Sikkerhetskurs industri og offshore i Kristiansund

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 19.08.2015 2 dager 12.000 kr

Båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Vi tilbyr kurs i båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 04.08.2015 4 dager 10.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 5 dager 16.400 kr

GSK Tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK tilpasset Repetisjonskurs. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av Helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 24.08.2015 2 dager 11.000 kr

Hurtiggående MOB båt oppdatering for sjøfolk (repetisjon)

Vi tilbyr hurtiggående MOB båt oppdatering for sjøfolk (repetisjon)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 06.08.2015 2 dager 9.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 04.08.2015 4 dager 10.500 kr

Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid (STCW)

Vi tilbyr oppgraderingskurs for dekksoffiserer uten fartstid (STCW)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 30.09.2015 8 dager 20.000 kr

HLO grunnkurs

Ved fullført kurs, skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 18.08.2015 4 dager 22.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 17.08.2015 5 dager 18.200 kr

Kombikurs: Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk beh

Vi tilbyr kombikurs: Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 24.08.2015 5 dager 20.800 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 05.08.2015 2 dager 8.000 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 04.08.2015 4 dager 13.900 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80)

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 10 dager 19.000 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer (IMO80 rep).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 11.08.2015 3 dager 10.000 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 13.08.2015 2 dager 6.500 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 12.08.2015 3.600 kr

GSK rep. for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK rep. kurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 1 dag 7.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 14.09.2015 2 dager 9.500 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 1 dag 7.500 kr

Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid (STCW)

Vi tilbyr kurs for oppgradering maskinoffiserer uten fartstid (STCW)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 30.09.2015 8 dager 20.000 kr

Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk (Grunnkurs)

Vi tilbyr hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk (Grunnkurs)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 04.08.2015 4 dager 13.900 kr

Passasjer- og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 19.08.2015 2 dager 4.900 kr

Kombikurs Søk- og Redning/HLO Repetisjon

Vi tilbyr kombikurs Søk- og Redning/HLO Repetisjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 19.08.2015 3 dager 16.900 kr

Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon)

Vi tilbyr kurs i båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 13.08.2015 2 dager 6.500 kr

Kombikurs - Oppdatering maskinoffiserer(IMO 80 rep) inkl. HUET

Vi tilbyr kombikurs - Oppdatering maskinoffiserer(IMO 80 rep) inkl. HUET.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 10.08.2015 4 dager 17.500 kr

Sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter

Vi tilbyr i sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 1 dag 3.500 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens (brannentring- og sikkerhetsvaktens) ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 05.08.2015 2 dager 5.900 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer (IMO 80 rep).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 11.08.2015 4 dager 13.300 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 06.08.2015 2 dager 9.500 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 04.08.2015 4 dager fra 15.900 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 20.08.2015 2 dager 10.900 kr

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 4 dager

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift-/beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 19.08.2015 2 dager

NOROG førstehjelp - repetisjon

Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 2 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann/elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 5 dager

IMO 60 (50) Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr IMO 60 (50) Grunnleggende sikkerhetskurs (STCW-2010 A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 5 dager

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 04.08.2015 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 13.08.2015 2 dager

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 04.08.2015 4 dager

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 1 dag

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 4 dager

IMO 80 Oppdatering for Maskinoffiserer (A-VI/2-1,3,4-1)

Vi tilbyr IMO 80 Oppdatering for Maskinoffiserer (A-VI/2-1,3,4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 11.08.2015 3 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 17.08.2015 5 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 2 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 06.08.2015 2 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 2 dager

IMO 80 Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr IMO 80 videregående sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI/2-1,3,4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 28.09.2015 10 dager

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppgradering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppgradering. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år. Kurset inneholder medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 11.08.2015 4 dager 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppgradering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppgradering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 11.08.2015 3 dager 10.000 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeterers hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 06.08.2015 2 dager 9.500 kr

HLO Helidekk - repetisjon

Visste du at mannskap på helikopterdekket må fornye HLO-kurset hvert andre år? Dette er repetisjonskurset som fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset, lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 19.08.2015 2 dager 12.000 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - repetisjon

Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 2 dager 7.900 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 04.08.2015 4 dager 13.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjonskurs. Er det snart 5 år siden du tok sikkerhetskurset? Vil du fortsette å jobbe offshore, er det viktig å fornye sertifikatet i tide.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 05.08.2015 2 dager 8.000 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs og du er et aktivt medlem av et beredskapslaget Helicopter Landing Officer (HLO) eller Søk og redningslag kan du ta dette 1 dagers repetisjonskurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 1 dag 7.900 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap? Da må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset. Her repeterer du hvordan du tar ansvar for livbåt og passasjerer dersom skipet må evakueres. Kurset er godkjent for maritimt bruk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 13.08.2015 1 dag 6.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 13.08.2015 2 dager 6.500 kr

