Sikkerhetskurs offshore

NOROG førstehjelp - repetisjon

Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 30.11.2015 2 dager30.11.2015
Grimstad 2 dager
Haugesund 15.12.2015 2 dager15.12.2015
Horten 2 dager
Kristiansund 2 dager
Stavanger 2 dager
Tromsø 2 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 5 dager
Grimstad 5 dager
Haugesund 14.12.2015 5 dager14.12.2015
Horten 5 dager
Kristiansund 07.12.2015 5 dager07.12.2015
Stavanger 5 dager
Tromsø 5 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 30.11.2015 4 dager30.11.2015
Haugesund 15.12.2015 4 dager15.12.2015
Kvinnherad 4 dager

NOROG - Skadestedsleder

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann/redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 3 dager

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift-/beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager
Haugesund 16.12.2015 2 dager16.12.2015
Horten 2 dager
Kristiansund 09.12.2015 2 dager09.12.2015

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 4 dager

NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 07.12.2015 4 dager07.12.2015
Bergen 01.12.2015 4 dager01.12.2015
Haugesund 07.12.2015 4 dager07.12.2015
Horten 01.12.2015 4 dager01.12.2015

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 07.12.2015 1 dag07.12.2015
Grimstad 1 dag
Haugesund 30.11.2015 1 dag30.11.2015
Horten 10.12.2015 1 dag10.12.2015
Kristiansund 1 dag
Stavanger 1 dag
Tromsø 01.12.2015 1 dag01.12.2015

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 08.12.2015 4 dager08.12.2015
Bodø 14.12.2015 4 dager14.12.2015
Grimstad 08.12.2015 4 dager08.12.2015
Haugesund 08.12.2015 4 dager08.12.2015
Horten 01.12.2015 4 dager01.12.2015
Kristiansund 4 dager
Stavanger 4 dager
Stavanger 4 dager
Tromsø 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 07.12.2015 2 dager07.12.2015
Haugesund 30.11.2015 2 dager30.11.2015
Horten 2 dager
Kristiansund 07.12.2015 2 dager07.12.2015
Kvinnherad 2 dager
Stavanger 2 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann/elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 14.12.2015 5 dager14.12.2015
Grimstad 5 dager
Haugesund 07.12.2015 5 dager07.12.2015
Horten 5 dager
Kristiansund 5 dager
Stavanger 5 dager
Stavanger 5 dager
Tromsø 5 dager

Security Duties (A-VI/6-2)

Vi tilbyr kurs i Security Duties (A-VI/6-2). Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag

NOROG - Beredskapsledelse grunnkurs

Deltakerne skal etter gjennomført opplæring kunne bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon. Kurset gir deltakerne kompetanse i taktisk ledelse og organisering av innsats, samvirke med andre instanser, og økt risikoforståelse knyttet til daglig drift og krisehendelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 3 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 30.11.2015 2 dager30.11.2015
Bodø 2 dager
Grimstad 30.11.2015 2 dager30.11.2015
Haugesund 30.11.2015 2 dager30.11.2015
Horten 30.11.2015 2 dager30.11.2015
Kristiansund 2 dager
Stavanger 2 dager
Stavanger 2 dager
Tromsø 2 dager

HLO - Line Trening for HLO`er (Praksis på line)

Gjennom praktisk erfaring og veiledning vil deltagerne få erfaring fra landing, avgang, lasting/lossing (last), bording (passasjerer) og drivstoff fylling, slik at de oppnår en tilsvarende kompetanse som er krevd for nyutdannede HLO´er i Helidekk manualen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 1 dag

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 2 dager

NOROG - Grunnleggnede sikkerhet Rep. for beredskapspersonell

Vi tilbyr kurs i NOROG - Grunnleggnede sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag

NOROG - Beredskapsledelse repetisjon

Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø 4 dager
Grimstad 4 dager
Haugesund 07.12.2015 4 dager07.12.2015
Horten 4 dager
Kristiansund 08.12.2015 4 dager08.12.2015
Kvinnherad 4 dager
Stavanger 15.12.2015 4 dager15.12.2015
Tromsø 01.12.2015 4 dager01.12.2015

Security Awareness (A-VI/6-1)

Vi tilbyr kurs i Security Awareness (A-VI/6-1). Målsettingen er å heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 1 dag

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø 4 dager
Grimstad 4 dager
Haugesund 01.12.2015 4 dager01.12.2015
Horten 4 dager
Kristiansund 01.12.2015 4 dager01.12.2015
Kvinnherad 4 dager

