Sikkerhetskurs for sjøfart i Kristiansund

I denne kategorien finner du sikkerhetskurs i alle former for sjøfart. Eksempler på temaer for slike kurs er; livbåtfører, medisinsk førstehjelp på skip, STCW, helikopterevakuering, alarmreaksjonslag, brannvern, mann over bord osv. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du er på jakt etter.

IMO 60 (50) Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr IMO 60 (50) Grunnleggende sikkerhetskurs (STCW-2010 A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

IMO 60 Rep. underordnet mannskap (12 mnd. seilingstid siste 5 år)

Vi tilbyr kurs i IMO 60 Rep. underordnet mannskap (12 mnd. seilingstid siste 5 år).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

IMO 80 Oppdatering for Dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling

Vi tilbyr IMO 80 Oppdatering for Dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.12.2016 (+2) 4 dager06.12.2016 (+2)

IMO 80 Oppdatering for Maskinoffiserer (A-VI/2-1,3,4-1)

Vi tilbyr IMO 80 Oppdatering for Maskinoffiserer (A-VI/2-1,3,4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.12.2016 (+2) 3 dager06.12.2016 (+2)

IMO 80 Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr IMO 80 videregående sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI/2-1,3,4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10 dager

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 (OSE 108)

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

STCW - Livbåtfører grunnkurs (A-VI/2-1)

Vi tilbyr STCW - Livbåtfører grunnkurs (A-VI/2-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

STCW - Livbåtfører repetisjonskurs (A-VI/2-1)

Vi tilbyr STCW - Livbåtfører repetisjonskurs (A-VI/2-1). Førere av redningsfarkost og MOB båt unntatt hurtiggående MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag

Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon)

Vi tilbyr kurs i båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.01.2017 (+24) 1 dag02.01.2017 (+24) 6.500 kr

Båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Vi tilbyr kurs i båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.01.2017 (+15) 4 dager03.01.2017 (+15) 10.500 kr

Kombikurs: Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisin

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.12.2016 (+2) 4 dager05.12.2016 (+2) 20.800 kr

Kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert HUET

Vi tilbyr kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert Helikopterevakuering (HUET).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.12.2016 (+2) 4 dager05.12.2016 (+2) 17.500 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 13.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.12.2016 (+18) 2 dager12.12.2016 (+18) 9.500 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 9.500 kr

Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 20.800 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.12.2016 (+14) 3 dager05.12.2016 (+14) 10.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.12.2016 (+50) 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 02.01.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 09.01.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 16.01.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 23.01.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 30.01.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 06.02.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 13.02.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 20.02.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 27.02.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 06.03.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 13.03.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 20.03.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 27.03.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 03.04.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 10.04.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 18.04.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 24.04.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 02.05.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 08.05.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 15.05.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 22.05.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 29.05.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 06.06.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 12.06.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 19.06.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 26.06.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 24.07.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 31.07.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager05.12.2016 (+50) 7.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.12.2016 (+15) 5 dager05.12.2016 (+15) 16.400 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.12.2016 (+51) 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 12.12.2016 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 02.01.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 09.01.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 16.01.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 23.01.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 30.01.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 06.02.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 13.02.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 20.02.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 27.02.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 06.03.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 13.03.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 20.03.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 27.03.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 03.04.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 10.04.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 18.04.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 24.04.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 02.05.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 08.05.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 15.05.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 22.05.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 29.05.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 06.06.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 12.06.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 19.06.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 26.06.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 24.07.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 31.07.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager05.12.2016 (+51) 8.000 kr

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.12.2016 (+27) 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 19.12.2016 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 02.01.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 17.01.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 31.01.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 14.02.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 28.02.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 14.03.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 28.03.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 11.04.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 18.04.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 02.05.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 15.05.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 23.05.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 30.05.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 13.06.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 27.06.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 11.07.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 08.08.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 22.08.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 05.09.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 19.09.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 03.10.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 17.10.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 31.10.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 14.11.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 28.11.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr
Kristiansund 12.12.2017 2 dager12.12.2016 (+27) 9.500 kr

STCW Hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk (Grunnkurs)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.12.2016 (+17) 4 dager06.12.2016 (+17) 13.900 kr

STCW kombi oppdatering redningsfarkost og HMOB

Vi tilbyr STCW kombi oppdatering redningsfarkost og HMOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.12.2016 (+21) 2 dager07.12.2016 (+21) 14.900 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.01.2017 (+5) 1 dag03.01.2017 (+5) 3.300 kr

STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 16.01.2017 (+5) 8 dager16.01.2017 (+5) 20.000 kr

STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 16.01.2017 (+5) 8 dager16.01.2017 (+5) 20.000 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 19.01.2017 (+7) 2 dager19.01.2017 (+7) 4.900 kr

STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs i STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.01.2017 (+12) 1 dag03.01.2017 (+12) 3.500 kr

STCW Videregående sikkerhet oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.12.2016 (+10) 3 dager06.12.2016 (+10) 13.300 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 16.01.2017 (+7) 14 dager16.01.2017 (+7) 23.000 kr

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.12.2016 (+15) 5 dager05.12.2016 (+15) 16.400 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.12.2016 (+10) 3 dager06.12.2016 (+10) 10.000 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter du har fullført oppgraderingskurset får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redingsteknikker, forbyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.01.2017 (+11) 3 dager04.01.2017 (+11) 10.700 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.12.2016 (+17) 4 dager06.12.2016 (+17) 13.900 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.01.2017 (+25) 2 dager02.01.2017 (+25) 9.500 kr

STCW Krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW Krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 19.01.2017 (+6) 2 dager19.01.2017 (+6) 4.900 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.01.2017 (+14) 4 dager03.01.2017 (+14) 10.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 02.01.2017 (+24) 1 dag02.01.2017 (+24) 6.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI/4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager 10.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI/4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.01.2017 (+5) 2 kvelder03.01.2017 (+5) 3.300 kr

STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2)

Vi tilbyr kurs i STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2). Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.01.2017 (+12) 1 dag03.01.2017 (+12) 3.500 kr