HLO Helidekk - grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lyst til å jobbe på helikopterdekket offshore? Med dette kurset kan du ta på deg arbeidsoppgaver som helivakt eller brannvakt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 18.08.2015 4 dager 22.500 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 4 dager 11.900 kr

STCW til GSK 2 dager

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 2 dager. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 2 dager 7.900 kr

Førstehjelp - repetisjon

Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig: hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 06.08.2015 2 dager 7.900 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandlig i henhold til STCW emneplan A-VI/4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 28.08.2015 1 dag 3.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppgradering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppgradering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 30.09.2015 8 dager 20.000 kr

Krise og passasjerhåndtering

Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår. Dette kurset oppfyller kravet passasjerskip som Hurtigruta har til nødvendig opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 19.08.2015 2 dager 4.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80). Skal du jobbe som skipsoffiser? Da er dette videregående sikkerhetskurset for sjøfolk nødvendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 28.09.2015 10 dager 23.000 kr

Søk og redning

Skal du ha beredskap oppgaver offshore, trenger du spesialiserte beredskapskurs. Her får du opplæring slik at du kan delta i søk- og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 17.08.2015 5 dager 18.200 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr kurs i førstehjelp. Brann, brudd, blødninger og skader – her lærer du grunnleggende førstehjelp. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 5 dager 11.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Sjøfolk som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord. Medisinsk behandling er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer. Her vil du lære livreddende medisinsk behandlig i henhold til STCW emneplan A-VI/4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 5 dager 10.500 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr søk og redning repetisjonskurs. Repetisjon av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 20.08.2015 2 dager 10.900 kr

STCW Sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter

Vi tilbyr kurs i STCW Sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter. Sjøfolk som er tildelt plikter innenfor sikring ombord på skip.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 1 dag 3.500 kr

STCW til GSK (1 dag)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 1 dag. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 1 dag 7.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en actionfylt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 5 dager 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppgradering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppgradering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 30.09.2015 8 dager 20.000 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap? Da må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Lær å takle beredskaps- og evakueringssituasjoner, og hvordan du tar ansvar for livbåt og passasjerer dersom skipet må evakueres. Kurset er godkjent for maritimt bruk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 04.08.2015 4 dager 10.500 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 06.08.2015 2 dager 7.500 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbys som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 03.08.2015 1 dag 7.500 kr

Grunnleggende fallsikring

Fallulykker er i dag den nest største årsaken til arbeidsulykker med dødelig utgang, kun overgått av ulykker med motorkjøretøy. Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring iht. arbeidsmiljøloven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 8 timer 2.925 kr

FSE Repetisjon

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeiderne innen: Forskrift ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - FSE.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund

FSE og førstehjelp, årlig repetisjon

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeiderne innen: Forskrift ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - FSE.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund

Grunnleggende fallsikring 8 timer m/redning (OLF ret. 113)

Fallsikringskurs for alle som skal utføre arbeid i høyden. Kurs bookes på vår hjemmeside evt ta kontakt for kurs ute hos kunde.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund

Arbeidsvarsling kurs 1 - For alle som skal utføre arbeid på veg

Formålet er å gi kursdeltakerne en grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet: kunnskap om de formelle prosedyrer før arbeidet starter og under arbeidets gang.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 31.08.2015 1 dag

Arbeidsvarsling kurs 2 - For ansvarshavende

Formålet er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte. Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund 2 dager

Arbeidsvarsling

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling. Alle arbeidstagere som utfører arbeid på eller ved veg, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæring blir gitt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund

Mentoring

This module introduces the learner to experiential knowledge. It highlights the importance of mentoring, the role of a mentor and how experiential knowledge is passed on.The importance of mentoring cannot be ignored and this module explains the basics as well as the barriers you face in this subject

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 70 minutes 550 eks mva kr

Electrical safety

The module introduces the important safety aspects of working with and near electrical equipment on board ship.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 550 eks mva kr

Operation of Generators

A modern marine electrical plant is a very complex system that demands trained personnel to ensure safe and economical operation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 time 550 eks mva kr

