Sikkerhetskurs offshore

Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs

Vi tilbyr Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje

Liten MOB båt repetisjonskurs

Vi tilbyr Liten MOB båt repetisjonskurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje

Hurtiggående MOB-båt kurs

Vi tilbyr Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje

NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset tar seg nødvendige sikkerhetstiltak offshore og skal forberede personell på situasjoner som kan oppstå. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje 4 dager

Videregående sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje

Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 50)

Vi tilbyr Grunnleggende sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje

Oppdatering Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 80)

Vi tilbyr Oppdatering av grunnleggende sikkerhetsopplæring Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje

NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjon

Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjon. Kurset er godkjent og iht retningslinjer for Norsk Olje og Gass (NOG)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje 2 dager

Liten MOB båt kurs

Vi tilbyr Liten MOB båt kurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 01.09.2015 4 dager 10.400 kr

Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Målet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 21.09.2015 3 dager 16.700 kr

HLO grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 15.09.2015 4 dager 21.800 kr

HLO repetisjonskurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC1141). Målet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 20.08.2015 2 dager 11.700 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon (OSE 135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs (OSE 135). Målet er at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 20.08.2015 2 dager 6.000 kr

Beredskapsledelse repetisjonskurs (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs (OER109). Målet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 04.09.2015 1 dag 6.800 kr

Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Målet er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 2 dager 7.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Opplæringen dekker kravene til oppdatering av medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 10.09.2015 2 dager 5.300 kr

Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering (HUET). Målet er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 06.08.2015 1 dag 7.400 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 1 dag

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 4 dager

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (GSK) inkl. e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs offshore(GSK) inkl. e-læring. Målet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 4 dager + e-læringsmodul 3 timer 16.800 kr

Grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs. Målet er å oppdatere kursdeltakernes forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 04.08.2015 4 dager 16.800 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Opplæringen dekker kravene til medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 07.09.2015 5 dager 10.500 kr

Grunnleggende sikkerhets og beredskap - repetisjonskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskap repetisjonskurs. Målet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 13.07.2015 2 dager 11.700 kr

Helikopterevakuering inkl. pustelunge

Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 07.08.2015 1 dag 7.900 kr
Bergen 1 dag 7.900 kr
Oslo 1 dag 7.900 kr
Kristiansand 1 dag 7.900 kr

STCW Mann-Over-Bord (hurtiggående)

Hovedmålet er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 4 dager 18.120 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring repetisjon

Hovedmålet er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 01.10.2015 2 dager 11.560 kr
Trondheim 03.09.2015 2 dager 11.560 kr
Kristiansand 2 dager 11.560 kr

Oppgradering -STCW til NOG - Grunnleggende sikkerhet og beredskap

Vi tilbyr oppgraderingskurs fra STCW til Norsk olje og gass - Grunnleggende sikkerhet og beredskapskurs. Hovedmålet er å gi kursdeltakerne kunnskaper om forebyggende vern og sikkerhetsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 1 dag 8.840 kr
Bergen 1 dag 10.850 kr
Oslo 1 dag 10.850 kr
Trondheim 1 dag 8.840 kr

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Vi tilbyr OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 24.08.2015 4 dager 27.720 kr
Bergen 03.08.2015 4 dager 27.720 kr
Stavanger 24.08.2015 4 dager 27.720 kr
Trondheim 18.08.2015 4 dager 27.720 kr

STCW oppgradering for dekksoffiserer uten fartstid 66 t

Hovedmålet er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A VI71, VI/2, VI/3, VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 14.09.2015 8 dager 27.950 kr
Trondheim 8 dager 27.950 kr

Livbåtfører konvertering m/rep til FF1200

Hovedmålet er å konvertere fra fritt fall-, sliske-, eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager

Grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs (helgekurs)

Hovedmålet er å gjøre kursdeltakeren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 1 helg
Bergen 1 helg
Stavanger 1 helg
Trondheim 1 helg

Basic Safety and Emergency Training (english)

To train the course participant to be able to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 04.08.2015 4 dager 12.500 kr
Bergen 17.08.2015 4 dager 11.900 kr
Stavanger 07.07.2015 4 dager 12.500 kr
Trondheim 22.09.2015 4 dager 13.500 kr
Kristiansand 4 dager 12.500 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t

