Skriv inn hva du ønsker å lære eller hvor du ønsker kurs for å få opp forslag
Begrens på sted
Vis alle steder (289)
Nettkurs og nettstudier (98)
Oslo (63)
Hordaland (27)
Sør-Trøndelag (20)
Rogaland (18)
Møre og Romsdal (14)
Troms (13)
Akershus (12)
Østfold (4)
» Se alle fylker
Begrens på kategori
Vis alle kategorier
Administrasjon og ledelse
Økonomi (208)
    Regnskap (100)
    Bedriftsøkonomi (48)
    Finans (40)
    Skatt og pensjon (32)
    Årsoppgjør (30)
    Lønn og sykefravær (24)
    Andre kurs i økonomi (12)
    Samfunnsøkonomi og sosialøkonomi (11)
    Budsjettering (5)
    Anbudskalkulasjon (4)
   » Se alle underkategorier
Ledelse og strategi (245)
Markedsføring og salg (123)
HR og personal (115)
Språkkurs for næringslivet (13)
Lager og logistikk (9)

Regnskapskurs i Nettkurs-og-nettstudier

I kategorien regnskap finner du kurs og opplæring innen regnskapsføring i hele landet. Både bedrifter og privatpersoner har god bruk for kompetanse innen regnskapsføring. Her finner du kurs i regnskap både for nybegynnere og viderekommende. Temaer i slike kurs er alt fra; anbudsforutsetning, enhetspris kalkyle, kapasitetsberegning, timepriskalkyle, prosjektregnskap, rammebetingelser til regnskapens ABC. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.
Visma Academy AS
Visma Academy AS
Dette er kurset for de som ønsker å effektivisere bilagsføringen i Mamut Business Software. Fra og med versjon 16 av Mamut Business Software ble funksjonaliteten for bilagsmaler kraftig forbedret.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 time På forespørsel 1.290 Les mer 
Vi tilbyr introduksjonskurs i Mamut som nettkurs. Kurset har en overordnet målsetting om å gi deltakeren en god og sikker innføring i det mest grunnleggende av systemet, og gjøre deltakeren trygg i navigering i hverdagen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 3 timer På forespørsel 1.290 Les mer 
 
NKS Nettstudier
NKS Nettstudier
Finansregnskap gir deg grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet. Du lærer om hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven, samt hvordan du fører og avslutter et enkelt regnskap.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 9.900 Les mer 
IT-basert regnskap gir deg en innføring i programmet Mamut Enterprise E5, hvor du blant annet kan opprette nye firmaer, nye ansatte, nye kunder og leverandører.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 5.450 Les mer 
Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 19.800 Les mer 
Finansregnskap med analyse gir en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygning og rammebetingelser.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 9.900 Les mer 
Innføring i økonomi er et kurs som gir deg innsikt i sentrale emner i økonomi, som er anvendelige for en kontormedarbeider.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 5.600 Les mer 
Økonomi, Lønn og Budsjettering gir deg en grunnleggende forståelse for økonomi og regnskap. Videre blir lønn satt inn i en sammenheng, som en faktor som utgjør en del av bedriftens totale regnskap. Du lærer også bruk av regneark.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 4.100 Les mer 
Regnskapsmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med ulike typer oppgaver i en regnskaps- og lønnsavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og økonomi.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 21.750 Les mer 
IT-basert regnskap gir deg en innføring i programmet Mamut Enterprise E5, hvor du blant annet kan opprette nye firma, nye ansatte, nye kunder og leverandører.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 5.600 Les mer 
Innføring i regnskap og lønn tar utgangspunkt i hvorfor vi fører regnskap, deretter fortsetter vi med bilagsregistrering og årsavslutning for ulike selskapsformer. Du får også en grunnleggende innføring i lønnsteori.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 6.600 Les mer 
Fagskoleutdanning i regnskap og lønn gir deg kunnskap om sentrale områder innen det nevnte fagområdet. Utdannelsen bidrar til å utvikle din kompetanse innen forhandlinger, jus, regnskap, personalarbeid og lønn.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 35.000 Les mer 
Innføring i regnskap tar utgangspunkt i hvorfor vi fører regnskap, deretter fortsetter vi med bilagsregistrering og årsavslutning for ulike selskapsformer.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 5.450 Les mer 
IT-basert lønnsarbeid gir deg solide kunnskaper og ferdigheter i bruken av programmet Mamut Enterprise E5. Du vil lære å opprette klienter med klientdata og vedlikeholde de ulike registrene i systemet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 4.100 Les mer 
Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 18.700 Les mer 
Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 12.500 Les mer 
Økonomi, lønn og budsjettering gir deg en grunnleggende forståelse for økonomi og regnskap. Videre blir lønn satt inn i en sammenheng, som en faktor som utgjør en del av bedriftens totale regnskap. Du lærer også bruk av regneark.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 4.100 Les mer 
Bachelorgraden med spesialisering for autoriserte regnskapsførere, består av spesialiseringsfagene som kreves for å kunne søke om autorisasjon for regnskapsførere.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel Ta kontakt Les mer 
 
