Skriv inn hva du ønsker å lære eller hvor du ønsker kurs for å få opp forslag
Begrens på sted
Vis alle steder (509)
Nettkurs og nettstudier (1)
Rogaland (135)
Hordaland (127)
Møre og Romsdal (48)
Vest-Agder (43)
Sør-Trøndelag (37)
Oslo (34)
Vestfold (26)
Aust-Agder (21)
Troms (11)
» Se alle fylker
Begrens på kategori
Vis alle kategorier
HMS, sikkerhet og førstehjelpskur...
Sikkerhetskurs industri og offsho...
    Sikkerhetskurs offshore (509)
    Sikkerhetskurs for sjøfart - STCW (410)
    Arbeidsvarsling (307)
    Fallsikring (251)
    Sikkerhetskurs bygg og anlegg (130)
    Sikkerhetskurs håndverktøy (59)
    Kjemikalie og strålevern (41)
    Personellsikkerhet (16)
    Elektronikk (4)
Sikkerhetskurs for kran, truck og...
HMS-kurs (1169)
Førstehjelp (833)
Brannsikkerhet og brannvern (659)...
Sikkerhetskurs for næringslivet (...
Internkontroll og internrevisjon ...
Renhold og renovasjon (95)
Klima, miljøvern og nødhjelp (39)...

Sikkerhetskurs offshore

RS Sjøredningsskolen
RS Sjøredningsskolen
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 4 dager 19.03.2015 10.400 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Målet er at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager 11.05.2015 6.000 Les mer 
Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering (HUET). Målet er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 1 dag 08.01.2015 7.400 Les mer 
Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 4 dager 20.01.2015 21.800 Les mer 
Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC1141). Målet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager 26.01.2015 11.700 Les mer 
Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs (OER109). Målet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 1 dag 20.02.2015 6.800 Les mer 
Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Måler er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 3 dager 26.01.2015 16.700 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 4 dager 07.04.2015 13.100 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Målet er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager 26.03.2015 7.500 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs offshore(GSK) inkl. e-læring. Målet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 4 dager + e-læringsmodul ... 06.01.2015 16.800 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskap (GSK) repetisjonskurs. Målet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker atferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager 05.01.2015 11.700 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs (GSK), repetisjonskurs for beredskapspersonell. Målet er å oppdatere kursdeltakernes forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker atferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 1 dag  11.300 Les mer 
Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 1 dag  4.000 Les mer 
 
Uniko AS
Uniko AS
Vi tilbyr Grunnleggende sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Liten MOB båt kurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Liten MOB båt repetisjonskurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset tar seg nødvendige sikkerhetstiltak offshore og skal forberede personell på situasjoner som kan oppstå. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr Oppdatering av grunnleggende sikkerhetsopplæring Maritime kurs ihht. STCW
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjon. Kurset er godkjent og iht retningslinjer for Norsk Olje og Gass (NOG)
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
Vi tilbyr Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Fedje    Les mer 
 
Teknologisk Institutt
Teknologisk Institutt
Fagstyret for Driftsinspeksjon besluttet 28.11.13 at eksisterende ordning for NS 415 Driftsinspektør - Nivå 3 forlenges ut 2015, med visse forbehold. Det er besluttet at det skal være mulig å forlenge sertifikatet midlertidig enten ut 2014 eller ut 2015.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 12 dager  35.000 Les mer 
Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel 14.000 Les mer 
En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 12 dager  35.000 Les mer 
En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager  23.000 Les mer 
 
Datek Løfteteknikk AS
Datek Løfteteknikk AS
Datek Løfteteknikk AS tilbyr riggerkurs (offshore). Kurset tilbys for større grupper og bedrifter i hele Norge.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel Avtales Les mer 
Datek Løfteteknikk AS tilbyr riggerkurs (offshore).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ringsaker    Les mer 
Stavanger    Les mer 
Trondheim    Les mer 
Tomasjord    Les mer 
Fredrikstad    Les mer 
Oslo    Les mer 
 
