Skriv inn hva du ønsker å lære eller hvor du ønsker kurs for å få opp forslag
Begrens på sted
Vis alle steder (545)
Nettkurs og nettstudier (29)
Rogaland (152)
Hordaland (124)
Møre og Romsdal (58)
Vest-Agder (35)
Sør-Trøndelag (33)
Aust-Agder (27)
Vestfold (27)
Oslo (22)
» Se alle fylker
Begrens på kategori
Vis alle kategorier
HMS, sikkerhet og førstehjelpskur...
Sikkerhetskurs industri og offsho...
    Sikkerhetskurs offshore (545)
    Sikkerhetskurs for sjøfart - STCW (482)
    Arbeidsvarsling (363)
    Fallsikring (265)
    Sikkerhetskurs bygg og anlegg (125)
    Sikkerhetskurs håndverktøy (81)
    Kjemikalie og strålevern (40)
    Personellsikkerhet (20)
    Elektronikk (18)
Sikkerhetskurs for kran, truck og...
HMS-kurs (1207)
Førstehjelp (880)
Brannsikkerhet og brannvern (709)...
Sikkerhetskurs for næringslivet (...
Internkontroll og internrevisjon ...
Renhold og renovasjon (111)
Klima, miljøvern og nødhjelp (43)...

Sikkerhetskurs offshore

Kværner Stord Opplæringsavdeling
Kværner Stord Opplæringsavdeling
Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stord    Les mer 
 
ResQ
ResQ
Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund   3.600 Les mer 
Haugesund   3.600 Les mer 
Bergen   3.600 Les mer 
Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens (brannentring- og sikkerhetsvaktens) ansvar og plikter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager  5.900 Les mer 
Ved fullført kurs, skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager  19.550 Les mer 
Kristiansund 4 dager  22.500 Les mer 
Haugesund 4 dager  22.500 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 2 dager  12.200 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 4 dager  18.700 Les mer 
Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  7.500 Les mer 
Kristiansund 1 dag  7.500 Les mer 
Stavanger 1 dag  7.500 Les mer 
Haugesund 1 dag  7.500 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 4 dager  23.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 2 dager  9.200 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 8 timer  9.500 Les mer 
Stavanger 8 timer  9.500 Les mer 
Haugesund 8 timer  9.500 Les mer 
Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  10.550 Les mer 
Kristiansund 2 dager  12.000 Les mer 
Haugesund 2 dager  12.000 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager  6.500 Les mer 
Haugesund 2 dager  6.500 Les mer 
Vi tilbyr GSK tilpasset Repetisjonskurs. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av Helikopterevakuering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  11.000 Les mer 
Kristiansund 2 dager  11.000 Les mer 
Stavanger 2 dager  11.000 Les mer 
Haugesund 2 dager  11.000 Les mer 
Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager  16.900 Les mer 
Kristiansund 5 dager  18.200 Les mer 
Haugesund 5 dager  18.200 Les mer 
Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  9.000 Les mer 
Kristiansund 2 dager  10.900 Les mer 
Haugesund 2 dager  10.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 4 dager  13.900 Les mer 
Stavanger 4 dager  13.900 Les mer 
Haugesund 4 dager  13.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF48 MK1 – Grunnleggende.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund   23.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF48 MK1 repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund   12.200 Les mer 
Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 8 timer  9.500 Les mer 
Stavanger 8 timer  9.500 Les mer 
Haugesund 8 timer  9.500 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 4 dager  10.500 Les mer 
Haugesund 4 dager  10.500 Les mer 
Vi tilbyr GSK rep. kurs for beredskapspersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen   7.900 Les mer 
Kristiansund   7.900 Les mer 
Stavanger   7.900 Les mer 
Haugesund   7.900 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager  12.000 Les mer 
Kristiansund 4 dager  fra 15.900 Les mer 
Haugesund 4 dager  18.900 Les mer 
Stavanger 4 dager  15.900 Les mer 
 
