Skriv inn hva du ønsker å lære eller hvor du ønsker kurs for å få opp forslag
Begrens på sted
Vis alle steder (410)
Nettkurs og nettstudier (71)
Oslo (79)
Hordaland (43)
Rogaland (36)
Sør-Trøndelag (34)
Møre og Romsdal (23)
Troms (19)
Akershus (13)
Nordland (13)
» Se alle fylker
Begrens på kategori
Vis alle kategorier
Administrasjon og ledelse
Økonomi (173)
    Regnskap (73)
    Finans (39)
    Bedriftsøkonomi (36)
    Andre kurs i økonomi (20)
    Lønn og sykefravær (17)
    Skatt og pensjon (17)
    Årsoppgjør (16)
    Samfunnsøkonomi og sosialøkonomi (11)
    Budsjettering (5)
    Anbudskalkulasjon (3)
   » Se alle underkategorier
Ledelse og strategi (209)
Markedsføring og salg (109)
HR og personal (85)
Lager og logistikk (18)
Språkkurs for næringslivet (18)

Regnskapskurs i Nettkurs-og-nettstudier

I kategorien regnskap finner du kurs og opplæring innen regnskapsføring i hele landet. Både bedrifter og privatpersoner har god bruk for kompetanse innen regnskapsføring. Her finner du kurs i regnskap både for nybegynnere og viderekommende. Temaer i slike kurs er alt fra; anbudsforutsetning, enhetspris kalkyle, kapasitetsberegning, timepriskalkyle, prosjektregnskap, rammebetingelser til regnskapens ABC. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.
NKS Nettstudier
NKS Nettstudier
Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 19.800 Les mer 
Finansregnskap med analyse gir en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygning og rammebetingelser.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 9.900 Les mer 
Innføring i økonomi er et kurs som gir deg innsikt i sentrale emner i økonomi, som er anvendelige for en kontormedarbeider.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 5.600 Les mer 
Økonomi, Lønn og Budsjettering gir deg en grunnleggende forståelse for økonomi og regnskap. Videre blir lønn satt inn i en sammenheng, som en faktor som utgjør en del av bedriftens totale regnskap. Du lærer også bruk av regneark.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 4.100 Les mer 
Regnskapsmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med ulike typer oppgaver i en regnskaps- og lønnsavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og økonomi.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 21.750 Les mer 
IT-basert regnskap gir deg en innføring i programmet Mamut Enterprise E5, hvor du blant annet kan opprette nye firma, nye ansatte, nye kunder og leverandører.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 5.600 Les mer 
Innføring i regnskap og lønn tar utgangspunkt i hvorfor vi fører regnskap, deretter fortsetter vi med bilagsregistrering og årsavslutning for ulike selskapsformer. Du får også en grunnleggende innføring i lønnsteori.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 6.600 Les mer 
Fagskoleutdanning i regnskap og lønn gir deg kunnskap om sentrale områder innen det nevnte fagområdet. Utdannelsen bidrar til å utvikle din kompetanse innen forhandlinger, jus, regnskap, personalarbeid og lønn.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 35.000 Les mer 
Innføring i regnskap tar utgangspunkt i hvorfor vi fører regnskap, deretter fortsetter vi med bilagsregistrering og årsavslutning for ulike selskapsformer.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 5.450 Les mer 
IT-basert lønnsarbeid gir deg solide kunnskaper og ferdigheter i bruken av programmet Mamut Enterprise E5. Du vil lære å opprette klienter med klientdata og vedlikeholde de ulike registrene i systemet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 4.100 Les mer 
Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 18.700 Les mer 
Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 12.500 Les mer 
Økonomi, lønn og budsjettering gir deg en grunnleggende forståelse for økonomi og regnskap. Videre blir lønn satt inn i en sammenheng, som en faktor som utgjør en del av bedriftens totale regnskap. Du lærer også bruk av regneark.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 4.100 Les mer 
Bachelorgraden med spesialisering for autoriserte regnskapsførere, består av spesialiseringsfagene som kreves for å kunne søke om autorisasjon for regnskapsførere.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel Ta kontakt Les mer 
Finansregnskap gir deg grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet. Du lærer om hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven, samt hvordan du fører og avslutter et enkelt regnskap.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 9.900 Les mer 
IT-basert regnskap gir deg en innføring i programmet Mamut Enterprise E5, hvor du blant annet kan opprette nye firmaer, nye ansatte, nye kunder og leverandører.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 5.450 Les mer 
 
