Kurs for shipping og maritim industri i Kristiansund

Her finner du alt av kurs og opplæring innen industriell shipping og maritimt miljø. Her finner du både nødvendig sertifisering for å manøvrere båter og skip av forskjellige art, samt nødvendige sikkerhetskurs for arbeid på sjøen.

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 (OSE 108)

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - grunnkurs (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG Liten MOB båt - repetisjon (OSE114)

Vi tilbyr NOROG Liten MOB båt - repetisjonskurs (OSE114). Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon. Første dag er en lang dag med mørkekjøring / nattøvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.05.2017 (+2) 4 dager30.05.2017 (+2)

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+2) 5 dager29.05.2017 (+2)

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjonskurs (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+8) 2 dager29.05.2017 (+8)

STCW - Hurtiggående MOB båt grunnkurs (A-VI/2-2)

Vi tilbyr STCW - Hurtiggående MOB båt grunnkurs (A-VI/2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.05.2017 (+2) 4 dager30.05.2017 (+2)

STCW - Hurtiggående MOB båt repetisjon (Tabell A-VI / 2-2)

Vi tilbyr STCW - Hurtiggående MOB båt repetisjonskurs (Tabell A-VI / 2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.05.2017 (+4) 2 dager23.05.2017 (+4)

STCW - videregående sikkerhet repetisjon for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for maskinoffiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Målsettingen er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager

STCW - videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.06.2017 (+2) 10 dager12.06.2017 (+2)

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (inkl. oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1 ,4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager

STCW-78 - Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Oppdatering (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs

Vi tilbyr STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10 dager

Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon)

Vi tilbyr kurs i båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 25.05.2017 (+14) 1 dag25.05.2017 (+14) 6.500 kr

Båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Vi tilbyr kurs i båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.05.2017 (+8) 4 dager30.05.2017 (+8) 10.500 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 11.000 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.06.2017 (+4) 4 dager13.06.2017 (+4) 23.500 kr

Kombikurs: Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisin

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 20.800 kr

Kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert HUET

Vi tilbyr kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert Helikopterevakuering (HUET).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 17.500 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2017 (+3) 4 dager05.09.2017 (+3) 13.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 13.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2017 (+7) 2 dager05.09.2017 (+7) 9.500 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 9.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.05.2017 (+9) 4 dager30.05.2017 (+9) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+13) 1 dag29.05.2017 (+13) 6.500 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.05.2017 (+8) 3 dager31.05.2017 (+8) 10.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+28) 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 06.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 12.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 19.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 26.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 24.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 31.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+9) 5 dager29.05.2017 (+9) 16.400 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+28) 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 06.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 12.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 19.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 26.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 24.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 31.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.05.2017 (+14) 2 dager23.05.2017 (+14) 9.500 kr

STCW Hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk (Grunnkurs)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.05.2017 (+9) 4 dager30.05.2017 (+9) 13.900 kr

STCW kombi oppdatering redningsfarkost og HMOB

Vi tilbyr STCW kombi oppdatering redningsfarkost og HMOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.06.2017 (+11) 2 dager08.06.2017 (+11) 14.900 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager 10.500 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.300 kr

STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.06.2017 (+3) 8 dager12.06.2017 (+3) 20.000 kr

STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.06.2017 (+3) 8 dager12.06.2017 (+3) 20.000 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 15.06.2017 (+4) 2 dager15.06.2017 (+4) 4.900 kr

STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs i STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.05.2017 (+7) 1 dag23.05.2017 (+7) 3.500 kr

STCW Videregående sikkerhet oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 13.300 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.06.2017 (+4) 14 dager12.06.2017 (+4) 23.000 kr

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+9) 5 dager29.05.2017 (+9) 16.400 kr