NOROG Søk og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag. Innholdet i kurset blir å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 02.12.2015 2 dager02.12.2015
Grimstad 2 dager
Haugesund 09.12.2015 2 dager09.12.2015
Horten 2 dager
Stavanger 2 dager
Tromsø 2 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 2 dager
Haugesund 2 dager
Horten 2 dager
Kristiansund 2 dager
Kvinnherad 2 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 09.12.2015 2 dager09.12.2015
Haugesund 15.12.2015 2 dager15.12.2015
Kvinnherad 2 dager

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 4 dager 10.400 kr

Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering (HUET). Målet er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 10.12.2015 1 dag10.12.2015 7.400 kr

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 4 dager

Beredskapsledelse repetisjonskurs (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs (OER109). Målet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 30.11.2015 1 dag30.11.2015 6.800 kr

Førstehjelp repetisjonskurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Opplæringen dekker kravene til oppdatering av medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 2 dager 5.300 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Opplæringen dekker kravene til medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 5 dager 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon (OSE 135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs (OSE 135). Målet er at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 2 dager 6.000 kr

HLO grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 01.12.2015 4 dager01.12.2015 21.800 kr

Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Målet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 02.12.2015 3 dager02.12.2015 16.700 kr

Grunnleggende sikkerhets og beredskap - repetisjonskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskap repetisjonskurs. Målet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 30.11.2015 2 dager30.11.2015 11.700 kr

Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Målet er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 2 dager 7.500 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 1 dag

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (GSK) inkl. e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs offshore(GSK) inkl. e-læring. Målet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 4 dager + e-læringsmodul 3 timer 16.800 kr

HLO repetisjonskurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC1141). Målet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 2 dager 11.700 kr

Grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs. Målet er å oppdatere kursdeltakernes forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten 01.12.2015 4 dager01.12.2015 16.800 kr

Teknisk fagskole - Petroleumsteknologi - nettbasert

Nettbasert teknisk fagskole i petroleumsteknologi, har en varighet på 3 år og er modulbasert. Kursdeltakerne har tilgang til internettplattform, (Itslearning). Internettplattformen benyttes til timeplaner, informasjon, lærestoff, kommunikasjon med nettlærer, oppgaveløsning og veiledning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 3 år 20.000 kr

Basic Safety and Emergency Preparedness Refresher Course -English

The goal is to update the course participant’s knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 16.12.2015 2 dager16.12.2015 7000 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (Norsk olje og gass)

Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 07.12.2015 5 dager07.12.2015 12.500 kr

MOB-båt fører repetisjon

Vi tilbyr MOB-båt fører repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 30.11.2015 2 dager30.11.2015

Basic Safety and Emergency Course (in English)

The participant should be motivated to promote a better and safer working environment. Emphasis is placed on preventive measures that can avoid injuries to people, the environment and equipment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 14.12.2015 5 dager14.12.2015 12.500 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon (Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 02.12.2015 2 dager02.12.2015 7000 kr

Supplementary course (STCW to Norwegian Oil and Gas)

Introduction: In order to work on the Norwegian Continental Shelf one needs Norwegian Oil and Gas certificate (ex OLF certificate).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger

MOB-båt fører grunnkurs

Vi tilbyr MOB-båt fører grunnkurs. Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger

Lederkurs offshore - 10 moduler

Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalikasjonsforskrifter i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 5. september 2003 § 6. Kurset er tilpasset personell som arbeider i rotasjon offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger 07.12.2015 07.12.2015

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 30.11.2015 3 dager30.11.2015 9.500 kr
Strand / Jørpeland 30.11.2015 3 dager30.11.2015 9.500 kr

Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering

Vi tilbyr Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 09.12.2015 2 dager09.12.2015 8.200 kr
Strand / Jørpeland 2 dager 8.200 kr

Liten Mann-over-bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr Liten Mann-over-bord-båt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 30.11.2015 4 dager30.11.2015 16.875 kr
Strand / Jørpeland 30.11.2015 4 dager30.11.2015 16.875 kr

Helikopterevakueringskurs

Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 30.11.2015 1 dag30.11.2015 7.100 kr
Strand / Jørpeland 30.11.2015 1 dag30.11.2015 7.100 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 10 dager 25.000 kr
Strand / Jørpeland 10 dager 25.000 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 4 dager 15.200 kr
Strand / Jørpeland 15.12.2015 4 dager15.12.2015 15.200 kr

Livbåtfører Sliske grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører Sliske grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 4 dager 18.500 kr
Strand / Jørpeland 30.11.2015 4 dager30.11.2015 18.500 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunkjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 14.12.2015 2 dager14.12.2015 9.500 kr
Strand / Jørpeland 01.12.2015 2 dager01.12.2015 9.500 kr

Livbåtfører konvensjonell grunnkurs

Kunne klargjøre livbåt for evakuering. Organisere og lede ombordstigning. Sjøsette livbåt. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering. Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 14.12.2015 4 dager14.12.2015 13.700 kr
Strand / Jørpeland 4 dager 13.700 kr

Livbåtfører Sliskebåt rep.