Hovedmål: Tabell A-VI/2 1 Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 18.08.2015 1 dag 4.800 kr
Sund 10.08.2015 1 dag 4.800 kr
Kristiansand 1 dag 4.800 kr

STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående) 16 t

Hovedmålet er oppdatering av forkunnskaper i hht STCW A- VI/2 og tabell A-VI/2-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 2 dager 10.080 kr
Kristiansand 2 dager 10.080 kr

Mann-Over-Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende

Vi tilbyr kurs i Mann-Over-Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 31.08.2015 5 dager 46.130 kr

HLO - repetisjon

Hovedmålet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til sin drifts-/beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 11.08.2015 2 dager 13.790 kr
Sund 2 dager

STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid 66 t

Hovedmålet er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 14.09.2015 8 dager 27.950 kr
Trondheim 8 dager 27.950 kr

Sikringsrisikoanalyse (security)

Det finnes mange typer risiko. Innenfor sikkerhet bør vi skille på den risiko som er forbundet med mer eller mindre tilfeldige hendelser og omstendigheter, og den risiko som forårsakes av en motpart som med overlegg ønsker å ramme dine verdier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager 5.500 kr

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetsopplæring 16 t

Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 01.09.2015 2 dager 7.500 kr
Sund 2 dager 7.500 kr
Oslo 20.08.2015 2 dager 7.500 kr
Kristiansand 2 dager 7.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Når kurset er fullført, skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 03.08.2015 4 dager 18.760 kr
Sund 4 dager 18.760 kr
Trondheim 03.08.2015 4 dager 18.760 kr
Kristiansand 4 dager 18.760 kr

Oppgraderingskurs fra Norsk olje og gass til STCW

Vi tilbyr oppgraderingskurs fra Norsk olje og gass til STCW. Hovedmålet er oppgradering iht tabell A-VI/1-1, A-VI/1-2 og A-VI/1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 31.08.2015 3 dager 10.680 kr

Security på forsyningsbaser (NOG 091)

Vi tilbyr kurs i security på forsyningsbaser (NOG 091). Kurset skal gi deltakerne kjennskap til aktuelle regelverk for sikring og hvordan man etterlever dem i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund
Oslo
Stavanger
Trondheim
Kristiansand

OSE108 Livbåtfører frittfall livbåt FF48 repetisjon

Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 03.08.2015 2 dager 19.560 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 07.09.2015 1 dag 4.130 kr
Oslo 1 dag 4.130 kr
Stavanger 29.10.2015 1 dag 4.130 kr
Trondheim 1 dag 4.130 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs og beredskapskurs – repetisjon

Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse av og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 03.08.2015 2 dager 9.900 kr
Bergen 2 dager 8.600 kr
Stavanger 2 dager 8.600 kr
Trondheim 08.07.2015 2 dager 9.900 kr
Kristiansand 01.09.2015 2 dager 10.250 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF1200 grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 17.08.2015 5 dager 42.750 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 10.08.2015 2 dager 9.570 kr
Bergen 2 dager 9.570 kr
Oslo 2 dager 9.570 kr
Stavanger 03.09.2015 2 dager 9.570 kr
Trondheim 17.08.2015 2 dager 9.570 kr
Kristiansand 2 dager 9.570 kr

Beredskapsledelse grunnkurs 2. linje

Etter endt opplæring skal deltagerne være i stand til å utøve proaktiv ledelsesmetode som en del av 2. linje beredskapsorganisasjonen. Deltagerne skal ha innsikt i hvordan beredskap etableres og vedlikeholdes, hvordan mennesker reagerer under kriser, hvordan man utøver ledelse i beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 2 dager
Bergen 01.09.2015 2 dager 10.680 kr
Oslo 2 dager
Stavanger 17.11.2015 2 dager 10.680 kr
Kristiansand 2 dager

Kondisjonstest, brannopplæring

Vi tilbyr kurs i kondisjonstest, brannmannsopplæring - profesjonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 09.12.2015 1/2 time 1.780 kr
Sund 1 time 1.780 kr
Oslo 1 1/2 time 1.780 kr
Stavanger 1 1/2 time 1.780 kr
Kristiansand 16.12.2015 3 timer 1.780 kr