NARF
NARF
Dette kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 750 Les mer 
Finansregnskapet er den viktigste informasjonskilden for eksterne beslutningstakere (potensielle eiere, kunder, leverandører mv.). For daglig leder og styrerepresentanter, vil også finansregnskapet være en viktig informasjonskilde.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.500 Les mer 
A-ordningen ble innført fra 1. januar, med første innrapporteringsfrist 5. februar. Vi opplever at mange har spørsmål rundt praktiske utfordringer, noe vi ønsker å ta opp i dette kurset.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 1.900 Les mer 
Kurset gir inngående kunnskap om reglene for utarbeidelse av konsernregnskap og viser teknikkene for gjennomføring ved hjelp av regneark.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Kurset tar for seg internasjonal varehandel og handel med fjernleverbare og stedbundne tjenester over landegrenser. Kurset gjør deltakerne i stand til å forstå hovedreglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende transaksjoner og foreta korrekt avgiftsbehandling.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Ved å delta på dette kurset vil du få en grundig gjennomgang av det regelverket som gjelder ved utarbeidelse av årsoppgjør med ligningspapirer for primærnæringen. Vi gjennomgår oppbygging av kontoplan og hva som må kontrolleres og dokumenteres.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Bransjestandardutvalget har kommet med en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) som skal erstatte de standardene vi nå har hatt i en årrekke (GRFS 0 Allment om regnskapsføringsoppdrag, GRFS 1 Bokføring og årsoppgjør, GRFS 2 Lønn og GRFS 3 Fakturering).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Kurset vil gi deg godt innblikk i sentrale områder i det omfattende og komplekse regelverket knyttet til entreprenørbransjen med hensyn til regnskap, skatt og merverdiavgift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Kurset har som mål å gi deltaker en bred innføring i ligningsprosessen når det gjelder oppgaveplikter overfor skatteetaten samt å bistå i svarprosesser knyttet til spørsmål og endring av ligning.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Regelverket knyttet til næringseiendom med hensyn til regnskap skatt og merverdiavgift er omfattende, komplisert og under kontinuerlig endring. Velges de mest optimale løsninger vil de beløpsmessige konsekvensene for den næringsdrivende ofte kunne være betydelige.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Målsetningen med kurset er at du skal kunne legge opp rutiner sammen med dine kunder som sikrer at du både ivaretar hensynet til gode bokføringsrutiner, dokumentasjon og riktig rapportering i likningspapirene.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Noen finansielle instrumenter er enkle, mens andre er komplekse og risikofylte. Kurset gir en innføring i de mest vanlige finansielle instrumentene, hvordan de virker og hvordan de skal finne veien inn i regnskapet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.900 Les mer 
Mange foretak er eksponert for kurssvingninger i utenlandsk valuta. Kurset vil drøfte problemstillinger knyttet til regnskapsføring av valuta. Målet er å gi innsikt i regnskapskravene i regnskapsloven og NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 600 Les mer 
Kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 750 Les mer 
Dette kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram). Merverdiavgift er en avgift som skal beregnes og betales ved salg av alle varer og tjenester, hvis det ikke finnes spesielle unntak.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 750 Les mer 
Dette kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 750 Les mer 
Kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram). Ved å delta på kurset for du en innføring i hva avstemminger er, hvorfor skal vi avstemme og hva skal avstemmes.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 750 Les mer 
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, ligningsoppgaver, rapportering av merverdiavgift mv. Alle norske foretak som har regnskapsplikt og/eller plikt til å levere næringsoppgave eller omsetningsoppgave skal følge bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram). Kurset gir en god innføring i de nye bransjestandardreglene: Ny god regnskapsføringsskikk som trer i kraft fra 01.01.2015.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 750 Les mer 
Dette kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 750 Les mer 
Dette kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 750 Les mer 
Dette kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel gratis Les mer 