Vi tilbyr kurs i Livbåtfører Sliskebåt rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager 8.800 kr
Strand / Jørpeland 10.12.2015 2 dager10.12.2015 8.800 kr

Liten Mann-over-bord-båt repetisjon

Liten Mann-over-bord-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 09.12.2015 2 dager09.12.2015 10.300 kr
Strand / Jørpeland 03.12.2015 2 dager03.12.2015 10.300 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 4 dager 9.700 kr
Strand / Jørpeland 4 dager 9.700 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs

Vi tilbyr Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager 8.200 kr
Strand / Jørpeland 03.12.2015 2 dager03.12.2015 8.200 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

V tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 03.12.2015 2 dager03.12.2015 6.200 kr
Strand / Jørpeland 10.12.2015 2 dager10.12.2015 6.200 kr

Videreg sikkerhetsopplæring oppdatering inkl medisinsk behandling

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkl. medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 30.11.2015 4 dager30.11.2015 13.000 kr
Strand / Jørpeland 30.11.2015 4 dager30.11.2015 13.000 kr

Hurtiggående Mann-over-bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr HHurtiggående Mann-over-bord-båt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 30.11.2015 4 dager30.11.2015 13.500 kr
Strand / Jørpeland 30.11.2015 4 dager30.11.2015 13.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 08.12.2015 4 dager08.12.2015 20.500 kr
Strand / Jørpeland 30.11.2015 4 dager30.11.2015 20.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødssituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 30.11.2015 5 dager30.11.2015 17.700 kr
Strand / Jørpeland 07.12.2015 5 dager07.12.2015 17.700 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Kurset gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 30.11.2015 5 dager30.11.2015 11.500 kr
Strand / Jørpeland 5 dager 11.500 kr

Alarmreaksjonslag

Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 11.12.2015 1 dag11.12.2015 4.500 kr
Strand / Jørpeland 18.12.2015 1 dag18.12.2015 4.500 kr

Komb. HLO/Søk- og redningslag rep.

Vi tilbyr komb. HLO/Søk- og redningslag rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 3 dager 17.300 kr
Strand / Jørpeland 08.12.2015 3 dager08.12.2015 17.300 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 10.12.2015 2 dager10.12.2015 11.100 kr
Strand / Jørpeland 30.11.2015 2 dager30.11.2015 11.100 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 16.12.2015 1 dag16.12.2015 7.900 kr
Haugesund 10.12.2015 1 dag10.12.2015 7.900 kr
Kristiansund 07.12.2015 1 dag07.12.2015 7.900 kr
Stavanger 11.12.2015 1 dag11.12.2015 7.900 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 04.12.2015 1 dag04.12.2015 3.600 kr
Haugesund 1 dag 3.600 kr
Kristiansund 1 dag 3.600 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 08.12.2015 2 dager08.12.2015 9.900 kr
Haugesund 08.12.2015 2 dager08.12.2015 9.900 kr
Kristiansund 02.12.2015 2 dager02.12.2015 9.900 kr
Stavanger 16.12.2015 2 dager16.12.2015 9.900 kr

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 25.01.2016 4 dager25.01.2016 18.700 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 01.12.2015 4 dager01.12.2015 10.500 kr
Kristiansund 01.12.2015 4 dager01.12.2015 10.500 kr

OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 07.12.2015 2 dager07.12.2015 12.200 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 15.12.2015 4 dager15.12.2015 12.000 kr
Haugesund 08.12.2015 4 dager08.12.2015 15.900 kr
Kristiansund 14.12.2015 4 dager14.12.2015 15.900 kr
Stavanger 30.11.2015 4 dager30.11.2015 15.900 kr

OSE108 Livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000

Vi tilbyr kurs i livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 18.01.2016 4 dager18.01.2016 23.900 kr

GSK-Basic Safety and Emergency Course

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 4 dager 12.000 kr
Stavanger 11.01.2016 4 dager11.01.2016 15.900 kr

