Regnskapskurs

I kategorien regnskap finner du kurs og opplæring innen regnskapsføring i hele landet. Både bedrifter og privatpersoner har god bruk for kompetanse innen regnskapsføring. Her finner du kurs i regnskap både for nybegynnere og viderekommende. Temaer i slike kurs er alt fra; anbudsforutsetning, enhetspris kalkyle, kapasitetsberegning, timepriskalkyle, prosjektregnskap, rammebetingelser til regnskapens ABC. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.

Bokføringsreglene i praksis

Oppfyller dere alle kravene i bokføringsloven? Den raske teknologiske utviklingen innen regnskapsfaget, der mer og mer skjer elektronisk, har gjort bokføringsreglene til et «levende» regelverk som løpende må justeres i henhold til regnskapsførers nye hverdag. Er du oppdatert?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.11.2016 1 dag23.11.2016 4.200 kr
Oslo Oslo 08.12.2016 1 dag08.12.2016 4.200 kr
Trondheim Trondheim 26.10.2016 1 dag26.10.2016 4.200 kr

Brukerkurs Sticos Personal

Bli kjent med Sticos Personal. I dette kurset lærer du deg de grunnleggende funksjonene i Sticos Personal slik at du får utnyttet programmet best mulig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 3.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.100 kr

Budsjett som styringsverktøy

Se nytten av aktiv budsjettering. På dette kurset får du en grundig innføring i budsjett som styringsverktøy. Etter endt kurs skal du kunne bruke budsjettmodeller i styring av en virksomhets drift og likviditet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.200 kr

God regnskapsføringsskikk

Få god forståelse for kravene i GRFS. Økt fokus på krav til oppdragsstyring og kvalitetskontroller gjør dette kurset svært aktuelt. Her får du en oversikt over kravene i regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 02.11.2016 1 dag02.11.2016 4.200 kr

Grunnleggende brukerkurs Sticos Regnskapsmetodikk

Gode rutiner gir sikker oppdragsstyring. Forstå nytten av Sticos Regnskapsmetodikk og viktigheten av løpende registrering. Vi viser deg hvordan du praktisk løser alle krav som fremgår av regnskapsførerloven og GRFS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 26.10.2016 1 dag26.10.2016 4.200 kr

Grunnleggende regnskapsføring

Ny som regnskapsmedarbeider? Med vårt 2-dagerskurs for nye medarbeidere på regnskap, tar du de første skritt på veien mot å bli en selvstendig regnskapsmedarbeider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.10.2016 2 dager26.10.2016 6.800 kr
Oslo Oslo 2 dager 6.800 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 6.800 kr

Innføring i merverdiavgift

Forstå merverdiavgiftsreglene. Alle som arbeider med bilagsbehandling og kontering vil møte på spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles. Dette gjelder både ved anskaffelser og salg av varer eller tjenester.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.11.2016 1 dag01.11.2016 4.200 kr
Oslo Oslo 1 dag 4.200 kr

Konsernregnskap i teori og praksis

Lær å utarbeide et konsernregnskap. Skal du utarbeide et konsernregnskap for første gang, friske opp teorien eller ønsker å forstå sammenhengen i et konsernregnskap, er dette kurset for deg. Du utarbeider et konsernregnskap på kurset og får med deg et godt verktøy til eget bruk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 09.11.2016 1 dag09.11.2016 4.700 kr

Kontroll og avstemming av regnskapet

Bli god på kontroll og avstemminger. Bli i stand til å utføre og kvalitetssikre sentrale områder i regnskapet. Du lærer hvordan kontroller og avstemminger bør gjennomføres, og hvorfor avstemmingsarbeid er viktig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 23.11.2016 2 dager23.11.2016 6.800 kr
Trondheim Trondheim 17.11.2016 2 dager17.11.2016 6.800 kr