Beredskapsledelse grunnkurs

Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 3 dager 17.860 kr
Bergen 3 dager 17.860 kr
Oslo 3 dager 17.860 kr
Stavanger 3 dager 17.860 kr

Livbåtfører konvertering fra konvensjonell- eller frittfall FF-48

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvertering fra konvensjonell- eller frittfall FF-48 livbåt til sliske livbåt - inkl. repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 2 dager
Bergen 2 dager
Stavanger 2 dager

Førstehjelp - repetisjon

Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 2 dager 6.350 kr
Sund 10.08.2015 2 dager 6.350 kr
Oslo 17.08.2015 2 dager 6.350 kr
Trondheim 14.09.2015 2 dager 6.350 kr
Kristiansand 2 dager 6.350 kr

Basic Safety and Emergency Training – refresher

Update the course participants knowledge and ability to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 06.08.2015 2 dager 12.820 kr
Bergen 19.08.2015 2 dager 12.390 kr
Stavanger 2 dager 12.820 kr
Kristiansand 2 dager 12.820 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager

OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt FF48 og FF1000 D - grunnkurs

Vi tilbyr OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt FF48 og FF 1000 D - grunnleggende kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 10.08.2015 5 dager 41.090 kr

STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående) m/mørkekjøring

Hovedmålet er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 03.09.2015 2 dager 11.560 kr
Sund 01.10.2015 2 dager 11.560 kr

Førstehjelp - grunnkurs

Hovedmålet er å sette deltakerene i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 24.08.2015 5 dager 10.500 kr
Sund 17.08.2015 5 dager 10.500 kr
Oslo 10.08.2015 5 dager 10.500 kr
Trondheim 24.08.2015 5 dager 10.500 kr
Kristiansand 5 dager 10.500 kr

Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten, grunnleggende u/mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt uten mørkekjøring - grunnleggende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 4 dager
Sund 17.08.2015 4 dager 18.120 kr
Kristiansand 4 dager 18.120 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 16.10.2015 1 dag 9.060 kr
Stavanger 1 dag 9.060 kr
Trondheim 1 dag 9.060 kr
Kristiansand 1 dag 9.060 kr

Mann Over Bord (hurtiggående)liten båt m/mørkekjøring gr.leggende

Vi tilbyr Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring grunnleggende kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 07.09.2015 4 dager 18.100 kr
Sund 05.10.2015 4 dager 18.100 kr
Kristiansand 4 dager 18.100 kr

STCW Oppdatering for offiserer 24 t

Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 07.07.2015 3 dager 9.900 kr
Sund 04.08.2015 3 dager 9.900 kr
Oslo 18.08.2015 3 dager 9.900 kr
Trondheim 10.08.2015 3 dager 9.900 kr
Kristiansand 3 dager 9.900 kr

Pårørendehåndtering

Målet er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere henvendelser fra og til pårørende i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 2 dager 9.900 kr
Bergen 2 dager 9.900 kr

Additional Basic Safety Training for the Norwegian Sector

Tilleggsopplæring for å møte Norsk olje og Gass sine minstekrav for å reise ut på norsk offshore sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 timer 2.460 kr

Sikringsbevisshet

Hovedmålet er å sikre at deltagerne får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet om bord på skip. I henhold til STCW A-VI/6-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 5 timer 1.970 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Vi tilbyr OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 17.08.2015 4 dager 16.130 kr
Stavanger 07.09.2015 4 dager 16.130 kr
Trondheim 03.08.2015 4 dager 16.130 kr
Kristiansand 4 dager 16.130 kr

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Hovedmålet er å sikre at deltagere med særskilte sikkerhetsplikter om bord, får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet ombord, i henhold til sine sikkerhetsplikter. I henholdt til STCW A-VI/6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag 3.520 kr
Oslo 1 dag 3.520 kr
Stavanger 1 dag 3.520 kr
Trondheim 1 dag 3.520 kr
Kristiansand 1 dag 3.520 kr

HLO - grunnkurs

Etter fullført kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket, innbefattet sikkerhetsrutiner, fore-bygging av ulykker og relevant verne-, brann- og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.??????

