Sikkerhetskurs industri og offshore i Kristiansund

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.09.2016 (+1) 5 dager26.09.2016 (+1) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.09.2016 (+1) 2 dager26.09.2016 (+1) 7.900 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter du har fullført oppgraderingskurset får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redingsteknikker, forbyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.10.2016 (+1) 2 dager11.10.2016 (+1) 7.500 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2016 (+8) 1 dag05.09.2016 (+8) 7.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.10.2016 (+1) 4 dager03.10.2016 (+1) 15.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - repetisjon

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2016 (+34) 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 31.08.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 05.09.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 07.09.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 12.09.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 14.09.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 19.09.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 21.09.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 26.09.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 28.09.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 03.10.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 05.10.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 10.10.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 12.10.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 17.10.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 19.10.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 24.10.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 26.10.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 31.10.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 31.10.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 02.11.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 07.11.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 09.11.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 14.11.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 16.11.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 21.11.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 23.11.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 28.11.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 30.11.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 05.12.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 07.12.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 12.12.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 14.12.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 19.12.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr
Kristiansund 21.12.2016 2 dager29.08.2016 (+34) 11.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2016 (+32) 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 05.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 07.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 12.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 14.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 19.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 21.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 26.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 28.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 03.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 05.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 10.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 12.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 17.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 19.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 24.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 26.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 31.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 02.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 07.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 09.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 14.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 16.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 21.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 23.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 28.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 30.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 05.12.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 07.12.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 12.12.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 14.12.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 19.12.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 21.12.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr

HLO Helidekk - grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter, og om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.08.2016 (+4) 4 dager30.08.2016 (+4) 22.500 kr

HLO Helidekk - repetisjon

Vi tilbyr HLO - Helidekk repetisjonskurs. Kurset fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset og lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2016 (+4) 2 dager31.08.2016 (+4) 12.000 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonelllivbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.10.2016 (+2) 4 dager04.10.2016 (+2) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.09.2016 (+3) 2 dager07.09.2016 (+3) 6.500 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.09.2016 (+3) 4 dager13.09.2016 (+3) 13.900 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeterers hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.09.2016 (+3) 2 dager08.09.2016 (+3) 9.500 kr

STCW Krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW Krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.09.2016 (+1) 2 dager26.09.2016 (+1) 4.900 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.09.2016 (+3) 4 dager06.09.2016 (+3) 10.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.09.2016 (+3) 1 dag07.09.2016 (+3) 6.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandlig i henhold til STCW emneplan A-VI/4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.10.2016 (+1) 5 dager10.10.2016 (+1) 10.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI/4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.09.2016 (+10) 1 dag09.09.2016 (+10) 3.300 kr

STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2)

Vi tilbyr kurs i STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2). Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.09.2016 (+1) 1 dag28.09.2016 (+1) 3.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere. Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.10.2016 (+1) 5 dager10.10.2016 (+1) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonkurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.10.2016 (+1) 2 dager11.10.2016 (+1) 7.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2016 (+2) 5 dager29.08.2016 (+2) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.10.2016 (+1) 2 dager11.10.2016 (+1) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80). Skal du jobbe som skipsoffiser så er dette videregående sikkerhetskurset for sjøfolk nødvendig. Skipsoffiserer er en samlebetegnelse og kan bety kaptein, styrmann eller skipslege.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.09.2016 (+1) 10 dager26.09.2016 (+1) 23.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for dekksoffiserer oppdatering. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år. Kurset inneholder medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.09.2016 (+10) 3 dager06.09.2016 (+10) 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppgradering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppgradering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.09.2016 (+1) 8 dager26.09.2016 (+1) 20.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppgradering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppgradering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.09.2016 (+10) 3 dager06.09.2016 (+10) 10.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppgradering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppgradering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.09.2016 (+1) 8 dager26.09.2016 (+1) 20.000 kr

STCW til GSK (1 dag)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 1 dag. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2016 (+32) 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 05.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 07.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 12.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 14.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 19.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 21.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 26.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 28.09.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 03.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 05.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 10.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 12.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 17.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 19.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 24.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 26.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 31.10.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 02.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 07.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 09.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 14.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 16.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 21.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 23.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 28.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 30.11.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 05.12.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 07.12.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 12.12.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 14.12.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 19.12.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr
Kristiansund 21.12.2016 1 dag29.08.2016 (+32) 7.500 kr