Hvitvaskingsreglene pålegger regnskapsførervirksomheter å treffe nødvendige tiltak for å sikre at ansatte og andre medarbeidere er tilstrekkelig kjent med de plikter som gjelder for rapporteringspliktige.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.500 Les mer 
Brukere av årsregnskapet vil ha nytte av å få bekreftet at regnskapsfører har fulgt lov, forskrifter og god regnskapsføringsskikk ved utarbeidelsen av regnskapet. Regnskapsføreruttalelsen bekrefter dette, og for leseren av uttalelsen innebærer dette trygghet for kvalitet i utarbeidelsen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 600 Les mer 
Kursets hovedfokus er ulike spørsmål om MVA som rettes til NARFs fagsupport, og som dekker mange aktuelle områder innen MVA-faget. Kurset gir deg også overblikk over aktuelle emner og nyheter innen MVA.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Kurset har som målsetting å gi oversikt over de skatte- og selskapsrettslige regler vedrørende omdanning av enkeltpersonforetak og NUF til aksjeselskap.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 1.500 Les mer 
Kurset gir en oversikt over sentrale problemstillinger som oppstår ved insolvens. Det tas sikte på å styrke forståelsen av insolvensens konsekvenser, både for skyldner og kreditorene.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Vi tilbyr kurs i anleggskontrakter i årsoppgjøret. Kurset fokuserer på regnskaps og skattemessige vurderinger av anleggskontrakter i forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjøret.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 600 Les mer 
Dette kurset fokuserer på de skatte- og regnskapsmessige vurderinger ved utarbeidelse av årsoppgjøret, med særlig fokus på driftsmidler og avskrivninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 600 Les mer 
Kurset gir deg gode tips og innspill på hvordan gjennomføre et effektivt årsoppgjør. Sjekklister vil gjennomgås og tips og råd rundt disse vil vies stor oppmerksomhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 600 Les mer 
Dette kurset fokuserer på de skatte- og regnskapsmessige vurderinger ved utarbeidelse av årsoppgjøret, med særlig fokus på fordringer og varelager. Det vises ved hjelp av eksempler hvordan dette føres i de utvalgte skjema.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1,5 dag På forespørsel 900 Les mer 
Er regnskapsførers rolle bare å sørge for at den løpende bokføringen blir ivaretatt med hensyn på regelverk og tidsfrister, eller etterspør de fleste SMB-bedriftene egentlig noe mer fra oss?
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.900 Les mer 
En del bedrifter sliter med økonomien pga dårlig styring og manglende likviditet kanskje på tross av potensielt god lønnsomhet. I dette kurset ser vi på sentrale elementer i likviditetsstyringen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.900 Les mer 
Gode nøkkeltall skal på mange måter bidra å gjøre en helhetlig økonomisk helsesjekk av en virksomhet. Nøkkeltallene skal rette oppmerksomheten mot det vesentlige og gi reelle forbedringssignaler.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.900 Les mer 
Kurset fokuserer på hvordan vi praktisk skal innordne oss i regnskapsbyrået for å sikre god kvalitet, både når det gjelder interne forhold og arbeid for kundebedriften. Helt sentralt står hvordan vi skal tenke vesentlighet i det vi utfører.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Kurset gir en grundig innføring i hva som må avstemmes og dokumenteres før årsoppgjøret utarbeides. Med praktiske eksempler viser vi hvordan man dokumenterer de enkelte regnskapspostene, periodiserer og kontrollerer disse slik at grunnlaget for det påfølgende årsoppgjør blir så korrekt som mulig.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.950 Les mer 
Kurset tar for seg de grunnleggende og viktigste tema innenfor området utbytte og konsernbidrag, herunder utbytte på grunnlag av mellombalanse. Du vil blant annet få svar på hva som menes med forsvarlig egenkapital og likviditet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.100 Les mer 
Intensjonen med kurset er at du skal oppleve at du lettere forstår gangen i årsoppgjørsarbeidet og forstår de lovmessige rammene vi må operere innenfor. Å kunne ta et selvstendig ansvar for årsoppgjørsarbeidet fra A til Å krever gode faglige kunnskaper både innenfor regnskap og skatt.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 2.950 Les mer 
Dette kurset tar for seg sentrale emner i årsoppgjøret i tillegg til at det gis tips om hvordan et effektivt årsoppgjør bør planlegges og gjennomføres. Dette kurset består av 4 deler som også kan kjøpes som separate nettkurs.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.300 Les mer 
 
