Sikkerhetskurs offshore

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mann over bord båt kurs gjør deltakerne i stand til å sjøsette, opphente samt operere båt og utstyr på en tilfredstillende måte. Kunne utføre de mest vanlige søksmetoder og foreta opp-plukking og livreddende behandling av forulykkede.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 13.400 kr

Teknisk fagskole - Petroleumsteknologi - nettbasert

Nettbasert teknisk fagskole i petroleumsteknologi, har en varighet på 3 år og er modulbasert. Kursdeltakerne har tilgang til internettplattform, (Itslearning). Internettplattformen benyttes til timeplaner, informasjon, lærestoff, kommunikasjon med nettlærer, oppgaveløsning og veiledning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 år 20.000 kr

HLO Grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO Grunnkurs (OSC1141). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om helikopter operasjoner, både når det gjelder normale- og nød operasjoner på helidekket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 18.900 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 23.05.2016 (+1) 4 dager23.05.2016 (+1) 10.000 kr

Livbåtfører - sliskelivbåt grunnkurs (OSE129)

Kurset handler om forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i livbåtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 18.000 kr

Kombikurs: underordnet personell oppdatering STCW og Norsk olje

Vi tilbyr kombikurs - underordnet personell oppdatering (STCW og Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 10.500 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135). Målsettingen er at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 25.05.2016 (+1) 2 dager25.05.2016 (+1) 7.900 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (Norsk olje og gass)

Målsettingen er å motivere den enkelte kursdeltaker til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader å mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 16.05.2016 (+3) 5 dager16.05.2016 (+3) 12.500 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon (Norsk olje og gass). Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 11.05.2016 (+7) 2 dager11.05.2016 (+7) 8.000 kr

Kombikurs - Dekksoffiserer oppdatering STCW og Norsk olje og gass

Vi tilbyr kombikurs - dekksoffiserer oppdatering (STCW og Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 14.500 kr

Basic Safety and Emergency Preparedness Course (GSK)

Objective: To train the course participant to be able to protect his safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 16.05.2016 (+1) 5 dager16.05.2016 (+1) 12.500 kr

Supplementary course (STCW to Norwegian Oil and Gas)

Introduction: In order to work on the Norwegian Continental Shelf one needs Norwegian Oil and Gas certificate (ex OLF certificate).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger

Basic Safety and Emergency Preparedness Refresher Course -GSK rep

The goal is to update the course participant’s knowledge and ability to protect his safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 18.05.2016 (+1) 2 dager18.05.2016 (+1) 8.000 kr

Søk og redningslag - repetisjonskurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag - repetisjonskurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 11.05.2016 (+1) 2 dager11.05.2016 (+1) 8.900 kr

Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag - grunnkurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 09.05.2016 (+1) 5 dager09.05.2016 (+1) 16.500 kr

HLO Repetisjonskurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO Repetisjonskurs (OSC1141). Målsettingen er at etter fullført kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/beredskaps-funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 18.05.2016 (+1) 2 dager18.05.2016 (+1) 9.000 kr

Livbåtfører - sliskelivbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr livbåtfører - sliskelivbåt repetisjonskurs (OSE129). Målsettingen et at etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 8.900 kr

Kombikurs- Maskinoffiserer oppdatering STCW og Norsk olje og gass

Vi tilbyr kombikurs - maskinoffiserer oppdatering (STCW og Norsk olje og gass).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 12.000 kr

Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Målsettingen er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha: vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 16.05.2016 (+1) 2 dager16.05.2016 (+1) 9.500 kr

Lederkurs offshore - 10 moduler

Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalikasjonsforskrifter i Forskrift om sertifikat og kvalifikasjonskrav for bemanning på flyttbare innretninger av 5. september 2003 § 6. Kurset er tilpasset personell som arbeider i rotasjon offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 09.05.2016 (+1) 09.05.2016 (+1)

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.05.2016 (+1) 4 dager10.05.2016 (+1) 20.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 09.05.2016 (+4) 4 dager09.05.2016 (+4) 20.500 kr