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund 17.08.2015 4 dager 24.100 kr

Grunnleggende sikkerhets og beredskap kurs

Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon, samt å bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 06.07.2015 4 dager 12.500 kr
Bergen 07.07.2015 4 dager 11.900 kr
Stavanger 06.07.2015 4 dager 12.500 kr
Trondheim 06.07.2015 4 dager 13.500 kr
Kristiansand 4 dager 12.500 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 2 dager

Sikkerhets- og beredskapskurs grunnleggende(OLF)

Vi tilbyr sikkerhets og beredskapskurs grunnleggende(OLF). Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 5 dager

Mann over bord båt kurs

Vi tilbyr mann over bord båt kurs. Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av forulykkede.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 4 dager

Sikkerhet og beredskap, repetisjon av grunnleggende kurs (OLF)

Vi tilbyr kurs i sikkerhet og beredskap, repetisjon av grunnleggende kurs (OLF). Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse ihht OLF-krav eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 4 år, skal gjennomføre nytt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 2 dager

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 4 dager

Livbåtførerkurs

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakeren være istand til å gjøre redningsmateriell klart til bruk, organisere ombordstigning, låre og frigjøre materiellet, manøvrere og lede operasjoner av redningsmateriellet på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 4 dager

Basic Safety and Emergency Course (OLF)

It is to motivate each participant to actively promote a better and safer working environment. Given emphasis on preventive measures that can endanger life, the environment and equipment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 5 dager

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 2 dager

Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 4 dager

Mann over bord repetisjonskurs

Vi tilbyr mann over bord repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger

HLO - grunnkurs

Vi tilbyr kvalifisering til stilling som Helivakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 05.10.2015 4 dager 20.800 kr

Førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 24.09.2015 2 dager 5.300 kr

Førstehjelp - grunnkurs

Vit tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målet er å sette deltakerne i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 23.11.2015 40 timer 10.100 kr

GSK-GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 06.07.2015 4 dager 15.900 kr

GSK-REP Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon

Målet er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebyggende arbeid, verne og redningsutstyr. Bruk av kollektivt og personlig redningsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 03.08.2015 2 dager 11.000 kr

HUET - grunnkurs

Vi tilbyr HUET grunnkurs for sokkelarbeidende personell og andre som benytter helikopter som transportmiddel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 1 dag 6.300 kr

HLO - Repetisjon

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs for de som har gjennomført HLO grunnkurs eller HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 2 dager 11.200 kr

Maritime kurs

Vi tilbyr maritime kurs på forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble

GSK-REP Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (1 dag)

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble 07.08.2015 1 dag 7.300 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

V tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager 6.200 kr
Strand / Jørpeland 20.08.2015 2 dager 6.200 kr

Livbåtfører Sliske grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører Sliske grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 4 dager 18.500 kr
Strand / Jørpeland 10.08.2015 4 dager 18.500 kr

Helikopterevakueringskurs

Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag 7.100 kr
Strand / Jørpeland 06.07.2015 1 dag 7.100 kr

Liten Mann-over-bord-båt repetisjon

Liten Mann-over-bord-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager 10.300 kr
Strand / Jørpeland 2 dager 10.300 kr

Livbåtfører konvensjonell grunnkurs

Kunne klargjøre livbåt for evakuering. Organisere og lede ombordstigning. Sjøsette livbåt. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering. Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 4 dager 13.700 kr
Strand / Jørpeland 03.08.2015 4 dager 13.700 kr

Alarmreaksjonslag

Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag 4.500 kr
Strand / Jørpeland 06.08.2015 1 dag 4.500 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Kurset gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 10.08.2015 5 dager 11.500 kr
Strand / Jørpeland 10.08.2015 5 dager 11.500 kr

Hurtiggående Mann-over-bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr HHurtiggående Mann-over-bord-båt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 4 dager 13.500 kr
Strand / Jørpeland 21.09.2015 4 dager 13.500 kr

Livbåtfører Sliskebåt rep.

Vi tilbyr kurs i Livbåtfører Sliskebåt rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager 8.800 kr
Strand / Jørpeland 17.08.2015 2 dager 8.800 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 4 dager 20.500 kr
Strand / Jørpeland 27.07.2015 4 dager 20.500 kr

Videreg. sikkerhetsopplæring oppdatering inkl. medisinsk behandl.