Ask Safety AS
Ask Safety AS
Vi tilbyr OLF Basic Safety Training (BOSIET). This course will be arranged in English.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 17.03.2015 16.500 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring. Frekvens på repetisjon er 24 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 29.01.2015 6.900 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører Sliske repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 12.01.2015 10.600 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 05.01.2015 16.500 Les mer 
Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet- og beredskapsopplæring retrening.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 22.12.2014 10.200 Les mer 
Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 09.02.2015 9.600 Les mer 
Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Kurset gir praktisk og teoretisk oppfrisking av førstehjelp grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 22.12.2014 5.400 Les mer 
Vi tilbyr helikopterevakuering HUET. Kurset er godkjent i henhold til Norsk olje og gass. NOGEPA-modellen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 1 dag 05.01.2015 7.100 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører sliske grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 23.02.2015 18.500 Les mer 
Vi tilbyr hurtiggående MOB-båt kurs. Dette er et MOB kurs uten mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager  12.500 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB båt repetisjon - med mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 15.01.2015 8.500 Les mer 
Vi tilbyr stor MOB-båt (Daughter craft) grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 26.01.2015 24.500 Les mer 
Vi tilbyr fritt fall livbåtfører - grunnkurs. FF1000, FF48 MK1, FF48 MK2. Repetisjonsfrekvens: 24 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 20.04.2015 23.900 Les mer 
Vi tilbyr fritt fall livbåtfører repetisjonskurs. Frekvens på repetisjon er 34 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 05.01.2015 12.200 Les mer 
Vi tilbyr stor MOB-båt repetisjons kurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 3 dager 07.01.2015 13.800 Les mer 
Vi tilbyr søk og redningslag - grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 16.03.2015 18.200 Les mer 
 
Kraftakademiet DNV GL Energy
Kraftakademiet DNV GL Energy
Superintendents play a critical role in rig management. Rig ar increasing in sophistication and the operation of rig is gettting more complex. To secure safe and efficient operations and achieve economic success, rig owners rely on superintendents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 days   Les mer 
DNV´s docking course was developed in co-operation with a reference group from the industry. The course gives the participants an overall understanding of docking projects and the risks involved.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  9.400 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 dager  9.400 Les mer 
The ISM Code is an international standard for the safe management and operation of ships by setting requirements for the organisation of company management in relation to safety and pollution prevention, and for the implementation of a Safety Management System (SMS).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 days  9.400 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 days  9.400 Les mer 
Superintendents play a critical role in ship management. Ships are increasing in sophistication and the operation of ships is getting more complex. To secure safe and efficient operations and achieve economic success, shipping companies rely on superintendents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  14.100 Les mer 
Bærum / Sandvika 3 days  14.100 Les mer 
This course is designed to provide participants with knowledge for analyzing and managing risks, and for responding to and investigating incidents and accidents.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 days  9.400 Les mer 
Bærum / Sandvika 2 days  9.400 Les mer 
Ship owners are experiencing a demand for improved tank inspections by qualified personnel. There is a need for better control of maintenance as well as for improved documentation for external parties.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 1 day  4.700 Les mer 
Learning objectives: - Hull functions - Basic hull strength - Structural connections - Failure types and repair proposals - Oil tankers and bulk carriers
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  14.100 Les mer 
Bærum / Sandvika 3 days  14.100 Les mer 
This course will give the participants an overview and background of the DNV-RP-A203, and the qualification work process presented therein.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 1 day  8.400 Les mer 
This course provides an introduction to DNV-RP-C205 covering the necessary steps in the load assessment of marine structures.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bærum / Sandvika 2 days  15.750 Les mer 
The course focuses on basic hull strength and hull supervision including welding, NDE and tools & techniques. Statutory requirement, machinery and electro will also be covered. The site teams will also get a better understanding of DNV systematic and DNV´s scope of work.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 3 days  14.100 Les mer 
 
Kværner Stord Opplæringsavdeling
Kværner Stord Opplæringsavdeling
Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stord    Les mer 
Aker Stord sitt TIG – sveisemetodekurs bygger på et pilotprosjekt hos oss somkalles IW (International Welder).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stord    Les mer 
 
