Sikkerhetskurs offshore

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Når kurset er fullført, skal deltakerene kunne: - klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.02.2016 4 dager22.02.2016 15,070 kr
Kristiansand Kristiansand 14.03.2016 4 dager14.03.2016 15,070 kr
Stavanger Stavanger 18.04.2016 4 dager18.04.2016 15,070 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell repetisjon for beredskapspersonell. Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8,690 kr
Kristiansand Kristiansand 17.02.2016 1 dag17.02.2016 8,690 kr
Oslo Oslo 1 dag 8,690 kr
Stavanger Stavanger 11.03.2016 1 dag11.03.2016 8,690 kr
Trondheim Trondheim 19.02.2016 1 dag19.02.2016 8,690 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.02.2016 2 dager15.02.2016 8.100 kr
Kristiansand Kristiansand 16.02.2016 2 dager16.02.2016 8,600 kr
Oslo Oslo 15.02.2016 2 dager15.02.2016 9,900 kr
Stavanger Stavanger 15.02.2016 2 dager15.02.2016 8.100 kr
Trondheim Trondheim 16.02.2016 2 dager16.02.2016 9,900 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjonskurs. Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.02.2016 2 dager25.02.2016 8,360 kr
Kristiansand Kristiansand 15.02.2016 2 dager15.02.2016 8,360 kr
Oslo Oslo 2 dager
Stavanger Stavanger 18.02.2016 2 dager18.02.2016 8,360 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 8,360 kr

Basic Safety and Emergency Training (english)

To train the course participant to be able to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.02.2016 4 dager29.02.2016 12.900 kr
Kristiansand Kristiansand 07.03.2016 4 dager07.03.2016 13,500 kr
Oslo Oslo 16.02.2016 4 dager16.02.2016 15.900 kr
Stavanger Stavanger 15.02.2016 4 dager15.02.2016 12.900 kr
Trondheim Trondheim 4 dager

Grunnleggende sikkerhets og beredskap (helgekurs)

Vi tilbyr kurs i grunnleggende sikkerhets og beredskap over 1 helg. Hovedmålet er å gjøre kursdeltakeren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 helg
Oslo Oslo 1 helg
Stavanger Stavanger 1 helg
Trondheim Trondheim 1 helg

Basic Safety and Emergency Training - refresher

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2016 2 dager02.03.2016 8,100 kr
Kristiansand Kristiansand 07.03.2016 2 dager07.03.2016 8,600 kr
Oslo Oslo 18.02.2016 2 dager18.02.2016 9,900 kr
Stavanger Stavanger 17.03.2016 2 dager17.03.2016 8,100 kr
Trondheim Trondheim 2 dager

Kondisjonstest, brannopplæring

Vi tilbyr kurs i kondisjonstest, brannmannsopplæring - profesjonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen
Kristiansand Kristiansand
Oslo Oslo
Stavanger Stavanger
Trondheim Trondheim

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.02.2016 4 dager22.02.2016 12.900 kr
Kristiansand Kristiansand 07.03.2016 4 dager07.03.2016 13,500 kr
Oslo Oslo 01.03.2016 4 dager01.03.2016 15.900 kr
Stavanger Stavanger 15.02.2016 4 dager15.02.2016 12.900 kr
Trondheim Trondheim 01.03.2016 4 dager01.03.2016 15.900 kr

Pårørendehåndtering

Vi tilbyr kurs i pårørendehåndtering. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere henvendelser fra og til pårørende i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Kristiansand Kristiansand 2 dager
Oslo Oslo 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager
Trondheim Trondheim 2 dager

Sikringsrisikoanalyse (security) + trusselvurdering

Vi tilbyr kurs i sikringsrisikoanalyse (security). Det finnes mange typer risiko. Innenfor sikkerhet bør vi skille på den risiko som er forbundet med mer eller mindre tilfeldige hendelser og omstendigheter, og den risiko som forårsakes av en motpart som med overlegg ønsker å ramme dine verdier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.03.2016 3 dager15.03.2016 7,900 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.03.2016 3 dager08.03.2016 7,900 kr