Uniko AS
Uniko AS
Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjon. Kurset er godkjent og iht retningslinjer for Norsk Olje og Gass (NOG)
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Grunnleggende sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Liten MOB båt kurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Liten MOB båt repetisjonskurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset tar seg nødvendige sikkerhetstiltak offshore og skal forberede personell på situasjoner som kan oppstå. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr Oppdatering av grunnleggende sikkerhetsopplæring Maritime kurs ihht. STCW
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
 
Norward AS
Norward AS
Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 1 dag 24.04.2015 7.300 Les mer 
Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 4 dager 07.04.2015 15.900 Les mer 
Vit tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målet er å sette deltakerne i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 40 timer  10.100 Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 2 dager 08.06.2015 5.300 Les mer 
Målet er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebyggende arbeid, verne og redningsutstyr. Bruk av kollektivt og personlig redningsutstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 2 dager 09.04.2015 11.000 Les mer 
Vi tilbyr maritime kurs på forespørsel.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble    Les mer 
Vi tilbyr HUET grunnkurs for sokkelarbeidende personell og andre som benytter helikopter som transportmiddel.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 1 dag  7.300 Les mer 
Vi tilbyr kvalifisering til stilling som Helivakt og HLO.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 4 dager  20.800 Les mer 
Vi tilbyr HLO repetisjonskurs for de som har gjennomført HLO grunnkurs eller HLO repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bamble 2 dager 18.06.2015 11.200 Les mer 
 
SOTS Kurssenter
SOTS Kurssenter
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon (Norsk olje og gass).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 30.03.2015 8.000 Les mer 
It is to motivate each participant to actively promote a better and safer working environment. Given emphasis on preventive measures that can endanger life, the environment and equipment.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager 13.04.2015 12.500 Les mer 
En offshore installasjon kan ofte sammenlignes med en kunstig øy eller en liten by ute i havet. Mannskapet ombord må i tilfelle en nødsituasjon være forberedt til å f.eks beskjempe en brann eller en annen type nødsituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager   Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs i Brannlag / Innsatslag. Ved fullført kurs, skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager 13.04.2015 12.500 Les mer 
Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen drifts / beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Vi tilbyr MOB-båt fører grunnkurs. Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Vi tilbyr MOB-båt fører repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  9.500 Les mer 
Nettbasert teknisk fagskole i petroleumsteknologi, har en varighet på 3 år og er modulbasert. Kursdeltakerne har tilgang til internettplattform, (Itslearning). Internettplattformen benyttes til timeplaner, informasjon, lærestoff, kommunikasjon med nettlærer, oppgaveløsning og veiledning.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 3 år  20.000 Les mer 
Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalikasjonsforskrifter i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 5. september 2003 § 6. Kurset er tilpasset personell som arbeider i rotasjon offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger  07.04.2015  Les mer 
The goal is to update the course participant’s knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 13.04.2015 8.000 Les mer 
Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene på grunnkurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Kurset handler om forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i livbåtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene på grunnkurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Introduction: In order to work on the Norwegian Continental Shelf one needs Norwegian Oil and Gas certificate (ex OLF certificate).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
 