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 4 dager 13.000 kr
Strand / Jørpeland 27.07.2015 4 dager 13.000 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs rep. for beredskapspersonell

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs repetisjon for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 10 dager 8.500 kr
Strand / Jørpeland 06.07.2015 1 dag 8.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødssituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 5 dager 17.700 kr
Strand / Jørpeland 03.08.2015 5 dager 17.700 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunkjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager 9.500 kr
Strand / Jørpeland 30.07.2015 2 dager 9.500 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs

Vi tilbyr Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager 8.200 kr
Strand / Jørpeland 20.08.2015 2 dager 8.200 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager 11.100 kr
Strand / Jørpeland 05.08.2015 2 dager 11.100 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 3 dager 9.500 kr
Strand / Jørpeland 27.07.2015 3 dager 9.500 kr

Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering

Vi tilbyr Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager 8.200 kr
Strand / Jørpeland 2 dager 8.200 kr

Liten Mann-over-bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr Liten Mann-over-bord-båt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 4 dager 16.875 kr
Strand / Jørpeland 21.09.2015 4 dager 16.875 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens (brannentring- og sikkerhetsvaktens) ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 2 dager 5.900 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 3.600 kr
Kristiansund 3.600 kr
Haugesund 3.600 kr

HLO grunnkurs

Ved fullført kurs, skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 4 dager 22.500 kr
Bergen 4 dager 19.550 kr
Kristiansund 4 dager 22.500 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 4 dager 13.900 kr
Kristiansund 4 dager 13.900 kr
Stavanger 4 dager 13.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 8 timer 9.500 kr
Kristiansund 8 timer 9.500 kr
Stavanger 8 timer 9.500 kr

Livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 2 dager 12.200 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 2 dager 12.000 kr
Bergen 2 dager 10.550 kr
Kristiansund 2 dager 12.000 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 5 dager 18.200 kr
Bergen 5 dager 16.900 kr
Kristiansund 5 dager 18.200 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 4 dager 10.500 kr
Kristiansund 4 dager 10.500 kr

Livbåtfører FF48 MK1 repetisjon

Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF48 MK1 repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 12.200 kr

Livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000

Vi tilbyr kurs i livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 4 dager 23.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 8 timer 9.500 kr
Kristiansund 8 timer 9.500 kr
Stavanger 8 timer 9.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 2 dager 6.500 kr
Kristiansund 2 dager 6.500 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 4 dager 15.900 kr
Bergen 4 dager 12.000 kr
Kristiansund 4 dager fra 15.900 kr
Haugesund 4 dager 18.900 kr

GSK rep. for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK rep. kurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 7.900 kr
Bergen 7.900 kr
Kristiansund 7.900 kr
Stavanger 7.900 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 2 dager 10.900 kr
Bergen 2 dager 9.000 kr
Kristiansund 2 dager 10.900 kr

Livbåtfører FF48 MK1 – Grunnleggende

Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF48 MK1 – Grunnleggende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 23.900 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 4 dager 18.700 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 1 dag 7.500 kr
Bergen 1 dag 7.500 kr
Kristiansund 1 dag 7.500 kr
Stavanger 1 dag 7.500 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 2 dager 9.200 kr

GSK Tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK tilpasset Repetisjonskurs. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av Helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 2 dager 11.000 kr
Bergen 2 dager 11.000 kr
Kristiansund 2 dager 11.000 kr
Stavanger 2 dager 11.000 kr

NOROG - Beredskapsledelse grunnkurs

Deltakerne skal etter gjennomført opplæring kunne bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon. Kurset gir deltakerne kompetanse i taktisk ledelse og organisering av innsats, samvirke med andre instanser, og økt risikoforståelse knyttet til daglig drift og krisehendelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 3 dager

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 06.07.2015 1 dag
Grimstad 1 dag
Kristiansund 06.07.2015 1 dag
Haugesund 06.07.2015 1 dag
Stavanger 16.07.2015 1 dag
Tromsø 07.08.2015 1 dag
Horten 09.07.2015 1 dag

