkerhetskurs for kran, truck og...
HMS-kurs (1206)
Førstehjelp (871)
Brannsikkerhet og brannvern (677)...
Sikkerhetskurs for næringslivet (...
Renhold og renovasjon (121)
Internkontroll og internrevisjon ...
Klima, miljøvern og nødhjelp (44)...

Sikkerhetskurs offshore

Nosefo - Norsk Senter for Offshoreutdanning
Nosefo - Norsk Senter for Offshoreutdanning
Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkl. medisinsk behandling.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager 18.05.2015 13.000 Les mer 
Bergen 4 dager 18.05.2015 13.000 Les mer 
Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 1 dag 03.06.2015 4.500 Les mer 
Bergen 1 dag 18.05.2015 4.500 Les mer 
V tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager 12.05.2015 6.200 Les mer 
Bergen 2 dager 07.05.2015 6.200 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører Sliskebåt rep.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager 11.05.2015 8.800 Les mer 
Bergen 2 dager  8.800 Les mer 
Kunne klargjøre livbåt for evakuering. Organisere og lede ombordstigning. Sjøsette livbåt. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering. Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager 02.06.2015 13.700 Les mer 
Bergen 4 dager  13.700 Les mer 
Vi tilbyr Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager 28.05.2015 8.200 Les mer 
Bergen 2 dager  8.200 Les mer 
Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødssituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 5 dager 08.06.2015 17.700 Les mer 
Bergen 5 dager 18.05.2015 17.700 Les mer 
Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunkjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager 07.05.2015 9.500 Les mer 
Bergen 2 dager 18.05.2015 9.500 Les mer 
Vi tilbyr Livbåtfører Sliske grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager 26.05.2015 18.500 Les mer 
Bergen 4 dager  18.500 Les mer 
Liten Mann-over-bord-båt repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager  10.300 Les mer 
Bergen 2 dager  10.300 Les mer 
Vi tilbyr Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager  8.200 Les mer 
Bergen 2 dager  8.200 Les mer 
Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 3 dager 18.05.2015 9.500 Les mer 
Bergen 3 dager 18.05.2015 9.500 Les mer 
Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 1 dag 11.05.2015 7.100 Les mer 
Bergen 1 dag 12.05.2015 7.100 Les mer 
Vi tilbyr HHurtiggående Mann-over-bord-båt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager 21.09.2015 13.500 Les mer 
Bergen 4 dager 26.05.2015 13.500 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs repetisjon for beredskapspersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 1 dag 11.05.2015 8.500 Les mer 
Bergen 10 dager  8.500 Les mer 
Vi tilbyr HLO grunnkurs
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager 18.05.2015 20.500 Les mer 
Bergen 4 dager 19.05.2015 20.500 Les mer 
Vi tilbyr HLO repetisjonskurs
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager 12.05.2015 11.100 Les mer 
Bergen 2 dager 11.05.2015 11.100 Les mer 
Vi tilbyr Liten Mann-over-bord-båt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager 21.09.2015 16.875 Les mer 
Bergen 4 dager  16.875 Les mer 
Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Kurset gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 5 dager 22.06.2015 11.500 Les mer 
Bergen 5 dager 01.06.2015 11.500 Les mer 
 
Boreskolen.no
Boreskolen.no
Vi tilbyr OLF - Grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset avholdes med teori via internett og 3 dager (en helg). Praksis hos Falck Nutec på Nesodden.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nesodden Teori via internett 3 dag...   Les mer 
 
Sørlandets Sikkerhets Senter
Sørlandets Sikkerhets Senter
Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 4 dager   Les mer 
Hovedmålet når kurset er fullført er at deltakerene skal være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr alarmreaksjonslag - offshore kurs
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Målet er å sette deltakerene i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 5 dager   Les mer 
Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter i livreddende førstehjelp, og behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte. Bruke relevant utstyr. Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand    Les mer 
Hovedmålet er å sette deltakerene i stand til å starte HLR og bruke halvautomatiserte hjertestartere trygt og effektivt ved plutselig uventet hjertestans eller ved ulykker der den skadede blir bevisstløs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 4 timer   Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts / beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Samtrene hele beredskapsorganisasjonen for og gi organisasjonen trening og øvelse sammen. Trene og øve den enkelte sin dedikerte oppgave i beredskapsorganisasjonen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs - repetisjon offshore
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 2 dager   Les mer 
 