Nosefo - Norsk Senter for Offshoreutdanning
Nosefo - Norsk Senter for Offshoreutdanning
Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødssituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 5 dager  17.700 Les mer 
Bergen 5 dager  17.700 Les mer 
Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunkjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager  9.500 Les mer 
Bergen 2 dager 12.01.2015 9.500 Les mer 
Vi tilbyr Livbåtfører Sliske grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager  18.500 Les mer 
Bergen 4 dager  18.500 Les mer 
Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 1 dag  4.500 Les mer 
Bergen 1 dag  4.500 Les mer 
V tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager  6.200 Les mer 
Bergen 2 dager  6.200 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører Sliskebåt rep.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager  8.800 Les mer 
Bergen 2 dager  8.800 Les mer 
Kunne klargjøre livbåt for evakuering. Organisere og lede ombordstigning. Sjøsette livbåt. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering. Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager  13.700 Les mer 
Bergen 4 dager  13.700 Les mer 
Vi tilbyr Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager  8.200 Les mer 
Bergen 2 dager  8.200 Les mer 
Liten Mann-over-bord-båt repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager  10.300 Les mer 
Bergen 2 dager  10.300 Les mer 
Vi tilbyr Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager  8.200 Les mer 
Bergen 16 timer  8.200 Les mer 
Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager  12500 Les mer 
Bergen 16 timer  6.500 Les mer 
Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Kurset gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 5 dager  11.500 Les mer 
Bergen 5 dager  11.500 Les mer 
Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 1 dag 22.12.2014 7.100 Les mer 
Bergen 1 dag  7.100 Les mer 
Vi tilbyr HHurtiggående Mann-over-bord-båt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager  13.500 Les mer 
Bergen 32 timer fordelt på 4 dag... 12.01.2015 13.500 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs repetisjon for beredskapspersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 1 dag  8.500 Les mer 
Bergen 10 dager  8.500 Les mer 
Vi tilbyr HLO grunnkurs
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager  20.500 Les mer 
Bergen 4 dager  20.500 Les mer 
Vi tilbyr HLO repetisjonskurs
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager  11.100 Les mer 
Bergen 2 dager  11.100 Les mer 
Vi tilbyr Liten Mann-over-bord-båt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 4 dager  16.875 Les mer 
Bergen 4 dager  16.875 Les mer 
Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 2 dager  10.300 Les mer 
Bergen 2 dager  10.300 Les mer 
Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Kurset gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Strand / Jørpeland 5 dager  11.500 Les mer 
Bergen 5 dager  11.500 Les mer 
 
ResQ
ResQ
Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund   3.600 Les mer 
Haugesund   3.600 Les mer 
Bergen   3.600 Les mer 
Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens (brannentring- og sikkerhetsvaktens) ansvar og plikter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager  5.900 Les mer 
Ved fullført kurs, skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager  19.550 Les mer 
Kristiansund 4 dager  22.500 Les mer 
Haugesund 4 dager  22.500 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt repetisjonskurs FF1000. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 2 dager  12.200 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 4 dager  18.700 Les mer 
Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 1 dag  7.500 Les mer 
Kristiansund 1 dag  7.500 Les mer 
Stavanger 1 dag  7.500 Les mer 
Haugesund 1 dag  7.500 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs FF1000.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 4 dager  23.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 2 dager  9.200 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 8 timer  9.500 Les mer 
Stavanger 8 timer  9.500 Les mer 
Haugesund 8 timer  9.500 Les mer 
Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  10.550 Les mer 
Kristiansund 2 dager  12.000 Les mer 
Haugesund 2 dager  12.000 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 2 dager  6.500 Les mer 
Haugesund 2 dager  6.500 Les mer 
Vi tilbyr GSK tilpasset Repetisjonskurs. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av Helikopterevakuering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  11.000 Les mer 
Kristiansund 2 dager  11.000 Les mer 
Stavanger 2 dager  11.000 Les mer 
Haugesund 2 dager  11.000 Les mer 
Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 5 dager  16.900 Les mer 
Kristiansund 5 dager  18.200 Les mer 
Haugesund 5 dager  18.200 Les mer 
Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager  9.000 Les mer 
Kristiansund 2 dager  10.900 Les mer 
Haugesund 2 dager  10.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 4 dager  13.900 Les mer 
Stavanger 4 dager  13.900 Les mer 
Haugesund 4 dager  13.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 8 timer  9.500 Les mer 
Stavanger 8 timer  9.500 Les mer 
Haugesund 8 timer  9.500 Les mer 
Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 4 dager  10.500 Les mer 
Haugesund 4 dager  10.500 Les mer 
Vi tilbyr GSK rep. kurs for beredskapspersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen   7.900 Les mer 
Kristiansund   7.900 Les mer 
Stavanger   7.900 Les mer 
Haugesund   7.900 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager  12.000 Les mer 
Kristiansund 4 dager  fra 15.900 Les mer 
Haugesund 4 dager  18.900 Les mer 
Stavanger 4 dager  15.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF48 MK1 – Grunnleggende.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund   23.900 Les mer 
Vi tilbyr kurs i Livbåtfører FF48 MK1 repetisjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund   12.200 Les mer 
  |  1 2 3   |  Neste side >>
© Kursagenten AS - Orgnr 984 246 595 MVA - Fekjan 13, 1394 Nesbru - Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.