Sikkerhetskurs offshore

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.10.2016 1 dag17.10.2016 3.600 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 3.600 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.600 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring). Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens brannentring- og sikkerhetsvaktens ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 5.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.10.2016 (+4) 1 dag07.10.2016 (+4) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 13.10.2016 (+1) 1 dag13.10.2016 (+1) 7.900 kr
Kristiansund Kristiansund 03.10.2016 (+6) 1 dag03.10.2016 (+6) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 07.10.2016 (+5) 1 dag07.10.2016 (+5) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.10.2016 (+2) 4 dager18.10.2016 (+2) 12.000 kr
Haugesund Haugesund 11.10.2016 (+1) 4 dager11.10.2016 (+1) 15.900 kr
Kristiansund Kristiansund 03.10.2016 (+1) 4 dager03.10.2016 (+1) 15.900 kr
Stavanger Stavanger 10.10.2016 (+4) 4 dager10.10.2016 (+4) 15.900 kr

GSK-Basic Safety and Emergency Course

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 12.000 kr
Stavanger Stavanger 24.10.2016 (+1) 4 dager24.10.2016 (+1) 15.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.09.2016 (+5) 1 dag30.09.2016 (+5) 7.500 kr
Haugesund Haugesund 03.10.2016 (+14) 1 dag03.10.2016 (+14) 7.500 kr
Kristiansund Kristiansund 03.10.2016 (+24) 1 dag03.10.2016 (+24) 7.500 kr
Stavanger Stavanger 13.10.2016 (+6) 1 dag13.10.2016 (+6) 7.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.10.2016 (+2) 4 dager18.10.2016 (+2) 19.550 kr
Haugesund Haugesund 10.10.2016 (+2) 4 dager10.10.2016 (+2) 22.500 kr
Kristiansund Kristiansund 25.10.2016 (+2) 4 dager25.10.2016 (+2) 22.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.10.2016 (+2) 2 dager18.10.2016 (+2) 10.550 kr
Haugesund Haugesund 05.10.2016 (+3) 2 dager05.10.2016 (+3) 12.000 kr
Kristiansund Kristiansund 26.10.2016 (+2) 2 dager26.10.2016 (+2) 12.000 kr
Stavanger Stavanger 12.10.2016 (+3) 2 dager12.10.2016 (+3) 12.000 kr

Kombikurs søk- og redning / HLO repetisjon

Vi tilbyr kombikurs søk- og redning / HLO repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 16.900 kr
Kristiansund Kristiansund 26.10.2016 (+2) 3 dager26.10.2016 (+2) 16.900 kr
Stavanger Stavanger 11.10.2016 (+3) 3 dager11.10.2016 (+3) 16.900 kr

Livbåtfører FF48 MK1 repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører FF48 MK1 livbåt repetisjon. Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager 12.200 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 25.10.2016 (+1) 4 dager25.10.2016 (+1) 10.500 kr
Kristiansund Kristiansund 04.10.2016 (+2) 4 dager04.10.2016 (+2) 10.500 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2016 (+2) 3 dager10.10.2016 (+2) 16.900 kr
Haugesund Haugesund 25.10.2016 (+1) 3 dager25.10.2016 (+1) 16.900 kr
Kristiansund Kristiansund 04.10.2016 (+1) 3 dager04.10.2016 (+1) 16.900 kr
Stavanger Stavanger 18.10.2016 (+2) 3 dager18.10.2016 (+2) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.10.2016 (+2) 2 dager11.10.2016 (+2) 9.900 kr
Haugesund Haugesund 01.12.2016 2 dager01.12.2016 9.900 kr
Kristiansund Kristiansund 05.10.2016 (+1) 2 dager05.10.2016 (+1) 9.900 kr
Stavanger Stavanger 12.10.2016 (+2) 2 dager12.10.2016 (+2) 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.10.2016 (+2) 1 dag11.10.2016 (+2) 6.000 kr
Haugesund Haugesund 01.12.2016 1 dag01.12.2016 6.000 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.000 kr
Stavanger Stavanger 12.10.2016 (+2) 1 dag12.10.2016 (+2) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.10.2016 (+1) 2 dager17.10.2016 (+1) 10.900 kr
Haugesund Haugesund 20.10.2016 (+1) 2 dager20.10.2016 (+1) 10.900 kr
Kristiansund Kristiansund 27.10.2016 (+1) 2 dager27.10.2016 (+1) 10.900 kr
Stavanger Stavanger 11.10.2016 (+3) 2 dager11.10.2016 (+3) 10.900 kr

OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000

Vi tilbyr kurs i livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 24.10.2016 (+1) 4 dager24.10.2016 (+1) 23.900 kr

OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 11.10.2016 (+7) 2 dager11.10.2016 (+7) 12.200 kr

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 10.10.2016 (+1) 4 dager10.10.2016 (+1) 18.700 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr kurs i OSE135 livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 09.11.2016 (+1) 1 dag09.11.2016 (+1) 6.500 kr
Kristiansund Kristiansund 05.10.2016 (+2) 1 dag05.10.2016 (+2) 6.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.10.2016 (+1) 5 dager24.10.2016 (+1) 18.200 kr
Haugesund Haugesund 07.11.2016 5 dager07.11.2016 18.200 kr
Kristiansund Kristiansund 24.10.2016 (+1) 5 dager24.10.2016 (+1) 18.200 kr
Stavanger Stavanger 03.10.2016 (+2) 5 dager03.10.2016 (+2) 18.200 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.11.2016 (+1) 1 dag07.11.2016 (+1) 4.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 4.500 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Førstehjelp grunnkurs gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter. Lær hvordan du skal opptre når en ulykke eller nødsituasjon oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.10.2016 (+1) 5 dager24.10.2016 (+1) 11.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 5 dager 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.10.2016 (+1) 2 dager27.10.2016 (+1) 6.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 08.12.2016 2 dager08.12.2016 6.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass og inneholder teoretisk og praktisk undervisning innen HMS-kultur/forebyggende, førstehjelp, evakueringsmuligheter, brannvern, sjøredning og helikopterevakuering med bruk av pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.10.2016 (+1) 4 dager24.10.2016 (+1) 15.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 21.11.2016 4 dager21.11.2016 15.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.10.2016 (+23) 2 dager03.10.2016 (+23) 9.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 03.10.2016 (+6) 2 dager03.10.2016 (+6) 9.700 kr

Helikopterevakueringskurs

Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.10.2016 (+11) 1 dag04.10.2016 (+11) 7.100 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 03.10.2016 (+11) 1 dag03.10.2016 (+11) 7.100 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.10.2016 (+1) 4 dager04.10.2016 (+1) 20.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 10.10.2016 (+2) 4 dager10.10.2016 (+2) 20.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer, og inneholder et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.10.2016 (+3) 2 dager06.10.2016 (+3) 11.100 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 05.10.2016 (+5) 2 dager05.10.2016 (+5) 11.100 kr

Kombinertkurs - Søk- og redningslag og HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombinertkurs søk- og redningslag og HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.10.2016 (+3) 3 dager05.10.2016 (+3) 17.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 04.10.2016 (+5) 3 dager04.10.2016 (+5) 17.300 kr

Kombinertkurs - Søk- og redningslag, HLO og MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombinertkurs - Søk- og redningslag, HLO og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 27.600 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 04.10.2016 (+5) 4 dager04.10.2016 (+5) 27.600 kr

Livbåtfører konvensjonell grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.10.2016 (+2) 4 dager25.10.2016 (+2) 13.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 17.10.2016 (+2) 4 dager17.10.2016 (+2) 13.700 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs

Vi tilbyr Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs. Repetisjonskurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer og inneholder et representativt utvalg av innholdet i Livbåtfører grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 05.10.2016 (+3) 1 dag05.10.2016 (+3) 8.200 kr

Livbåtfører sliske grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører sliske grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 18.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.10.2016 (+2) 4 dager24.10.2016 (+2) 18.500 kr

Livbåtfører sliske repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliske.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.800 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 20.10.2016 (+2) 1 dag20.10.2016 (+2) 8.800 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.10.2016 3 dager12.10.2016 6.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 6.000 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.10.2016 (+10) 1 dag03.10.2016 (+10) 3.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 3.500 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.10.2016 (+2) 4 dager25.10.2016 (+2) 13.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 17.10.2016 (+2) 4 dager17.10.2016 (+2) 13.700 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.10.2016 (+15) 1 dag11.10.2016 (+15) 8.800 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 12.10.2016 (+5) 1 dag12.10.2016 (+5) 8.800 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.10.2016 (+1) 5 dager03.10.2016 (+1) 17.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 03.10.2016 (+1) 5 dager03.10.2016 (+1) 17.700 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.10.2016 (+3) 2 dager05.10.2016 (+3) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 04.10.2016 (+5) 2 dager04.10.2016 (+5) 9.500 kr

Videreg sikkerhetsopplæring oppdatering inkl medisinsk behandling

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkludert medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2016 (+9) 4 dager10.10.2016 (+9) 13.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 11.10.2016 (+5) 4 dager11.10.2016 (+5) 13.000 kr