STCW til GSK (2 dager)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 2 dager. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2016 (+33) 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 31.08.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 05.09.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 07.09.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 12.09.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 14.09.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 19.09.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 21.09.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 26.09.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 28.09.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 03.10.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 05.10.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 10.10.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 12.10.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 17.10.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 19.10.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 24.10.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 26.10.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 31.10.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 02.11.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 07.11.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 09.11.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 14.11.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 16.11.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 21.11.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 23.11.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 28.11.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 30.11.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 05.12.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 07.12.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 12.12.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 14.12.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 19.12.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr
Kristiansund 21.12.2016 2 dager29.08.2016 (+33) 11.000 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2016 (+2) 5 dager29.08.2016 (+2) 18.200 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 01.09.2016 (+3) 2 dager01.09.2016 (+3) 10.900 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.09.2016 1 dag09.09.2016 3.600 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring). Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens brannentring- og sikkerhetsvaktens ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 5.900 kr

Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon)

Vi tilbyr kurs i båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.09.2016 (+3) 1 dag07.09.2016 (+3) 6.500 kr

Båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Vi tilbyr kurs i båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.09.2016 (+3) 4 dager06.09.2016 (+3) 10.500 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2016 (+8) 1 dag05.09.2016 (+8) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.10.2016 (+1) 4 dager03.10.2016 (+1) 15.900 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.09.2016 (+7) 2 dager21.09.2016 (+7) 11.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2016 (+33) 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 05.09.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 07.09.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 12.09.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 14.09.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 19.09.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 21.09.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 26.09.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 28.09.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 03.10.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 05.10.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 10.10.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 12.10.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 17.10.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 19.10.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 24.10.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 26.10.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 31.10.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 02.11.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 07.11.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 09.11.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 14.11.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 16.11.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 16.11.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 21.11.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 23.11.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 28.11.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 30.11.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 05.12.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 07.12.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 12.12.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 14.12.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 19.12.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr
Kristiansund 21.12.2016 1 dag29.08.2016 (+33) 7.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.08.2016 (+4) 4 dager30.08.2016 (+4) 22.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2016 (+4) 2 dager31.08.2016 (+4) 12.000 kr

Kombikurs søk- og redning / HLO repetisjon

Vi tilbyr kombikurs søk- og redning / HLO repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2016 (+4) 3 dager31.08.2016 (+4) 16.900 kr

Kombikurs: Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisin

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2016 (+10) 4 dager05.09.2016 (+10) 20.800 kr

Kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert HUET

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering maskinoffiserer inkl. Helikopterevakuering (HUET).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2016 (+10) 4 dager05.09.2016 (+10) 17.500 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.09.2016 (+3) 4 dager13.09.2016 (+3) 13.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 13.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.09.2016 (+3) 2 dager08.09.2016 (+3) 9.500 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 9.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.10.2016 (+2) 4 dager04.10.2016 (+2) 10.500 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.10.2016 (+1) 3 dager04.10.2016 (+1) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.10.2016 (+1) 2 dager05.10.2016 (+1) 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 01.09.2016 (+3) 2 dager01.09.2016 (+3) 10.900 kr

Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2016 (+10) 4 dager05.09.2016 (+10) 20.800 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr kurs i OSE135 livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.09.2016 (+3) 1 dag07.09.2016 (+3) 6.500 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.10.2016 (+1) 3 dager11.10.2016 (+1) 10.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.10.2016 (+1) 3 dager11.10.2016 (+1) 7.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2016 (+2) 5 dager29.08.2016 (+2) 16.400 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.10.2016 (+1) 2 dager11.10.2016 (+1) 8.000 kr

STCW Hurtigående MOB båt oppdatering for sjøfolk (repetisjon)

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB båt oppdatering for sjøfolk (repetisjon)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.09.2016 (+3) 2 dager08.09.2016 (+3) 9.500 kr

STCW Hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk (Grunnkurs)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.09.2016 (+3) 4 dager13.09.2016 (+3) 13.900 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.12.2016 1 dag13.12.2016 3.300 kr

STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.09.2016 (+1) 8 dager26.09.2016 (+1) 20.000 kr

STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.09.2016 (+1) 8 dager26.09.2016 (+1) 20.000 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.09.2016 (+1) 2 dager26.09.2016 (+1) 4.900 kr

STCW Sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter

Vi tilbyr i STCW sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.09.2016 (+1) 1 dag28.09.2016 (+1) 3.500 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80)

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.09.2016 (+1) 14 dager26.09.2016 (+1) 23.000 kr

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager 16.400 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2016 (+2) 5 dager29.08.2016 (+2) 18.200 kr