Mann-Over-Bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon

Etter fullført kurs skal deltakerne kunne låre og bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.05.2016 2 dager19.05.2016 8,470 kr
Kristiansand Kristiansand 31.03.2016 2 dager31.03.2016 8,470 kr
Trondheim Trondheim 07.04.2016 2 dager07.04.2016 8,470 kr

Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten, grunnleggende u/mørkekjøring

Vi tilbyr grunnleggende kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.04.2016 4 dager26.04.2016 15,400 kr
Kristiansand Kristiansand 29.03.2016 4 dager29.03.2016 15,400 kr
Oslo Oslo 4 dager 15,400 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 15,400 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 15,400 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t

Målsetning: Tabell A-VI/2 1 Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter . Lede , sjøsette og betjene båt og utstyr .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.02.2016 1 dag18.02.2016 6.000 kr
Kristiansand Kristiansand 16.02.2016 1 dag16.02.2016 6.000 kr
Trondheim Trondheim 18.04.2016 1 dag18.04.2016 6.000 kr

Sikringsrisikoanalyse (security)

Vi tilbyr kurs i sikringsrisikoanalyse (security). Det finnes mange typer risiko. Innenfor sikkerhet bør vi skille på den risiko som er forbundet med mer eller mindre tilfeldige hendelser og omstendigheter, og den risiko som forårsakes av en motpart som med overlegg ønsker å ramme dine verdier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.03.2016 2 dager15.03.2016 5.500 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.03.2016 2 dager08.03.2016 5.500 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 5.500 kr

Grunnkurs i førstehjelp

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Hovedmålet er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.04.2016 5 dager04.04.2016 11.300 kr
Kristiansand Kristiansand 23.05.2016 5 dager23.05.2016 11.300 kr
Oslo Oslo 07.03.2016 5 dager07.03.2016 11.000 kr
Stavanger Stavanger 30.05.2016 5 dager30.05.2016 10.300 kr
Trondheim Trondheim 14.03.2016 5 dager14.03.2016 11.000 kr

Oppgradering -STCW til NOG - Grunnleggende sikkerhet og beredskap

Vi tilbyr oppgraderingskurs fra STCW til Norsk olje og gass - grunnleggende sikkerhet og beredskapskurs. Hovedmålet er å gi kursdeltakerne kunnskaper om forebyggende vern & sikkerhetsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Kristiansand Kristiansand 1 dag 8.150 kr
Oslo Oslo 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Trondheim Trondheim 1 dag

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse - repetisjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.06.2016 1 dag17.06.2016 6,600 kr
Oslo Oslo 06.04.2016 1 dag06.04.2016 6,600 kr
Stavanger Stavanger 04.03.2016 1 dag04.03.2016 6,600 kr
Trondheim Trondheim 11.03.2016 1 dag11.03.2016 6,600 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Hovedmålet er at endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til sin drifts-/beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.03.2016 2 dager30.03.2016 13,200 kr
Kristiansand Kristiansand 24.02.2016 2 dager24.02.2016 13,200 kr
Stavanger Stavanger 25.02.2016 2 dager25.02.2016 13,200 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 13,200 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Kristiansand Kristiansand 3 dager
Oslo Oslo 04.04.2016 3 dager04.04.2016 16,900 kr
Stavanger Stavanger 3 dager
Sund Sund 3 dager
Trondheim Trondheim 3 dager

HLO Grunnkurs

Etter fullført kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket, innbefattet sikkerhetsrutiner, fore-bygging av ulykker og relevant verne-, brann- og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.02.2016 4 dager16.02.2016 21,670 kr
Stavanger Stavanger 13.06.2016 4 dager13.06.2016 21,670 kr

Førstehjelpskurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.04.2016 2 dager07.04.2016 6.200 kr
Kristiansand Kristiansand 17.02.2016 2 dager17.02.2016 6.200 kr
Oslo Oslo 2 dager 6.200 kr
Stavanger Stavanger 05.04.2016 2 dager05.04.2016 6.200 kr
Trondheim Trondheim 03.03.2016 2 dager03.03.2016 6.200 kr

