Skriv inn hva du ønsker å lære eller hvor du ønsker kurs for å få opp forslag
Begrens på sted
Vis alle steder (463)
Nettkurs og nettstudier (1)
Rogaland (120)
Hordaland (113)
Møre og Romsdal (44)
Sør-Trøndelag (36)
Vest-Agder (36)
Oslo (28)
Vestfold (26)
Aust-Agder (23)
Akershus (9)
» Se alle fylker
Begrens på kategori
Vis alle kategorier
HMS, sikkerhet og førstehjelpskur...
Sikkerhetskurs industri og offsho...
    Sikkerhetskurs offshore (463)
    Sikkerhetskurs for sjøfart - STCW (357)
    Arbeidsvarsling (267)
    Fallsikring (205)
    Sikkerhetskurs bygg og anlegg (104)
    Sikkerhetskurs håndverktøy (49)
    Kjemikalie og strålevern (40)
    Elektronikk (18)
    Personellsikkerhet (12)
Sikkerhetskurs for kran, truck og...
HMS-kurs (1053)
Førstehjelp (790)
Brannsikkerhet og brannvern (598)...
Sikkerhetskurs for næringslivet (...
Internkontroll og internrevisjon ...
Renhold og renovasjon (104)
Klima, miljøvern og nødhjelp (39)...

Sikkerhetskurs offshore

Ask Safety AS
Ask Safety AS
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 08.09.2014 16.500 Les mer 
Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet- og beredskapsopplæring retrening.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 01.09.2014 10.200 Les mer 
Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 10.11.2014 9.600 Les mer 
Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Kurset gir praktisk og teoretisk oppfrisking av førstehjelp grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 30.10.2014 5.400 Les mer 
Vi tilbyr helikopterevakuering HUET. Kurset er godkjent i henhold til Norsk olje og gass. NOGEPA-modellen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 1 dag 03.09.2014 7.100 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører sliske grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 01.09.2014 18.500 Les mer 
Vi tilbyr hurtiggående MOB-båt kurs. Dette er et MOB kurs uten mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 22.09.2014 12.500 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB båt repetisjon - med mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager  8.500 Les mer 
Vi tilbyr stor MOB-båt (Daughter craft) grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 06.10.2014 24.500 Les mer 
Vi tilbyr fritt fall livbåtfører - grunnkurs. FF1000, FF48 MK1, FF48 MK2. Repetisjonsfrekvens: 24 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 27.10.2014 23.900 Les mer 
Vi tilbyr fritt fall livbåtfører repetisjonskurs. Frekvens på repetisjon er 34 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 04.09.2014 12.200 Les mer 
Vi tilbyr stor MOB-båt repetisjons kurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 3 dager 17.09.2014 13.800 Les mer 
Vi tilbyr søk og redningslag - grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 20.10.2014 18.200 Les mer 
Vi tilbyr OLF Basic Safety Training (BOSIET). This course will be arranged in English.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager  16.500 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring. Frekvens på repetisjon er 24 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 15.09.2014 6.900 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører Sliske repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 25.09.2014 10.600 Les mer 
 
