Kurs i renhold og renovasjon

I kategorien renhold og renovasjon finner du kurs innen renholdsarbeidet. Som vaskehjelp eller renholdsarbeider må man kunne forskjellige rengjøringsmetoder og generell kunnskap om hygiene, ergonomi, rengjøringsartikler og organisering av renholdsarbeide. Innen renovasjon og renholdskurs finnes det forskjellig slags sertifiseringer fra enklere brevkurs til fagbrev.

Anskaffelse av renholdstjenester

– rett kvalitet til rett pris Hva er moderne renhold, hvordan bestemme og bedømme kvaliteten av renholdstjenester, og hvordan vurdere hva som er rett pris for renholdstjenestene?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1 dag 3.880 kr

Fagkurs renhold

Kurset skal bidra til at alle deltagerne er i stand til å levere avtalt kvalitet til kunden innen eget ansvarsområde. Kurset gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av de mest sentrale ferdigheter en renholder må beherske.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 timer 2.900 kr
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 26.01.2017 5 timer26.01.2017 2.900 kr
Stavanger Stavanger 5 timer 2.900 kr

Hvordan lykkes med renholdsbedriften? - Gratis mini-seminar

Vi legger til grunn for seminaret en lang og variert erfaring fra renholdsbransjen. Vi kan faget, kjenner bransjen, og vi deler nå vår erfaring med deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 12.01.2017 2 timer12.01.2017 Gratis kr

Hygiene og helse – smitterenhold

Generelle smitteverntiltak, basale smittevernrutiner, er grunnlaget for effektiv forebygging og kontroll av infeksjoner i helseinstitusjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.02.2017 5 timer15.02.2017 2.900 kr
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 25.01.2017 5 timer25.01.2017 2.900 kr
Stavanger Stavanger 5 timer 2.900 kr
Tromsø Tromsø 5 timer 2.900 kr
Trondheim Trondheim 09.02.2017 5 timer09.02.2017 2.900 kr

Kvalitet - NS INSTA 800 - renhold

Kurset tar utgangspunkt i forståelsen av kvalitetsbegrepet, og gir deretter en gjennomgang av standarden NS INSTA 800.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.02.2017 5 timer14.02.2017 2.900 kr
Bodø Bodø 5 timer 2.900 kr
Kristiansand Kristiansand 22.02.2017 5 timer22.02.2017 2.900 kr
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 17.01.2017 5 timer17.01.2017 2.900 kr
Stavanger Stavanger 5 timer 2.900 kr
Tromsø Tromsø 5 timer 2.900 kr
Trondheim Trondheim 5 timer 2.900 kr

Lederrollen – forventninger og ferdigheter - renhold

I kurset ser vi på betydningen av menneskekunnskap som en viktig faktor i ledelsesfaget, hvor det handler om å skape gode relasjoner til viktige medspillere både innenfor og utenfor bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 23.01.2017 6 timer23.01.2017 2.900 kr
Stavanger Stavanger 6 timer 2.900 kr

Renholdsoperatør Fagbrev

Har du lang og allsidig praktisk arbeidserfaring fra arbeid som renholder,men mangler teoretisk og formell kompetanse?Mange velger da å få dokumentert sin fagkompetanse ved å ta fagbrev, et bevis på at du er fagarbeider innenfor renholdsfaget, og har rett til å benytte yrkestittelen Renholdsoperatør

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 17.01.2017 2 semester - 110 timer17.01.2017 18.500 kr

Tilbudsberegning og presentasjon - renhold

Kurset gir en praktisk tilnærming til hvordan man skal bygge opp et renholds tilbud. Målsetningen er at deltagerne ved økt kunnskap om hvilke elementer som ligger til grunn for en sunn og lønnsom kalkyleberegning, skal få bedret lønnsomhet i driften ved beregning av tilbud til kunder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.02.2017 5 timer06.02.2017 2.900 kr
Kristiansand Kristiansand 23.02.2017 5 timer23.02.2017 2.900 kr
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 18.01.2017 5 timer18.01.2017 2.900 kr
Stavanger Stavanger 16.02.2017 5 timer16.02.2017 2.900 kr
Trondheim Trondheim 08.02.2017 5 timer08.02.2017 2.900 kr