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 14.07.2015 4 dager
Grimstad 07.07.2015 4 dager
Kristiansund 4 dager
Bodø 17.08.2015 4 dager
Haugesund 14.07.2015 4 dager
Stavanger 13.07.2015 4 dager
Stavanger 4 dager
Tromsø 11.08.2015 4 dager
Horten 07.07.2015 4 dager

NOROG Søk og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag. Innholdet i kurset blir å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 03.09.2015 2 dager
Grimstad 2 dager
Haugesund 07.07.2015 2 dager
Stavanger 2 dager
Tromsø 2 dager
Horten 01.09.2015 2 dager

NOROG førstehjelp - repetisjon

Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 17.08.2015 2 dager
Grimstad 2 dager
Kristiansund 2 dager
Haugesund 05.08.2015 2 dager
Stavanger 2 dager
Tromsø 2 dager
Horten 10.09.2015 2 dager

NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 03.08.2015 4 dager
Bergen 03.08.2015 4 dager
Bergen 11.08.2015 4 dager
Horten 15.09.2015 4 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann/elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 03.08.2015 5 dager
Grimstad 5 dager
Kristiansund 5 dager
Haugesund 10.08.2015 5 dager
Stavanger 5 dager
Stavanger 5 dager
Tromsø 21.09.2015 5 dager
Horten 07.09.2015 5 dager

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 4 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 06.07.2015 2 dager
Grimstad 10.08.2015 2 dager
Bergen 06.07.2015 2 dager
Bodø 17.08.2015 2 dager
Haugesund 06.07.2015 2 dager
Stavanger 06.07.2015 2 dager
Stavanger 2 dager
Tromsø 13.08.2015 2 dager
Horten 13.07.2015 2 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 21.09.2015 5 dager
Grimstad 5 dager
Bergen 17.08.2015 5 dager
Kristiansund 17.08.2015 5 dager
Stavanger 5 dager
Tromsø 5 dager
Horten 07.09.2015 5 dager

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 07.07.2015 4 dager
Grimstad 10.08.2015 4 dager
Kvinnherad 4 dager
Bodø 09.11.2015 4 dager
Haugesund 04.08.2015 4 dager
Horten 01.09.2015 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 13.08.2015 2 dager
Grimstad 18.08.2015 2 dager
Kvinnherad 2 dager
Haugesund 31.08.2015 2 dager
Horten 20.08.2015 2 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 17.08.2015 4 dager
Kvinnherad 4 dager
Haugesund 24.08.2015 4 dager

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 4 dager
Kvinnherad 4 dager
Kristiansund 04.08.2015 4 dager
Bodø 09.11.2015 4 dager
Haugesund 10.08.2015 4 dager
Stavanger 15.09.2015 4 dager
Tromsø 18.08.2015 4 dager
Horten 25.08.2015 4 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 05.08.2015 2 dager
Grimstad 12.08.2015 2 dager
Kvinnherad 2 dager

HLO - Line Trening for HLO`er (Praksis på line)

Gjennom praktisk erfaring og veiledning vil deltagerne få erfaring fra landing, avgang, lasting/lossing (last), bording (passasjerer) og drivstoff fylling, slik at de oppnår en tilsvarende kompetanse som er krevd for nyutdannede HLO´er i Helidekk manualen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 1 dag

Security Duties (A-VI/6-2)

Vi tilbyr kurs i Security Duties (A-VI/6-2). Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag

Security Awareness (A-VI/6-1)

Vi tilbyr kurs i Security Awareness (A-VI/6-1). Målsettingen er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 09.07.2015 2 dager
Kvinnherad 2 dager
Kristiansund 06.08.2015 2 dager
Haugesund 05.08.2015 2 dager
Stavanger 2 dager
Horten 10.09.2015 2 dager

NOROG - Beredskapsledelse repetisjon

Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift-/beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 17.08.2015 2 dager
Bergen 08.09.2015 2 dager
Kristiansund 19.08.2015 2 dager
Horten 20.08.2015 2 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 2 dager

NOROG - Skadestedsleder

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann/redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 3 dager

NOROG - Grunnleggnede sikkerhet Rep. for beredskapspersonell

Vi tilbyr kurs i NOROG - Grunnleggnede sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag

 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.