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt - repetisjon

Målsetning Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.02.2016 2 dager17.02.2016 13.200 kr
Oslo Oslo 2 dager 13.200 kr
Stavanger Stavanger 01.03.2016 2 dager01.03.2016 13.200 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 13.200 kr

STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid 66 t

Hovedmålet med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.03.2016 8 dager07.03.2016 26,950 kr
Kristiansand Kristiansand 22.02.2016 8 dager22.02.2016 26,950 kr
Oslo Oslo 8 dager 26,950 kr
Stavanger Stavanger 8 dager 26,950 kr
Trondheim Trondheim 04.04.2016 8 dager04.04.2016 26,950 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32 t

Når kurset er fullført, skal deltakerene være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.02.2016 4 dager29.02.2016 14,850 kr
Kristiansand Kristiansand 14.03.2016 4 dager14.03.2016 14,850 kr
Trondheim Trondheim 22.02.2016 4 dager22.02.2016 14,850 kr

Beredskapsledelse grunnkurs 2. linje

Etter opplæringen skal deltagerne være i stand til å utøve proaktiv ledelsesmetode som en del av 2 linje beredskapsorganisasjonen. Deltagerne skal ha innsikt i hvordan beredskap etableres og vedlikeholdes, hvordan mennesker reagerer under kriser og hvordan man utøver ledelse i en beredskapssituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Kristiansand Kristiansand 2 dager
Oslo Oslo 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager
Trondheim Trondheim 2 dager

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Hovedmålet er at etter fullført kurs skal deltagerne kunne klargjøre livbåten for evakuering, organisere og lede ombordstigning og sjøsette båten. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering. Opprettholde kommunikasjon med redningsteamet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.02.2016 4 dager29.02.2016 24.200 kr
Oslo Oslo 4 dager 24.200 kr
Stavanger Stavanger 13.06.2016 4 dager13.06.2016 24.200 kr
Trondheim Trondheim 23.02.2016 4 dager23.02.2016 24.200 kr

Security på forsyningsbaser (NOG 091)

Vi tilbyr kurs i security på forsyningsbaser (NOG 091). Kurset skal gi deltakerne kjennskap til aktuelle regelverk for sikring og hvordan man etterlever dem i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen
Kristiansand Kristiansand
Oslo Oslo
Stavanger Stavanger
Trondheim Trondheim

STCW Mann-Over-Bord (hurtiggående) 32 t

Kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.04.2016 4 dager26.04.2016 16,200 kr
Kristiansand Kristiansand 29.02.2016 4 dager29.02.2016 16,200 kr
Trondheim Trondheim 30.05.2016 4 dager30.05.2016 16,200 kr

Helikopterevakuering inkl. pustelunge

Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.02.2016 1 dag16.02.2016 7.250 kr
Kristiansand Kristiansand 17.02.2016 1 dag17.02.2016 7.250 kr
Oslo Oslo 15.02.2016 1 dag15.02.2016 7.400 kr
Trondheim Trondheim 19.02.2016 1 dag19.02.2016 7.400 kr

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetsopplæring

Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.02.2016 2 dager29.02.2016 6.500 kr
Kristiansand Kristiansand 07.03.2016 2 dager07.03.2016 6.500 kr
Oslo Oslo 25.02.2016 2 dager25.02.2016 7.900 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Basic Safety and Emergency Course (OLF)

It is to motivate each participant to actively promote a better and safer working environment. Given emphasis on preventive measures that can endanger life, the environment and equipment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager

Livbåtførerkurs

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakeren være istand til å gjøre redningsmateriell klart til bruk, organisere ombordstigning, låre og frigjøre materiellet, manøvrere og lede operasjoner av redningsmateriellet på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Mann over bord båt kurs

Vi tilbyr mann over bord båt kurs. Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av forulykkede.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Mann over bord repetisjonskurs

Vi tilbyr mann over bord repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger

Sikkerhets- og beredskapskurs grunnleggende(OLF)

Vi tilbyr sikkerhets og beredskapskurs grunnleggende(OLF). Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager

Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Livbåtfører - sliskelivbåt grunnkurs (OSE129)

Kurset handler om forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i livbåtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 18.000 kr

Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 07.03.2016 2 dager07.03.2016 9.500 kr

Livbåtfører - sliskelivbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr livbåtfører - sliskelivbåt repetisjonskurs (OSE129). Målsettingen et at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 8.900 kr

Kombikurs- Maskinoffiserer oppdatering STCW og Norsk olje og gass

Vi tilbyr kombikurs - maskinoffiserer oppdatering (STCW og Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 12.000 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 22.02.2016 4 dager22.02.2016 10.000 kr

Kombikurs - Dekksoffiserer oppdatering STCW og Norsk olje og gass

Vi tilbyr kombikurs - dekksoffiserer oppdatering (STCW og Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 14.500 kr

Kombikurs: underordnet personell oppdatering STCW og Norsk olje

Vi tilbyr kombikurs - underordnet personell oppdatering (STCW og Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 10.500 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (Norsk olje og gass)

Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 15.02.2016 5 dager15.02.2016 12.500 kr

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av forulykkede.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 21.03.2016 4 dager21.03.2016 13.400 kr

Søk og redningslag - repetisjonskurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag - repetisjonskurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 02.03.2016 2 dager02.03.2016 8.900 kr

Lederkurs offshore - 10 moduler

Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalikasjonsforskrifter i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 5. september 2003 § 6. Kurset er tilpasset personell som arbeider i rotasjon offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 29.02.2016 29.02.2016

Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag - grunnkurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 29.02.2016 5 dager29.02.2016 16.500 kr

Teknisk fagskole - Petroleumsteknologi - nettbasert

Nettbasert teknisk fagskole i petroleumsteknologi, har en varighet på 3 år og er modulbasert. Kursdeltakerne har tilgang til internettplattform, (Itslearning). Internettplattformen benyttes til timeplaner, informasjon, lærestoff, kommunikasjon med nettlærer, oppgaveløsning og veiledning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 år 20.000 kr

Supplementary course (STCW to Norwegian Oil and Gas)

Introduction: In order to work on the Norwegian Continental Shelf one needs Norwegian Oil and Gas certificate (ex OLF certificate).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger

HLO Repetisjonskurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO Repetisjonskurs (OSC1141). Målsettingen er at etter fullført kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/beredskaps-funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 09.03.2016 2 dager09.03.2016 9.000 kr

Basic Safety and Emergency Preparedness Course (GSK)

Objective: To train the course participant to be able to protect his safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 15.02.2016 5 dager15.02.2016 12.500 kr

HLO Grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO Grunnkurs (OSC1141). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om helikopter operasjoner, både når det gjelder normale- og nød operasjoner på helidekket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 18.900 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135). Målsettingen er at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 24.02.2016 2 dager24.02.2016 7.900 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon (Norsk olje og gass). Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 17.02.2016 2 dager17.02.2016 8.000 kr

Basic Safety and Emergency Preparedness Refresher Course -GSK rep

The goal is to update the course participant’s knowledge and ability to protect his safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 17.02.2016 2 dager17.02.2016 8.000 kr

Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Mørkekjøring er en del av kurset, og det påføres kursbeviset om mørkekjøring har blitt gjennomført.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 30.03.2016 2 dager30.03.2016 7.700 kr

Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Målsettingen er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager

Grunnleggende sikkerhets og beredskap - repetisjonskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskap repetisjonskurs. Opplæringen dekker kravene til oppdatering av grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 15.02.2016 2 dager15.02.2016 11.900 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag for personell som er medlem av Alarmreaksjonslag eller har tilsvarende førsteinnsatsrolle.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 05.04.2016 4 dager05.04.2016 10.700 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon (OSE 135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs (OSE 135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 11.04.2016 2 dager11.04.2016 6.200 kr

