Sikkerhetskurs offshore

Drikkevann på offshoreinnretninger - nettkurs

Vi tilbyr kurs om drikkevann på offshoreinnretninger som nettkurs. Målet med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med drikkevann offshore, kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.04.2017 (+2) 8 - 10 timer01.04.2017 (+2)

MTO - Ulykkesgranskning

Målsettingen er å forstå hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO metodikken. Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta / delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr NOROG - beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonel

Vi tilbyr kurs i NOROG grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 (OSE 108)

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG - Skadestedsleder (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2017 (+1) 5 dager24.04.2017 (+1)
Grimstad Grimstad 08.05.2017 (+1) 5 dager08.05.2017 (+1)
Haugesund Haugesund 08.05.2017 (+1) 5 dager08.05.2017 (+1)
Horten Horten 03.04.2017 (+1) 5 dager03.04.2017 (+1)
Kristiansund Kristiansund 27.03.2017 (+1) 5 dager27.03.2017 (+1)
Stavanger, Stavanger 5 dager
Stavanger, Buøy Stavanger 5 dager
Tromsø Tromsø 5 dager

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.04.2017 (+1) 2 dager27.04.2017 (+1)
Grimstad Grimstad 29.03.2017 (+3) 2 dager29.03.2017 (+3)
Haugesund Haugesund 05.04.2017 (+3) 2 dager05.04.2017 (+3)
Horten Horten 06.04.2017 (+1) 2 dager06.04.2017 (+1)
Kristiansund Kristiansund 30.03.2017 (+4) 2 dager30.03.2017 (+4)
Stavanger Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.04.2017 (+2) 4 dager18.04.2017 (+2)
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 19.06.2017 4 dager19.06.2017
Haugesund Haugesund 08.05.2017 (+2) 4 dager08.05.2017 (+2)
Horten Horten 28.03.2017 (+3) 4 dager28.03.2017 (+3)
Kristiansund Kristiansund 24.04.2017 (+2) 4 dager24.04.2017 (+2)
Stavanger, Stavanger 27.03.2017 (+5) 4 dager27.03.2017 (+5)
Stavanger, Buøy Stavanger 5 dager
Tromsø Tromsø 4 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.03.2017 (+26) 2 dager27.03.2017 (+26)
Bodø Bodø 2 dager
Grimstad Grimstad 03.04.2017 (+6) 2 dager03.04.2017 (+6)
Haugesund Haugesund 27.03.2017 (+15) 2 dager27.03.2017 (+15)
Horten Horten 27.03.2017 (+12) 2 dager27.03.2017 (+12)
Kristiansund Kristiansund 27.03.2017 (+28) 2 dager27.03.2017 (+28)
Stavanger, Stavanger 23.03.2017 (+20) 2 dager23.03.2017 (+20)
Stavanger, Buøy Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.04.2017 (+4) 1 dag21.04.2017 (+4)
Grimstad Grimstad 03.04.2017 (+7) 1 dag03.04.2017 (+7)
Haugesund Haugesund 27.03.2017 (+15) 1 dag27.03.2017 (+15)
Horten Horten 30.03.2017 (+3) 1 eller 2 dager30.03.2017 (+3)
Kristiansund Kristiansund 23.03.2017 (+30) 1 dag23.03.2017 (+30)
Stavanger Stavanger 31.03.2017 (+6) 1 dag31.03.2017 (+6)
Tromsø Tromsø 1 dag

NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, CHC Helikopter... Bergen 08.05.2017 (+1) 4 dager08.05.2017 (+1)
Bergen, CHC Helikopter... 19.06.2017 4 dager08.05.2017 (+1)
Bergen, Frammøte i res... Bergen 18.04.2017 (+3) 4 dager18.04.2017 (+3)
Bergen, Frammøte i res... 08.05.2017 4 dager18.04.2017 (+3)
Bergen, Frammøte i res... 19.06.2017 4 dager18.04.2017 (+3)
Bergen, Frammøte i res... 26.06.2017 4 dager18.04.2017 (+3)
Haugesund Haugesund 08.05.2017 (+1) 4 dager08.05.2017 (+1)
Horten Horten 18.04.2017 (+1) 4 dager18.04.2017 (+1)

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.04.2017 (+5) 2 dager06.04.2017 (+5)
Haugesund Haugesund 04.04.2017 (+3) 2 dager04.04.2017 (+3)
Horten Horten 24.04.2017 (+2) 2 dager24.04.2017 (+2)
Kristiansund Kristiansund 29.03.2017 (+3) 2 dager29.03.2017 (+3)
Stavanger Stavanger 05.04.2017 (+5) 2 dager05.04.2017 (+5)