VHF-kurs

Vi tilbyr VHF-kurs. SRC/VHF radiooperatørsertifikat er for betjening av radioutstyr innenfor dekningsområdet av en VHF kyststasjon om bord i fartøyer hvor det ikke er krav til GMDSS radioutstyr. Dette gjelder bl.a. fritidsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 01.06.2017 (+6) 2 dager01.06.2017 (+6) 6.100 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 10.000 kr

BRM / ERM

Vi tilbyr BRM / ERM kurs. Mesteparten av undervisningen foregår i skolens skipssimulator. All opplæring foretas med lærer-/instruktørstøtte med kompetanse iht. STCW A-I/6 og A-1/8.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 24.000 kr

ECDIS - IMO Model kurs 1.27

Vi tilbyr ECDIS - IMO model kurs 1.27 - 2010 (Electronic Chart Display and Information Systems). ECDIS gjennomføres som forelesning i fagskolens dataklasserom. I tillegg gjennomføres praktiske øvelser på fagskolens simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 11.000 kr

Fittings og tubing OLF

Vi tilbyr kurs i fittings og tubing OLF. Riktig prosjekterte, monterte og vedlikeholdte tubing-systemer med tilhørende fittings er avgjørende for å unngå lekkasjer som kan resultere i ulykker og tap av verdier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 7.200 kr

GOC / GMDSS-kurs

Vi tilbyr GOC / GMDSS-kurs. Ressurssenteret i Kristiansund, RiK, har vært en av de største arrangørene av opplæring innen maritim kommunikasjon de senere årene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 uker 20.000 kr

GOC fornying

Vi tilbyr GOC-kurs fornying. Kurset gir gjenoppfriskning i operasjonell og prosedyremessig bruk av GMDSS skipsradioutstyr som VHF, MF, HF med DSC og satellittbaserte systemer som Inmarsat B og C. Bruk og sjekk av bærbartnødradioutstyr samt nødbatterier blir også vektlagt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 10.000 kr

Høyspentkurs for maskinoffiserer

Vi tilbyr 70 timers høyspentkurs for maskinoffiserer, oppgradering for maskinoffiserer. Kurset holdes i henhold til STCW1978. 20 timer av kurset er hjemmebasert selvstudium med innlagte e-læringsoppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager 25.000 kr

ROC / GMDSS-kurs

Vi tilbyr ROC / GMDSS-kurs. Kurset er et avgrensa radiooperatørsertifikat-kurs ROC/GMDSS for de maritime mobile tjenestene etter konvensjonskrav STCW 2010. Sertifikatet er bare gyldig for betjening av det radioutstyret som er påbudt om bord i skip med radioutstyr for dekningsområde A1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager 11.000 kr

SRC / VHF-kurs

Vi tilbyr SRC / VHF radiooperatørsertifikat for betjening av radioutstyr innenfor dekningsområdet av en VHF kyststasjon om bord i fartøyer hvor det ikke er krav til GMDSS radioutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 4.700 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.05.2017 (+9) 4 dager30.05.2017 (+9) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+13) 1 dag29.05.2017 (+13) 6.500 kr

MOB - Mann over bord, liten båt

Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på plattform? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2017 (+3) 4 dager05.09.2017 (+3) 13.900 kr

MOB - Mann over bord, liten båt repetisjon

Vi tilbyr MOB - Mann over bord, liten båt repetisjonskurs. Repeterer kunnskapene dine på hvordan du skal håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2017 (+7) 1 dag05.09.2017 (+7) 9.500 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.05.2017 (+9) 4 dager30.05.2017 (+9) 13.900 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.05.2017 (+14) 2 dager23.05.2017 (+14) 9.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 10.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+13) 1 dag29.05.2017 (+13) 6.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere. Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+9) 5 dager29.05.2017 (+9) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonskurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+28) 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 06.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 12.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 19.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 26.06.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 24.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 31.07.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager29.05.2017 (+28) 7.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 26.06.2017 (+8) 5 dager26.06.2017 (+8) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.05.2017 (+28) 2 dager29.05.2017 (+28) 8.000 kr