Sikkerhetskurs industri og offshore i Sande

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Fallsikring - grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring iht. arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 30.01.2017 (+3) 1 dag30.01.2017 (+3)
Rauma / Åndalsnes 20.03.2017 1 dag30.01.2017 (+3)
Rauma / Åndalsnes 03.05.2017 1 dag30.01.2017 (+3)
Rauma / Åndalsnes 19.06.2017 1 dag30.01.2017 (+3)

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 (OSE 108)

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.02.2017 (+2) 5 dager13.02.2017 (+2)

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.01.2017 (+7) 2 dager26.01.2017 (+7)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.02.2017 (+4) 4 dager06.02.2017 (+4)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.01.2017 (+47) 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 23.01.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 25.01.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 30.01.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 01.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 06.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 08.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 13.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 15.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 20.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 22.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 27.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 01.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 06.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 08.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 13.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 15.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 20.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 22.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 27.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 29.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 03.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 05.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 10.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 18.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 20.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 24.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 26.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 02.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 04.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 08.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 10.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 15.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 18.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 22.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 29.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 31.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 05.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 12.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 14.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 19.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 21.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 26.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 28.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 03.07.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 05.07.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 10.07.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 12.07.2017 2 dager18.01.2017 (+47)

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.01.2017 (+48) 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 23.01.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 25.01.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 30.01.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 01.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 06.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 08.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 13.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 15.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 20.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 22.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 27.02.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 01.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 06.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 08.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 13.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 15.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 20.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 23.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 27.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 29.03.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 03.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 05.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 10.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 18.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 20.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 24.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 26.04.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 02.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 04.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 08.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 10.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 15.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 18.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 22.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 29.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 31.05.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 05.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 12.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 14.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 19.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 21.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 26.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 28.06.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 03.07.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 05.07.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 10.07.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 12.07.2017 1 dag18.01.2017 (+48)
Kristiansund 07.08.2017 1 dag18.01.2017 (+48)

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.01.2017 (+5) 2 dager18.01.2017 (+5)

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.01.2017 (+8) 4 dager31.01.2017 (+8)

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 20.02.2017 (+4) 5 dager20.02.2017 (+4)

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.01.2017 (+6) 5 dager23.01.2017 (+6)

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjonskurs (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.01.2017 (+25) 2 dager23.01.2017 (+25)

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Redningsfarkost / livbåtfører (A-VI / 2-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.01.2017 (+8) 4 dager31.01.2017 (+8)

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjon (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjonskurs (A-VI / 2-1). Førere av redningsfarkost og MOB båt unntatt hurtiggående MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag
Kristiansund Kristiansund 30.01.2017 (+12) 1 dag30.01.2017 (+12)

STCW - videregående sikkerhet repetisjon for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for maskinoffiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Målsettingen er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.01.2017 (+6) 3 dager31.01.2017 (+6)

STCW - videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.02.2017 (+4) 10 dager13.02.2017 (+4)

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (inkl. oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1 ,4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager

STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager
Kristiansund Kristiansund 3 dager

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.01.2017 (+6) 3 dager31.01.2017 (+6)

STCW-78 - Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Oppdatering (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs

Vi tilbyr STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10 dager

Modul 11 - Håndholdt arbeidsutstyr

Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr. Pris bestemmes av antall deltakere og antall moduler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 1.950 kr
Ålesund Ålesund 1.950 kr

Modul 21 - Fallsikringsutstyr

Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr. Pris bestemmes av antall deltakere og antall moduler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 1.950 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 1.950 kr

Grunnleggende fallsikring

Grunnleggende innføring i fallsikring og verktøysikring med opplæring i redning i henhold til OLF retningslinje nr 113, SFS fagplan, samt kravene til opplæring i Arbeidstilsynets forskrift 524 bruk av personlig verneutstyr og etter fagplan fra samarbeid for sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 8 timer
Nesset Nesset 8 timer
Sunndal Sunndal 8 timer