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 24.04.2017 (+1) 4 dager24.04.2017 (+1)
Haugesund Haugesund 08.05.2017 (+1) 4 dager08.05.2017 (+1)
Horten Horten 18.04.2017 4 dager18.04.2017
Kristiansund Kristiansund 04.04.2017 (+5) 4 dager04.04.2017 (+5)
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 05.04.2017 (+6) 1 dag05.04.2017 (+6)
Haugesund Haugesund 28.03.2017 (+3) 1 dag28.03.2017 (+3)
Horten Horten 04.04.2017 (+6) 2 dager04.04.2017 (+6)
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 03.04.2017 (+3) 4 dager03.04.2017 (+3)
Haugesund Haugesund 24.04.2017 (+1) 4 dager24.04.2017 (+1)
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon. Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 26.04.2017 (+5) 1 dag26.04.2017 (+5)
Haugesund Haugesund 27.03.2017 (+7) 1 dag27.03.2017 (+7)
Kvinnherad Kvinnherad 06.04.2017 (+5) 1 dag06.04.2017 (+5)

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2017 (+3) 5 dager24.04.2017 (+3)
Grimstad Grimstad 5 dager
Haugesund Haugesund 27.03.2017 (+1) 5 dager27.03.2017 (+1)
Horten Horten 5 dager
Kristiansund Kristiansund 27.03.2017 (+3) 5 dager27.03.2017 (+3)
Stavanger Stavanger 5 dager
Tromsø Tromsø 5 dager

NOROG Søk og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag. Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.04.2017 (+4) 2 dager05.04.2017 (+4)
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 26.04.2017 (+2) 2 dager26.04.2017 (+2)
Horten Horten 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 50)

Vi tilbyr Grunnleggende sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Hurtiggående MOB-båt kurs

Vi tilbyr Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Liten MOB båt kurs

Vi tilbyr Liten MOB båt kurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Liten MOB båt repetisjonskurs

Vi tilbyr Liten MOB båt repetisjonskurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset tar seg nødvendige sikkerhetstiltak offshore og skal forberede personell på situasjoner som kan oppstå. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje 4 dager

NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjon

Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjon. Kurset er godkjent og iht retningslinjer for Norsk Olje og Gass (NOG)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje 2 dager

Oppdatering Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 80)

Vi tilbyr Oppdatering av grunnleggende sikkerhetsopplæring Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs

Vi tilbyr Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Videregående sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.540 kr
Oslo Oslo 2 dager 9.540 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.540 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag, 1 dag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.580 kr
Kristiansand Kristiansand 18.05.2017 (+1) 1 dag18.05.2017 (+1) 5.580 kr
Oslo Oslo 1 dag 5.580 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 5.580 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 5.580 kr

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.05.2017 (+3) 2 dager10.05.2017 (+3) 8.100 kr
Kristiansand Kristiansand 28.03.2017 (+17) 2 dager28.03.2017 (+17) 8.600 kr
Oslo Oslo 04.05.2017 (+5) 2 dager04.05.2017 (+5) 9.900 kr
Stavanger, Falck Nutec... Stavanger 30.03.2017 (+9) 2 dager30.03.2017 (+9) 8.100 kr
Stavanger, Falck Nutec... 27.04.2017 2 dager30.03.2017 (+9) 8.100 kr
Stavanger, Falck Nutec... 01.06.2017 2 dager30.03.2017 (+9) 8.100 kr
Stavanger, Falck Nutec... 29.06.2017 2 dager30.03.2017 (+9) 8.100 kr
Stavanger, Falck Nutec... 20.07.2017 2 dager30.03.2017 (+9) 8.100 kr
Stavanger, Falck Nutec... 31.08.2017 2 dager30.03.2017 (+9) 8.100 kr
Stavanger, Falck Nutec... 28.09.2017 2 dager30.03.2017 (+9) 8.100 kr
Stavanger, Falck Nutec... 19.10.2017 2 dager30.03.2017 (+9) 8.100 kr
Stavanger, Falck Nutec... 23.11.2017 2 dager30.03.2017 (+9) 8.100 kr
Stavanger, Falck Nutec... 14.12.2017 2 dager30.03.2017 (+9) 8.100 kr
Stavanger, Hinna Stavanger 2 dager 9.900 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.900 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.05.2017 (+3) 4 dager08.05.2017 (+3) 15.900 kr
Kristiansand Kristiansand 18.04.2017 (+3) 4 dager18.04.2017 (+3) 15.900 kr