Fagbrev - Renholdsoperatør

Vi tilbyr fagbrev som renholdsoperatør. Kurset skal gi en bred teoretisk innføring i renholdsfaget og forberede deg til å avlegge den teoretiske fagprøven på VG3 nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 8 helger 16.900 kr
Kristiansand Kristiansand 8 helger 16.900 kr
Oslo Oslo 8 helger 16.900 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 8 helger 16.900 kr
Sogndal Sogndal 8 helger 16.900 kr
Tromsø Tromsø 8 helger 16.900 kr
Trondheim Trondheim 8 helger 16.900 kr

Rengjøringskvalitet -måling iht NS-INSTA 800: 2010 kunnsk.nivå .4

Kurs med eksamen som kan brukes som del av dokumentasjon for personsertifisering kunnskapsnivå 4 iht standarden. Som første godkjente kursleverandør tilby vi kurs med eksamen for de som ønsker å bli personsertifisert til kunnskapsnivå 3 eller 4 i henhold til NS-INSTA 800:2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 3 dager 11.750 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 11.750 kr

Rengjøringskvalitet-måling iht NS-INSTA 800:2010, kunnskapsnivå 3

Kurs med eksamen som kan brukes som del av dokumentasjon for personsertifisering kunnskapsnivå 3 iht standarden. Som første godkjente kursleverandør tilbyr vi kurs med eksamen for de som ønsker å bli personsertifisert til kunnskapsnivå 3 eller 4 i henhold til NS-INSTA 800:2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 3 dager 9.850 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 9.850 kr

Renhold fagbrev, teori over et halvt år

Renholdsoperatørfaget består av 3 hovedområder: Planlegging, Renhold og Bransjelære. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. I vårt teorikurs blir de 3 hovedområdene delt inn i 7 moduler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 7 dager 16.900 kr

Smitterenhold

Renhold i bygg er ofte svært kostbart. Alle forstår viktigheten av et godt renhold på steder i bygg hvor mennesker møtes. Ledelsen er opptatt av at brukerne skal møte et trygt og godt renhold på disse stedene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 2 dager 5.640 kr

Grunnleggende mikrobiologi

En rekke bakterier og virus kan forårsake sykdom som smitter gjennom mat og vann. Alvorlighetsgraden og varigheten av sykdommene varierer betydelig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.650 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 4.650 kr

Prøvetaking og holdbarhetsforsøk - Workshop

Deltagere vil etter endt kurs ha inngående forståelse for viktigheten av risikobasert prøvetaking, steg for steg. Ha kunnskap til å sette opp egne holdbarhetsforsøk, fastsette grenseverdier og vurdere analysereresultater.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.550 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 8.550 kr

Trygg mat og renhold - Temadag - Nyhet!

Noen av dagens matskandaler skyldes svikt i grunnleggende rutiner. Renhold, vedlikehold og opplæring er grunnforutsetninger som må gis høy fokus og driftes godt for å forhindre både dårlig kvalitet og utrygg mat. Vi ser at dette kan og må gjøres langt bedre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.650 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 3.650 kr

Fagbrev som renholdsoperatør

Vi tilbyr fagbrev som renholdsoperatør for voksne som har fylt 25 år, og som ikke ar gjennomført videregående opplæring tidligere har lovfestet rett til videregående opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 semester

Renholdskurs 1, grunnkurs i moderne renhold - bedriftsinternt

Vi tilbyr renholdskurs 1, grunnkurs i moderne renhold for bedrifter. Kurset gir en grunnleggende innføring i de begreper og ferdigheter en yrkesrenholder i dag må ha kjennskap til. Deltakerne engasjeres gjennom dialog og gruppearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 1 dag Avtales kr
Buskerud Buskerud 1 dag Avtales kr
Hedmark Hedmark 1 dag Avtales kr
Oppland Oppland 1 dag Avtales kr
Oslo Oslo 1 dag Avtales kr
Telemark Telemark 1 dag Avtales kr
Vestfold Vestfold 1 dag Avtales kr
Østfold Østfold 1 dag Avtales kr

Renholdskurs 2, teamarbeid - bedriftsinternt

Vi tilbyr renholdskurs 2, teamarbeid for bedrifter. Kurset gir deltagerne forståelse for fordelene knyttet til bruken av team og innføring av teamarbeid blir lettere. Teamarbeid gir høyere effektivitet og gir en positiv effekt rent sosialt. Deltakerne engasjeres gjennom dialog og gruppearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 1 dag Avtales kr
Buskerud Buskerud 1 dag Avtales kr
Hedmark Hedmark 1 dag Avtales kr
Oppland Oppland 1 dag Avtales kr
Oslo Oslo 1 dag Avtales kr
Telemark Telemark 1 dag Avtales kr
Vestfold Vestfold 1 dag Avtales kr
Østfold Østfold 1 dag Avtales kr