Innføring i sikkerhet, ansvar og vedlikehold - modul 1.1

Vi tilbyr kurs i innføring i sikkerhet, ansvar og vedlikehold - modul 1.1. Alle som er arbeidstakere i Norge skal ha informasjon / opplæring i norske sikkerhets- og arbeidsforhold med tilhørende konsekvenser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 8 timer
Nesset Nesset 8 timer
Sunndal Sunndal 8 timer

Observasjonsteknikk

Vi tilbyr kurs i observasjonsteknikk. Målsettingen er å bli gode på observasjoner og potensielle risikoer gjennom arbeidsdagen. Kurset dekker anbefalingene fra DROPS. Det er også i henhold til Samarbeid for sikkerhet sine nyeste retningslinjer des. 2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 4 timer
Nesset Nesset 4 timer
Sunndal Sunndal 4 timer

Videregående fallsikring

Vi tilbyr videregående kurs i fallsikring. Personell som i sitt arbeid skal bruke personlig fallsikringsutstyr hvor det er særskilte utfordringer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 2 dager
Nesset Nesset 2 dager
Surnadal Surnadal 2 dager

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.02.2017 (+5) 1 dag13.02.2017 (+5) 3.600 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring). Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens brannentring- og sikkerhetsvaktens ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 27.02.2017 1 dag27.02.2017 5.900 kr

Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon)

Vi tilbyr kurs i båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.01.2017 (+22) 1 dag30.01.2017 (+22) 6.500 kr

Båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Vi tilbyr kurs i båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.01.2017 (+14) 4 dager31.01.2017 (+14) 10.500 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 2.550 kr

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav­ og høyspenningsanlegg

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2,5 timer 1.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.02.2017 (+6) 5 dager13.02.2017 (+6) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.01.2017 (+11) 2 dager26.01.2017 (+11) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.01.2017 (+87) 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 23.01.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 25.01.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 30.01.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 01.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 06.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 08.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 13.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 15.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 20.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 22.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 27.02.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 01.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 06.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 08.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 13.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 15.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 20.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 22.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 27.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 29.03.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 03.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 05.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 10.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 18.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 20.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 24.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 26.04.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 02.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 04.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 08.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 10.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 15.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 18.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 22.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 29.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 31.05.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 05.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 12.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 14.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 19.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 21.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 26.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 28.06.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 05.07.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 12.07.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager18.01.2017 (+87) 9.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.01.2017 (+86) 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 23.01.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 25.01.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 30.01.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 01.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 06.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 08.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 13.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 15.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 20.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 22.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 27.02.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 01.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 06.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 08.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 13.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 15.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 20.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 23.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 27.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 29.03.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 03.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 05.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 10.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 18.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 20.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 24.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 26.04.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 02.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 04.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 10.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 15.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 18.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 22.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 29.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 31.05.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 05.06.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 12.06.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 14.06.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 19.06.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 21.06.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 26.06.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 28.06.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 05.07.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 12.07.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag18.01.2017 (+86) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.02.2017 (+8) 4 dager06.02.2017 (+8) 15.900 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 11.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.01.2017 (+88) 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 23.01.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 25.01.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 30.01.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 01.02.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 06.02.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 08.02.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 13.02.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 15.02.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 20.02.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 22.02.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 27.02.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 01.03.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 06.03.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 08.03.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 13.03.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 15.03.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 20.03.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 23.03.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 23.03.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 27.03.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 29.03.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 03.04.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 05.04.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 10.04.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 18.04.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 20.04.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 24.04.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 26.04.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 02.05.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 04.05.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 08.05.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 10.05.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 15.05.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 18.05.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 22.05.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 29.05.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 31.05.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 05.06.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 12.06.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 14.06.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 19.06.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 21.06.2017 1 dag18.01.2017 (+88) 7.500 kr
Kristiansund 26.06.2017 1 dag18.01.2017 (+88)