Regnskapskurs

I kategorien regnskap finner du kurs og opplæring innen regnskapsføring i hele landet. Både bedrifter og privatpersoner har god bruk for kompetanse innen regnskapsføring. Her finner du kurs i regnskap både for nybegynnere og viderekommende. Temaer i slike kurs er alt fra; anbudsforutsetning, enhetspris kalkyle, kapasitetsberegning, timepriskalkyle, prosjektregnskap, rammebetingelser til regnskapens ABC. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.

Regnskap grunnkurs – lær å føre ditt eget regnskap.

Praktisk regnskapskurs. På dette kurset vil du lære å føre regnskap fra a – å. Du får full oversikt og sparer penger til regnskapsfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 10.450 kr
Hele landet Hele landet 4 dager 10.450 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 10.450 kr
Oslo Oslo 4 dager 10.450 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 10.450 kr

Regnskap årsmodul

Årsregnskap fra a – å. Ønsker du å lære mer om årsregnskap og skatteberegning?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 timer 1.750 kr
Hele landet Hele landet 4 timer 1.750 kr
Kristiansand Kristiansand 4 timer 1.750 kr
Oslo Oslo 4 timer 1.750 kr
Stavanger Stavanger 4 timer 1.750 kr

Økonomi for ledere

Kurset gir deg den økonomiske kompetansen du trenger som leder og beslutningstaker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 7.990 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 7.990 kr

Økonomi grunnkurs - det du trenger å vite om økonomi

Økonomi fra a – å. Dette kurset gir deg kunnskapen du har bruk for innen økonomi. Kurset passer uansett om du trenger praktisk kunnskap for å ta beslutninger, eller har behov for å forstå tallene du blir presentert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.990 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 6.990 kr
Oslo Oslo 2 dager 6.990 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 6.990 kr

Bokføringsreglene i praksis

Oppfyller dere alle kravene i bokføringsloven? Den raske teknologiske utviklingen innen regnskapsfaget, der mer og mer skjer elektronisk, har gjort bokføringsreglene til et «levende» regelverk som løpende må justeres i henhold til regnskapsførers nye hverdag. Er du oppdatert?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 08.12.2016 1 dag08.12.2016 4.200 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.200 kr

Brukerkurs Sticos Personal

Bli kjent med Sticos Personal. I dette kurset lærer du deg de grunnleggende funksjonene i Sticos Personal slik at du får utnyttet programmet best mulig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 3.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.100 kr

Budsjett som styringsverktøy

Se nytten av aktiv budsjettering. På dette kurset får du en grundig innføring i budsjett som styringsverktøy. Etter endt kurs skal du kunne bruke budsjettmodeller i styring av en virksomhets drift og likviditet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.200 kr

God regnskapsføringsskikk

Få god forståelse for kravene i GRFS. Økt fokus på krav til oppdragsstyring og kvalitetskontroller gjør dette kurset svært aktuelt. Her får du en oversikt over kravene i regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.200 kr

Grunnleggende brukerkurs Sticos Regnskapsmetodikk

Gode rutiner gir sikker oppdragsstyring. Forstå nytten av Sticos Regnskapsmetodikk og viktigheten av løpende registrering. Vi viser deg hvordan du praktisk løser alle krav som fremgår av regnskapsførerloven og GRFS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 4.200 kr

Grunnleggende regnskapsføring

Ny som regnskapsmedarbeider? Med vårt 2-dagerskurs for nye medarbeidere på regnskap, tar du de første skritt på veien mot å bli en selvstendig regnskapsmedarbeider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.800 kr
Oslo Oslo 2 dager 6.800 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 6.800 kr

Innføring i merverdiavgift

Forstå merverdiavgiftsreglene. Alle som arbeider med bilagsbehandling og kontering vil møte på spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles. Dette gjelder både ved anskaffelser og salg av varer eller tjenester.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.200 kr
Oslo Oslo 1 dag 4.200 kr

Konsernregnskap i teori og praksis

Lær å utarbeide et konsernregnskap. Skal du utarbeide et konsernregnskap for første gang, friske opp teorien eller ønsker å forstå sammenhengen i et konsernregnskap, er dette kurset for deg. Du utarbeider et konsernregnskap på kurset og får med deg et godt verktøy til eget bruk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.700 kr