Livbåtfører FF48 MK1 repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører FF48 MK1 livbåt repetisjon. Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 09.12.2015 2 dager09.12.2015 12.200 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr kurs i OSE135 livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund 19.01.2016 2 dager19.01.2016 6.500 kr
Kristiansund 2 dager 6.500 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 02.12.2015 2 dager02.12.2015 10.900 kr
Haugesund 03.12.2015 2 dager03.12.2015 10.900 kr
Kristiansund 10.12.2015 2 dager10.12.2015 10.900 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 07.12.2015 3 dager07.12.2015 16.900 kr
Haugesund 15.12.2015 3 dager15.12.2015 16.900 kr
Kristiansund 01.12.2015 3 dager01.12.2015 16.900 kr
Stavanger 08.12.2015 3 dager08.12.2015 16.900 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 01.12.2015 4 dager01.12.2015 19.550 kr
Haugesund 07.12.2015 4 dager07.12.2015 22.500 kr
Kristiansund 08.12.2015 4 dager08.12.2015 22.500 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 07.12.2015 1 dag07.12.2015 7.500 kr
Haugesund 30.11.2015 1 dag30.11.2015 7.500 kr
Kristiansund 30.11.2015 1 dag30.11.2015 7.500 kr
Stavanger 03.12.2015 1 dag03.12.2015 7.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 25.01.2016 5 dager25.01.2016 18.200 kr
Haugesund 30.11.2015 5 dager30.11.2015 18.200 kr
Kristiansund 07.12.2015 5 dager07.12.2015 18.200 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 01.12.2015 2 dager01.12.2015 10.550 kr
Haugesund 07.12.2015 2 dager07.12.2015 12.000 kr
Kristiansund 09.12.2015 2 dager09.12.2015 12.000 kr

Kombikurs søk- og redning / HLO repetisjon

Vi tilbyr kombikurs søk- og redning / HLO repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 01.12.2015 3 dager01.12.2015 16.900 kr
Kristiansund 09.12.2015 3 dager09.12.2015 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 08.12.2015 1 dag08.12.2015 6.000 kr
Haugesund 08.12.2015 1 dag08.12.2015 6.000 kr
Kristiansund 1 dag 6.000 kr
Stavanger 16.12.2015 1 dag16.12.2015 6.000 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring). Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens brannentring- og sikkerhetsvaktens ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 2 dager 5.900 kr

Grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs repetisjon. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 2 dager

GSK grunnleggende sikkerhet for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 1 dag

Liten MOB båt repetisjonskurs m/mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs m/mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 2 dager

GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs

Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 4 dager

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 1 dag

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 2 dager

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Ved fullført kurs skal kursdeltakerne kunne være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte. Kunne de mest vanlige søkemetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av en forulykket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 4 dager

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt - repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskestuplivbåt. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 2 dager

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 4 dager

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Vi tilbyr OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad 4 dager

Samtreningskurs - PSV - Plattform

Vi tilbyr Samtreningskurs - PSV - Plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg 3 dager 22.900 kr

Beredskapsledelse grunnkurs 2. linje

Etter opplæringen skal deltagerne være i stand til å utøve proaktiv ledelsesmetode som en del av 2 linje beredskapsorganisasjonen. Deltagerne skal ha innsikt i hvordan beredskap etableres og vedlikeholdes, hvordan mennesker reagerer under kriser og hvordan man utøver ledelse i en beredskapssituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 2 dager
Kristiansand 2 dager
Oslo 2 dager
Stavanger 2 dager
Sund 2 dager
Trondheim 2 dager

Grunnkurs i førstehjelp

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Hovedmålet er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 5 dager 11.300 kr
Oslo 11.01.2016 5 dager11.01.2016 11.000 kr
Stavanger 07.12.2015 5 dager07.12.2015 10.300 kr
Sund 30.11.2015 5 dager30.11.2015 11.300 kr
Trondheim 18.01.2016 5 dager18.01.2016 11.000 kr

Basic Safety and Emergency Training - refresher

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 16.12.2015 2 dager16.12.2015 12.390 kr
Kristiansand 2 dager
Oslo 17.12.2015 2 dager17.12.2015 12.820 kr
Stavanger 2 dager
Sund 2 dager
Trondheim 2 dager

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetsopplæring

Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 30.11.2015 2 dager30.11.2015 6.500 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t

Målsetning: Tabell A-VI/2 1 Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter . Lede , sjøsette og betjene båt og utstyr .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand 1 dag fra 6.000 kr
Sund 15.12.2015 1 dag15.12.2015 fra 6.000 kr
Trondheim 09.12.2015 1 dag09.12.2015 fra 6.000 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 3 dager
Kristiansand 3 dager
Oslo 3 dager
Stavanger 3 dager
Sund 3 dager
Trondheim 3 dager

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen 30.11.2015 2 dager30.11.2015 fra 7.100 kr
Kristiansand 02.12.2015 2 dager02.12.2015 fra 7.100 kr
Oslo 01.12.2015 2 dager01.12.2015 fra 8.500 kr
Stavanger 30.11.2015 2 dager30.11.2015 fra 7.100 kr
Sund 2 dager
Trondheim 01.12.2015 2 dager01.12.2015 fra 8.500 kr

Kondisjonstest, brannopplæring

Vi tilbyr kurs i kondisjonstest, brannmannsopplæring - profesjonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen
Kristiansand
Oslo
Stavanger
Sund