Sikkerhetskurs offshore

Mann over bord repetisjonskurs

Vi tilbyr mann over bord repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger

Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Sikkerhets- og beredskapskurs grunnleggende(OLF)

Vi tilbyr sikkerhets og beredskapskurs grunnleggende(OLF). Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Mann over bord båt kurs

Vi tilbyr mann over bord båt kurs. Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av forulykkede.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Livbåtførerkurs

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakeren være istand til å gjøre redningsmateriell klart til bruk, organisere ombordstigning, låre og frigjøre materiellet, manøvrere og lede operasjoner av redningsmateriellet på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Vinsjkurs Modul O-2.3 & O-3.3

For personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter vinsj der målsettingen er at den som gis opplæring tilegner en god teoretisk/praktisk grunnopplæring og tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende ustyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 08.06.2016 (+6) 3 dager08.06.2016 (+6)

Flensekurs

For personell som jobber med vedlikeholdsarbeid offshore, Lær å utføre flensearbeid og forhindre gasslekkasjer på en sikker måte, og få kompetanse du kan få bruk for i mange yrker, både offshore og på land.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dag

Sikkerhetskurs for borevognførere

Vi tilbyr sikkerhetskurs for borevognførere. Dette kurset dekker kravet i forskrift nr 555, Bruk av arbeidsutstyr om dokumentert sikkerhetsopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Levanger Levanger 3.000 kr

Teknisk fagskole - Petroleumsteknologi - nettbasert

Nettbasert teknisk fagskole i petroleumsteknologi, har en varighet på 3 år og er modulbasert. Kursdeltakerne har tilgang til internettplattform, (Itslearning). Internettplattformen benyttes til timeplaner, informasjon, lærestoff, kommunikasjon med nettlærer, oppgaveløsning og veiledning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 år 20.000 kr

Livbåtfører - sliskelivbåt grunnkurs (OSE129)

Kurset handler om forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i livbåtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 18.000 kr

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av forulykkede.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 13.400 kr

Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 13.06.2016 2 dager13.06.2016 9.500 kr

Kombikurs: underordnet personell oppdatering STCW og Norsk olje

Vi tilbyr kombikurs - underordnet personell oppdatering (STCW og Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 10.500 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (Norsk olje og gass)

Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 13.06.2016 (+1) 5 dager13.06.2016 (+1) 12.500 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135). Målsettingen er at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 22.06.2016 2 dager22.06.2016 7.900 kr

Livbåtfører - sliskelivbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr livbåtfører - sliskelivbåt repetisjonskurs (OSE129). Målsettingen et at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 8.900 kr

Søk og redningslag - repetisjonskurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag - repetisjonskurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 08.06.2016 2 dager08.06.2016 8.900 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 20.06.2016 4 dager20.06.2016 10.000 kr

Kombikurs- Maskinoffiserer oppdatering STCW og Norsk olje og gass

Vi tilbyr kombikurs - maskinoffiserer oppdatering (STCW og Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 12.000 kr

HLO Repetisjonskurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO Repetisjonskurs (OSC1141). Målsettingen er at etter fullført kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/beredskaps-funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 15.06.2016 2 dager15.06.2016 9.000 kr

Supplementary course (STCW to Norwegian Oil and Gas)

Introduction: In order to work on the Norwegian Continental Shelf one needs Norwegian Oil and Gas certificate (ex OLF certificate).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger

Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag - grunnkurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 06.06.2016 5 dager06.06.2016 16.500 kr

Lederkurs offshore - 10 moduler

Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalikasjonsforskrifter i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 5. september 2003 § 6. Kurset er tilpasset personell som arbeider i rotasjon offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger

Kombikurs - Dekksoffiserer oppdatering STCW og Norsk olje og gass

Vi tilbyr kombikurs - dekksoffiserer oppdatering (STCW og Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 14.500 kr

Basic Safety and Emergency Preparedness Course (GSK)

Objective: To train the course participant to be able to protect his safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 13.06.2016 5 dager13.06.2016 12.500 kr

Basic Safety and Emergency Preparedness Refresher Course -GSK rep

The goal is to update the course participant’s knowledge and ability to protect his safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 15.06.2016 2 dager15.06.2016 8.000 kr

HLO Grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO Grunnkurs (OSC1141). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om helikopter operasjoner, både når det gjelder normale- og nød operasjoner på helidekket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 18.900 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon (Norsk olje og gass). Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 08.06.2016 (+3) 2 dager08.06.2016 (+3) 8.000 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2016 (+4) 2 dager27.06.2016 (+4) 10.900 kr
Haugesund Haugesund 05.07.2016 (+4) 2 dager05.07.2016 (+4) 10.900 kr
Kristiansund Kristiansund 02.06.2016 (+8) 2 dager02.06.2016 (+8) 10.900 kr
Stavanger Stavanger 21.06.2016 (+6) 2 dager21.06.2016 (+6) 10.900 kr

Livbåtfører FF48 MK1 repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører FF48 MK1 livbåt repetisjon. Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager 12.200 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring). Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens brannentring- og sikkerhetsvaktens ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 5.900 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.05.2016 (+6) 2 dager31.05.2016 (+6) 10.550 kr
Haugesund Haugesund 08.06.2016 (+9) 2 dager08.06.2016 (+9) 12.000 kr
Kristiansund Kristiansund 08.06.2016 (+7) 2 dager08.06.2016 (+7) 12.000 kr
Stavanger Stavanger 22.06.2016 (+6) 2 dager22.06.2016 (+6) 12.000 kr

OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 13.06.2016 (+17) 2 dager13.06.2016 (+17) 12.200 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.06.2016 (+5) 2 dager21.06.2016 (+5) 9.900 kr
Haugesund Haugesund 16.08.2016 (+2) 2 dager16.08.2016 (+2) 9.900 kr
Kristiansund Kristiansund 08.06.2016 (+4) 2 dager08.06.2016 (+4) 9.900 kr
Stavanger Stavanger 29.06.2016 (+4) 2 dager29.06.2016 (+4) 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.06.2016 (+5) 3 dager20.06.2016 (+5) 16.900 kr
Haugesund Haugesund 16.08.2016 (+2) 3 dager16.08.2016 (+2) 16.900 kr
Kristiansund Kristiansund 07.06.2016 (+4) 3 dager07.06.2016 (+4) 16.900 kr
Stavanger Stavanger 21.06.2016 (+5) 3 dager21.06.2016 (+5) 16.900 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.05.2016 (+6) 4 dager31.05.2016 (+6) 19.550 kr
Haugesund Haugesund 04.07.2016 (+4) 4 dager04.07.2016 (+4) 22.500 kr
Kristiansund Kristiansund 07.06.2016 (+7) 4 dager07.06.2016 (+7) 22.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.06.2016 (+3) 5 dager20.06.2016 (+3) 18.200 kr
Haugesund Haugesund 27.06.2016 (+2) 5 dager27.06.2016 (+2) 18.200 kr
Kristiansund Kristiansund 29.08.2016 (+2) 5 dager29.08.2016 (+2) 18.200 kr
Stavanger Stavanger 06.06.2016 (+4) 5 dager06.06.2016 (+4) 18.200 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.06.2016 (+11) 1 dag10.06.2016 (+11) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 07.07.2016 (+4) 1 dag07.07.2016 (+4) 7.900 kr
Kristiansund Kristiansund 01.06.2016 (+15) 1 dag01.06.2016 (+15) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 10.06.2016 (+11) 1 dag10.06.2016 (+11) 7.900 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 07.06.2016 (+4) 4 dager07.06.2016 (+4) 10.500 kr
Kristiansund Kristiansund 21.06.2016 (+4) 4 dager21.06.2016 (+4) 10.500 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.06.2016 (+15) 1 dag06.06.2016 (+15) 7.500 kr
Haugesund Haugesund 06.06.2016 (+32) 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 13.06.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 16.06.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 20.06.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 27.06.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 04.07.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 07.07.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 11.07.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 28.07.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 08.08.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 11.08.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 15.08.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 22.08.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 29.08.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 05.09.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 12.09.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 19.09.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 26.09.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 03.10.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 10.10.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 13.10.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 17.10.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 24.10.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 31.10.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 07.11.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 14.11.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 21.11.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 24.11.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 28.11.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 05.12.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 12.12.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 15.12.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Haugesund 19.12.2016 1 dag06.06.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund Kristiansund 01.06.2016 (+52) 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 06.06.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 08.06.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 13.06.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 15.06.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 20.06.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 22.06.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 27.06.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 29.06.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 04.07.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 06.07.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 11.07.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 13.07.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 08.08.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 10.08.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 15.08.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 17.08.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 22.08.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 24.08.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 29.08.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 05.09.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 07.09.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 12.09.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 14.09.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 19.09.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 21.09.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 26.09.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 28.09.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 03.10.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 05.10.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 10.10.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 12.10.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 17.10.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 19.10.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 24.10.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 26.10.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 31.10.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 02.11.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 07.11.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 09.11.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 14.11.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 16.11.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 16.11.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 21.11.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 23.11.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 28.11.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 30.11.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 05.12.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 07.12.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 12.12.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 14.12.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 19.12.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Kristiansund 21.12.2016 1 dag01.06.2016 (+52) 7.500 kr
Stavanger Stavanger 06.06.2016 (+15) 1 dag06.06.2016 (+15) 7.500 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.06.2016 (+5) 1 dag21.06.2016 (+5) 6.000 kr
Haugesund Haugesund 07.07.2016 (+2) 1 dag07.07.2016 (+2) 6.000 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.000 kr
Stavanger Stavanger 29.06.2016 (+4) 1 dag29.06.2016 (+4) 6.000 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr kurs i OSE135 livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 05.07.2016 (+5) 1 dag05.07.2016 (+5) 6.500 kr
Kristiansund Kristiansund 22.06.2016 (+5) 1 dag22.06.2016 (+5) 6.500 kr

GSK-Basic Safety and Emergency Course

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 12.000 kr
Stavanger Stavanger 04.07.2016 (+3) 4 dager04.07.2016 (+3) 15.900 kr

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 31.05.2016 (+4) 4 dager31.05.2016 (+4) 18.700 kr

OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000

Vi tilbyr kurs i livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 04.07.2016 (+3) 4 dager04.07.2016 (+3) 23.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.05.2016 (+7) 4 dager31.05.2016 (+7) 12.000 kr
Haugesund Haugesund 14.06.2016 (+5) 4 dager14.06.2016 (+5) 15.900 kr
Kristiansund Kristiansund 27.06.2016 (+3) 4 dager27.06.2016 (+3) 15.900 kr
Stavanger Stavanger 20.06.2016 (+10) 4 dager20.06.2016 (+10) 15.900 kr