Sikkerhetskurs industri og offshore i Volda

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Fallsikring

Vi tilbyr fallsikringskurs. Hovedhensikten med fallsikringskurs er å gi deg som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer fallsikringsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 02.03.2017 (+2) 1 dag02.03.2017 (+2) 3.900 kr

Fritt fall livbåtfører - grunnkurs (OSE108)

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører - grunnkurs (OSE108).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Fritt fall livbåtfører - repetisjon (OSE108)

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører repetisjonskurs (OSE108).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 13.200 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelpsemner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 10.500 kr

Førstehjelp repetisjon (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Et representativt utvalg av innholdet i førstehjelpskurset tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 19.01.2017 (+4) 2 dager19.01.2017 (+4) 6.400 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.01.2017 (+4) 4 dager23.01.2017 (+4) 16.500 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 30.01.2017 (+6) 2 dager30.01.2017 (+6) 10.200 kr

GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 7.900 kr

Helikopterevakuering HUET

Vi tilbyr helikopterevakuering HUET. Kurset er godkjent i henhold til Norsk olje og gass. NOGEPA-modellen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 24.01.2017 (+6) 1 dag24.01.2017 (+6) 7.100 kr

HLO Grunnkurs (OSC 1141)

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC 1141). Kurset gir grunnlag for kvalifisering til følgende stillinger: - Helivakt - HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

HLO repetisjon (OSC 1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC 1141). Et representativt utvalg av HLO grunnkurs tilpasset deltakerens forkunnskaper. Det legges stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.01.2017 (+5) 2 dager23.01.2017 (+5) 12.200 kr

ISPS - Company Security Officer (CSO)

Vi tilbyr kurs i ISPS - Company Security Officer (CSO). Kurset er i henhold til STCW-1978, med endringer - kapittel VI/5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager

Kombikurs - HLO & Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO & søk og redning repetisjon, for medlemmer av søk- og redningslag og helidekkmannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 16.500 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 07.03.2017 5 dager07.03.2017 25.300 kr

Kombikurs dekksoffiser oppdatering (STCW og NOG)

Vi tilbyr kombikurs dekksoffiser oppdatering (STCW og NOG). Kurset er tilpasset dekksoffiserer i offshoresektoren som har behov for å opprettholde sikkerhetskompetanse både for STCW og Norsk Olje og Gass (NOG)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 19.600 kr

Kombikurs maskinoffiserer oppdatering (STCW og NOG)

Vi tilbyr kombikurs maskinoffiserer oppdatering (STCW og NOG). Kurset er tilpasset maskinoffiserer i offshoresektoren som har behov for å opprettholde sikkerhetskompetanse både for STCW og Norsk Olje og Gass (NOG).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 16.100 kr

Kombikurs underordnet personell oppdatering (STCW og NOG)

Vi tilbyr kombikurs underordnet personell oppdatering (STCW og NOG). Kurset er tilpasset underordnet personell i offshoresektoren som har behov for å opprettholde sikkerhetskompetanse både for STCW og Norsk Olje og Gass (NOG).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 14.000 kr

Konvensjonell livbåtfører - grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr konvensjonell livbåtfører - grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

Konvensjonell livbåtfører - repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr konvensjonell livbåtfører - repetisjonskurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

Liten MOB-båt - mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mørkekjøring Liten MOB-båt. Mørkekjøring er et krav iht. Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund

Liten MOB-båt grunnkurs - uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs - uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 24.04.2017 (+1) 4 dager24.04.2017 (+1) 13.600 kr

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.01.2017 (+2) 4 dager23.01.2017 (+2) 15.400 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 01.02.2017 (+2) 2 dager01.02.2017 (+2) 8.800 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager 6.900 kr

Oppgradering Bosiet/Opito til Norsk Olje og Gass Redningsstrømpe

Vi tilbyr oppgradering fra Bosiet / Opito til Norsk Olje og Gass (Redningsstrømpe)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 time

Oppgradering fra Norsk Olje og Gass GSK til STCW GSK

Vi tilbyr oppgradering fra Norsk Olje og Gass GSK til STCW GSK.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 18.01.2017 (+2) 2 dager18.01.2017 (+2) 7.800 kr

Oppgradering fra STCW til Norsk olje og gass - GSK

Vi tilbyr oppgradering fra STCW til Norsk olje og gass - Grunnleggende sikkerhet og beredskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund

