Sikkerhetskurs industri og offshore i Kristiansund

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 (OSE 108)

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 5 dager03.07.2017

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.05.2017 (+2) 2 dager18.05.2017 (+2)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+1) 4 dager29.05.2017 (+1)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.05.2017 (+19) 2 dager02.05.2017 (+19)

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.05.2017 (+20) 1 dag02.05.2017 (+20)

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.06.2017 (+1) 2 dager14.06.2017 (+1)

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.05.2017 (+3) 4 dager09.05.2017 (+3)

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.06.2017 (+1) 5 dager12.06.2017 (+1)

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.05.2017 (+3) 5 dager08.05.2017 (+3)

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjonskurs (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.05.2017 (+12) 2 dager02.05.2017 (+12)

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Redningsfarkost / livbåtfører (A-VI / 2-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.05.2017 (+3) 4 dager09.05.2017 (+3)

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjon (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjonskurs (A-VI / 2-1). Førere av redningsfarkost og MOB båt unntatt hurtiggående MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.05.2017 (+5) 1 dag02.05.2017 (+5)

STCW - videregående sikkerhet repetisjon for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for maskinoffiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Målsettingen er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.05.2017 3 dager09.05.2017

STCW - videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.06.2017 (+2) 10 dager12.06.2017 (+2)

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (inkl. oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1 ,4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.05.2017 3 dager09.05.2017

STCW-78 - Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Oppdatering (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs

Vi tilbyr STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10 dager

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+4) 5 dager03.07.2017 (+4) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.05.2017 (+6) 2 dager18.05.2017 (+6) 7.900 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter du har fullført oppgraderingskurset får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redingsteknikker, forbyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.05.2017 (+9) 3 dager10.05.2017 (+9) 9.700 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.05.2017 (+58) 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 04.05.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 10.05.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 15.05.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 18.05.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 22.05.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 29.05.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 31.05.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 05.06.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 12.06.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 14.06.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 19.06.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 21.06.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 26.06.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 28.06.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 05.07.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 12.07.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag02.05.2017 (+58) 7.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+5) 4 dager29.05.2017 (+5) 15.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - repetisjon

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.05.2017 (+59) 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 04.05.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 08.05.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 10.05.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 15.05.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 18.05.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 22.05.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 29.05.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 31.05.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 05.06.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 12.06.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 14.06.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 19.06.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 21.06.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 26.06.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 28.06.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 05.07.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 12.07.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager02.05.2017 (+59) 9.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.05.2017 (+59) 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 04.05.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 08.05.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 10.05.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 15.05.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 18.05.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 22.05.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 29.05.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 31.05.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 05.06.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 12.06.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 14.06.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 19.06.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 21.06.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 26.06.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 28.06.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 03.07.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 05.07.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 10.07.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 12.07.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 07.08.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag02.05.2017 (+59) 7.500 kr

HLO Helidekk - grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter, og om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.06.2017 (+4) 4 dager12.06.2017 (+4) 22.500 kr

HLO Helidekk - repetisjon

Vi tilbyr HLO - Helidekk repetisjonskurs. Kurset fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset og lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.06.2017 (+4) 2 dager14.06.2017 (+4) 12.000 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.05.2017 (+10) 4 dager09.05.2017 (+10) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.05.2017 (+14) 1 dag02.05.2017 (+14) 6.500 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.05.2017 (+10) 4 dager09.05.2017 (+10) 13.900 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.05.2017 (+16) 2 dager02.05.2017 (+16) 9.500 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 15.05.2017 (+5) 2 dager15.05.2017 (+5) 4.900 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.05.2017 4 dager09.05.2017 10.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.05.2017 (+15) 1 dag02.05.2017 (+15) 6.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI/4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI/4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.05.2017 2 kvelder09.05.2017 3.300 kr

STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2)

Vi tilbyr kurs i STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2). Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.05.2017 (+7) 1 dag23.05.2017 (+7) 3.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere. Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.05.2017 (+10) 5 dager08.05.2017 (+10) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonskurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.05.2017 (+32) 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 08.05.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 15.05.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 22.05.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 29.05.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 06.06.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 12.06.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 19.06.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 26.06.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 24.07.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 31.07.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 7.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.05.2017 (+9) 5 dager08.05.2017 (+9) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.05.2017 (+32) 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 08.05.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 15.05.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 22.05.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 29.05.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 06.06.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 12.06.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 19.06.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 26.06.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 24.07.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 31.07.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager02.05.2017 (+32) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80). Skal du jobbe som skipsoffiser så er dette videregående sikkerhetskurset for sjøfolk nødvendig. Skipsoffiserer er en samlebetegnelse og kan bety kaptein, styrmann eller skipslege.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.06.2017 (+4) 10 dager12.06.2017 (+4) 23.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for dekksoffiserer oppdatering. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år. Kurset inneholder medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.05.2017 3 dager09.05.2017 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.06.2017 (+3) 8 dager12.06.2017 (+3) 20.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.05.2017 3 dager09.05.2017 10.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.06.2017 (+3) 8 dager12.06.2017 (+3) 20.000 kr