Skriv inn hva du ønsker å lære eller hvor du ønsker kurs for å få opp forslag
Begrens på sted
Vis alle steder (527)
Rogaland (143)
Hordaland (130)
Møre og Romsdal (50)
Vest-Agder (45)
Sør-Trøndelag (38)
Oslo (35)
Vestfold (26)
Aust-Agder (23)
Troms (11)
» Se alle fylker
Begrens på kategori
Vis alle kategorier
HMS, sikkerhet og førstehjelpskur...
Sikkerhetskurs industri og offsho...
    Sikkerhetskurs offshore (527)
    Sikkerhetskurs for sjøfart - STCW (431)
    Arbeidsvarsling (334)
    Fallsikring (257)
    Sikkerhetskurs bygg og anlegg (131)
    Sikkerhetskurs håndverktøy (62)
    Kjemikalie og strålevern (41)
    Personellsikkerhet (15)
    Elektronikk (4)
Sikkerhetskurs for kran, truck og...
HMS-kurs (1191)
Førstehjelp (831)
Brannsikkerhet og brannvern (659)...
Sikkerhetskurs for næringslivet (...
Internkontroll og internrevisjon ...
Renhold og renovasjon (104)
Klima, miljøvern og nødhjelp (41)...

Sikkerhetskurs offshore

Simsea
Simsea
Målet med kurset er at deltakere skal kunne håndtere bøyelastere på en sikker og effektiv måte når de laster ved Tandem-FSO/FPSO, OLS og SBM systemer.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 5 dager 23.03.2015  Les mer 
Målet med kurset er å trene på sikker og effektiv håndtering av bøyelastere ved lasting på Tandem-FSO/FPSO, OLS og SBM offshore laste systemer.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 3 dager 09.02.2015  Les mer 
Målet er å gi kapteiner og offiserer med lite eller ingen erfaring fra ankerhåndteringsoperasjoner simulatortrening i fullskala simulator. Ved kursslutt skal deltakerne kunne utføre rutine ankerhåndteringsoperasjoner under normale forhold og under tilsyn av en erfaren kaptein eller offiser.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 4 dager   Les mer 
 
SOTS Kurssenter
SOTS Kurssenter
En offshore installasjon kan ofte sammenlignes med en kunstig øy eller en liten by ute i havet. Mannskapet ombord må i tilfelle en nødsituasjon være forberedt til å f.eks beskjempe en brann eller en annen type nødsituasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager   Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs i Brannlag / Innsatslag. Ved fullført kurs, skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager 02.02.2015 12.500 Les mer 
Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen drifts / beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Vi tilbyr MOB-båt fører grunnkurs. Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Vi tilbyr MOB-båt fører repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 16.02.2015 9.500 Les mer 
Nettbasert teknisk fagskole i petroleumsteknologi, har en varighet på 3 år og er modulbasert. Kursdeltakerne har tilgang til internettplattform, (Itslearning). Internettplattformen benyttes til timeplaner, informasjon, lærestoff, kommunikasjon med nettlærer, oppgaveløsning og veiledning.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 3 år  20.000 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon (Norsk olje og gass).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 04.02.2015 8.000 Les mer 
It is to motivate each participant to actively promote a better and safer working environment. Given emphasis on preventive measures that can endanger life, the environment and equipment.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager 16.02.2015 12.500 Les mer 
Introduction: In order to work on the Norwegian Continental Shelf one needs Norwegian Oil and Gas certificate (ex OLF certificate).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalikasjonsforskrifter i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 5. september 2003 § 6. Kurset er tilpasset personell som arbeider i rotasjon offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger  02.02.2015  Les mer 
The goal is to update the course participant’s knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager 16.02.2015 8.000 Les mer 
Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene på grunnkurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Kurset handler om forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i livbåtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene på grunnkurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
 