Opplærings- og treningskurs for maritime instruktører

Vi tilbyr opplærings- og treningskurs for maritime instruktører. Kurset skal gi deltakerne forståelse for og innsikt i hvordan opplæringsprogrammer gir kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Kurset tilsvarer IMO-modellkurs nr. 6.09 og gir pedagogisk kompetanse på tilsvarende nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

Sikkerhetsopplæring for oppdrettsnæringen

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for oppdrettsnæringen. Kurset er basert på teoretisk undervisning, praktiske øvelser og demonstrasjoner. Kurset kan tilpasses kundens behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager

Sikringsbevissthet for personell uten særskilte oppgaver A-VI/6-1

Vi tilbyr kurs i Sikringsbevissthet for personell uten særskilte oppgaver (A-VI/6-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 timer

Sliskestuplivbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr sliskestuplivbåt grunnkurs (OSE129)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.02.2017 (+2) 4 dager28.02.2017 (+2) 18.500 kr

Sliskestuplivbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr sliskestuplivbåt repetisjonskurs (OSE129)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.01.2017 (+5) 1 dag27.01.2017 (+5) 10.600 kr

STCW - F Sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr kurs i STCW - F Sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 13.02.2017 (+3) 5 dager13.02.2017 (+3) 15.700 kr

STCW - videregående sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr kurs i STCW - videregående sikkerhetsopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 13.02.2017 (+2) 10 dager13.02.2017 (+2) 24.000 kr

STCW -F Sikkerhetsopplæring for fiskere repetisjon

Vi tilbyr kurs i STCW -F Sikkerhetsopplæring for fiskere repetisjon. Innholdet i kurset er utvalgte seksjoner fra Sikkerhetsopplæring for fiskere grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 02.02.2017 (+4) 2 dager02.02.2017 (+4) 7.500 kr

STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring. Kurset er obligatorisk for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon. Undervisningen er basert på forelesning, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 13.02.2017 (+3) 5 dager13.02.2017 (+3) 15.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering. Kurset er basert på praktiske øvelser og demonstrasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 02.02.2017 (+5) 2 dager02.02.2017 (+5) 7.500 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt (A-VI/2-2)

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtiggående MOB-båt (A-VI/2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.01.2017 (+4) 4 dager23.01.2017 (+4) 13.400 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering (A-VI/2-2)

Vi tilbyr STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering (A-VI/2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 31.01.2017 (+5) 2 dager31.01.2017 (+5) 7.300 kr

STCW Medisinsk behandling (A-VI/4-2)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling (A-VI/4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

STCW Medisinsk behandling oppdatering (A-VI/4-2)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering (A-VI/4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

STCW Medisinsk førstehjelp (A-VI/4-1)

Vi tilbyr Kurs i STCW medisinsk førstehjelp (A-VI/4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.03.2017 (+1) 3 dager20.03.2017 (+1) 9.600 kr

STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering (A-VI/4-1)

Vi tilbyr STCW medisinsk førstehjelp oppdateringskurs (A-VI/4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.01.2017 (+3) 1 dag23.01.2017 (+3)

STCW Oppgradering for offiserer uten fartstid (66t)

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for offiserer uten fartstid (66t).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.03.2017 (+1) 8 dager20.03.2017 (+1) 20.500 kr

STCW Passasjer- og krisehåndtering (A-V/2)

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer- og krisehåndtering (A-V/2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 09.02.2017 (+4) 2 dager09.02.2017 (+4) 3.400 kr

STCW Redningsfarkoster (A-VI/2-1)

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkoster (A-VI/2-1) for førere av redningsfarkoster og mob-båter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 17.01.2017 (+3) 4 dager17.01.2017 (+3) 12.400 kr

STCW Redningsfarkoster oppdatering (A-VI/2-1)

Vi tilbyr kurs i STCW Redningsfarkoster oppdatering (A-VI/2-1) for førere av redningsfarkoster og mob-båter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 30.01.2017 (+5) 1 dag30.01.2017 (+5) 3.900 kr

Stor MOB-båt - grunnkurs (OSE1141)

Vi tilbyr stor MOB-båt - grunnkurs (OSE1141) for mannskap på liten MOB-båt som skal konvertere til stor MOB-båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.01.2017 5 dager23.01.2017