Dangerous Goods Awareness for Security Staff

The unique engaging and challenging Dangerous Goods Trainer is aimed for initial and recurrent training of Security Staff involved in transportation of Dangerous Goods by air and in particular by helicopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.650 kr

Lifestyle assessment and advice

Exercise benefits every part of the body, including the mind. The merits of regular physical activity ranges from preventing chronic health conditions to promoting weight loss and better sleep are widely acknowledged.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 45 minutes 550 eks mva kr

Respiratory Protection

This training teaches the importance of using respiratory protection in workplaces where airborne toxins or irritants may occur.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 time 550 eks mva kr

Deck safety for supply vessels

Assisting in training needs for the more hazardous tasks involved in Offshore operations this module has been developed in consultation with offshore experts and also mandatory legislation and guidelines.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 50 minutes 550 eks mva kr

Principles of assessment

This CBT module will provide a sound introduction to the principles of assessment for ships’ officers and shipping company staff involved in the assessment of seafarers’ knowledge and competence.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 90 minutes 550 eks mva kr

Ship Security Officer Training System

This training module provide knowledge to those who may be designated to perform the duties and responsibilities of a Ship Security Officer (SSO), as defined in part A.2.1.6 (and part A.12.2 and part B.13.2) of the ISPS Code.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 120 minutes 790 eks mva kr

Dangerous Goods Awareness for Flight Crew

The unique engaging and challenging Dangerous Goods Trainer is aimed for initial and recurrent training of Flight Crew involved in transportation of Dangerous Goods by air and in particular by helicopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.650 eks mva kr

Behaviour Based Safety

This course is designed to provide the tools to improve and develop seafarer safety behaviour and improve safety awareness. The key steps in developing seafarer safety (OAPE) are identified along with the vital role of behaviour based safety in developing a good safety culture.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 1/2 time 550 eks mva kr

Eye Injury Prevention

The course describes the primary causes of eye injuries on the job. Proper selection, use and care of Personal Protective Equipment (PPE) that is available to help prevent damage to the eye.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 time 550 eks mva kr

Drug and Alcohol Policy and Testing

This course illustrates the serious health, job performance and legal implications of alcohol and drug abuse, with particular attention given to the hazards of substance abuse in the maritime workplace.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 time 550 eks mva kr

Galley Operations 3-Food handling

Food can carry disease and transfer it from one person to another as well as serve as a medium for growth of bacteria that may cause food poisoning. In MLC 2006 there are new requirements to the safe handling, preparation, and storage of food in ways that prevent foodborne diseases.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 60 minutter 550 eks mva kr

Periodic maintenance and inspection of lifting equipment

The aim of the module is to provide basic knowledge about periodic maintenance and inspection of lifting equipment, enabling seafarers to perform according to regional requirements.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 60 minutes 550 eks mva kr

Auxiliary boiler plant

In order to operate the auxiliary boiler plant at a safe and efficient way it is necessary to properly understand all the components in a steam system. Seagull has developed a CBT covering the auxiliary boiler plant, the control systems and safety precautions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 90 minutes 550 eks mva kr

Recovery of persons from the water

Requirements for the recovery of persons from the water entered into force on 1 July, 2014, under SOLAS regulation III/17-1. This requires ship-specific plans and procedures for the recovery of persons from the water.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 65 minutes 550 eks mva kr

Personal safety in cold environments

With Global warming, there has been an increased use of the Arctic region especially, by all elements of the maritime community: commercial, military, scientific and recreational. This has led to revised requirements for crew in STCW with amendments.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 45 minutes 550 eks mva kr

H2S - Hydrogen Sulphide Awareness

This CBT module will familiarize you with where H2S can be found and explore the properties and specific health and safety risks H2S poses.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 30 minutter 550 eks mva kr

FSE low voltage offshore 2015

This e-learning course covers the topic “FSE – Norwegian Electrical Safety Manual for Work and Management of Electrical Facilities”. The course “FSE Low Voltage Offshore” focuses on safety issues in low voltage offshore facilities.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 600 eks mva kr

Physical exercise and lifestyle coaching

Exercise benefits every part of the body, including the mind. This CBT module is intended to help seafarers improving their lifestyle while onboard. This is done by offering them pragmatic lifestyle advice and an easy to use physical training program appropriate to their onboard situation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 45 minutes 550 eks mva kr

GOMO awareness

‘Guidelines for Offshore Marine Operations’, and its objective is to provide guidance in the best practices which should be adopted to promote the safety on board all vessels servicing and supporting offshore facilities, and to reduce the risks associated with such operations.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 70 minutes 550 eks mva kr