Confex Norge AS
Confex Norge AS
Når du skal inngå store avtaler, krever det kunnskap og erfaring. Avtalene kan by på utfordringer og farer, men kan også skape muligheter. Det er viktig å vurdere risiko, vilkår og andre spesielle forhold. Dette krever innsats og inngående kunnskap.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo 2 dager  16.995 Les mer 
Stavanger 2 dager 22.09.2015 16.995 Les mer 
 
Norward AS
Norward AS
Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 1 dag 08.05.2015 7.300 Les mer 
Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 4 dager 08.05.2015 15.900 Les mer 
Vit tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målet er å sette deltakerne i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 40 timer  10.100 Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 2 dager 08.06.2015 5.300 Les mer 
Målet er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebyggende arbeid, verne og redningsutstyr. Bruk av kollektivt og personlig redningsutstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 2 dager 12.05.2015 11.000 Les mer 
Vi tilbyr maritime kurs på forespørsel.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble    Les mer 
Vi tilbyr HUET grunnkurs for sokkelarbeidende personell og andre som benytter helikopter som transportmiddel.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 1 dag  7.300 Les mer 
Vi tilbyr kvalifisering til stilling som Helivakt og HLO.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 4 dager  20.800 Les mer 
Vi tilbyr HLO repetisjonskurs for de som har gjennomført HLO grunnkurs eller HLO repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 2 dager 18.06.2015 11.200 Les mer 
 
Kværner Stord Opplæringsavdeling
Kværner Stord Opplæringsavdeling
Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stord    Les mer 
 
Offshoreutdanning.no
Offshoreutdanning.no
Vi tilbyr kurs i førstehjelp. Brann, brudd, blødninger og skader – her lærer du grunnleggende førstehjelp. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 5 dager 01.06.2015 11.500 Les mer 
Haugesund 5 dager 18.05.2015 11.500 Les mer 
Stavanger 5 dager 29.06.2015 11.500 Les mer 
Bergen 5 dager 08.06.2015 11.500 Les mer 
Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs og du er et aktivt medlem av et beredskapslaget Helicopter Landing Officer (HLO) eller Søk og redningslag kan du ta dette 1 dagers repetisjonskurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 1 dag 26.05.2015 7.900 Les mer 
Haugesund 1 dag 07.05.2015 7.900 Les mer 
Stavanger 1 dag 12.05.2015 7.900 Les mer 
Bergen 1 dag 28.05.2015 7.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbys som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 1 dag 11.05.2015 7.500 Les mer 
Haugesund 1 dag 07.05.2015 7.500 Les mer 
Stavanger 1 dag 21.05.2015 7.500 Les mer 
Bergen 1 dag 18.05.2015 7.500 Les mer 
Vi tilbyr søk og redning repetisjonskurs. Repetisjon av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager 21.05.2015 10.900 Les mer 
Haugesund 2 dager 18.05.2015 10.900 Les mer 
Bergen 2 dager 11.05.2015 9.000 Les mer 
Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lyst til å jobbe på helikopterdekket offshore? Med dette kurset kan du ta på deg arbeidsoppgaver som helivakt eller brannvakt.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 4 dager 19.05.2015 22.500 Les mer 
Haugesund 4 dager 18.05.2015 22.500 Les mer 
Bergen 4 dager 11.08.2015 19.550 Les mer 
Visste du at mannskap på helikopterdekket må fornye HLO-kurset hvert andre år? Dette er repetisjonskurset som fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset, lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager 20.05.2015 12.000 Les mer 
Haugesund 2 dager 03.06.2015 12.000 Les mer 
Bergen 2 dager 26.05.2015 10.500 Les mer 
Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig: hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager 04.06.2015 7.900 Les mer 
Haugesund 2 dager 26.05.2015 7.900 Les mer 
Stavanger 2 dager 15.06.2015 7.900 Les mer 
Bergen 2 dager 22.06.2015 7.900 Les mer 
Skal du ha beredskap oppgaver offshore, trenger du spesialiserte beredskapskurs. Her får du opplæring slik at du kan delta i søk- og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 5 dager 18.05.2015 18.200 Les mer 
Haugesund 5 dager 22.06.2015 18.200 Les mer 
Bergen 5 dager 01.06.2015 16.900 Les mer 
Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 19.05.2015 11.900 Les mer 
Kristiansund 4 dager 18.05.2015 11.900 Les mer 
Haugesund 4 dager 19.05.2015 18.900 Les mer 
Stavanger 4 dager 18.05.2015 11.900 Les mer 
Horten 4 dager 11.05.2015 16.800 Les mer 
Jobbe offshore? Da er riggerkurset mer eller mindre obligatorisk. Flere kurs bygger videre på dette, så med dette i bunnen har du mange muligheter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager 08.06.2015 13.900 Les mer 
Molde 5 dager 18.05.2015 12.000 Les mer 
Drammen 5 dager 18.05.2015 13.900 Les mer 
Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår. Dette kurset oppfyller kravet passasjerskip som Hurtigruta har til nødvendig opplæring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager 03.06.2015 4.900 Les mer 
Stavanger 2 dager 03.06.2015 4.900 Les mer 
Haugesund 2 dager 26.05.2015 4.900 Les mer 
Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 11.05.2015 7.900 Les mer 
Kristiansund 2 dager 11.05.2015 7.900 Les mer 
Stavanger 2 dager 07.05.2015 7.900 Les mer 
Haugesund 2 dager 11.05.2015 7.900 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129. Skal du ha oppgaver som båtfører eller crew på sliskelivbåt offshore? Da er dette livbåtførerkurset du trenger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 4 dager 26.05.2015 18.700 Les mer 
Vi tilbyr engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 26.05.2015 12.000 Les mer 
Stavanger 4 dager 09.06.2015 15.900 Les mer 
Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset – før fristen går ut. Dette kurset foregår på engelsk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 07.05.2015 11.000 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager 07.05.2015 6.500 Les mer 
Haugesund 2 dager 30.06.2015 6.500 Les mer 
 