NKI Nettstudier
NKI Nettstudier
Kurset gir deg en kritisk forståelse av de prinsipper norsk regnskapsvesen bygger på. Det legges vekt på regnskapsteori og verdivurderingsproblematikk. Du får kunnskaper om avslutning av årsregnskapet, og det blir lagt stor vekt på sammenhengen mellom årsregnskap og skatteregnskap.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 15.000 Les mer 
Kurset gir en innføring i arbeidet med å lage en faglig avhandling i form av en prosjektoppgave.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 11.300 Les mer 
Kurset passer for deg som ønsker innsikt i finansregnskapet og kunnskaper om relevante analysemetoder med utgangspunkt i finansregnskapet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 10.800 Les mer 
Dette høgskolestudiet gir deg verdifull kompetanse innen økonomi og regnskap, og kvalifiserer deg til å jobbe innenfor er rekke sentrale fagområder i enhver bedrifts økonomiavdeling.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 må... På forespørsel 34.950 Les mer 
Dette er en kort yrkesrettet utdanning som gir deg kompetanse til å utføre arbeid i forbindelse med regnskapsbehandling av lønn. Få kunnskap om hvordan et lønnsprogram er bygd opp og hvilke lover og regler som regulerer grunnlaget for lønns- og arbeidsvilkår.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 må... På forespørsel 11.200 Les mer 
Kurset passer for ledere, økonomimedarbeidere og andre som ønsker kunnskaper om hvordan driftsregnskapet bygges opp, og om sammenhengen mellom produktkalkyler og regnskap, samt ulike regnskapsproblemer i bedriften.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 10.800 Les mer 
Praktisk regnskapsforståelse tar sikte på å gi en praktisk tilnærming til løpende bokføring og avslutning av regnskapet med utarbeidelse av næringsoppgave 1 og 2 og tilhørende selvangivelse.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 11.300 Les mer 
Dette studiet gir verdifull tilleggskompetanse innen regnskap for deg som vil toppe din utdanning. Gjennom utdanningen kvalifiserer du deg til å jobbe med en rekke sentrale økonomiske oppgaver innen enhver virksomhet. Studiet gir deg studiepoeng fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 må... På forespørsel 38.700 Les mer 
Denne utdanningen gir deg kompetanse til å utføre alle grunnleggende oppgaver innen regnskap og økonomi. Du lærer praktisk regnskapsføring, regnskapsanalyse og økonomistyring. Etter fullført studium vil du kunne skjøtte disse oppgavene for de fleste typer bedrifter.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 31.200 Les mer 
Regnskap Innføringskurs er tilpasset deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Regnskapskurset legger spesiell vekt på regnskapsforståelse, regnskapsføring og sentrale problemer knyttet til periodeavslutninger.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 7.800 Les mer 
Gjennom dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året - og om arbeidet med regnskapsavslutningen.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 7.800 Les mer 
Vi tilbyr Regnskap-innføringskurs (Inter teaching).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel Les mer 
Vi tilbyr Regnskap-videregående kurs (Inter teaching).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel Les mer 
Regnskapsteori består av 3 integrerte deler. Rammer og forutsetninger for finansregnskapet. Innregning og måling samt Regnskapskvalitet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 14.900 Les mer 
Dette studiet gir deg en Bachelor i regnskap. Utdanningen åpner for mange muligheter, både i arbeidslivet og i videre studier på masternivå.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 24 må... På forespørsel 72.000 Les mer 
Dette er en kort yrkesrettet utdanning for deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Utdanningen legger spesiell vekt på regnskapsforståelse, og kvalifiserer deg til å utføre enkle oppgaver innen regnskap og bokføring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 mån... På forespørsel 6.500 Les mer 
 