Marine environmental awareness

This is a basic training program in marine environment awareness for offshore personnel at management, operational as well as on support level.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 2 timer 790 eks mva kr

Hearing Conservation

This training is designed to create awareness of hearing-loss hazards in the maritime workplace. To underscore the importance of taking adequate precautions to prevent hearing damage and to provide practical knowledge about the proper selection, use and maintenance of hearing-protection equipment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 time 550 eks mva kr

Security Awareness

The world changed on September 11th 2001. We all realised how vulnerable we are to attacks from terrorists. A ship can be used by terrorists, either to transport weapons or as a weapon itself.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 120 minutes 790 eks mva kr

Piracy and armed robbery 1

This training program is designed to assist the seafarer in preventing a piracy or armed robbery attack, managing a situation where pirates or armed robbers gain access to the vessel and understanding how to react if pirates do actually seize control of the ship.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 60 minutter 550 eks mva kr

Corrective Feedback

One of the reasons why officers have problem giving feedback is that they don´t quite know what to say or how to say it. They find the situation awkward, particularly when they have to give critical feedback. As a result, problems are left unaddressed, and they often get even worse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 550 eks mva kr

Workplace Ergonomics and Back Care

This training program begins with an overview of ergonomics workplace design that is conducive to good health and effective job performance.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 time 550 eks mva kr

ISM Code

Accidents cost money: whether crew change and medical costs for personnel or clean up costs and fines for pollution. Chapter IX of SOLAS requires the safe management of ships through compliance with the ISM Code.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 2 timer 550 eks mva kr

Dangerous Goods Awareness Trainer for Load Handling Personnel

The unique engaging and challenging Dangerous Goods Trainer is aimed for initial and recurrent training of Load Handling Personnel involved in transportation of Dangerous Goods by air and in particular by helicopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.650 eks mva kr

Working at height

This CBT covers working at height on an offshore vessel. It defines working at height and how to safely access high working places. The correct use of a waist belt safety harness and a full body safety harness, when attached to a fall restraint or a fall arrest system are described.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 60 minutes 550 eks mva kr

FSE high voltage offshore 2015

This e-learning course covers the topic “FSE – Norwegian Electrical Safety Manual for Work and Management of Electrical Facilities”. The course focuses on safety issues in high voltage offshore facilities.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 600 eks mva kr

Leadership, Maritime conventions

This module gives a brief overview on the roles of the International Maritime Organization (IMO) and the International Labor Organization (ILO) with respect to maritime conventions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 time 550 eks mva kr

CEMS - Crew Endurance Management System

As a crewmember in marine operations, have you ever thought about the factors that rob you of energy and endurance? This module offers you the opportunity to assess your individual endurance risk factors, find solutions to these challenges and generate ideas to create a Crew Endurance Plan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 2 timer 1.250 eks mva kr

EX Basic 2015

“Ex Basic” is a course on electrical installations in areas that are at high risk for explosions. The goal of the course is to ensure that employees working in explosive environments have the skills to conduct their work in a safe and secure manner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 4.200 eks mva kr

FSE low and high voltage offshore 2015

This e-learning course covers the topic “FSE – Norwegian Electrical Safety Manual for Work and Management of Electrical Facilities”. The course focuses on safety issues in low, and high, voltage offshore facilities.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.050 eks mva kr

Harassment and bullying

The offshore unit is a workplace that requires not only sufficient technical skills but also good cooperation and team work among the crew. There are many factors that destroy good cooperation, and one of these is the prevalence of harassment and bullying.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 60 minutes 550 eks mva kr

Stress Management

Stress is a normal part of life. We experience stress as we adapt to changes in our environment. Stress can either help or hinder us from dealing with different circumstances, but this depends on how we react to it and manage it.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 550 eks mva kr

Anchor handling operation

This CBT covers aspects of an anchor handling operation undertaken by a vessel. Extensive use is made of video, recorded on an anchor handler during an operation to lay out an anchor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 550 eks mva kr

Greasing Mooring Winches and Windlasses

The purpose of this training programme is to focus on the importance of proper greasing and maintenance of mooring winches and windlasses. The possible consequences of improper or infrequent greasing of mooring equipment are described together with tips for safe and efficient greasing procedures.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 550 eks mva kr

Risk Assessment and Management

The purpose of this training programme is to provide the users with knowledge and understanding of Risk Assessment and Risk Management. The idea is to heighten awareness of safety issues and get people to think and talk about job hazards and how they can be controlled.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 time 550 eks mva kr

 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.