Kontroll og avstemming av regnskapet

Bli god på kontroll og avstemminger. Bli i stand til å utføre og kvalitetssikre sentrale områder i regnskapet. Du lærer hvordan kontroller og avstemminger bør gjennomføres, og hvorfor avstemmingsarbeid er viktig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 6.800 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 6.800 kr

Merverdiavgift - nye regler fra 1. januar 2017

Ønsker du å få en oversikt over endringene? Meld deg på kurs! Sett av en halv dag til å bli oppdatert på viktige endringer innen merverdiavgift. Du får med deg alt om den nye skattemeldingen, samt andre sentrale endringer og nyheter innen merverdiavgift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 timer 2.800 kr
Bodø Bodø 4 timer 2.800 kr
Drammen Drammen 4 timer 2.800 kr
Fredrikstad Fredrikstad 4 timer 2.800 kr
Hamar Hamar 4 timer 2.800 kr
Harstad Harstad 4 timer 2.800 kr
Kristiansand Kristiansand 4 timer 2.800 kr
Nordland Nordland 4 timer 2.800 kr
Oslo Oslo 4 timer 2.800 kr
Sandefjord Sandefjord 4 timer 2.800 kr
Stavanger Stavanger 4 timer 2.800 kr
Tromsø Tromsø 08.12.2016 4 timer08.12.2016 2.800 kr
Trondheim Trondheim 4 timer 2.800 kr
Ålesund Ålesund 4 timer 2.800 kr

Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom

Store kostnadsbesparelser ved riktig håndtering av mva. og eiendom. Det er penger å spare på å ha kjennskap til regelverket for tilbakebetaling av merverdiavgift. Vi gir deg en grunnleggende innføring i merverdiavgiftsreglene for utbyggere og utleiere av fast eiendom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.200 kr

Merverdiavgift ved internasjonal handel

Korrekt håndtering av mva. gir deg et konkurransefortrinn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.200 kr

Praktisk årsavslutning for et aksjeselskap

Fokus på ligningspapir. På dette kurset skal du utarbeide ligningspapir for et aksjeselskap. Vi er også innom planlegging og krav til dokumentasjon av årsoppgjøret, samt regnskapslovens krav til årsregnskap, noter og årsberetning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.950 kr
Oslo, Bjørvika Konfera... Oslo 17.01.2017 2 dager17.01.2017 6.950 kr
Oslo, Thon Hotel Opera... Oslo 2 dager 6.950 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 6.950 kr

Prosjektregnskap som styringsverktøy

Øk kvaliteten på prosjektregnskapet. Jobber du med prosjektregnskap og vil vite mer om hvordan prosjektregnskapet kan gi økt nytte og verdi for ledelsen?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.300 kr
Oslo Oslo 1 dag 4.300 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.300 kr

Regnskaps- og skattemessige forskjeller

Få kontroll på skattekostnaden. I dette kurset vil vi ha hovedfokus på utarbeidelse og forståelse av ligningsskjemaet «Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier». Du lærer hvordan du skal beregne skattekostnaden og kontrollere at skatteberegningen er riktig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 08.12.2016 (+1) 1 dag08.12.2016 (+1) 4.500 kr

Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser

Hvordan fatte gode beslutninger basert på regnskapet? Bli en bedre regnskapsanalytiker. Lær hvordan du effektivt kan bruke regnskapet og regnskapstallene som et viktig styringsverktøy for din bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 6.800 kr

Regnskapsforståelse og verdivurderinger

Forstår du realiteten bak regnskapstallene? På dette 2-dagerskurset får du kunnskap som er viktig for å kunne ta riktige beslutninger når det gjelder en virksomhet, både internt og eksternt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 6.800 kr

Regnskapsfører som rådgiver innen lønn og personal

Rådgivning blir viktigere - kundene forventer mer. Regnskapsfører eller revisor må ofte forholde seg til arbeidsrettslige eller lønnsrelaterte spørsmål fra sine kunder. På dette kurset får du god innsikt i spørsmål som ofte stilles.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.200 kr