Offshoreutdanning.no
Offshoreutdanning.no
Vi tilbyr kurs i førstehjelp. Brann, brudd, blødninger og skader – her lærer du grunnleggende førstehjelp. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 5 dager 20.04.2015 11.500 Les mer 
Haugesund 5 dager 13.04.2015 11.500 Les mer 
Stavanger 5 dager 04.05.2015 11.500 Les mer 
Bergen 5 dager 04.05.2015 11.500 Les mer 
Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lyst til å jobbe på helikopterdekket offshore? Med dette kurset kan du ta på deg arbeidsoppgaver som helivakt eller brannvakt.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 4 dager 14.04.2015 22.500 Les mer 
Haugesund 4 dager 13.04.2015 22.500 Les mer 
Bergen 4 dager 07.04.2015 19.550 Les mer 
Visste du at mannskap på helikopterdekket må fornye HLO-kurset hvert andre år? Dette er repetisjonskurset som fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset, lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager 15.04.2015 12.000 Les mer 
Haugesund 2 dager 20.04.2015 12.000 Les mer 
Bergen 2 dager 07.04.2015 10.500 Les mer 
Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig: hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager 23.04.2015 7.900 Les mer 
Haugesund 2 dager 08.04.2015 7.900 Les mer 
Stavanger 2 dager 27.04.2015 7.900 Les mer 
Bergen 2 dager 27.04.2015 7.900 Les mer 
Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs og du er et aktivt medlem av et beredskapslaget Helicopter Landing Officer (HLO) eller Søk og redningslag kan du ta dette 1 dagers repetisjonskurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 1 dag 20.04.2015 7.900 Les mer 
Haugesund 1 dag 09.04.2015 7.900 Les mer 
Stavanger 1 dag 08.04.2015 7.900 Les mer 
Bergen 1 dag 09.04.2015 7.900 Les mer 
Skal du ha beredskap oppgaver offshore, trenger du spesialiserte beredskapskurs. Her får du opplæring slik at du kan delta i søk- og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 5 dager 13.04.2015 18.200 Les mer 
Haugesund 5 dager 04.05.2015 18.200 Les mer 
Bergen 5 dager 13.04.2015 16.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbys som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 1 dag 30.03.2015 7.500 Les mer 
Haugesund 1 dag 30.03.2015 7.500 Les mer 
Stavanger 1 dag 16.04.2015 7.500 Les mer 
Bergen 1 dag 30.03.2015 7.500 Les mer 
Vi tilbyr søk og redning repetisjonskurs. Repetisjon av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager 16.04.2015 10.900 Les mer 
Haugesund 2 dager 05.05.2015 10.900 Les mer 
Bergen 2 dager 11.05.2015 9.000 Les mer 
Jobbe offshore? Da er riggerkurset mer eller mindre obligatorisk. Flere kurs bygger videre på dette, så med dette i bunnen har du mange muligheter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager 20.04.2015 13.900 Les mer 
Molde 5 dager 13.04.2015 12.000 Les mer 
Drammen 5 dager 13.04.2015 13.900 Les mer 
Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår. Dette kurset oppfyller kravet passasjerskip som Hurtigruta har til nødvendig opplæring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager 08.04.2015 4.900 Les mer 
Stavanger 2 dager 03.06.2015 4.900 Les mer 
Haugesund 2 dager 26.05.2015 4.900 Les mer 
Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager 30.03.2015 7.900 Les mer 
Kristiansund 2 dager 30.03.2015 7.900 Les mer 
Stavanger 2 dager 30.03.2015 7.900 Les mer 
Haugesund 2 dager 30.03.2015 7.900 Les mer 
Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset – før fristen går ut. Dette kurset foregår på engelsk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 30.03.2015 11.000 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager 16.04.2015 6.500 Les mer 
Haugesund 2 dager 21.04.2015 6.500 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129. Skal du ha oppgaver som båtfører eller crew på sliskelivbåt offshore? Da er dette livbåtførerkurset du trenger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 4 dager 13.04.2015 18.700 Les mer 
Vi tilbyr engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 21.04.2015 12.000 Les mer 
Stavanger 4 dager 07.04.2015 15.900 Les mer 
Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 07.04.2015 11.900 Les mer 
Kristiansund 4 dager 07.04.2015 11.900 Les mer 
Haugesund 4 dager 05.05.2015 18.900 Les mer 
Stavanger 4 dager 13.04.2015 11.900 Les mer 
Horten 4 dager 07.04.2015 16.800 Les mer 
 