Livbåtfører konvensjonell grunnkurs

Kunne klargjøre livbåt for evakuering. Organisere og lede ombordstigning. Sjøsette livbåt. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering. Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.05.2016 (+1) 4 dager24.05.2016 (+1) 13.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 06.06.2016 (+1) 4 dager06.06.2016 (+1) 13.700 kr

Liten Mann-over-bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr Liten Mann-over-bord-båt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 16.875 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 16.875 kr

Helikopterevakueringskurs

Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.05.2016 (+10) 1 dag10.05.2016 (+10) 7.100 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 09.05.2016 (+5) 1 dag09.05.2016 (+5) 7.100 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2016 10 dager30.05.2016 25.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 30.05.2016 (+2) 10 dager30.05.2016 (+2) 25.000 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.05.2016 (+19) 2 dager09.05.2016 (+19) 9.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 09.05.2016 (+4) 2 dager09.05.2016 (+4) 9.700 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødssituasjonen. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.05.2016 (+1) 5 dager09.05.2016 (+1) 17.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 30.05.2016 5 dager30.05.2016 17.700 kr

Liten Mann-over-bord-båt repetisjon

Liten Mann-over-bord-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 10.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 10.300 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs

Vi tilbyr Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.05.2016 (+1) 2 dager19.05.2016 (+1) 8.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 01.06.2016 (+1) 2 dager01.06.2016 (+1) 8.200 kr

Videreg sikkerhetsopplæring oppdatering inkl medisinsk behandling

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkl. medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.05.2016 (+30) 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 23.05.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 30.05.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 06.06.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 13.06.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 20.06.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 27.06.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 04.07.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 11.07.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 18.07.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 25.07.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 01.08.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 08.08.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 15.08.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 22.08.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 29.08.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 05.09.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 12.09.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 19.09.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 26.09.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 03.10.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 10.10.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 17.10.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 24.10.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 31.10.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 07.11.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 14.11.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 21.11.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 28.11.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 05.12.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Bergen 12.12.2016 4 dager09.05.2016 (+30) 13.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 10.05.2016 (+12) 4 dager10.05.2016 (+12) 13.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Kurset gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.05.2016 (+1) 5 dager09.05.2016 (+1) 11.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 5 dager 11.500 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunkjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.05.2016 (+3) 2 dager18.05.2016 (+3) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 10.05.2016 (+5) 2 dager10.05.2016 (+5) 9.500 kr

Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering

Vi tilbyr Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.05.2016 (+3) 2 dager09.05.2016 (+3) 8.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 03.10.2016 (+11) 2 dager03.10.2016 (+11) 8.200 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.05.2016 (+3) 2 dager19.05.2016 (+3) 11.100 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 09.05.2016 (+5) 2 dager09.05.2016 (+5) 11.100 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

V tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.05.2016 (+1) 2 dager12.05.2016 (+1) 6.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 26.05.2016 2 dager26.05.2016 6.200 kr

Livbåtfører Sliske grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører Sliske grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 18.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.05.2016 (+1) 4 dager24.05.2016 (+1) 18.500 kr

Livbåtfører Sliskebåt rep.

Vi tilbyr kurs i Livbåtfører Sliskebåt rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.800 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 19.05.2016 (+2) 2 dager19.05.2016 (+2) 8.800 kr

Alarmreaksjonslag

Ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.05.2016 (+3) 1 dag19.05.2016 (+3) 4.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 02.06.2016 (+1) 1 dag02.06.2016 (+1) 4.500 kr

Komb. HLO/Søk- og redningslag og MOB rep.

Vi tilbyr komb. HLO/Søk- og redningslag og MOB rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2016 (+2) 4 dager30.05.2016 (+2) 27.600 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 27.600 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.05.2016 (+3) 4 dager09.05.2016 (+3) 15.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.05.2016 4 dager24.05.2016 15.200 kr

Komb. HLO/Søk- og redningslag rep.