Falck Nutec
Falck Nutec
Hovedmålet er å gi kursdeltakerne kunnskaper om forebyggende vern og sikkerhetsarbeid offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  10.850 Les mer 
Oslo 1 dag  10.850 Les mer 
Trondheim 1 dag  10.850 Les mer 
Kristiansand 1 dag  10.850 Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3 dager  11.280 Les mer 
Oslo 3 dager  11.280 Les mer 
Trondheim 3 dager  11.280 Les mer 
Kristiansand 3 dager  11.280 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Norsk olje og gass HMS modul.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 timer  940 Les mer 
Oslo 2 timer  940 Les mer 
Trondheim 2 timer  940 Les mer 
Kristiansand 2 timer  940 Les mer 
I henhold til STCW A-VI/6-1. Sikre at deltagerne får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet om bord på skip.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 5 timer  1.970 Les mer 
Vi tilbyr kurs i kondisjonstest, brannmannsopplæring - profesjonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Oslo    Les mer 
Stavanger    Les mer 
Trondheim    Les mer 
Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Oslo 3 dager   Les mer 
Stavanger 3 dager   Les mer 
Trondheim 3 dager 30.09.2014  Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  8.440 Les mer 
Oslo 1 dag  8.440 Les mer 
Kristiansand 1 dag  8.440 Les mer 
Trondheim 1 dag 29.08.2014 8.440 Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts / beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 16 timer - 2 dager   Les mer 
Trondheim 16 timer - 2 dager 09.09.2014  Les mer 
Vi tilbyr kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt uten mørkekjøring - grunnleggende.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 4 dager   Les mer 
Kristiansand 4 dager   Les mer 
Trondheim 4 dager   Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 2 dager  8.070 Les mer 
Trondheim 2 dager  8.070 Les mer 
Vi tilbyr Company Specific Safety Course for bedrifter
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 3 dager   Les mer 
Trondheim    Les mer 
Vi tilbyr Company Specific Course for bedrifter
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Trondheim    Les mer 
Vi tilbyr STCW Livbåtførerkurs redningsfarkoster 16 t
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  9.570 Les mer 
Trondheim 2 dager  9.570 Les mer 
Vi tilbyr kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring - grunnleggende.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 3,5 dag  19.250 Les mer 
Kristiansand 3,5 dag  19.250 Les mer 
Trondheim 3,5 dag 01.09.2014 19.250 Les mer 
Kurset vektlegger en kompetansebasert tilnærming der man veksler mellom å tilføre praktisk erfaring og relevant teori, samt at det tilrettelegges for at kursdeltakerne reflekterer over de erfaringene de gjør seg.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Stavanger 2 dager 24.09.2014  Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Mål et er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere henvendelser fra og til pårørende i en beredskapssituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Tilleggsopplæring for å møte Norsk olje og Gass sine minstekrav for å reise ut på norsk offshore sektor.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 - 8 timer   Les mer 
Deltakerene skal etter fullført kurs inneha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket. Sikkerhetsrutiner, forebygging av ulykker, relevant verne, brann og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 32 timer - 4 dager  25.820 Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 1 dag   Les mer 
Bergen 1 dag 08.09.2014  Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager  39.700 Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  9.570 Les mer 
Trondheim 2 dager  9.570 Les mer 
Kristiansand 2 dager  9.570 Les mer 
Sund 2 dager  9.570 Les mer 
Vi tilbyr kurs i evakuering – fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager  16.130 Les mer 
Trondheim 4 dager  16.130 Les mer 
Kristiansand 4 dager  16.130 Les mer 
Sund 4 dager  16.130 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring - repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Trondheim 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Sund 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i Mann-Over-Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Sund 5 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF1200 grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager   Les mer 
Konvertere fra fritt fall-, sliske-, eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Konvertere fra fritt fall- sliske- eller konvensjonell livbåt til FF1200. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Hovedmålet er at kurset skal gi grunnlag for at ledere, nøkkelpersonell og vernetjeneste kjenner regelverkets struktur og oppbygging samt myndighetenes saksgang mht søknader og tilsyn.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  3.520 Les mer 
Hovedmålet er å bevisstgjøre nye plattformsjefer teknikker for å optimalisere laginnsats samt å forhindre de klassiske beslutningsfeller.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr kurs i Ledertrening i beredskap og krisehåndtering for plattformsjefer.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager   Les mer 
Hovedmålet er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på sjø,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne evakuere et helikopter under vann med og uten bruk av H.A.B.D
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  11.040 Les mer 
Update the course participants knowledge and ability to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  12.390 Les mer 
Stavanger 2 dager  12.390 Les mer 
Kristiansand 2 dager  12.390 Les mer 
Oslo 2 dager  12.390 Les mer 
Hovedmålet er at ved fullført kurs skal deltaker ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen personlig redning og helikopterevakuering med bruk av pustelunge.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Stavanger 1 dag   Les mer 
Trondheim 1 dag   Les mer 
Kristiansand 1 dag   Les mer 
Oslo 1 dag   Les mer 
To train the course participant to be able to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager   Les mer 
Stavanger 4 dager   Les mer 
Trondheim 4 dager 02.09.2014  Les mer 
Oslo 4 dager   Les mer 
Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 helg  20.290 Les mer 
Stavanger 1 helg  20.290 Les mer 
Trondheim 1 helg  20.480 Les mer 
Oslo 1 helg  20.290 Les mer 
Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager  21.420 Les mer 
Stavanger 4 dager  21.420 Les mer 
Trondheim 4 dager  21.420 Les mer 
Kristiansand 4 dager  21.420 Les mer 
Oslo 4 dager  21.420 Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager   Les mer 
Stavanger 4 dager   Les mer 
Oslo 4 dager   Les mer 
Evakuering - fra båt/installasjon til sjø og overlevelse i sjø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Stavanger 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  12.160 Les mer 
Stavanger 2 dager  12.160 Les mer 
Trondheim 2 dager  12.160 Les mer 
Kristiansand 2 dager  12.160 Les mer 
Oslo 2 dager  12.160 Les mer 
Hovedmålet med kurset er å friske opp deltakernes kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Trondheim 2 dager   Les mer 
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Oslo 2 dager   Les mer 
 