Merverdiavgift - nye regler fra 1. januar 2017

Ønsker du å få en oversikt over endringene? Meld deg på kurs! Sett av en halv dag til å bli oppdatert på viktige endringer innen merverdiavgift. Du får med deg alt om den nye skattemeldingen, samt andre sentrale endringer og nyheter innen merverdiavgift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.11.2016 4 timer09.11.2016 2.800 kr
Bodø Bodø 11.11.2016 4 timer11.11.2016 2.800 kr
Drammen Drammen 23.11.2016 4 timer23.11.2016 2.800 kr
Fredrikstad Fredrikstad 27.10.2016 4 timer27.10.2016 2.800 kr
Hamar Hamar 23.11.2016 (+1) 4 timer23.11.2016 (+1) 2.800 kr
Harstad Harstad 15.11.2016 4 timer15.11.2016 2.800 kr
Kristiansand Kristiansand 4 timer 2.800 kr
Nordland Nordland 10.11.2016 4 timer10.11.2016 2.800 kr
Oslo Oslo 30.11.2016 4 timer30.11.2016 2.800 kr
Sandefjord Sandefjord 07.11.2016 4 timer07.11.2016 2.800 kr
Stavanger Stavanger 22.11.2016 (+1) 4 timer22.11.2016 (+1) 2.800 kr
Tromsø Tromsø 08.12.2016 4 timer08.12.2016 2.800 kr
Trondheim Trondheim 4 timer 2.800 kr
Ålesund Ålesund 14.11.2016 4 timer14.11.2016 2.800 kr

Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom

Store kostnadsbesparelser ved riktig håndtering av mva. og eiendom. Det er penger å spare på å ha kjennskap til regelverket for tilbakebetaling av merverdiavgift. Vi gir deg en grunnleggende innføring i merverdiavgiftsreglene for utbyggere og utleiere av fast eiendom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 18.11.2016 1 dag18.11.2016 4.200 kr

Merverdiavgift ved internasjonal handel

Korrekt håndtering av mva. gir deg et konkurransefortrinn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 01.11.2016 1 dag01.11.2016 4.200 kr

Praktisk årsavslutning for et aksjeselskap

Fokus på ligningspapir. På dette kurset skal du utarbeide ligningspapir for et aksjeselskap. Vi er også innom planlegging og krav til dokumentasjon av årsoppgjøret, samt regnskapslovens krav til årsregnskap, noter og årsberetning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.11.2016 2 dager15.11.2016 6.950 kr
Oslo, Bjørvika Konfera... Oslo 17.01.2017 2 dager17.01.2017 6.950 kr
Oslo, Thon Hotel Opera... Oslo 21.11.2016 (+1) 2 dager21.11.2016 (+1) 6.950 kr
Oslo, Thon Hotel Opera... 23.11.2016 2 dager21.11.2016 (+1) 6.950 kr
Trondheim Trondheim 29.11.2016 2 dager29.11.2016 6.950 kr

Prosjektregnskap som styringsverktøy

Øk kvaliteten på prosjektregnskapet. Jobber du med prosjektregnskap og vil vite mer om hvordan prosjektregnskapet kan gi økt nytte og verdi for ledelsen?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.300 kr
Oslo Oslo 26.10.2016 1 dag26.10.2016 4.300 kr
Trondheim Trondheim 15.11.2016 1 dag15.11.2016 4.300 kr

Regnskaps- og skattemessige forskjeller

Få kontroll på skattekostnaden. I dette kurset vil vi ha hovedfokus på utarbeidelse og forståelse av ligningsskjemaet «Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier». Du lærer hvordan du skal beregne skattekostnaden og kontrollere at skatteberegningen er riktig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 08.12.2016 (+1) 1 dag08.12.2016 (+1) 4.500 kr
Trondheim Trondheim 01.12.2016 1 dag01.12.2016 4.500 kr

Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser

Hvordan fatte gode beslutninger basert på regnskapet? Bli en bedre regnskapsanalytiker. Lær hvordan du effektivt kan bruke regnskapet og regnskapstallene som et viktig styringsverktøy for din bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 07.11.2016 2 dager07.11.2016 6.800 kr

Regnskapsforståelse og verdivurderinger

Forstår du realiteten bak regnskapstallene? På dette 2-dagerskurset får du kunnskap som er viktig for å kunne ta riktige beslutninger når det gjelder en virksomhet, både internt og eksternt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 30.11.2016 2 dager30.11.2016 6.800 kr

Regnskapsfører som rådgiver innen lønn og personal

Rådgivning blir viktigere - kundene forventer mer. Regnskapsfører eller revisor må ofte forholde seg til arbeidsrettslige eller lønnsrelaterte spørsmål fra sine kunder. På dette kurset får du god innsikt i spørsmål som ofte stilles.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 23.11.2016 1 dag23.11.2016 4.200 kr