Stor MOB-båt - repetisjonskurs (OSE1141)

Vi tilbyr stor MOB-båt - repetisjonskurs (OSE1141)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 13.800 kr

Søk og redninglag - repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr søk og redninglag - repetisjonskurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 07.02.2017 (+3) 2 dager07.02.2017 (+3) 10.200 kr

Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.02.2017 (+1) 5 dager27.02.2017 (+1)

Videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW - videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.01.2017 (+3) 3 dager23.01.2017 (+3) 12.900 kr

Videregående Sikkerhetsopplæring, oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW - videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.01.2017 (+3) 3 dager23.01.2017 (+3) 9.800 kr

Arbeid i Tau A-1

Vi tilbyr kurs i Arbeid i Tau A-1. Dette kurset er det grunnleggende i denne klassen og kvalifiserer for å arbeide som nivå 1 operatør i lag ledet av en godkjent sikringsleder klasse A.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 03.02.2017 (+3) 7 dager03.02.2017 (+3) 27.900 kr

Arbeid i Tau A-1 Resert

Vi tilbyr kurs i Arbeid i Tau A-1 Resert. Sertifikat i klasse A har en varighet på 36 måneder. For å opprettholde sertifikatet utover dette må innehaveren gjennomføre og bestå et resertifiseringskurs på sitt nivå innen sertifikatet utløper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 25.01.2017 (+8) 3 dager25.01.2017 (+8) 22.150 kr

Arbeid i Tau A-2

Vi tilbyr kurs i arbeid i tau A-2. Dette kurset bygger på opplæringen i A-1 og er det videregående kurset for operatører i denne klassen. Det kvalifiserer for å arbeide som nivå 2 operatør i lag ledet av en godkjent sikringsleder klasse A.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 20.02.2017 (+2) 5 dager20.02.2017 (+2) 24.500 kr

Arbeid i Tau A-2 Resert

Vi tilbyr kurs i Arbeid i Tau A-2 Resert. Sertifikat i klasse A har en varighet på 36 måneder. For å opprettholde sertifikatet utover dette må innehaveren gjennomføre og bestå et resertifiseringskurs på sitt nivå innen sertifikatet utløper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 25.01.2017 (+8) 3 dager25.01.2017 (+8) 22.150 kr

Arbeid i Tau A-3

Vi tilbyr kurs i arbeid i tau A-3. Dette kurset bygger på opplæringen i A-2 og gir det høyeste kompetansenivået for operatører i denne klassen. Det kvalifiserer for å arbeide som nivå 3 operatør i lag ledet av en godkjent sikringsleder klasse A.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 20.01.2017 (+1) 8 dager20.01.2017 (+1) 30.500 kr

Arbeid i Tau A-3 og SL Resert

Vi tilbyr kurs i arbeid i tau A-3 og SL Resert. Sertifikat i klasse A har en varighet på 36 måneder. For å opprettholde sertifikatet utover dette må innehaveren gjennomføre og bestå et resertifiseringskurs på sitt nivå innen sertifikatet utløper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 25.01.2017 (+8) 3 dager25.01.2017 (+8)

Avansert fallsikring

Vi tilbyr kurs i avansert fallsikring. Kurset gjør deg i stand til å benytte tau til posisjoneringsformål under arbeidsutførelsen. Tar for seg både opprigging, bruk og andre momenter ved arbeid i tau. Dette kurset tilsvarer AAKs tidligere kurs i Masteklatring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 30.01.2017 (+3) 3 dager30.01.2017 (+3)
Rauma / Åndalsnes 20.03.2017 3 dager30.01.2017 (+3)
Rauma / Åndalsnes 03.05.2017 3 dager30.01.2017 (+3)
Rauma / Åndalsnes 19.06.2017 3 dager30.01.2017 (+3)

Avansert fallsikring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i avansert fallsikring. Målsettingen med kurset er å repetere tema fra kurset avansert fallsikring og forsikre seg om at deltakeren er i stand til å benytte fallsikringsutstyr og tau til posisjoneringsformål under arbeidsutførsel samt utføre enkel redning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes

Grunnleggende fallsikring

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 30.01.2017 (+3) 1 dag30.01.2017 (+3)
Rauma / Åndalsnes 20.03.2017 1 dag30.01.2017 (+3)
Rauma / Åndalsnes 03.05.2017 1 dag30.01.2017 (+3)
Rauma / Åndalsnes 19.06.2017 1 dag30.01.2017 (+3)