Tromsø Maritime Skole - Havarivernsenteret
Tromsø Maritime Skole - Havarivernsenteret
Målsetningen er å etablere gode holdninger til sikkerhet. Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskaps arbeid. Kunne bruke utstyret som er til disposisjon ombord, i en nødsituasjon. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/2-1.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø  09.09.2014 8.250 Les mer 
Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø  15.09.2014 12.700 Les mer 
 
OilComp AS
OilComp AS
Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne-, brann- og redningsutstyr på innretningen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 4 dager 02.09.2014 16.300 Les mer 
Aukra 4 dager   Les mer 
Kristiansund 4 dager 01.09.2014 17.100 Les mer 
Bodø 4 dager   Les mer 
Haugesund 4 dager 02.09.2014 20.200 Les mer 
Stavanger  08.09.2014 fra 13.700 Les mer 
Horten 4 dager  16.700 Les mer 
Bergen 4 dager 02.09.2014 13.000 Les mer 
Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 1 dag  7.800 Les mer 
Kristiansund 1 dag 03.09.2014 8.200 Les mer 
Haugesund 1 dag 01.09.2014 8.200 Les mer 
Stavanger 1 dag 11.09.2014 8.200 Les mer 
Horten 1 dag  7.500 Les mer 
Bergen 1 dag 01.09.2014 8.200 Les mer 
Vi tilbyr kurs i søk og redningslag - repitisjon. Vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 2 dager 17.09.2014 10.300 Les mer 
Haugesund 2 dager 08.09.2014 11.800 Les mer 
Stavanger 2 dager  7.800 Les mer 
Tromsø 2 dager  7.500 Les mer 
Horten 2 dager  9.700 Les mer 
Bergen 2 dager 22.09.2014 10.700 Les mer 
Målsetting: Ved fullført kurs skal deltakerne kunne: - Klargjøre livbåt for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette livbåt - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering - Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager   Les mer 
Målsetning: - Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon. - STCW: Gjennomføre kursmål ihht STCW-95-A kodens tablle A-VI/2-1.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann/elektriske skader.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 5 dager 22.09.2014 11.700 Les mer 
Kristiansund 5 dager 06.10.2014 12.500 Les mer 
Haugesund 5 dager 01.09.2014 12.500 Les mer 
Stavanger 5 dager 15.09.2014 fra 12.500 Les mer 
Tromsø 5 dager  8.800 Les mer 
Horten 5 dager  10.600 Les mer 
Bergen 5 dager 15.09.2014 12.500 Les mer 
Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 2 dager 17.09.2014 8.000 Les mer 
Kristiansund 2 dager 24.09.2014 8.600 Les mer 
Haugesund 2 dager 10.09.2014 8.600 Les mer 
Stavanger 2 dager 13.10.2014 8.600 Les mer 
Tromsø 2 dager  5.800 Les mer 
Horten 2 dager  5.400 Les mer 
Bergen 2 dager 08.09.2014 8.600 Les mer 
Ved fullført kurs, skal deltakeren ha kompetanse til: - Å lede og koordinere tilgjengelige ressurser - Å være bindeledd mellom den sentrale beredskapsledelsen - Å begrense skader på miljø og sikre materielle verdier.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Deltakerne skal etter gjennomført opplæring kunne bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon. Kurset gir deltakerne kompetanse i taktisk ledelse og organisering av innsats, samvirke med andre instanser, og økt risikoforståelse knyttet til daglig drift og krisehendelser.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 dager   Les mer 
Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Vi tilbyr kurs i NOG Grunnl. sikkerhet Rep. for beredskapspersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Kurset gir en grundig innføring i OLF 091 retningslinje og sikringsavtalen, og fokuserer på hvordan man best mulig kan løse de utfordringene regelverket gir.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk innen maritim security. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag   Les mer 
Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security. Gjøre personell med security ansvar og oppgaver bedre rustet til å utføre sine plikter. ISPS kodens hensikt er å forebygge kriminelle handlinger/hendelser mot maritim transportsektor.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1,5 dag   Les mer 
Målsetting: Ved fullført kurs skal deltakerne ha kompetanse innen: - Å sjøsette båt, - Å oppheise båt - Å operere båt og utstyr - Vanlige søkemetoder - Opplukking og livreddende behandling
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bodø 4 dager  12.400 Les mer 
Haugesund 4 dager 02.09.2014 15.000 Les mer 
Stavanger 4 dager 30.09.2014 15.000 Les mer 
Tromsø 4 dager   Les mer 
Horten 4 dager   Les mer 
Grimstad 4 dager 08.09.2014 14.300 Les mer 
Vedlikeholde og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 2 dager 01.09.2014 10.400 Les mer 
Stavanger 2 dager  7.700 Les mer 
Tromsø 2 dager   Les mer 
Horten 2 dager   Les mer 
Grimstad 2 dager 04.09.2014 9.800 Les mer 
Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 2 dager 01.09.2014 10.900 Les mer 
Bergen 2 dager 01.09.2014 11.900 Les mer 
Aukra 2 dager   Les mer 
Bodø 2 dager   Les mer 
Haugesund 2 dager 01.09.2014 12.500 Les mer 
Stavanger 2 dager 08.09.2014 fra 8.300 Les mer 
Horten 2 dager  11.800 Les mer 
Kristiansund 2 dager 02.09.2014 11.900 Les mer 
Målsetting: Ved fullført kurs skal deltakerne kunne: - gjøre redningsmateriell klart til bruk - organisere ombordstigning - låre og frigjøre materiellet - Manøvrere og lede operasjonen av redningsmateriellet på vannet. - STCW : gjennomføre kursmål ihht STCW-95-A kodens tabell A-VI/2-1
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 4 dager 08.09.2014 10.900 Les mer 
Haugesund 4 dager 27.10.2014 11.400 Les mer 
Horten 4 dager  10.500 Les mer 
Kristiansund 4 dager 14.10.2014 11.400 Les mer 
Målsetting: Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (iht. NOGs retningslinjer).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 2 dager 24.09.2014 6.800 Les mer 
Haugesund 2 dager 20.11.2014 7.100 Les mer 
Horten 2 dager  6.100 Les mer 
Kristiansund 2 dager 16.10.2014 7.100 Les mer 
Målsetting: Ved fullført kurs skal deltakerne kunne: - Klargjøre livbåt for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette livbåt - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering - Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 4 dager   Les mer 
Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager   Les mer 
Ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 5 dager 08.09.2014 18.600 Les mer 
Bergen 5 dager 01.09.2014 18.200 Les mer 
Kristiansund 5 dager 22.09.2014 19.500 Les mer 
Stavanger 5 dager  13.700 Les mer 
Tromsø 5 dager  13.100 Les mer 
Horten 5 dager  17.200 Les mer 
Haugesund 5 dager 15.09.2014 19.500 Les mer 
Målsetning, ha kompetanse innen: • Nødvendige lover og bestemmelser. • Ansvarshavende myndigheter. • Helidekkmanualens innhold. • Helikopteroperasjoner • Sikkerhetsrutiner • Forebygging • Relevante verne- brann- og redningsutstyr
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager 09.09.2014 21.000 Les mer 
Horten 4 dager  21.700 Les mer 
Haugesund 4 dager 15.09.2014 24.100 Les mer 
Videreutvikle og holde ved like kompetanse innen beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager  11.800 Les mer 
Haugesund 2 dager 03.09.2014 13.000 Les mer 
Gjennom praktisk erfaring og veiledning vil deltagerne få erfaring fra landing, avgang, lasting/lossing (last), bording (passasjerer) og drivstoff fylling, slik at de oppnår en tilsvarende kompetanse som er krevd for nyutdannede HLO´er i Helidekk manualen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 1 dag   Les mer 
 