Selskapsrett - aksjeloven

Aksjeselskap - fra stiftelse til avvikling. Dette kurset gir deg en oversikt over sentrale bestemmelser i aksjeloven som det er viktig å være klar over enten du er aksjonær, styremedlem, leder, regnskapsfører eller revisor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 02.12.2016 1 dag02.12.2016 4.200 kr

Skatt, merverdiavgift og regnskap i utbyggingsprosjekt

Kjennetegn ved lønnsomme utbyggingsprosjekt. Unngå skatte- og avgiftsmessige fallgruver i utbyggingsprosjekt. Få innspill til mulig skatte- og merverdiavgiftsmessig optimalisering og bli kjent med regelverkenes krav til fordeling av byggekostnader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 28.11.2016 1 dag28.11.2016 4.600 kr

Skattefrie omorganiseringer

Tips ved omorganisering av virksomhet. Unngå skatte- og merverdiavgiftsmessige fallgruver ved omorganisering av virksomhet. På dette kurset lærer du om mulighetene for skattefrie endringer av selskapsform (ENK, ANS/DA, NUF), samt skattefrie fusjoner og fisjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 29.11.2016 1 dag29.11.2016 4.300 kr

Transaksjoner mellom selskap og eiere

Unngå fallgruvene ved transaksjoner mellom selskap og eiere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 11.11.2016 1 dag11.11.2016 4.200 kr

Videregående brukerkurs Sticos Regnskapsmetodikk

Optimal bruk med innarbeidede rutiner. Videregående kurs for deg som ønsker å lære flere funksjoner for å få full utnyttelse i programmet. Bli mer effektiv, få bedre oversikt og struktur.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 01.11.2016 1 dag01.11.2016 4.200 kr
Trondheim Trondheim 27.10.2016 1 dag27.10.2016 4.200 kr

Videregående kurs i kontroll og avstemminger

Utfordrende avstemminger. Bli bedre på å utføre og kvalitetssikre de mer krevende områdene i regnskapet som en forberedelse til årsavslutningen. Du lærer mer om hvordan kontroller og avstemminger bør gjennomføres, og hvilke områder som har større risiko for feil og mangler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 03.11.2016 1 dag03.11.2016 4.200 kr
Trondheim Trondheim 10.11.2016 1 dag10.11.2016 4.200 kr

Videregående regnskapsføring

Få innsikt i regnskapets oppbygning. Dette 2-dagerskurset gir deg oversikt over sammenhenger i regnskapsføringen, og du får full gjennomgang av sentrale områder for regnskapets oppbygning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.11.2016 2 dager21.11.2016 6.800 kr
Oslo Oslo 14.11.2016 2 dager14.11.2016 6.800 kr

Regnskap grunnkurs – lær å føre ditt eget regnskap.

Praktisk regnskapskurs. På dette kurset vil du lære å føre regnskap fra a – å. Du får full oversikt og sparer penger til regnskapsfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.11.2016 4 dager28.11.2016 10.450 kr
Hele landet Hele landet 4 dager 10.450 kr
Kristiansand Kristiansand 14.11.2016 4 dager14.11.2016 10.450 kr
Oslo Oslo 21.11.2016 4 dager21.11.2016 10.450 kr
Stavanger Stavanger 07.11.2016 4 dager07.11.2016 10.450 kr

Regnskap årsmodul

Årsregnskap fra a – å. Ønsker du å lære mer om årsregnskap og skatteberegning?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.12.2016 4 timer01.12.2016 1.750 kr
Hele landet Hele landet 4 timer 1.750 kr
Kristiansand Kristiansand 17.11.2016 4 timer17.11.2016 1.750 kr
Oslo Oslo 24.11.2016 4 timer24.11.2016 1.750 kr
Stavanger Stavanger 10.11.2016 4 timer10.11.2016 1.750 kr

Økonomi for ledere

Kurset gir deg den økonomiske kompetansen du trenger som leder og beslutningstaker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 31.10.2016 2 dager31.10.2016 7.990 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 7.990 kr

Økonomi grunnkurs - det du trenger å vite om økonomi

Økonomi fra a – å. Dette kurset gir deg kunnskapen du har bruk for innen økonomi. Kurset passer uansett om du trenger praktisk kunnskap for å ta beslutninger, eller har behov for å forstå tallene du blir presentert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.990 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 6.990 kr
Oslo Oslo 2 dager 6.990 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 6.990 kr