Seagull Oil & Gas
Seagull Oil & Gas
The unique engaging and challenging Dangerous Goods Trainer is aimed for initial and recurrent training of Flight Crew involved in transportation of Dangerous Goods by air and in particular by helicopter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.650 eks mva Les mer 
The unique engaging and challenging Dangerous Goods Trainer is aimed for initial and recurrent training of Security Staff involved in transportation of Dangerous Goods by air and in particular by helicopter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.650 Les mer 
The unique engaging and challenging Dangerous Goods Trainer is aimed for initial and recurrent training of Load Handling Personnel involved in transportation of Dangerous Goods by air and in particular by helicopter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.650 eks mva Les mer 
This is a basic training program in marine environment awareness for offshore personnel at management, operational as well as on support level.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 2 timer På forespørsel 790 eks mva Les mer 
“Ex Basic” is a course on electrical installations in areas that are at high risk for explosions. The goal of the course is to ensure that employees working in explosive environments have the skills to conduct their work in a safe and secure manner.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 4.200 eks mva Les mer 
This training program is designed to assist the seafarer in preventing a piracy or armed robbery attack, managing a situation where pirates or armed robbers gain access to the vessel and understanding how to react if pirates do actually seize control of the ship.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutter På forespørsel 550 eks mva Les mer 
This e-learning course covers the topic “FSE – Norwegian Electrical Safety Manual for Work and Management of Electrical Facilities”. The course focuses on safety issues in high voltage offshore facilities.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 600 eks mva Les mer 
This e-learning course covers the topic “FSE – Norwegian Electrical Safety Manual for Work and Management of Electrical Facilities”. The course “FSE Low Voltage Offshore” focuses on safety issues in low voltage offshore facilities.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 600 eks mva Les mer 
The world changed on September 11th 2001. We all realised how vulnerable we are to attacks from terrorists. A ship can be used by terrorists, either to transport weapons or as a weapon itself.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 120 minutes På forespørsel 790 eks mva Les mer 
This training module provide knowledge to those who may be designated to perform the duties and responsibilities of a Ship Security Officer (SSO), as defined in part A.2.1.6 (and part A.12.2 and part B.13.2) of the ISPS Code.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 120 minutes På forespørsel 790 eks mva Les mer 
The purpose of this training programme is to provide the users with knowledge and understanding of Risk Assessment and Risk Management. The idea is to heighten awareness of safety issues and get people to think and talk about job hazards and how they can be controlled.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 time På forespørsel 550 eks mva Les mer 
The purpose of this training programme is to focus on the importance of proper greasing and maintenance of mooring winches and windlasses. The possible consequences of improper or infrequent greasing of mooring equipment are described together with tips for safe and efficient greasing procedures.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 550 eks mva Les mer 
The module introduces the important safety aspects of working with and near electrical equipment on board ship.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 550 eks mva Les mer 
Food can carry disease and transfer it from one person to another as well as serve as a medium for growth of bacteria that may cause food poisoning. In MLC 2006 there are new requirements to the safe handling, preparation, and storage of food in ways that prevent foodborne diseases.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutter På forespørsel 550 eks mva Les mer 
Stress is a normal part of life. We experience stress as we adapt to changes in our environment. Stress can either help or hinder us from dealing with different circumstances, but this depends on how we react to it and manage it.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 550 eks mva Les mer 
The offshore unit is a workplace that requires not only sufficient technical skills but also good cooperation and team work among the crew. There are many factors that destroy good cooperation, and one of these is the prevalence of harassment and bullying.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
Exercise benefits every part of the body, including the mind. The merits of regular physical activity ranges from preventing chronic health conditions to promoting weight loss and better sleep are widely acknowledged.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 45 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
Exercise benefits every part of the body, including the mind. This CBT module is intended to help seafarers improving their lifestyle while onboard. This is done by offering them pragmatic lifestyle advice and an easy to use physical training program appropriate to their onboard situation.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 45 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
With Global warming, there has been an increased use of the Arctic region especially, by all elements of the maritime community: commercial, military, scientific and recreational. This has led to revised requirements for crew in STCW with amendments.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 45 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
This course illustrates the serious health, job performance and legal implications of alcohol and drug abuse, with particular attention given to the hazards of substance abuse in the maritime workplace.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 time På forespørsel 550 eks mva Les mer 
This module gives a brief overview on the roles of the International Maritime Organization (IMO) and the International Labor Organization (ILO) with respect to maritime conventions.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 time På forespørsel 550 eks mva Les mer 
Accidents cost money: whether crew change and medical costs for personnel or clean up costs and fines for pollution. Chapter IX of SOLAS requires the safe management of ships through compliance with the ISM Code.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 2 timer På forespørsel 550 eks mva Les mer 
This CBT module will familiarize you with where H2S can be found and explore the properties and specific health and safety risks H2S poses.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 30 minutter På forespørsel 550 eks mva Les mer 
This module introduces the learner to experiential knowledge. It highlights the importance of mentoring, the role of a mentor and how experiential knowledge is passed on.The importance of mentoring cannot be ignored and this module explains the basics as well as the barriers you face in this subject
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 70 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
Requirements for the recovery of persons from the water entered into force on 1 July, 2014, under SOLAS regulation III/17-1. This requires ship-specific plans and procedures for the recovery of persons from the water.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 65 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
‘Guidelines for Offshore Marine Operations’, and its objective is to provide guidance in the best practices which should be adopted to promote the safety on board all vessels servicing and supporting offshore facilities, and to reduce the risks associated with such operations.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 70 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
As a crewmember in marine operations, have you ever thought about the factors that rob you of energy and endurance? This module offers you the opportunity to assess your individual endurance risk factors, find solutions to these challenges and generate ideas to create a Crew Endurance Plan.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 2 timer På forespørsel 1.250 eks mva Les mer 
The aim of the module is to provide basic knowledge about periodic maintenance and inspection of lifting equipment, enabling seafarers to perform according to regional requirements.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutes På forespørsel 550 eks mva Les mer 
This e-learning course covers the topic “FSE – Norwegian Electrical Safety Manual for Work and Management of Electrical Facilities”. The course focuses on safety issues in low, and high, voltage offshore facilities.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.050 eks mva Les mer 
 