Grunnleggende fallsikring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallsikring. Kurset er for folk som har gjennomført grunnleggende eller videregående kurs fallsikring og som ønsker et repetisjonskurs med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag

Sakkyndig fallsikring

Vi tilbyr kurs i sakkyndig fallsikring. Det er en overordnet målsetting å forebygge fallulykker ved å skape positive holdninger til bruk av PVU gjennom sakkyndig personell som har kompetanse og innsikt i valg og bruk av denne typen utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 27.02.2017 (+1) 3 dager27.02.2017 (+1)
Rauma / Åndalsnes 07.06.2017 3 dager27.02.2017 (+1)

Sakkyndig fallsikring - repetisjon

Repetisjonskurset sakkyndig person er et repetisjonskurs for de som har gjennomført AAK Safetys kurs Sakkyndig person fallsikring tidligere, og vil vedlikeholde kompetansen til å ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til forskriftene for personlig verneutstyr, og spesielt innen fallsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag

Stolpekurs

Vi tilbyr stolpekurs for deg som skal entre eller jobbe i tre-stolpe. Vi legger vekt på et helhetlig program der regelverk, relevant utstyr, fallteori, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning er sentrale temaer, i tillegg til de praktiske metodene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 11.04.2017 2 dager11.04.2017

Taumoped

Taumoped er et verktøy som er underlagt krav til opplæring fra produsenten av utstyret. Taumopeder benyttes i dag til adkomst og forskjellige arbeidsoppgaver knyttet til arbeid i tau.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 14.02.2017 2 dager14.02.2017

Videregående fallsikring

Videregående fallsikring bygger på kurset innføring i fallsikring. Det egner seg for deg som ønsker å ha muligheten til å velge blant et bredt utvalg av utstyr og metoder alt etter hva situasjonen tilsier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 30.01.2017 (+3) 2 dager30.01.2017 (+3)
Rauma / Åndalsnes 20.03.2017 2 dager30.01.2017 (+3)
Rauma / Åndalsnes 03.05.2017 2 dager30.01.2017 (+3)
Rauma / Åndalsnes 19.06.2017 2 dager30.01.2017 (+3)

Årlig Nedfiring

Årlig nedfiring er en øving som skjer med bakgrunn fra en tilstrekkelig dokumentert opplæring. En årlig nedfiring blir ikke definert som et kurs, men er øvingsdag / repetisjon for å tilfredsstille forskriftene om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (best nr 458).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 22.06.2017 1/2 dag22.06.2017

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.02.2017 (+5) 1 dag13.02.2017 (+5) 3.600 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring). Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens brannentring- og sikkerhetsvaktens ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 27.02.2017 1 dag27.02.2017 5.900 kr

Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon)

Vi tilbyr kurs i båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.01.2017 (+22) 1 dag30.01.2017 (+22) 6.500 kr

Båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Vi tilbyr kurs i båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.01.2017 (+14) 4 dager31.01.2017 (+14) 10.500 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 2.550 kr

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav­ og høyspenningsanlegg

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2,5 timer 1.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.02.2017 (+6) 5 dager13.02.2017 (+6) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.01.2017 (+11) 2 dager26.01.2017 (+11) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.01.2017 (+87) 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 23.01.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 25.01.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 30.01.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 01.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 06.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 08.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 13.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 15.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 20.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 22.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 27.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 01.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 06.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 08.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 13.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 15.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 20.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 22.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 27.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 29.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 03.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 05.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 10.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 18.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 20.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 24.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 26.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 02.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 04.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 08.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 10.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 15.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 18.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 22.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 29.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 31.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 05.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 12.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 14.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 19.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 21.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 26.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 28.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 05.07.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 12.07.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.01.2017 (+86) 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 23.01.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 25.01.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 30.01.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 01.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 06.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 08.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 13.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 15.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 20.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 22.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 27.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 01.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 06.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 08.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 13.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 15.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 20.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 23.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 27.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 29.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 03.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 05.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 10.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 18.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 20.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 24.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 26.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 02.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 04.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 10.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 15.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 18.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 22.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 29.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 31.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 05.06.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 12.06.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 14.06.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 19.06.2017 1 dag18.01.2017 (+86)