Virke Pluss
Virke Pluss
Dette er en solid og praktisk utdanning som kvalifiserer deg til å bli førstelinjeleder eller mellomleder innen både privat og offentlig sektor. Arbeidslederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 fagskolepoeng
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 24.500 Les mer 
Dette er en kort yrkesrettet utdanning for deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Utdanningen legger spesiell vekt på regnskapsforståelse, og kvalifiserer deg til å utføre enkle oppgaver innen regnskap og bokføring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 6.500 Les mer 
Dette studiet gir deg en Bachelor i regnskap, og kvalifiserer deg til å bli autorisert regnskapsfører. Utdanningen åpner for mange muligheter, både i arbeidslivet og i videre studier på masternivå.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel Fra 72.000 Les mer 
Dette er starten på din høgskoleutdanning innen økonomi, markedsføring, ledelse og administrasjon. Gjennom denne allsidige utdanningen danner du grunnlaget for videre studier og åpner for spennende yrkesmuligheter innen de fleste bransjer.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel Fra 69.000 Les mer 
Dette studiet gir deg økt kunnskap innen fagområder som organisasjon, ledelse, strategi, samfunn og finansiell styring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel Fra 72.000 Les mer 
 
EVRY kurs og sertifisering
EVRY kurs og sertifisering
Vi tilbyr nettkurs med tips og praktisk bruk av VP10 bilagsregistrering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 1.800 Les mer 
Vi tilbyr nettkurs i avstemming refusjon (Agresso).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag 04.12.2014  Les mer 
Vi tilbyr nettkurs med rapportering av ligningsoppgaven (Agresso).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag 04.12.2014 2.600 Les mer 
 
Visma Academy AS
Visma Academy AS
Dette er kurset for de som ønsker å effektivisere bilagsføringen i Mamut Business Software. Fra og med versjon 16 av Mamut Business Software ble funksjonaliteten for bilagsmaler kraftig forbedret.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 time 18.12.2014 1.290 Les mer 
 