Selskapsrett - aksjeloven

Aksjeselskap - fra stiftelse til avvikling. Dette kurset gir deg en oversikt over sentrale bestemmelser i aksjeloven som det er viktig å være klar over enten du er aksjonær, styremedlem, leder, regnskapsfører eller revisor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.200 kr

Skattefrie omorganiseringer

Tips ved omorganisering av virksomhet. Unngå skatte- og merverdiavgiftsmessige fallgruver ved omorganisering av virksomhet. På dette kurset lærer du om mulighetene for skattefrie endringer av selskapsform (ENK, ANS/DA, NUF), samt skattefrie fusjoner og fisjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.300 kr

Transaksjoner mellom selskap og eiere

Unngå fallgruvene ved transaksjoner mellom selskap og eiere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.200 kr

Videregående brukerkurs Sticos Regnskapsmetodikk

Optimal bruk med innarbeidede rutiner. Videregående kurs for deg som ønsker å lære flere funksjoner for å få full utnyttelse i programmet. Bli mer effektiv, få bedre oversikt og struktur.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.200 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.200 kr

Videregående kurs i kontroll og avstemminger

Utfordrende avstemminger. Bli bedre på å utføre og kvalitetssikre de mer krevende områdene i regnskapet som en forberedelse til årsavslutningen. Du lærer mer om hvordan kontroller og avstemminger bør gjennomføres, og hvilke områder som har større risiko for feil og mangler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.200 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.200 kr

Videregående regnskapsføring

Få innsikt i regnskapets oppbygning. Dette 2-dagerskurset gir deg oversikt over sammenhenger i regnskapsføringen, og du får full gjennomgang av sentrale områder for regnskapets oppbygning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.800 kr
Oslo Oslo 2 dager 6.800 kr

Avstemming av regnskapet

Kurset gir en praktisk innføring i avstemmingsarbeidets formål og utførelse, og en helhetlig forståelse for regnskapspostenes sammenheng. Kurset setter deg videre i stand til å forberede og gjennomføre avstemminger fra A - Å. Læring sikres ved praktisk oppgaveløsning og gjennomgang av case.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.900 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 1 dag fra 3.900 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.900 kr

HRessurs Reise og Utlegg

Kurset er utviklet for systemadministratorer hos kunder av Infotjenester som benytter systemet HRessurs Reise og Utlegg. Vi har laget en helt ny versjon av vårt reiseregningsprogram med nye funksjoner og flere muligheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 timer 1.500 kr

Lønn mot regnskap

Økonomifunksjonen er ofte delt inn i lønn og regnskap. Det er forskjellige personer som jobber med hver sin del. En lønns-, drifts- eller reisekostnad vil i mange tilfeller måtte vurderes i forhold til både regnskap, skatteplikt, skattefradrag og merverdiavgift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 4.950 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.12.2016 1 dag08.12.2016 fra 4.950 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 4.950 kr
Tromsø Tromsø 1 dag fra 4.950 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 4.950 kr
Ålesund Ålesund 1 dag fra 4.950 kr

Merverdiavgiften 2016

Vi tilbyr kurs i merverdiavgiften 2016. Kurset gir deg oversikt over merverdiavgiftssystemet og vi går gjennom ulike problemstillinger vi har erfart fra våre kunder. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp til å kunne løse momsutfordringer i fremtiden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.900 kr
Oslo, Sentrum, Park In... Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.900 kr
Oslo, Sentrum, Radisso... Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.900 kr
Sarpsborg Sarpsborg 1 dag fra 3.900 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 3.900 kr
Tromsø Tromsø 1 dag fra 3.900 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.900 kr
Ålesund Ålesund 1 dag fra 3.900 kr

Praktisk internkontroll - økonomi

Kurset gir deg praktiske tips og innspill til hvordan rask og effektiv internkontroll kan innføres og utføres i en organisasjon. Det blir presentert konkrete tiltak på hvordan man reduserer risiko for svinn, utro tjenere, feilaktige utbetalinger, manglende utfakturering og feilrapportering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.900 kr