Avstemming av regnskapet

Kurset gir en praktisk innføring i avstemmingsarbeidets formål og utførelse, og en helhetlig forståelse for regnskapspostenes sammenheng. Kurset setter deg videre i stand til å forberede og gjennomføre avstemminger fra A - Å. Læring sikres ved praktisk oppgaveløsning og gjennomgang av case.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.11.2016 1 dag08.11.2016 fra 3.900 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 24.11.2016 1 dag24.11.2016 fra 3.900 kr
Trondheim Trondheim 22.11.2016 1 dag22.11.2016 fra 3.900 kr

HRessurs Reise og Utlegg

Kurset er utviklet for systemadministratorer hos kunder av Infotjenester som benytter systemet HRessurs Reise og Utlegg. Vi har laget en helt ny versjon av vårt reiseregningsprogram med nye funksjoner og flere muligheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 timer 1.500 kr

Lønn mot regnskap

Økonomifunksjonen er ofte delt inn i lønn og regnskap. Det er forskjellige personer som jobber med hver sin del. En lønns-, drifts- eller reisekostnad vil i mange tilfeller måtte vurderes i forhold til både regnskap, skatteplikt, skattefradrag og merverdiavgift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.11.2016 1 dag16.11.2016 fra 4.950 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.12.2016 1 dag08.12.2016 fra 4.950 kr
Stavanger Stavanger 02.11.2016 1 dag02.11.2016 fra 4.950 kr
Tromsø Tromsø 21.11.2016 1 dag21.11.2016 fra 4.950 kr
Trondheim Trondheim 22.11.2016 1 dag22.11.2016 fra 4.950 kr
Ålesund Ålesund 30.11.2016 1 dag30.11.2016 fra 4.950 kr

Merverdiavgiften 2016

Vi tilbyr kurs i merverdiavgiften 2016. Kurset gir deg oversikt over merverdiavgiftssystemet og vi går gjennom ulike problemstillinger vi har erfart fra våre kunder. Vi gir deg svar på dine spørsmål, og hjelp til å kunne løse momsutfordringer i fremtiden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.11.2016 1 dag09.11.2016 fra 3.900 kr
Oslo, Sentrum, Park In... Oslo, Sentrum 01.12.2016 1 dag01.12.2016 fra 3.900 kr
Oslo, Sentrum, Radisso... Oslo, Sentrum 01.11.2016 1 dag01.11.2016 fra 3.900 kr
Sarpsborg Sarpsborg 1 dag fra 3.900 kr
Stavanger Stavanger 15.11.2016 1 dag15.11.2016 fra 3.900 kr
Tromsø Tromsø 1 dag fra 3.900 kr
Trondheim Trondheim 15.11.2016 1 dag15.11.2016 fra 3.900 kr
Ålesund Ålesund 1 dag fra 3.900 kr

Praktisk internkontroll - økonomi

Kurset gir deg praktiske tips og innspill til hvordan rask og effektiv internkontroll kan innføres og utføres i en organisasjon. Det blir presentert konkrete tiltak på hvordan man reduserer risiko for svinn, utro tjenere, feilaktige utbetalinger, manglende utfakturering og feilrapportering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 17.11.2016 1 dag17.11.2016 fra 3.900 kr

Praktisk regnskap

Kurset har en praktisk vinkling mot regelverket innenfor regnskap, mva og skatt. Det tar for seg de viktigste problemstillingene som oppstår frem mot det å rapportere riktig regnskap. For å sikre faktisk læring, vil temaer bli presentert med praktiske eksempler underveis og oppgaver i hver time.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.11.2016 1 dag09.11.2016 fra 3.900 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 23.11.2016 1 dag23.11.2016 fra 3.900 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 3.900 kr

Regnskap innføring

På dette kurset får du grunnleggende innføring i regnskap, skatt og merverdiavgift slik at du kan takle praktiske regnskapsoppgaver. Du lærer bl.a. hvordan et regnskap er bygd opp og hva slags dokumentasjon som finnes i regnskapet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager fra 6.900 kr

Erfaringsdag for revisorer

Bli en enda bedre revisor med erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag

LO3 Økonomi for mellomledere

Et kurs for å bedre forstå økonomiske sammenhenger i bedriften, med Økonomi Illustrator og Prosjekt Illustrator. Kurset kan tas som enkeltstående kurs, eller som en obligatorisk del av Mellomlederskolen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 29.11.2016 4 dager29.11.2016 10.900 kr

Regnskap, analyse og nøkkeltall

Vi tilbyr kurs i regnskap, analyse og nøkkeltall. Etter gjennomgått kurs i Regnskap – Analyse og Nøkkeltall er man godt rustet til å forstå sammenhenger og eventuelt avdekke feilføringer eller uregelmessigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 17.01.2017 1 dag17.01.2017 5.750 kr

Regnskapsforståelse

Vi tilbyr kurs i regnskapsforståelse. Ethvert registrert styremedlem har et objektivt ansvar om kunnskap, krav og forventninger Aksjeloven setter som juridisk standard.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 16.01.2017 1 dag16.01.2017 5.750 kr

Forstå faresignaler i regnskapet

Lær de beste metodene for å avdekke faresignaler I regnskapet. Bare i juni 2015, ble det registrert 771 konkurser og tvangs-avviklinger i Norge. Selv i regnskapet til bærekraftige bedrifter kan det skjule seg en negativ utvikling og svake nøkkeltall.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 3 timer 2.490 kr

Grunnkurs i regnskapsføring

Vi tilbyr grunnkurs i regnskapsføring. På kurset jobber vi med øvingsoppgaver så du vil lære deg hvordan du behandler ulike regnskapsbilag og -oppgaver i praksis. Få bedre kontroll over de daglige arbeidsoppgavene innen regnskap og lær gode arbeidsrutiner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 12.900 kr
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 14.11.2016 5 dager14.11.2016 12.900 kr

Huldt & Lillevik Årsavslutning fra A - Å

Vi tilbyr kurs i Huldt & Lillevik Årsavslutning fra A - Å. Vi gjentar suksessen fra i fjor setter opp et spennende kurs med våre dyktige juridiske rådgivere og systemspesialister i Huldt & Lillevik

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.11.2016 1 dag29.11.2016 4.400 kr
Bodø Bodø 04.11.2016 1 dag04.11.2016 4.400 kr
Hamar Hamar 01.11.2016 1 dag01.11.2016 4.400 kr
Kristiansand Kristiansand 08.12.2016 1 dag08.12.2016 4.400 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 07.11.2016 (+7) 1 dag07.11.2016 (+7) 4.400 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 03.11.2016 1 dag03.11.2016 4.400 kr
Stavanger Stavanger 30.11.2016 1 dag30.11.2016 4.400 kr
Tromsø Tromsø 02.11.2016 1 dag02.11.2016 4.400 kr
Trondheim Trondheim 08.12.2016 1 dag08.12.2016 4.400 kr

MamutOne Regnskap - erfarne brukere

Vi tilbyr kurs i MamutOne Regnskap - erfarne brukere. Vi tar opp temaer som registrering av bilag med hurtigtaster, overføring til hovedbok, oppfølging av reskontroposter og rapportering. Kurset inneholder både teori og praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 23.11.2016 (+1) 1 dag23.11.2016 (+1) 3.290 kr

MamutOne Regnskap - nye brukere

Vi tilbyr kurs i MamutOne Regnskap - nye brukere. Vi tar opp temaer som registrering av bilag, overføring til hovedbok, oppfølging av reskontroposter og rapportering. Kurset inneholder litt enkel teori og regnskapsføring i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 26.10.2016 (+2) 1 dag26.10.2016 (+2) 3.290 kr

MamutOne Regnskapsteori

Vi tilbyr kurs i MamutOne Regnskapsteori. I dette kurset som omhandler regnskapsteori i Mamut vil du lære en del om begreper innenfor regnskapsverden og hvordan du fører de mest vanlige bilagene. I tillegg viser vi deg hvordan du håndterer MVA, rapportering - og mye mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag fra 2.490 kr

Nettbasert regnskapsføring

Vi tilbyr nettbasert kurs i regnskapsføring. Nå skjer det en revolusjon i regnskapsfaget. En rekke manuelle rutiner blir automatisert. Bli kjent med og ta kontroll over endringene som kommer innen ditt fagfelt!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.900 kr
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 3.900 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.900 kr