Vi tilbyr komb. HLO/Søk- og redningslag rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.05.2016 (+3) 3 dager18.05.2016 (+3) 17.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 09.05.2016 (+5) 3 dager09.05.2016 (+5) 17.300 kr

Hurtiggående Mann-over-bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr HHurtiggående Mann-over-bord-båt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.05.2016 (+3) 4 dager10.05.2016 (+3) 13.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 26.09.2016 (+6) 4 dager26.09.2016 (+6) 13.500 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.05.2016 (+30) 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 23.05.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 30.05.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 06.06.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 13.06.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 20.06.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 27.06.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 04.07.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 11.07.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 18.07.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 25.07.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 01.08.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 08.08.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 15.08.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 22.08.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 29.08.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 05.09.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 12.09.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 19.09.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 26.09.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 03.10.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 10.10.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 17.10.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 24.10.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 31.10.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 07.11.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 14.11.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 21.11.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 28.11.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 05.12.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Bergen 12.12.2016 3 dager09.05.2016 (+30) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 10.05.2016 (+12) 3 dager10.05.2016 (+12) 9.500 kr

Flensetrekking (tilsvarer tidligere OLF118)

Hovedmål med opplæringstiltaket er å gi personell grunnleggende kunnskaper om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med flensmontasje med boltetrekking av flenseforbindelser på høytrykks-og hydrokarbonførende prosessystemer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager Avtales kr
Molde Molde 10.05.2016 (+1) 3 dager10.05.2016 (+1) 7 400,00 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 23.05.2016 (+1) 22 timer23.05.2016 (+1) 8 500,00 kr

GSK-REP Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (1 dag)

Gjennom kurset tilstrebes det å skape positive holdninger til begrepet sikkerhet, samt forståelse for det sosiale og fysiske arbeidsmiljøets betydning for liv, helse og verdier i arbeid og fritid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 26.05.2016 (+1) 1 dag26.05.2016 (+1) 7.300 kr

GSK-GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 10.05.2016 (+4) 4 dager10.05.2016 (+4) 15.900 kr

HLO - grunnkurs

Vi tilbyr kvalifisering til stilling som Helivakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 13.06.2016 4 dager13.06.2016 20.800 kr

Maritime kurs

Vi tilbyr maritime kurs på forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble

GSK-REP Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon

Målet er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebyggende arbeid, verne og redningsutstyr. Bruk av kollektivt og personlig redningsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 12.05.2016 (+4) 2 dager12.05.2016 (+4) 11.000 kr

HLO - Repetisjon

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs for de som har gjennomført HLO grunnkurs eller HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 22.06.2016 2 dager22.06.2016 11.200 kr

Førstehjelp - grunnkurs

Vit tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målet er å sette deltakerne i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 06.06.2016 40 timer06.06.2016 10.100 kr

Førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 16.06.2016 2 dager16.06.2016 5.300 kr

HUET - grunnkurs

Vi tilbyr HUET grunnkurs for sokkelarbeidende personell og andre som benytter helikopter som transportmiddel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 13.05.2016 (+5) 1 dag13.05.2016 (+5) 6.300 kr

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Grimstad Grimstad 1 dag
Haugesund Haugesund 09.05.2016 (+9) 1 dag09.05.2016 (+9)
Horten Horten 12.05.2016 1 dag12.05.2016
Kristiansund Kristiansund 09.05.2016 (+14) 1 dag09.05.2016 (+14)
Stavanger Stavanger 26.05.2016 (+2) 1 dag26.05.2016 (+2)
Tromsø Tromsø 31.05.2016 1 dag31.05.2016

NOROG Søk og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag. Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2016 (+1) 2 dager30.05.2016 (+1)
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 25.05.2016 (+1) 2 dager25.05.2016 (+1)
Horten Horten 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon. Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 06.06.2016 (+1) 2 dager06.06.2016 (+1)
Kvinnherad Kvinnherad 2 dager

MTO Ulykkesgranskning

Målsettingen er å forstå hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO metodikken. Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta / delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 09.05.2016 (+2) 4 dager09.05.2016 (+2)
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG - Grunnleggnede sikkerhet Rep. for beredskapspersonell

Vi tilbyr kurs i NOROG - Grunnleggnede sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.06.2016 2 dager13.06.2016
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 09.05.2016 (+2) 2 dager09.05.2016 (+2)
Horten Horten 30.06.2016 2 dager30.06.2016