Praktisk regnskap

Kurset har en praktisk vinkling mot regelverket innenfor regnskap, mva og skatt. Det tar for seg de viktigste problemstillingene som oppstår frem mot det å rapportere riktig regnskap. For å sikre faktisk læring, vil temaer bli presentert med praktiske eksempler underveis og oppgaver i hver time.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.900 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.900 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 3.900 kr

Regnskap innføring

På dette kurset får du grunnleggende innføring i regnskap, skatt og merverdiavgift slik at du kan takle praktiske regnskapsoppgaver. Du lærer bl.a. hvordan et regnskap er bygd opp og hva slags dokumentasjon som finnes i regnskapet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager fra 6.900 kr

Regnskapsmedarbeider

Vi tilbyr grunnleggende regnskapskurs som vil gjøre deltakeren i stand til å utføre bokføring av mange bilagstyper og grunnleggende årsoppgjørsposter. Kurset er praktisk lagt opp med teori, oppgaver og caser. Programvare benyttet i kurset er Visma Mamut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 19.01.2017 (+1) 8 dager19.01.2017 (+1) 7.800 kr

Regnskapsmedarbeider (kveld)

Vi tilbyr grunnleggende regnskapskurs på kveldstid. Kurset vil gjøre deltakeren i stand til å utføre bokføring av mange bilagstyper og grunnleggende årsoppgjørsposter. Kurset er praktisk lagt opp med teori, oppgaver og caser. Programvare benyttet i kurset er Visma Mamut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 19.01.2017 (+1) 12 kvelder19.01.2017 (+1) 7.800 kr

Bokføring 2016 - nyheter og ofte stilte spørsmål

Vi tilbyr kurs i bokføring 2016 - nyheter og ofte stilte spørsmål. Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, ligningsoppgaver, rapportering av merverdiavgift mv. Dette kurset har fokus på hvordan regelverket skal etterleves, og består av 2 deler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 1 dag fra 3.100 kr
Hamar Hamar 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 15.12.2016 1 dag15.12.2016 fra 3.100 kr

Den nye delingsøkonomien og utfordringer rundt næringsbegrepet

Aktører som AirBnB og Über har i løpet av få år blitt globale milliardvirksomheter. Tusenvis av privatpersoner i Norge driver utleie av boliger, overnattingssteder eller sjåføroppdrag mot betaling, markedsført på Internett under navnet til disse eller tilsvarende aktører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.100 kr
Drammen Drammen 1 dag fra 3.100 kr
Hamar Hamar 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 1 dag fra 3.100 kr

Effektiv kommunikasjon av regnskap og analyse

Vi tilbyr kurs i effektiv kommunikasjon av regnskap og analyse. Som gode rådgivere skal vi gjøre den vanskelige jobben med å ta korrekte beslutninger enklere for beslutningstakeren. Vi fokuserer på områdene som er kritiske for virksomhetens suksess.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.100 kr

Egenkapitaltransaksjoner

Målsettingen med kurset å gi erfarne regnskapsførere en praktisk innføring i hvordan man skal tilrettelegge og bistå kunden i forbindelse med transaksjoner mellom selskapet og dets aksjonærer som ikke er kjøp- og salgstransaksjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr
Sverige Sverige 1 dag fra 3.100 kr

Eiendomstransaksjoner - kjøp og salg av næringseiendom

Mange kunder har behov for en god rådgiver / tilrettelegger når de skal kjøpe eller selge fast eiendom. Dette har nærmest blitt en egen profesjon og en etterspurt kompetanse som regnskapsførere tradisjonelt har sendt videre til advokater eller andre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 1 dag fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.100 kr

Entreprenørbransjen - aktuelle temaer

Vi tilbyr kurs i entreprenørbransjen - aktuelle temaer. Kurset vil gi deg godt innblikk i sentrale områder i det omfattende og komplekse regelverket knyttet til entreprenørbransjen med hensyn til regnskap, skatt og merverdiavgift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag fra 3.100 kr
Haugesund Haugesund 1 dag fra 3.100 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr

God regnskapsføringsskikk

Vi tilbyr kurs i god regnskapsføringsskikk. Eksterne regnskapsførere er etter regnskapsførerloven forpliktet til å utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.100 kr
Drammen Drammen 1 dag fra 3.100 kr
Hamar Hamar 1 dag fra 3.100 kr
Haugesund Haugesund 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum, Konfera... Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum, Clarion... Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr
Sverige Sverige 1 dag fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 14.12.2016 1 dag14.12.2016 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 13.12.2016 1 dag13.12.2016 fra 3.100 kr

GRFS anvendt i intern økonomiavdeling

Målsettingen med kurset er å gjøre deg fortrolig med GRFS - god regnskapsføringsskikk - som hjelpemiddel, når du skal evaluere om selskapet du jobber i har etablert tilstrekkelig gode rutiner for god økonomioppfølging internt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nationaltheatret Oslo, Nationaltheatret 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 1 dag fra 3.100 kr

GRFS i praktisk anvendelse - byrådrift

Kurset tar utgangspunkt i en praktisk tilnærming til det formelle rammeverket i en regnskapsførers hverdag og hva som må være på plass før regnskapsfører kan begynne å arbeide med kundens regnskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16.12.2016 1 dag16.12.2016 fra 3.100 kr

GRFS i praktisk anvendelse - oppdragsutførelse

Kurset tar utgangspunkt i en praktisk tilnærming til oppdragsutførelse, intern kvalitetskontroll og oppdragsdokumentasjon i en regnskapsførers hverdag. Bestemmelser i hvitvaskingsreglene, samt risiko og vesentlighetsvurdering vil bli knyttet opp til oppdragsutførelsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 1 dag fra 3.100 kr

Grunnleggende verdsettelser - begreper og metoder

Dette kurset skal sette deg i stand til å identifisere situasjoner som krever verdsettelse og faktisk gjennomføre enkle verdsettelser. Metodeverket som kurset bygger på kan anvendes både i egen virksomhet og overfor kunder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr

Grunnleggende årsoppgjør i praksis for AS

Vi tilbyr kurs i grunnleggende årsoppgjør i praksis for AS. Kurset tar sikte på å gi deg en grunnleggende og god forståelse av utarbeidelse av ligningspapirer og selvangivelse for aksjeselskap ved bruk av næringsoppgave 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr

Hvitvaskingsreglene fra A til Å

Kurset gir en oversikt over hvitvaskingsreglene i sin helhet, og omhandler regelverket og hvilke plikter og ansvar som påhviler den enkelte i regnskapsførervirksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.100 kr

Hvor frisk er kunden

Regnskapsførers kompetanse er en av nøklene til suksess i næringslivet. Ved å kommunisere gode og vel gjennomarbeidede økonomiske beslutningsgrunnlag til ledelsen blir regnskapsfører en integrert del i selskapets verdiskapningsprosess.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.100 kr
Hamar Hamar 1 dag fra 3.100 kr

Jus for småbedrifter

Vi tilbyr kurs i Jus for småbedrifter. Gode råd gir merverdi for regnskapsførerens kunder. Kurset tar for seg juridiske temaer der det særlig fokuseres på virksomhetens verdier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 1 dag fra 3.100 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16.12.2016 1 dag16.12.2016 fra 3.100 kr
Ringerike / Hønefoss Ringerike / Hønefoss 14.12.2016 1 dag14.12.2016 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.100 kr
Ålesund Ålesund 1 dag fra 3.100 kr

Kolliderende regler innen regnskap, skatt og avgift

Vi tilbyr kurs i kolliderende regler innen regnskap, skatt og avgift. Kurset går inn i kjerneområdet av løpende bokføring og rapportering, og fokuserer på en del områder hvor merverdiavgift, skatt og regnskap har regler som «kolliderer», men som likevel må håndteres parallelt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 3.100 kr
Ålesund Ålesund 1 dag fra 3.100 kr

Kommunikasjon av regnskap og analyse

Vi tilbyr kurs i kommunikasjon av regnskap og analyse. Som gode rådgivere skal vi gjøre den vanskelige jobben med å ta korrekte beslutninger enklere for beslutningstakeren. Vi fokuserer på områdene som er kritiske for virksomhetens suksess.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.100 kr