Safemar AS
Safemar AS
Vi tilbyr OSE108 livbåtfører frittfall-livbåt grunnkurs. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Haugesund 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 1 dag   Les mer 
Kristiansund 1 dag   Les mer 
Haugesund 1 dag   Les mer 
Stavanger 1 dag   Les mer 
Bergen 1 dag   Les mer 
Vi tilbyr båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt - repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 2 dager  9.200 Les mer 
Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 2 dager  10.900 Les mer 
Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 5 dager  18.200 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs repetisjon. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 2 dager   Les mer 
Kristiansund 2 dager   Les mer 
Haugesund 2 dager   Les mer 
Stavanger 2 dager   Les mer 
Grimstad 2 dager 09.02.2015  Les mer 
Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Bergen 4 dager   Les mer 
Kristiansund 4 dager   Les mer 
Haugesund 4 dager   Les mer 
Stavanger 4 dager   Les mer 
Grimstad 4 dager   Les mer 
Ved fullført kurs skal kursdeltakerne kunne være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte. Kunne de mest vanlige søkemetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av en forulykket.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 4 dager  13.900 Les mer 
Vi tilbyr OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåtkurs. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansund 4 dager   Les mer 
Haugesund 4 dager   Les mer 
Grimstad 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 2 dager  6.500 Les mer 
Vi tilbyr repetisjonskurs MOB-båt m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Grimstad 2 dager  9.500 Les mer 
 
Sørlandets Sikkerhets Senter
Sørlandets Sikkerhets Senter
Hovedmålet er å sette deltakerene i stand til å starte HLR og bruke halvautomatiserte hjertestartere trygt og effektivt ved plutselig uventet hjertestans eller ved ulykker der den skadede blir bevisstløs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 4 timer   Les mer 
Hovedmålet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts / beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs - repetisjon offshore
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Samtrene hele beredskapsorganisasjonen for og gi organisasjonen trening og øvelse sammen. Trene og øve den enkelte sin dedikerte oppgave i beredskapsorganisasjonen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 4 dager   Les mer 
Hovedmålet når kurset er fullført er at deltakerene skal være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr alarmreaksjonslag - offshore kurs
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Målet er å sette deltakerene i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 5 dager   Les mer 
Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter i livreddende førstehjelp, og behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand 2 dager   Les mer 
Hovedmålet er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte. Bruke relevant utstyr. Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Kristiansand    Les mer 
 
RS Sjøredningsskolen
RS Sjøredningsskolen
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 4 dager 19.03.2015 10.400 Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Målet er at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager 11.05.2015 6.000 Les mer 
Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering (HUET). Målet er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 1 dag 05.02.2015 7.400 Les mer 
Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 4 dager 10.03.2015 21.800 Les mer 
Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC1141). Målet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager 02.03.2015 11.700 Les mer 
Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs (OER109). Målet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 1 dag 20.02.2015 6.800 Les mer 
Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Måler er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 3 dager 27.04.2015 16.700 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 4 dager 07.04.2015 13.100 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Målet er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager 26.03.2015 7.500 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs offshore(GSK) inkl. e-læring. Målet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 4 dager + e-læringsmodul ... 03.02.2015 16.800 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskap (GSK) repetisjonskurs. Målet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker atferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 2 dager 02.02.2015 11.700 Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapskurs (GSK), repetisjonskurs for beredskapspersonell. Målet er å oppdatere kursdeltakernes forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker atferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 1 dag  11.300 Les mer 
Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Horten 1 dag  4.000 Les mer 
 