RKK - Rogaland Kurs- og Kompetansesenter
RKK - Rogaland Kurs- og Kompetansesenter
Vi tilbyr sikkerhets og beredskapskurs grunnleggende(OLF). Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager   Les mer 
It is to motivate each participant to actively promote a better and safer working environment. Given emphasis on preventive measures that can endanger life, the environment and equipment.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager   Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakeren være istand til å gjøre redningsmateriell klart til bruk, organisere ombordstigning, låre og frigjøre materiellet, manøvrere og lede operasjoner av redningsmateriellet på vannet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr mann over bord repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Vi tilbyr kurs i sikkerhet og beredskap, repetisjon av grunnleggende kurs (OLF). Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse ihht OLF-krav eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 4 år, skal gjennomføre nytt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr mann over bord båt kurs. Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av forulykkede.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
 
Seagull Oil & Gas
Seagull Oil & Gas
The unique engaging and challenging Dangerous Goods Trainer is aimed for initial and recurrent training of Flight Crew involved in transportation of Dangerous Goods by air and in particular by helicopter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.650 eks mva Les mer 
The unique engaging and challenging Dangerous Goods Trainer is aimed for initial and recurrent training of Security Staff involved in transportation of Dangerous Goods by air and in particular by helicopter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.650 Les mer 
The unique engaging and challenging Dangerous Goods Trainer is aimed for initial and recurrent training of Load Handling Personnel involved in transportation of Dangerous Goods by air and in particular by helicopter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.650 eks mva Les mer 
This is a basic training program in marine environment awareness for offshore personnel at management, operational as well as on support level.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 2 timer På forespørsel 790 eks mva Les mer 
“Ex Basic” is a course on electrical installations in areas that are at high risk for explosions. The goal of the course is to ensure that employees working in explosive environments have the skills to conduct their work in a safe and secure manner.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 4.200 eks mva Les mer 
This training program is designed to assist the seafarer in preventing a piracy or armed robbery attack, managing a situation where pirates or armed robbers gain access to the vessel and understanding how to react if pirates do actually seize control of the ship.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutter På forespørsel 550 eks mva Les mer 
This e-learning course covers the topic “FSE – Norwegian Electrical Safety Manual for Work and Management of Electrical Facilities”. The course focuses on safety issues in high voltage offshore facilities.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 600 eks mva Les mer 
This e-learning course covers the topic “FSE – Norwegian Electrical Safety Manual for Work and Management of Electrical Facilities”. The course “FSE Low Voltage Offshore” focuses on safety issues in low voltage offshore facilities.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 600 eks mva Les mer 
The world changed on September 11th 2001. We all realised how vulnerable we are to attacks from terrorists. A ship can be used by terrorists, either to transport weapons or as a weapon itself.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 120 minutes På forespørsel 790 eks mva Les mer 
This training module provide knowledge to those who may be designated to perform the duties and responsibilities of a Ship Security Officer (SSO), as defined in part A.2.1.6 (and part A.12.2 and part B.13.2) of the ISPS Code.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 120 minutes På forespørsel 790 eks mva Les mer 
The purpose of this training programme is to provide the users with knowledge and understanding of Risk Assessment and Risk Management. The idea is to heighten awareness of safety issues and get people to think and talk about job hazards and how they can be controlled.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 time På forespørsel 550 eks mva Les mer 
The purpose of this training programme is to focus on the importance of proper greasing and maintenance of mooring winches and windlasses. The possible consequences of improper or infrequent greasing of mooring equipment are described together with tips for safe and efficient greasing procedures.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 550 eks mva Les mer 
The module introduces the important safety aspects of working with and near electrical equipment on board ship.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 550 eks mva Les mer 