Konkurs - fra faresignaler til endt bobehandling

Vi tilbyr kurs i konkurs - fra faresignaler til endt bobehandling. Målsettingen er å sette deltagerne i stand til å gi riktige råd, samt ha bedre rolleforståelse i forbindelse med insolvens. Det tilstrebes økt begrepsforståelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr

Konsernregnskap

Vi tilbyr kurs i konsernregnskap. Kurset gir inngående kunnskap om reglene for utarbeidelse av konsernregnskap og viser teknikkene for gjennomføring ved hjelp av regneark.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr

Kontantomsetning - har vi kontroll

Vi tilbyr kurs i kontantomsetning - har vi kontroll. Kurset gir deltakerne kjennskap til aktuelle lov- og forskriftskrav knyttet til kontantsalg. Vi ser på rutiner som bør innarbeides for å sikre at bokføringen av kontantsalget blir korrekt og fullstendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.100 kr
Bodø Bodø 1 dag fra 3.100 kr
Drammen Drammen 1 dag fra 3.100 kr
Haugesund Haugesund 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr
Ringerike / Hønefoss Ringerike / Hønefoss 14.12.2016 1 dag14.12.2016 fra 3.100 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 3.100 kr
Sverige Sverige 1 dag fra 3.100 kr
Ålesund Ålesund 1 dag fra 3.100 kr

Kontroll på dokumentasjonen

Vi tilbyr kurs i kontroll på dokumentasjonen. Som regnskapsfører har du en rekke dokumentasjonsregler å forholde deg til, det være seg i bokføringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, god regnskapsføringsskikk, hvitvaskingsloven m.m.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 1 dag fra 3.100 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr

Kvalitetssikring av regnskapet 1: Planlegging og organisering

Vi tilbyr kurs i kvalitetssikring av regnskapet 1: Planlegging og organisering. Et regnskap skal både oppfylle lovkrav og gi nyttig styringsinformasjon til foretaket selv. For at regnskapet skal fylle disse formålene kreves det kvalitetssikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 12.12.2016 1 dag12.12.2016 fra 3.100 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 3.100 kr

Mitt investeringsselskap

Vi tilbyr kurs i mitt investeringsselskap. Mange aksjonærer har valgt å etablere et holdingselskap som eierselskap til selskaper som har aktiv drift. Fremover vil både gründere, investorer og styrer ha ønske om å diskutere om holdingselskap bør etableres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 1 dag fra 3.100 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 14.12.2016 1 dag14.12.2016 fra 3.100 kr

MVA - praktisk anvendt merverdiavgift

Vi tilbyr kurs i MVA - praktisk anvendt merverdiavgift. Kurset vil gi innblikk i sentrale deler av merverdiavgiftssystemet. Du vil få god oversikt over grunnleggende rettigheter og plikter knyttet til det å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 1 dag fra 3.100 kr
Hamar Hamar 1 dag fra 3.100 kr
Haugesund Haugesund 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 13.12.2016 1 dag13.12.2016 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.100 kr

MVA - uttaks- og justeringsreglene fra teori til praksis

Vi tilbyr kurs i MVA - uttaks- og justeringsreglene fra teori til praksis. Kurset omhandler to krevende emner innenfor merverdiavgiftens område. Begge kursets deler vil gi nyttige innspill til hvordan regelverket skal anvendes i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.100 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr

MVA 2016 - ofte stilte spørsmål og nyheter

Kursets innhold er basert på ulike spørsmål om MVA som rettes til Regnskap Norges fagsupport, og dekker således mange aktuelle områder innen MVA-faget. Kurset gir deg også overblikk over aktuelle emner og nyheter innen MVA.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16.12.2016 1 dag16.12.2016 fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 1 dag fra 3.100 kr

MVA over landegrensene

Kurset tar for seg internasjonal varehandel og handel med fjernleverbare og stedbundne tjenester over landegrenser. Kurset gjør deltakerne i stand til å forstå hovedreglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende transaksjoner og foreta korrekt avgifts behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.100 kr