Sikkerhetskurs offshore

Livbåtfører konvensjonell grunnkurs

Kunne klargjøre livbåt for evakuering. Organisere og lede ombordstigning. Sjøsette livbåt. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering. Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 13.700 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10 dager 25.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 22.08.2016 (+1) 10 dager22.08.2016 (+1) 25.000 kr

Videreg sikkerhetsopplæring oppdatering inkl medisinsk behandling

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkl. medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.07.2016 (+20) 4 dager25.07.2016 (+20) 13.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 02.08.2016 (+9) 4 dager02.08.2016 (+9) 13.000 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 11.100 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 11.100 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

V tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 6.200 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.07.2016 (+20) 3 dager25.07.2016 (+20) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 02.08.2016 (+9) 3 dager02.08.2016 (+9) 9.500 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 15.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 15.200 kr

Hurtiggående Mann-over-bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr HHurtiggående Mann-over-bord-båt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 26.09.2016 (+6) 4 dager26.09.2016 (+6) 13.500 kr

Liten Mann-over-bord-båt repetisjon

Liten Mann-over-bord-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 10.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 10.300 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Kurset gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 11.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 5 dager 11.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 20.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 20.500 kr

Komb. HLO/Søk- og redningslag og MOB rep.

Vi tilbyr komb. HLO/Søk- og redningslag og MOB rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 27.600 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 27.600 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødssituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 17.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 5 dager 17.700 kr

Livbåtfører Sliskebåt rep.

Vi tilbyr kurs i Livbåtfører Sliskebåt rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.800 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 8.800 kr

Helikopterevakueringskurs

Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.100 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 7.100 kr

Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering

Vi tilbyr Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 03.10.2016 (+11) 2 dager03.10.2016 (+11) 8.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 9.700 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs

Vi tilbyr Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 8.200 kr

Alarmreaksjonslag

Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 4.500 kr

Livbåtfører Sliske grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører Sliske grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 18.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 18.500 kr

Liten Mann-over-bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr Liten Mann-over-bord-båt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 16.875 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 16.875 kr

Komb. HLO/Søk- og redningslag rep.

Vi tilbyr komb. HLO/Søk- og redningslag rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 17.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 3 dager 17.300 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunkjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 9.500 kr

Førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 2 dager 5.300 kr

GSK-REP Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon

Målet er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebyggende arbeid, verne og redningsutstyr. Bruk av kollektivt og personlig redningsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 2 dager 11.000 kr

HUET - grunnkurs

Vi tilbyr HUET grunnkurs for sokkelarbeidende personell og andre som benytter helikopter som transportmiddel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 1 dag 6.300 kr

Maritime kurs

Vi tilbyr maritime kurs på forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble

GSK-GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 4 dager 15.900 kr

HLO - grunnkurs

Vi tilbyr kvalifisering til stilling som Helivakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 4 dager 20.800 kr

GSK-REP Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (1 dag)

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 1 dag 7.300 kr

Førstehjelp - grunnkurs

Vit tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målet er å sette deltakerne i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 40 timer 10.100 kr

HLO - Repetisjon

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs for de som har gjennomført HLO grunnkurs eller HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 2 dager 11.200 kr

Basic Safety and Emergency Preparedness Course (GSK)

Objective: To train the course participant to be able to protect his safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 15.08.2016 (+4) 5 dager15.08.2016 (+4) 12.500 kr

Søk og redningslag - repetisjonskurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag - repetisjonskurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 10.08.2016 (+4) 2 dager10.08.2016 (+4) 8.900 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135). Målsettingen er at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 24.08.2016 (+4) 2 dager24.08.2016 (+4) 7.900 kr

Kombikurs- Maskinoffiserer oppdatering STCW og Norsk olje og gass

Vi tilbyr kombikurs - maskinoffiserer oppdatering (STCW og Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 12.000 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon (Norsk olje og gass). Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 03.08.2016 (+19) 2 dager03.08.2016 (+19) 8.000 kr

Livbåtfører - sliskelivbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr livbåtfører - sliskelivbåt repetisjonskurs (OSE129). Målsettingen et at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 8.900 kr

Basic Safety and Emergency Preparedness Refresher Course -GSK rep

The goal is to update the course participant’s knowledge and ability to protect his safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 17.08.2016 (+4) 2 dager17.08.2016 (+4) 8.000 kr

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av forulykkede.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 29.08.2016 (+1) 4 dager29.08.2016 (+1) 13.400 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 22.08.2016 (+4) 4 dager22.08.2016 (+4) 10.000 kr

Kombikurs - Dekksoffiserer oppdatering STCW og Norsk olje og gass

Vi tilbyr kombikurs - dekksoffiserer oppdatering (STCW og Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 14.500 kr

Supplementary course (STCW to Norwegian Oil and Gas)

Introduction: In order to work on the Norwegian Continental Shelf one needs Norwegian Oil and Gas certificate (ex OLF certificate).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger

HLO Grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO Grunnkurs (OSC1141). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om helikopter operasjoner, både når det gjelder normale- og nød operasjoner på helidekket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 08.08.2016 (+3) 4 dager08.08.2016 (+3) 18.900 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (Norsk olje og gass)

Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 01.08.2016 (+9) 5 dager01.08.2016 (+9) 12.500 kr

HLO Repetisjonskurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO Repetisjonskurs (OSC1141). Målsettingen er at etter fullført kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/beredskaps-funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 15.08.2016 (+4) 2 dager15.08.2016 (+4) 9.000 kr

Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag - grunnkurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 08.08.2016 (+4) 5 dager08.08.2016 (+4) 16.500 kr

Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 03.08.2016 (+4) 2 dager03.08.2016 (+4) 9.500 kr

Kombikurs: underordnet personell oppdatering STCW og Norsk olje

Vi tilbyr kombikurs - underordnet personell oppdatering (STCW og Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 10.500 kr

Livbåtfører - sliskelivbåt grunnkurs (OSE129)

Kurset handler om forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i livbåtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 18.000 kr

Teknisk fagskole - Petroleumsteknologi - nettbasert

Nettbasert teknisk fagskole i petroleumsteknologi, har en varighet på 3 år og er modulbasert. Kursdeltakerne har tilgang til internettplattform, (Itslearning). Internettplattformen benyttes til timeplaner, informasjon, lærestoff, kommunikasjon med nettlærer, oppgaveløsning og veiledning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 20.08.2016 3 år20.08.2016 20.000 kr

Lederkurs offshore - 10 moduler

Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalikasjonsforskrifter i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 5. september 2003 § 6. Kurset er tilpasset personell som arbeider i rotasjon offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 02.10.2016 (+1) 02.10.2016 (+1) 10.000 kr

Fritt fall livbåtfører - grunnkurs (OSE108)

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører - grunnkurs (OSE108).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

HLO Grunnkurs (OSC 1141)

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC 1141). Kurset gir grunnlag for kvalifisering til følgende stillinger: - Helivakt - HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

Sliskestuplivbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr sliskestuplivbåt grunnkurs (OSE129)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

Liten MOB-båt - mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mørkekjøring Liten MOB-båt. Mørkekjøring er et krav iht. Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund

Konvensjonell livbåtfører - repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr konvensjonell livbåtfører - repetisjonskurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

HLO repetisjon (OSC 1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC 1141). Et representativt utvalg av HLO grunnkurs tilpasset deltakerens forkunnskaper. Det legges stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 01.08.2016 (+5) 2 dager01.08.2016 (+5) 12.200 kr

Søk og redninglag - repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr søk og redninglag - repetisjonskurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 02.08.2016 (+6) 2 dager02.08.2016 (+6) 10.200 kr

Sliskestuplivbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr sliskestuplivbåt repetisjonskurs (OSE129)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 08.08.2016 (+4) 1 dag08.08.2016 (+4) 10.600 kr

Helikopterevakuering HUET

Vi tilbyr helikopterevakuering HUET. Kurset er godkjent i henhold til Norsk olje og gass. NOGEPA-modellen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 08.08.2016 (+8) 1 dag08.08.2016 (+8) 7.100 kr

Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 19.09.2016 (+2) 4 dager19.09.2016 (+2) 15.400 kr

Førstehjelp repetisjon (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Et representativt utvalg av innholdet i førstehjelpskurset tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 08.09.2016 (+3) 2 dager08.09.2016 (+3) 6.400 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 08.08.2016 (+2) 4 dager08.08.2016 (+2) 16.500 kr

Fritt fall livbåtfører - repetisjon (OSE108)

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører repetisjonskurs (OSE108).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 29.08.2016 (+3) 1 dag29.08.2016 (+3) 13.200 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 04.08.2016 (+9) 2 dager04.08.2016 (+9) 10.200 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 10.500 kr

Liten MOB-båt grunnkurs - uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs - uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 22.08.2016 4 dager22.08.2016 13.600 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 15.09.2016 (+5) 2 dager15.09.2016 (+5) 8.800 kr

Stor MOB-båt - grunnkurs (OSE1141)

Vi tilbyr stor MOB-båt - grunnkurs (OSE1141) for mannskap på liten MOB-båt som skal konvertere til stor MOB-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 01.08.2016 (+4) 5 dager01.08.2016 (+4) 25.300 kr

GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 05.08.2016 (+10) 1 dag05.08.2016 (+10) 7.900 kr

Stor MOB-båt - repetisjonskurs (OSE1141)

Vi tilbyr stor MOB-båt - repetisjonskurs (OSE1141)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 13.800 kr

Konvensjonell livbåtfører - grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr konvensjonell livbåtfører - grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

Liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 04.08.2016 (+3) 2 dager04.08.2016 (+3) 6.900 kr

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 4 dager
Horten Horten 4 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Stavanger, Stavanger 4 dager
Stavanger, Buøy Stavanger 5 dager
Tromsø Tromsø 4 dager

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 4 dager
Horten