Sikkerhetsrådgiver Inge Eriksen
Sikkerhetsrådgiver Inge Eriksen
Vi tilbyr sikkerhetskurs for borevognførere. Dette kurset dekker kravet i forskrift nr 555, Bruk av arbeidsutstyr om dokumentert sikkerhetsopplæring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Levanger   3.000 Les mer 
 
Kraftakademiet DNV GL Energy
Kraftakademiet DNV GL Energy
Superintendents play a critical role in rig management. Rig ar increasing in sophistication and the operation of rig is gettting more complex. To secure safe and efficient operations and achieve economic success, rig owners rely on superintendents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 days   Les mer 
DNV´s docking course was developed in co-operation with a reference group from the industry. The course gives the participants an overall understanding of docking projects and the risks involved.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  9.400 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 dager  9.400 Les mer 
The ISM Code is an international standard for the safe management and operation of ships by setting requirements for the organisation of company management in relation to safety and pollution prevention, and for the implementation of a Safety Management System (SMS).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 days  9.400 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 days  9.400 Les mer 
Superintendents play a critical role in ship management. Ships are increasing in sophistication and the operation of ships is getting more complex. To secure safe and efficient operations and achieve economic success, shipping companies rely on superintendents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  14.100 Les mer 
Bærum / Sandvika 3 days  14.100 Les mer 
This course is designed to provide participants with knowledge for analyzing and managing risks, and for responding to and investigating incidents and accidents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 days  9.400 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 days  9.400 Les mer 
Ship owners are experiencing a demand for improved tank inspections by qualified personnel. There is a need for better control of maintenance as well as for improved documentation for external parties.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 1 day  4.700 Les mer 
Learning objectives: - Hull functions - Basic hull strength - Structural connections - Failure types and repair proposals - Oil tankers and bulk carriers
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  14.100 Les mer 
Bærum / Sandvika 3 days  14.100 Les mer 
This course will give the participants an overview and background of the DNV-RP-A203, and the qualification work process presented therein.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 1 day  8.400 Les mer 
This course provides an introduction to DNV-RP-C205 covering the necessary steps in the load assessment of marine structures.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 2 days  15.750 Les mer 
The course focuses on basic hull strength and hull supervision including welding, NDE and tools & techniques. Statutory requirement, machinery and electro will also be covered. The site teams will also get a better understanding of DNV systematic and DNV´s scope of work.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  14.100 Les mer 
  |  1 2 3   |  Neste side >>
© Kursagenten AS - Orgnr 984 246 595 MVA - Fekjan 13, 1394 Nesbru - Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.