Renholdskurs 3, verdien av renhold - bedriftsinternt

Et miniseminar som bevisstgjør deltakerne på den verdiskapning som ligger i renholdsindustrien. Først og fremst et seminar for å bygge opp selvanseelse og skape motivasjon og positive tanker om egen jobb. Deltakerne engasjeres gjennom dialog og gruppearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 3 timer Avtales kr
Buskerud Buskerud 3 timer Avtales kr
Hedmark Hedmark 3 timer Avtales kr
Oppland Oppland 3 timer Avtales kr
Oslo Oslo 3 timer Avtales kr
Telemark Telemark 3 timer Avtales kr
Vestfold Vestfold 3 timer Avtales kr
Østfold Østfold 3 timer Avtales kr

Renholdskurs 4, hovedrengjøring - bedriftsinternt

Vi tilbyr renholdskurs 4, hovedrengjøring for bedrifter. Kurset i hovedrengjøring gir en grundig innføring i moderne hovedrengjøring og rengjøringsmetoder. Deltakerne engasjeres gjennom dialog og gruppearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 1 dag Avtales kr
Buskerud Buskerud 1 dag Avtales kr
Hedmark Hedmark 1 dag Avtales kr
Oppland Oppland 1 dag Avtales kr
Oslo Oslo 1 dag Avtales kr
Telemark Telemark 1 dag Avtales kr
Vestfold Vestfold 1 dag Avtales kr
Østfold Østfold 1 dag Avtales kr

Renholdskurs, spesialtilpasset opplæring - bedriftsinternt

Vi tilbyr renholdskurs, spesialtilpasset opplæring for bedrifter. Kursopplegg tilpasset kundens behov, herunder opplæring for renholdsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus Avtales kr
Buskerud Buskerud Avtales kr
Hedmark Hedmark Avtales kr
Oppland Oppland Avtales kr
Oslo Oslo Avtales kr
Telemark Telemark Avtales kr
Vestfold Vestfold Avtales kr
Østfold Østfold Avtales kr

Vaktmestere og driftsledere

Som vaktmester og driftsleder har du en hverdag bestående av mange forskjellige og varierte arbeidsoppgaver krever oppdatert kompetanse. Vaktmester- og driftslederkonferansen gir deg faglig påfyll, gode tips og inspirasjon i en herlig blanding!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 2 dager

Byggdrifterfaget - teori til fagprøven

Nytt fagbrev. Har du jobbet lenge i dette yrket er fagbrev perfekt for deg. Du får en bred innføring i faget og forbereder deg til å avlegge den teoretiske delen av fagprøven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 28.01.2017 120 timer28.01.2017 19.900 kr
Lillehammer Lillehammer 23.01.2017 120 timer23.01.2017 23.500 kr
Oslo Oslo 01.03.2017 120 timer01.03.2017 25.000 kr
Trondheim Trondheim 14.03.2017 120 timer14.03.2017 20.000 kr

Renhold - videreutdanning i gulvbehandling og metodevalg

Har du tatt fagbrev som renholder og har lyst til å lære mer? Dette kurset er en videreutdanning med spesiell vekt på gulvbehandling og metodevalg. I tillegg lærer du for eksempel om innemiljø, mikrobiologi og HMS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 18.10.2017 27 kvelder18.10.2017 14.000 kr

Renholdsoperatør - fagbrev

Har du lang erfaring fra renholdsbransjen? Hvorfor ikke ta fagbrev som renholdsoperatør? - Et fagbrev gir gir trygghet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 26.01.2017 90 timer26.01.2017 15.900 kr
Bergen Bergen 12.09.2017 108 timer12.09.2017 21.500 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 120 timer 19.900 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 02.01.2017 96 timer02.01.2017 18.000 kr
Haugesund Haugesund 120 timer 20.500 kr
Lillehammer Lillehammer 25.01.2017 120 timer25.01.2017 23.500 kr
Oslo Oslo 02.01.2017 (+1) 96 timer02.01.2017 (+1) 18.000 kr
Sauda Sauda 120 timer 20.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 02.01.2017 96 timer02.01.2017 18.000 kr
Ski Ski 02.01.2017 96 timer02.01.2017 18.000 kr
Trondheim Trondheim 07.03.2017 100 timer07.03.2017 20.000 kr

 |  1 2 3   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.