NARF
NARF
Riktig bokføring er fundamentet for blant annet korrekt årsregnskap, riktig skattegrunnlag i ligningsoppgaver og riktig innrapportering av merverdiavgift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 1.500 Les mer 
Riktig bokføring er fundamentet for blant annet korrekt årsregnskap, riktig skattegrunnlag i ligningsoppgaver og riktig innrapportering av merverdiavgift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 1.500 Les mer 
Hvitvaskingsreglene pålegger regnskapsførervirksomheter å treffe nødvendige tiltak for å sikre at ansatte og andre medarbeidere er tilstrekkelig kjent med de plikter som gjelder for rapporteringspliktige.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 1.500 Les mer 
Brukere av årsregnskapet vil ha nytte av å få bekreftet at regnskapsfører har fulgt lov, forskrifter og god regnskapsføringsskikk ved utarbeidelsen av regnskapet. Regnskapsføreruttalelsen bekrefter dette, og for leseren av uttalelsen innebærer dette trygghet for kvalitet i utarbeidelsen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 time På forespørsel fra 600 Les mer 
Kursets hovedfokus er ulike spørsmål om MVA som rettes til NARFs fagsupport, og som dekker mange aktuelle områder innen MVA-faget. Kurset gir deg også overblikk over aktuelle emner og nyheter innen MVA.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 2.950 Les mer 
Kvalitetskontrollseminaret er tilrettelagt med det formål å hjelpe regnskapsførervirksomhetene å oppfylle kravene i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 2.950 Les mer 
Kurset gir en oversikt over sentrale problemstillinger som oppstår ved insolvens. Det tas sikte på å styrke forståelsen av insolvensens konsekvenser, både for skyldner og kreditorene.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel fra 2.950 Les mer 
Flere og flere næringsdrivende velger å etablere virksomhet i aksjeselskaps form. Fradragsregler og andre skattemessige fordeler kan gjøre dette mer interessant enn det tradisjonelle enkeltpersonforetaket.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 2.950 Les mer 
Finansregnskapet er den viktigste informasjonskilden for eksterne beslutningstakere (potensielle eiere, kunder, leverandører mv.). For daglig leder og styrerepresentanter, vil også finansregnskapet være en viktig informasjonskilde.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel fra 1.500 Les mer 
Innføringen av A-ordningen fra 1. januar 2015 er definitivt den viktigste omleggingen av rapporteringsplikt til myndighetene på 25 år.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 1.500 Les mer 
Bidra til at kursdeltakerne ser verdien av HMS arbeidet
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 2.950 Les mer 
Økonomistyring er et fagområde som har skutt fart i de senere år. Dette henger blant annet sammen med at det har blitt påpekt at tradisjonelle metoder og teknikker i mange tilfeller ikke gir tilstrekkelig god nok informasjon til å fatte riktige beslutninger og foreta strategiske valg.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 2.950 Les mer 
Kurset tar for seg internasjonal varehandel og handel med fjernleverbare og stedbundne tjenester over landegrenser. Kurset gjør deltakerne i stand til å forstå hovedreglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende transaksjoner og foreta korrekt avgiftsbehandling.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 2.950 Les mer 
Kurset har som målsetting å gi oversikt over de skatte- og selskapsrettslige regler vedrørende omdanning av enkeltpersonforetak og NUF til aksjeselskap.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 1.500 Les mer 
Dette kurset fokuserer på regnskaps- og skattemessige vurderinger av anleggskontrakter i forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjøret.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 600 Les mer 
Dette kurset fokuserer på de skatte- og regnskapsmessige vurderinger ved utarbeidelse av årsoppgjøret, med særlig fokus på driftsmidler og avskrivninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 600 Les mer 
Dette kurset gir deg gode tips og innspill på hvordan gjennomføre et effektivt årsoppgjør. Sjekklister vil gjennomgås og tips og råd rundt disse vil vies stor oppmerksomhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 600 Les mer 
Er regnskapsførers rolle bare å sørge for at den løpende bokføringen blir ivaretatt med hensyn på regelverk og tidsfrister, eller etterspør de fleste SMB-bedriftene egentlig noe mer fra oss?
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel fra 2.900 Les mer 
En del bedrifter sliter med økonomien pga dårlig styring og manglende likviditet kanskje på tross av potensielt god lønnsomhet. I dette kurset ser vi på sentrale elementer i likviditetsstyringen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 2.900 Les mer 
Gode nøkkeltall skal på mange måter bidra å gjøre en helhetlig økonomisk helsesjekk av en virksomhet. Nøkkeltallene skal rette oppmerksomheten mot det vesentlige og gi reelle forbedringssignaler. I dette kurset tar vi utgangspunkt i virksomhetens offisielle regnskapstall og drøfter spørsmålene.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 2.950 Les mer 
Kurset fokuserer på regnskapsførers rolle i selskaper som har fravalgt revisjon og drøfter den nye situasjonen som oppstår for regnskapsfører som følge av dette.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 time På forespørsel fra 2.950 Les mer 
Kurset fokuserer på hvordan vi praktisk skal innordne oss i regnskapsbyrået for å sikre god kvalitet, både når det gjelder interne forhold og arbeid for kundebedriften. Helt sentralt står hvordan vi skal tenke vesentlighet i det vi utfører.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel fra 2.950 Les mer 
Kurset gir en grundig innføring i hva som må avstemmes og dokumenteres før årsoppgjøret utarbeides. Med praktiske eksempler viser vi hvordan man dokumenterer de enkelte regnskapspostene, og periodiserer og kontrollerer disse slik at grunnlaget for det påfølgende årsoppgjør blir så korrekt som mulig.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 2.950 Les mer 
Kurset tar for seg de grunnleggende og viktigste tema innenfor området utbytte og konsernbidrag, herunder utbytte på grunnlag av mellombalanse. Du vil blant annet få svar på hva som menes med forsvarlig egenkapital og likviditet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel fra 1.100 Les mer 
 