Skattebetalerforeningen
Skattebetalerforeningen
Velkommen til Skattebetalerforeningens årlige skattekurs, spesielt myntet på regnskapsførere, revisorer, bedriftsledere, økonomimedarbeidere, advokater og andre som ønsker å holde seg oppdatert på områdene skatt, avgift, regnskap og selskapsrett.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel  Les mer 
Kurset "God regnskapsføringsskikk" tar for seg en av de viktigste "skikkene" regnskapsførere og revisorer til enhver tid må forholde seg til i sitt daglige arbeid.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel  Les mer 
Kurset "God bokføringsskikk og hvitvaskingsloven" tar for seg en av "skikkene" regnskapsførere og revisorer til envher tid må forholde seg i sitt daglige arbeid. I tillegg ser vi på hvitvaskingsloven og hvordan du må forholde deg til den.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel  Les mer 
Kurset Merverdiavgift - Fradrag og justeringsregler ser nærmere på et regelverk som for mange kan være komplisert. Merverdiavgift utgjør 20 % av kostnadene når man kjøper varer og tjenester.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel  Les mer 
Fradrag for inngående moms kan kreves når en virksomhet anskaffer varer og tjenester til bruk i virksomheten. Men hva skjer hvis bruken av varen/tjenesten senere endres - kan virksomheten da kreve mer fradrag eller eventuelt må betale tilbake tidligere fradragsført moms?
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel  Les mer 
Merverdiavgift utgjør 20 prosent av kostnadene når man kjøper varer og tjenester. Det er derfor viktig å vite hvilke vilkår som må være oppfylt for at virksomheter kan kreve fradrag for inngående moms.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel  Les mer 
Merverdiavgift utgjør 20 prosent av kostnadene når man kjøper varer og tjenester. Det er derfor viktig å vite hvilke vilkår som må være oppfylt for at virksomheter kan kreve fradrag for inngående moms.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel  Les mer 
 