Praktisk Regnskapsanalyse

Vi tilbyr kurs i praktisk regnskapsanalyse. Lær deg hva regnskapet forteller om bedriftens likviditet, finansielle stilling, soliditet og ikke minst hvor lønnsom bedriften er.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 28.10.2016 1 dag28.10.2016 4.200 kr

Ta kontroll over likviditeten

Få inn penger raskere, unngå perioder uten likviditet og reduser risikoen i bedriften! En rekke bedrifter viser til solide resultater og tilsynelatende god økonomi, men likviditeten kan likevel være presset. 80 % av konkurser skyldes mangel på likviditet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 3 timer 2.490 kr

Visma Business Regnskapsbyrå trinn 2

Vi tilbyr kurs i Visma Business Regnskapsbyrå trinn 2. Det skal være inspirerende og utviklende å arbeide med Visma sin Byråløsning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.10.2016 2 dager27.10.2016 7.900 kr
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 17.11.2016 2 dager17.11.2016 7.900 kr

Visma eAccounting grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i Visma eAccounting. Ved å delta på grunnkurs for Visma eAccounting får du en gjennomgang av alle de viktigste elementene og funksjoner i programmet. Vi gjør det enklere for deg å komme i gang og lærer deg å effektivisere din bruk og utnyttelse av programmet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 3 timer 1.990 kr

Visma eAccounting Regnskap

Kurset inneholder litt enkel teori og regnskapsføring i praksis. Vi har laget et case som tar for seg de vanligste bilagene i en bedrift. Disse bokfører vi i eAccounting og tar ut rapporter på bakgrunn av dette. Her vil du få se hvordan en vanlig måneds regnskap typisk vil se ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 3 timer 1.990 kr

Visma eAccounting Regnskapsteori

Vi tilbyr kurs i Visma eAccounting Regnskapsteori. I dette kurset som omhandler regnskapsteori i Visma eAccounting vil du lære en del om begreper innenfor regnskapsverden og hvordan du fører de mest vanlige bilagene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 2.490 kr

Økonomi for ikke økonomer - del 1

Vi tilbyr kurs i økonomi for ikke økonomer - del 1. Få bedre kunnskap og forståelse i regnskap- og økonomifaget for å få mer oversikt og kontroll. På dette to dagers kurset lærer du å fange opp faresignaler i regnskapet, hva du kan gjøre med det, og bli rustet for å ta bedre økonomiske beslutninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 10.11.2016 2 dager10.11.2016 8.900 kr

Økonomi for ikke økonomer - del 2

Vi tilbyr kurs i økonomi for ikke økonomer - del 2. På kurset får du kunnskap om viktige bedriftsøkonomiske emner. Du vil lære deg å se de store sammenhengene, forstå hva tallene betyr og kunne sette tall i en sammenheng for å få bedre økonomisk styring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 24.11.2016 2 dager24.11.2016 8.900 kr

Bokføring 2016 - nyheter og ofte stilte spørsmål

Vi tilbyr kurs i bokføring 2016 - nyheter og ofte stilte spørsmål. Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, ligningsoppgaver, rapportering av merverdiavgift mv. Dette kurset har fokus på hvordan regelverket skal etterleves, og består av 2 deler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.10.2016 1 dag26.10.2016 fra 3.100 kr
Bodø Bodø 22.11.2016 1 dag22.11.2016 fra 3.100 kr
Hamar Hamar 23.11.2016 1 dag23.11.2016 fra 3.100 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 15.12.2016 1 dag15.12.2016 fra 3.100 kr
Sandefjord Sandefjord 28.10.2016 1 dag28.10.2016 fra 3.100 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 27.10.2016 1 dag27.10.2016 fra 3.100 kr

Den nye delingsøkonomien og utfordringer rundt næringsbegrepet

Aktører som AirBnB og Über har i løpet av få år blitt globale milliardvirksomheter. Tusenvis av privatpersoner i Norge driver utleie av boliger, overnattingssteder eller sjåføroppdrag mot betaling, markedsført på Internett under navnet til disse eller tilsvarende aktører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.11.2016 1 dag24.11.2016 fra 3.100 kr
Drammen Drammen 22.11.2016 1 dag22.11.2016 fra 3.100 kr
Hamar Hamar 02.11.2016 1 dag02.11.2016 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 02.12.2016 1 dag02.12.2016 fra 3.100 kr
Stavanger Stavanger 18.11.2016 1 dag18.11.2016 fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 28.11.2016 1 dag28.11.2016 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.100 kr