Ask Safety AS
Ask Safety AS
Vi tilbyr OLF Basic Safety Training (BOSIET). This course will be arranged in English.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 17.03.2015 16.500 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring. Frekvens på repetisjon er 24 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 04.02.2015 6.900 Les mer 
Vi tilbyr sliskestup livbåt repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 12.03.2015 10.600 Les mer 
Vi tilbyr A-VI/2-1 Livbåt fører - repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 1 dag 03.02.2015  Les mer 
Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 02.03.2015 16.500 Les mer 
Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet- og beredskapsopplæring retrening.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 12.02.2015 10.200 Les mer 
Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 09.02.2015 9.600 Les mer 
Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Kurset gir praktisk og teoretisk oppfrisking av førstehjelp grunnkurs. Førstehjelp grunnkurs skal repeteres med 2 år intervall.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 02.02.2015 5.400 Les mer 
Vi tilbyr helikopterevakuering HUET. Kurset er godkjent i henhold til Norsk olje og gass. NOGEPA-modellen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 1 dag 02.02.2015 7.100 Les mer 
Vi tilbyr sliskestup livbåt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 23.02.2015 18.500 Les mer 
Vi tilbyr OSE114 Liten MOB båt grunnkurs. Dette er et MOB kurs uten mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 4 dager 16.02.2015 12.500 Les mer 
Vi tilbyr liten MOB båt repetisjon - med mørkekjøring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 04.02.2015 8.500 Les mer 
Vi tilbyr stor MOB-båt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 14.09.2015 24.500 Les mer 
Vi tilbyr fritt fall livbåtfører - grunnkurs. FF1000, FF48 MK1, FF48 MK2. Repetisjonsfrekvens: 24 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 20.04.2015 23.900 Les mer 
Vi tilbyr fritt fall livbåtfører repetisjonskurs. Frekvens på repetisjon er 34 måneder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 2 dager 09.02.2015 12.200 Les mer 
Vi tilbyr stor MOB-båt repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 3 dager 09.02.2015 13.800 Les mer 
Vi tilbyr søk og redningslag - grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Ålesund 5 dager 16.03.2015 18.200 Les mer 
 
RKK - Rogaland Kurs- og Kompetansesenter
RKK - Rogaland Kurs- og Kompetansesenter
It is to motivate each participant to actively promote a better and safer working environment. Given emphasis on preventive measures that can endanger life, the environment and equipment.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager   Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakeren være istand til å gjøre redningsmateriell klart til bruk, organisere ombordstigning, låre og frigjøre materiellet, manøvrere og lede operasjoner av redningsmateriellet på vannet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr mann over bord repetisjonskurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger    Les mer 
Vi tilbyr kurs i sikkerhet og beredskap, repetisjon av grunnleggende kurs (OLF). Personell som ikke har vedlikeholdt sin kompetanse ihht OLF-krav eller annen likeverdig trening i løpet av de siste 4 år, skal gjennomføre nytt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 2 dager   Les mer 
Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr mann over bord båt kurs. Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av forulykkede.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 4 dager   Les mer 
Vi tilbyr sikkerhets og beredskapskurs grunnleggende(OLF). Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager   Les mer 
 
Teknologisk Institutt
Teknologisk Institutt
En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 12 dager 19.10.2015 37.000 Les mer 
En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 5 dager 16.02.2015 23.000 Les mer 
En driftsinspektør er en sentral person i miljøer hvor det utføres inspeksjoner og overvåking av oljerigg eller prosessanlegg i drift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 10 dager 23.11.2015 35.000 Les mer 
Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Stavanger 3 dager 09.02.2015 14.400 Les mer 
 
Tromsø Maritime Skole - Havarivernsenteret
Tromsø Maritime Skole - Havarivernsenteret
Målsetningen er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø   7.250 Les mer 
Målsetningen er å etablere gode holdninger til sikkerhet. Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskaps arbeid. Kunne bruke utstyret som er til disposisjon ombord, i en nødsituasjon. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/2-1.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø   8.250 Les mer 
Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø   12.700 Les mer 
Vi tilbyr STCW Hurtiggående MOB båt kurs oppdatering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tromsø   3.000 Les mer 
  |  1 2 3   |  Neste side >>
© Kursagenten AS - Orgnr 984 246 595 MVA - Fekjan 13, 1394 Nesbru - Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.