EVRY kurs og sertifisering
EVRY kurs og sertifisering
Vi tilbyr nettkurs med tips og praktisk bruk av VP10 bilagsregistrering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 1.800 Les mer 
Vi tilbyr nettkurs i avstemming refusjon (Agresso).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel  Les mer 
Vi tilbyr nettkurs med rapportering av ligningsoppgaven (Agresso).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 1 dag På forespørsel 2.600 Les mer 
 
Virke Pluss
Virke Pluss
Dette studiet gir verdifull tilleggskompetanse innen regnskap for deg som vil toppe din utdanning. Gjennom utdanningen kvalifiserer du deg til å jobbe med en rekke sentrale økonomiske oppgaver innen enhver virksomhet. Studiet gir deg studiepoeng fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 må... På forespørsel 39.700 Les mer 
Utdanningen kvalifiserer deg til å ivareta sentrale oppgaver som personalutvikling, administrasjon og lønnsberegning. Dette gir deg en rekke yrkesmuligheter, uavhengig av bransje og sektor. Utdanningen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 fagskolepoeng.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 27.800 Les mer 
Dette høgskolestudiet gir deg verdifull kompetanse til å jobbe i en rekke sentrale posisjoner innen økonomi og ledelse i enhver virksomhet. Studiet gir deg 30 studiepoeng fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og kan gjerne bygges på annen høgskoleutdanning.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 må... På forespørsel 37.400 Les mer 
Utdanningen kvalifiserer deg som økonomi- og regnskapsmedarbeider i små og mellomstore bedrifter eller organisasjoner.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 må... På forespørsel 25.700 Les mer 
Dette studiet gir deg en Bachelor i regnskap. Utdanningen åpner for mange muligheter, både i arbeidslivet og i videre studier på masternivå. Studiet gir deg vitnemål fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 24 må... På forespørsel 73.950 Les mer 
Denne utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe innen praktisk moderne kontorarbeid, uavhengig av bransje og sektor. Den passer både for deg som ønsker jobb innen kontorarbeid, og deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse innen fagområdet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 må... På forespørsel 26.450 Les mer 
 
Sticos AS
Sticos AS
Kurset går gjennom bokføringsforskriftens kapittel 5-1, 5-2 og 5-5. Kurset er laget som en del av et innføringskurs i bokføringsloven.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutter På forespørsel 790 Les mer 
Regelverket rundt fastsettelse av fordel fri bil er detaljerte og omfattende. Det er ikke alltid lett å avgjøre om det skal fastsettes en fordel og hvor stor denne fordelen skal være.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutter På forespørsel 790 Les mer 
Før et tap på fordringer kan fradragsføres må det foretas en rekke vurderinger. Dette gjelder både på skatte- og merverdiavgiftsområdet. Regnskapslovgivningen stiller også krav om at virksomheten skal vurdere verdien på fordringene.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 790 Les mer 
Målet med kurset er at du som deltaker skal oppnå en grunnleggende forståelse av innholdet i justeringsreglene for fast eiendom.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 790 Les mer 
Kurset gir deg tips og råd for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 50 minutter På forespørsel 790 Les mer 
Alle som konterer bilag må ta stilling til hvordan den inngående merverdiavgiften skal behandles og dette kurset gir en praktisk gjennomgang av de betingelser som må være tilstede før inngående merverdiavgift kan fradragsføres.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 60 minutter På forespørsel 790 Les mer 
For mange selskaper utgjør de varige driftsmidlene en vesentlig del av eiendelene. Ulike regnskapsmessige behandlinger gir muligheter for å påvirke både resultat og egenkapital.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 1.190 Les mer 
 
eCademy AS
eCademy AS
Gjennom Regnskapsmedarbeider får du kompetanse til å ivareta økonomi- og regnskapsfunksjonen i en liten eller mellomstor bedrift. Du får også kompetanse til å utføre sentrale oppgaver innen regnskap og økonomistyring ved et regnskapskontor eller i en større økonomiavdeling.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 30.900 Les mer 
Ønsker du deg en utdanning hvor du tilegner deg et bredt sett med ferdigheter som næringslivet etterspør? Da anbefaler vi utdanning som IT-økonom.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 4 semestre På forespørsel  Les mer 
 


Artikler om Regnskap

© Kursagenten AS - Orgnr 984 246 595 MVA - Fekjan 13, 1394 Nesbru - Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.