Beredskapsledelse repetisjonskurs (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs (OER109). Målsettingen er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag 6.800 kr

Førstehjelp repetisjonskurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Opplæringen dekker kravene til oppdatering av medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 21.04.2016 2 dager21.04.2016 5.500 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Denne opplæringen dekker kravene til medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 18.04.2016 5 dager18.04.2016 10.800 kr

HLO repetisjonskurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC1141). Målet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 14.03.2016 2 dager14.03.2016 12.000 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (GSK) inkl. e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs offshore(GSK) inkl. e-læring. Målet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 4 dager + e-læringsmodul 3 timer

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mørkekjøring er en del av kurset, og det påføres kursbeviset om mørkekjøring har blitt gjennomført.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 26.04.2016 4 dager26.04.2016 13.500 kr

Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering (HUET). Målet er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 10.03.2016 1 dag10.03.2016 7.600 kr

HLO grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 08.03.2016 4 dager08.03.2016 22.400 kr

Grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs. Opplæringen dekker kravene til grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 08.03.2016 4 dager08.03.2016 17.300 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 50)

Vi tilbyr Grunnleggende sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Hurtiggående MOB-båt kurs

Vi tilbyr Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjon

Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjon. Kurset er godkjent og iht retningslinjer for Norsk Olje og Gass (NOG)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje 2 dager

Oppdatering Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 80)

Vi tilbyr Oppdatering av grunnleggende sikkerhetsopplæring Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Videregående sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Liten MOB båt kurs

Vi tilbyr Liten MOB båt kurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Liten MOB båt repetisjonskurs

Vi tilbyr Liten MOB båt repetisjonskurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset tar seg nødvendige sikkerhetstiltak offshore og skal forberede personell på situasjoner som kan oppstå. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje 4 dager

Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs

Vi tilbyr Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Livbåtfører Sliskebåt rep.

Vi tilbyr kurs i Livbåtfører Sliskebåt rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.800 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 18.02.2016 2 dager18.02.2016 8.800 kr

Alarmreaksjonslag

Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.02.2016 1 dag25.02.2016 4.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 10.03.2016 1 dag10.03.2016 4.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.02.2016 2 dager25.02.2016 11.100 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.02.2016 2 dager24.02.2016 11.100 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødssituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.02.2016 5 dager15.02.2016 17.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 04.04.2016 5 dager04.04.2016 17.700 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs

Vi tilbyr Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.02.2016 2 dager25.02.2016 8.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 22.02.2016 2 dager22.02.2016 8.200 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Kurset gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 11.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 5 dager 11.500 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10 dager 25.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 10 dager 25.000 kr

Komb. HLO/Søk- og redningslag rep.

Vi tilbyr komb. HLO/Søk- og redningslag rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.02.2016 3 dager24.02.2016 17.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 23.02.2016 3 dager23.02.2016 17.300 kr

Helikopterevakueringskurs

Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.100 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 7.100 kr

Komb. HLO/Søk- og redningslag og MOB rep.

Vi tilbyr komb. HLO/Søk- og redningslag og MOB rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.03.2016 4 dager07.03.2016 27.600 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 23.02.2016 4 dager23.02.2016 27.600 kr

Liten Mann-over-bord-båt repetisjon

Liten Mann-over-bord-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.04.2016 2 dager07.04.2016 10.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 22.02.2016 2 dager22.02.2016 10.300 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.02.2016 4 dager22.02.2016 15.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 15.03.2016 4 dager15.03.2016 15.200 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 3 dager 9.500 kr

Livbåtfører konvensjonell grunnkurs

Kunne klargjøre livbåt for evakuering. Organisere og lede ombordstigning. Sjøsette livbåt. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering. Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.03.2016 4 dager15.03.2016 13.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 04.04.2016 4 dager04.04.2016 13.700 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunkjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.02.2016 2 dager24.02.2016 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 23.02.2016 2 dager23.02.2016 9.500 kr

Videreg sikkerhetsopplæring oppdatering inkl medisinsk behandling

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkl. medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 13.000 kr