NKI Nettstudier
NKI Nettstudier
Kurset er tilpasset deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Regnskapskurs 1 legger spesiell vekt på regnskapsforståelse, regnskapsføring og sentrale problemer knyttet til årsavslutningen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 11.300 Les mer 
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er en praktisk rettet og solid utdanning som er ettertraktet i både næringslivet og i offentlig virksomhet. Fordypning i regnskap gir deg en spesialisering innen årsregnskap, selskapsrett, bedrifts- og personbeskatning.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium For hver studiedel kan du... På forespørsel 72.000 Les mer 
Regnskap er nettstudier som gir deg tilleggskompetanse innen økonomi og regnskap. Kursene kan kombineres med andre universitets- og høgskolestudier, og gir 30 studiepoeng i en høgskoleutdanning innenfor økonomiske/administrative fag. Nettstudiet leveres i samarbeid med Høgskolen i Buskerud.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 38.700 Les mer 
Kurset gir deg en kritisk forståelse av de prinsipper norsk regnskapsvesen bygger på. Det legges vekt på regnskapsteori og verdivurderingsproblematikk. Du får kunnskaper om avslutning av årsregnskapet, og det blir lagt stor vekt på sammenhengen mellom årsregnskap og skatteregnskap.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 15.000 Les mer 
Kurset gir en innføring i arbeidet med å lage en faglig avhandling i form av en prosjektoppgave.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 11.300 Les mer 
I kurset Personbeskatning gis bred innsikt i skatte- og avgiftspolitiske spørsmål for personlige skattytere utenom næringsvirksomhet. Videre anvendes skatte- og avgiftsreglene på praktiske tilfeller.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 11.300 Les mer 
Kurset passer for alle som ønsker innsikt i finansregnskapet og kunnskaper om relevante analysemetoder med basis i finansregnskapet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 10.800 Les mer 
Økonomi og regnskap gir deg tilleggskompetanse innen økonomi og regnskap. Studiet kan kombineres med andre universitets- og høgskolestudier, og gir 30 studiepoeng i en høgskoleutdanning innenfor økonomisk/administrative fag. Studiet leveres i samarbeid med Høgskolen i Buskerud.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Studiet er beregnet til 1... På forespørsel 34.950 Les mer 
Regnskapskurset gir deg en grundig innføring i regnskapsbehandling av lønn ved hjelp av lønnsprogrammet Huldt & Lillevik.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 10.200 Les mer 
Kurset passer for alle som ønsker kunnskaper om oppbygningen av et driftsregnskap, om sammenhengen mellom produktkalkyler og regnskap, og industribedriftens regnskapsproblemer.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du bestemmer selv hvor la... På forespørsel 10.800 Les mer 
Regnskapsskolen gir deg praktisk yrkeskompetanse innen økonomi og regnskap, og er tilrettelagt for deg som ønsker jobb innen dette fagområdet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 31.200 Les mer 
Kurset er tilpasset deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Regnskapskurs 1 legger spesiell vekt på regnskapsforståelse, regnskapsføring og sentrale problemer knyttet til årsavslutningen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 7.800 Les mer 
Kurset er tilpasset deg som ønsker en solid teoretisk og praktisk forståelse for regnskapsførsel og regnskapsavslutning. Regnskapskurs 2 bygger videre på kunnskapen du har opparbeidet deg i Regnskapskurs 1.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 6.200 Les mer 
 
eCademy AS
eCademy AS
Gjennom Regnskapsmedarbeider får du kompetanse til å ivareta økonomi- og regnskapsfunksjonen i en liten eller mellomstor bedrift. Du får også kompetanse til å utføre sentrale oppgaver innen regnskap og økonomistyring ved et regnskapskontor eller i en større økonomiavdeling.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 30.900 Les mer 
Ønsker du deg en utdanning hvor du tilegner deg et bredt sett med ferdigheter som næringslivet etterspør? Da anbefaler vi utdanning som IT-økonom.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 4 semestre På forespørsel  Les mer 
 
Sticos AS
Sticos AS
Vi tilbyr E-kurs - Bokføringslovens krav til dokumentasjon av kjøp og salg. Kurset går gjennom bokføringsforskriftens kapittel 5-1, 5-2 og 5-5.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutter På forespørsel fra 690 Les mer 
Vi tilbyr E-kurs i fordelsbeskatning av fri bil. Regelverket rundt fastsettelse av fordel fri bil er detaljerte og omfattende. Det er ikke alltid lett å avgjøre om det skal fastsettes en fordel og hvor stor denne fordelen skal være.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutter På forespørsel fra 690 Les mer 
Vi tilbyr E-kurs i fradragsrett for tap på fordringer. Før et tap på fordringer kan fradragsføres må det foretas en rekke vurderinger. Dette gjelder både på skatte- og merverdiavgiftsområdet. Regnskapslovgivningen stiller også krav om at virksomheten skal vurdere verdien på fordringene.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 75 minutter På forespørsel fra 690 Les mer 
Vi tilbyr E-kurs - Mva - Hovedprinsippene i justeringsreglene for fast eiendom. Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i justeringsreglene for fast eiendom. Vi gjennomgår hovedprinsippene. Kapitalvarebegrepet blir gjennomgått.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 70 minutter På forespørsel fra 690 Les mer 
Vi tilbyr e-kurs i merverdiavgift ved viderefakturering. Kurset gir deg tips og råd for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 50 minutter På forespørsel fra 690 Les mer 
Vi tilbyr e-kurs i fradragsrett for inngående mva. Alle som konterer bilag må ta stilling til hvordan den inngående merverdiavgiften skal behandles og dette kurset gir en praktisk gjennomgang av de betingelser som må være tilstede før inngående merverdiavgift kan fradragsføres.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutter På forespørsel fra 690 Les mer 
Vi tilbyr E-kurset - Anleggsmidler - Varige driftsmidler. For mange selskaper utgjør de varige driftsmidlene en vesentlig del av eiendelene. Ulike regnskapsmessige behandlinger gir muligheter for å påvirke både resultat og egenkapital.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 95 minutter På forespørsel fra 1.190 Les mer 
 


Artikler om Regnskap© Kursagenten AS - Orgnr 984 246 595 MVA - Fekjan 13, 1394 Nesbru - Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.