Effektiv kommunikasjon av regnskap og analyse

Vi tilbyr kurs i effektiv kommunikasjon av regnskap og analyse. Som gode rådgivere skal vi gjøre den vanskelige jobben med å ta korrekte beslutninger enklere for beslutningstakeren. Vi fokuserer på områdene som er kritiske for virksomhetens suksess.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 01.12.2016 1 dag01.12.2016 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 24.11.2016 1 dag24.11.2016 fra 3.100 kr

Egenkapitaltransaksjoner

Målsettingen med kurset å gi erfarne regnskapsførere en praktisk innføring i hvordan man skal tilrettelegge og bistå kunden i forbindelse med transaksjoner mellom selskapet og dets aksjonærer som ikke er kjøp- og salgstransaksjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.11.2016 1 dag25.11.2016 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 28.11.2016 1 dag28.11.2016 fra 3.100 kr
Sandefjord Sandefjord 27.10.2016 1 dag27.10.2016 fra 3.100 kr
Sverige Sverige 03.11.2016 1 dag03.11.2016 fra 3.100 kr

Eiendomstransaksjoner - kjøp og salg av næringseiendom

Mange kunder har behov for en god rådgiver / tilrettelegger når de skal kjøpe eller selge fast eiendom. Dette har nærmest blitt en egen profesjon og en etterspurt kompetanse som regnskapsførere tradisjonelt har sendt videre til advokater eller andre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.10.2016 1 dag28.10.2016 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 09.11.2016 1 dag09.11.2016 fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 10.11.2016 1 dag10.11.2016 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 23.11.2016 1 dag23.11.2016 fra 3.100 kr
Ålesund Ålesund 27.10.2016 1 dag27.10.2016 fra 3.100 kr

Entreprenørbransjen - aktuelle temaer

Vi tilbyr kurs i entreprenørbransjen - aktuelle temaer. Kurset vil gi deg godt innblikk i sentrale områder i det omfattende og komplekse regelverket knyttet til entreprenørbransjen med hensyn til regnskap, skatt og merverdiavgift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 21.11.2016 1 dag21.11.2016 fra 3.100 kr
Haugesund Haugesund 07.11.2016 1 dag07.11.2016 fra 3.100 kr
Kristiansand Kristiansand 03.11.2016 1 dag03.11.2016 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 11.11.2016 1 dag11.11.2016 fra 3.100 kr

God regnskapsføringsskikk

Vi tilbyr kurs i god regnskapsføringsskikk. Eksterne regnskapsførere er etter regnskapsførerloven forpliktet til å utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.11.2016 1 dag23.11.2016 fra 3.100 kr
Drammen Drammen 24.11.2016 1 dag24.11.2016 fra 3.100 kr
Hamar Hamar 03.11.2016 1 dag03.11.2016 fra 3.100 kr
Haugesund Haugesund 06.12.2016 1 dag06.12.2016 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum, Konfera... Oslo, Sentrum 18.11.2016 1 dag18.11.2016 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum, Clarion... Oslo, Sentrum 10.11.2016 1 dag10.11.2016 fra 3.100 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 3.100 kr
Sverige Sverige 02.11.2016 1 dag02.11.2016 fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 14.12.2016 1 dag14.12.2016 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 13.12.2016 1 dag13.12.2016 fra 3.100 kr

GRFS anvendt i intern økonomiavdeling

Målsettingen med kurset er å gjøre deg fortrolig med GRFS - god regnskapsføringsskikk - som hjelpemiddel, når du skal evaluere om selskapet du jobber i har etablert tilstrekkelig gode rutiner for god økonomioppfølging internt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nationaltheatret Oslo, Nationaltheatret 25.11.2016 1 dag25.11.2016 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr
Stavanger Stavanger 18.11.2016 1 dag18.11.2016 fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 15.11.2016 1 dag15.11.2016 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.100 kr

GRFS i praktisk anvendelse - byrådrift

Kurset tar utgangspunkt i en praktisk tilnærming til det formelle rammeverket i en regnskapsførers hverdag og hva som må være på plass før regnskapsfører kan begynne å arbeide med kundens regnskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 10.11.2016 1 dag10.11.2016