Food can carry disease and transfer it from one person to another as well as serve as a medium for growth of bacteria that may cause food poisoning. In MLC 2006 there are new requirements to the safe handling, preparation, and storage of food in ways that prevent foodborne diseases.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutter På forespørsel 550 eks mva Les mer 
Stress is a normal part of life. We experience stress as we adapt to changes in our environment. Stress can either help or hinder us from dealing with different circumstances, but this depends on how we react to it and manage it.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 550 eks mva Les mer 
The offshore unit is a workplace that requires not only sufficient technical skills but also good cooperation and team work among the crew. There are many factors that destroy good cooperation, and one of these is the prevalence of harassment and bullying.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
Exercise benefits every part of the body, including the mind. The merits of regular physical activity ranges from preventing chronic health conditions to promoting weight loss and better sleep are widely acknowledged.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 45 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
Exercise benefits every part of the body, including the mind. This CBT module is intended to help seafarers improving their lifestyle while onboard. This is done by offering them pragmatic lifestyle advice and an easy to use physical training program appropriate to their onboard situation.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 45 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
With Global warming, there has been an increased use of the Arctic region especially, by all elements of the maritime community: commercial, military, scientific and recreational. This has led to revised requirements for crew in STCW with amendments.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 45 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
This course illustrates the serious health, job performance and legal implications of alcohol and drug abuse, with particular attention given to the hazards of substance abuse in the maritime workplace.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 time På forespørsel 550 eks mva Les mer 
This module gives a brief overview on the roles of the International Maritime Organization (IMO) and the International Labor Organization (ILO) with respect to maritime conventions.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 time På forespørsel 550 eks mva Les mer 
Accidents cost money: whether crew change and medical costs for personnel or clean up costs and fines for pollution. Chapter IX of SOLAS requires the safe management of ships through compliance with the ISM Code.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 2 timer På forespørsel 550 eks mva Les mer 
This CBT module will familiarize you with where H2S can be found and explore the properties and specific health and safety risks H2S poses.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 30 minutter På forespørsel 550 eks mva Les mer 
This module introduces the learner to experiential knowledge. It highlights the importance of mentoring, the role of a mentor and how experiential knowledge is passed on.The importance of mentoring cannot be ignored and this module explains the basics as well as the barriers you face in this subject
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 70 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
Requirements for the recovery of persons from the water entered into force on 1 July, 2014, under SOLAS regulation III/17-1. This requires ship-specific plans and procedures for the recovery of persons from the water.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 65 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
‘Guidelines for Offshore Marine Operations’, and its objective is to provide guidance in the best practices which should be adopted to promote the safety on board all vessels servicing and supporting offshore facilities, and to reduce the risks associated with such operations.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 70 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
As a crewmember in marine operations, have you ever thought about the factors that rob you of energy and endurance? This module offers you the opportunity to assess your individual endurance risk factors, find solutions to these challenges and generate ideas to create a Crew Endurance Plan.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 2 timer På forespørsel 1.250 eks mva Les mer 
The aim of the module is to provide basic knowledge about periodic maintenance and inspection of lifting equipment, enabling seafarers to perform according to regional requirements.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
This e-learning course covers the topic “FSE – Norwegian Electrical Safety Manual for Work and Management of Electrical Facilities”. The course focuses on safety issues in low, and high, voltage offshore facilities.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.050 eks mva Les mer 
  |  1 2 3   |  Neste side >>
© Kursagenten AS - Orgnr 984 246 595 MVA - Fekjan 13, 1394 Nesbru - Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.