SOTS Kurssenter
SOTS Kurssenter
Kurset retter seg mot personell som ønsker å styrke og formalisere sine kunnskaper og erfaringer som dyktige fagpersonell og ledere.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager   Les mer 
Nettbasert teknisk fagskole i petroleumsteknologi, har en varighet på 3 år og er modulbasert. Kursdeltakerne har tilgang til internettplattform, (Itslearning). Internettplattformen benyttes til timeplaner, informasjon, lærestoff, kommunikasjon med nettlærer, oppgaveløsning og veiledning.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 3 år På forespørsel 20.000 pr semester Les mer 
Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene på grunnkurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Kurset handler om forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i livbåtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene på grunnkurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
SOTS Kurssenter tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 01.09.2014 8.000 Les mer 
It is to motivate each participant to actively promote a better and safer working environment. Given emphasis on preventive measures that can endanger life, the environment and equipment.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager 22.09.2014 12.500 Les mer 
GOAL: Update the course participant’s knowledge and ability to protect his/her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 22.09.2014 8.000 Les mer 
En offshore installasjon kan ofte sammenlignes med en kunstig øy eller en liten by ute i havet. Mannskapet ombord må i tilfelle en nødsituasjon være forberedt til å f.eks beskjempe en brann eller en annen type nødsituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager  16.500 Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs i Brannlag / Innsatslag
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  8.900 Les mer 
For å kunne reise offshore trenger du et gyldig OLF sikkerhetskurs. Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager 08.09.2014 12.500 Les mer 
Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen drifts/beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende bahandling av forulykkede.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Vi tilbyr mann over bord repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager  9.500 Les mer 
 
Kraftakademiet DNV GL Energy
Kraftakademiet DNV GL Energy
Superintendents play a critical role in rig management. Rig ar increasing in sophistication and the operation of rig is gettting more complex. To secure safe and efficient operations and achieve economic success, rig owners rely on superintendents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 days 04.11.2014  Les mer 
DNV´s docking course was developed in co-operation with a reference group from the industry. The course gives the participants an overall understanding of docking projects and the risks involved.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  9.400 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 dager 03.12.2014 9.400 Les mer 
The ISM Code is an international standard for the safe management and operation of ships by setting requirements for the organisation of company management in relation to safety and pollution prevention, and for the implementation of a Safety Management System (SMS).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 days 13.10.2014 9.400 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 days 24.11.2014 9.400 Les mer 
Superintendents play a critical role in ship management. Ships are increasing in sophistication and the operation of ships is getting more complex. To secure safe and efficient operations and achieve economic success, shipping companies rely on superintendents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days 09.09.2014 14.100 Les mer 
Bærum / Sandvika 3 days 11.11.2014 14.100 Les mer 
This course is designed to provide participants with knowledge for analyzing and managing risks, and for responding to and investigating incidents and accidents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 days 02.12.2014 9.400 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 days 03.09.2014 9.400 Les mer 
Ship owners are experiencing a demand for improved tank inspections by qualified personnel. There is a need for better control of maintenance as well as for improved documentation for external parties.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 1 day  4.700 Les mer 
Learning objectives: - Hull functions - Basic hull strength - Structural connections - Failure types and repair proposals - Oil tankers and bulk carriers
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  14.100 Les mer 
Bærum / Sandvika 3 days 07.10.2014 14.100 Les mer 
This course will give the participants an overview and background of the DNV-RP-A203, and the qualification work process presented therein.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 1 day 15.09.2014 8.400 Les mer 
This course provides an introduction to DNV-RP-C205 covering the necessary steps in the load assessment of marine structures.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 2 days 11.11.2014 15.750 Les mer 
The course focuses on basic hull strength and hull supervision including welding, NDE and tools & techniques. Statutory requirement, machinery and electro will also be covered. The site teams will also get a better understanding of DNV systematic and DNV´s scope of work.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  14.100 Les mer 
 
Uniko AS
Uniko AS
Vi tilbyr Grunnleggende sikkerhetsopplæring (50t).Maritime kurs ihht. STCW Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring (80t).Maritime kurs ihht. STCW Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Liten MOB båt kurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Liten MOB båt repetisjonskurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr GSK- Grunnleggende sikkerhet- og beredskapskurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Oppdatering av grunnleggende sikkerhetsopplæring (16t).Maritime kurs ihht. STCW Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr GSK- Grunnleggende sikkerhet- og beredskap repetisjonskurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Hurtiggående MOB-båt kurs (32t).Maritime kurs ihht. STCW Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs (16t).Maritime kurs ihht. STCW Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
 
Kværner Stord Opplæringsavdeling
Kværner Stord Opplæringsavdeling
Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stord    Les mer 
Aker Stord sitt TIG – sveisemetodekurs bygger på et pilotprosjekt hos oss somkalles IW (International Welder).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stord    Les mer 
 
Tekniske Foreningers Servicekontor
Tekniske Foreningers Servicekontor
The Norwegian Society of Lifting Technology (NSLT) continues its success with its annual seminar for people working with anchor handling.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 04.11.2014 fra 8.800 Les mer 
  |  1 2 3   |  Neste side >>
© Agentgruppen AS - Orgnr 984 246 595 MVA - Fekjan 13, 1394 Nesbru - Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.