Kurs i redning og beredskap

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag for personell som er medlem av Alarmreaksjonslag eller har tilsvarende førsteinnsatsrolle.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 24.03.2017 (+3) 1 dag24.03.2017 (+3) 4.300 kr

Skadestedslederkurs (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann/ redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 13.02.2017 (+3) 3 dager13.02.2017 (+3) 12.300 kr

Søk og redningslag grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 06.03.2017 (+1) 5 dager06.03.2017 (+1) 18.300 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 14.02.2017 (+3) 2 dager14.02.2017 (+3) 10.300 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 20.03.2017 (+3) 10 dager20.03.2017 (+3) 29.500 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer oppdatering

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for offiserer oppdatering (repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 31.01.2017 (+12) 3 dager31.01.2017 (+12) 11.900 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.540 kr
Oslo Oslo 2 dager 9.540 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.540 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag, 1 dag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.580 kr
Kristiansand Kristiansand 16.02.2017 (+3) 1 dag16.02.2017 (+3) 5.580 kr
Oslo Oslo 1 dag 5.580 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 5.580 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 5.580 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.02.2017 (+1) 3 dager22.02.2017 (+1) 16.900 kr
Kristiansand Kristiansand 08.02.2017 (+4) 3 dager08.02.2017 (+4) 16.900 kr
Oslo Oslo 22.03.2017 (+3) 3 dager22.03.2017 (+3) 16.900 kr
Stavanger, Falck Nutec... Stavanger 24.01.2017 (+5) 3 dager24.01.2017 (+5) 16.900 kr
Stavanger, Falck Nutec... 04.04.2017 3 dager24.01.2017 (+5) 16.900 kr
Stavanger, Falck Nutec... 20.06.2017 3 dager24.01.2017 (+5) 16.900 kr
Stavanger, Falck Nutec... 22.08.2017 3 dager24.01.2017 (+5) 16.900 kr
Stavanger, Falck Nutec... 17.10.2017 3 dager24.01.2017 (+5) 16.900 kr
Stavanger, Falck Nutec... 05.12.2017 3 dager24.01.2017 (+5) 16.900 kr
Stavanger, Hinna Stavanger 3 dager 16.900 kr
Sund Sund 3 dager 16.900 kr
Trondheim Trondheim 24.01.2017 (+5) 3 dager24.01.2017 (+5) 16.900 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.02.2017 (+3) 1 dag24.02.2017 (+3) 6.600 kr
Oslo Oslo 20.01.2017 (+4) 1 dag20.01.2017 (+4) 6.600 kr
Stavanger Stavanger 26.01.2017 (+7) 1 dag26.01.2017 (+7) 6.600 kr
Trondheim Trondheim 09.03.2017 (+4) 1 dag09.03.2017 (+4) 6.600 kr

Grunnleggende sikkerhets kurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+99) 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 24.01.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 30.01.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 31.01.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 06.02.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 07.02.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 13.02.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 14.02.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 15.02.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 20.02.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 21.02.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 27.02.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 28.02.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 06.03.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 07.03.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 13.03.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 14.03.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 15.03.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 20.03.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 21.03.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 27.03.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 28.03.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 03.04.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 04.04.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 18.04.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 19.04.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 20.04.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 24.04.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 25.04.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 03.05.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 08.05.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 10.05.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 15.05.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 22.05.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 23.05.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 29.05.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 30.05.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 07.06.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 13.06.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 20.06.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 21.06.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 27.06.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 04.07.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 25.07.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 26.07.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 01.08.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 08.08.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 15.08.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 22.08.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 29.08.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 12.09.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 19.09.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 26.09.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 03.10.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 10.10.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 17.10.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 24.10.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 31.10.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 07.11.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 14.11.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 21.11.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 28.11.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 05.12.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 12.12.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Bergen 19.12.2017 2 dager23.01.2017 (+99) 8.100 kr
Haugesund Haugesund 23.01.2017 (+48) 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 30.01.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 06.02.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 13.02.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 20.02.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 27.02.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 06.03.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 13.03.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 20.03.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 27.03.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 03.04.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 10.04.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 18.04.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 24.04.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 02.05.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 08.05.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 15.05.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 22.05.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 29.05.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 06.06.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 12.06.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 19.06.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 26.06.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 03.07.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 10.07.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 17.07.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 24.07.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 31.07.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 07.08.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 14.08.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 21.08.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 28.08.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 04.09.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 11.09.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 18.09.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 25.09.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 02.10.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 09.10.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 16.10.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 23.10.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 30.10.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 06.11.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 13.11.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 20.11.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 27.11.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 27.11.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 04.12.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 11.12.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Haugesund 18.12.2017 2 dager23.01.2017 (+48) 5.990 kr
Kristiansand Kristiansand 23.01.2017 (+31) 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 30.01.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 06.02.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 15.02.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 21.02.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 02.03.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 07.03.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 14.03.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 22.03.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 28.03.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 03.04.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 18.04.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 24.04.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 02.05.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 08.05.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 15.05.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 22.05.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 29.05.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 07.06.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 14.06.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 19.06.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 26.06.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 03.07.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 07.08.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 14.08.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 21.08.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 28.08.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 04.09.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 11.09.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 18.09.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 25.09.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Kristiansand 02.10.2017 2 dager23.01.2017 (+31) 8.600 kr
Oslo Oslo 23.01.2017 (+43) 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 01.02.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 06.02.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 13.02.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 20.02.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 27.02.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 06.03.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 13.03.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 20.03.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 27.03.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 03.04.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 18.04.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 24.04.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 02.05.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 08.05.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 15.05.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 22.05.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 29.05.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 06.06.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 12.06.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 19.06.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 26.06.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 03.07.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 31.07.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 07.08.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 14.08.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 21.08.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 28.08.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 04.09.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 11.09.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 18.09.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 25.09.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 02.10.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 09.10.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 16.10.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 23.10.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 30.10.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 06.11.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 15.11.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 20.11.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 27.11.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 04.12.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 11.12.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Oslo 18.12.2017 2 dager23.01.2017 (+43) 9.900 kr
Stavanger Stavanger 23.01.2017 (+90) 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 26.01.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 30.01.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 02.02.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 06.02.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 09.02.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 13.02.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 16.02.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 20.02.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 23.02.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 27.02.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 02.03.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 06.03.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 09.03.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 13.03.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 16.03.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 20.03.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 23.03.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 27.03.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 30.03.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 03.04.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 06.04.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 20.04.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 24.04.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 27.04.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 01.05.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 04.05.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 08.05.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 11.05.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 15.05.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 18.05.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 22.05.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 29.05.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 01.06.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 08.06.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 12.06.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 15.06.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 19.06.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 22.06.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 26.06.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 29.06.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 03.07.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 06.07.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 10.07.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 13.07.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 17.07.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 20.07.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 24.07.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 27.07.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 31.07.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 03.08.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 07.08.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 10.08.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 14.08.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 17.08.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 21.08.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 24.08.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 28.08.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 31.08.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 04.09.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 07.09.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 11.09.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 14.09.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 18.09.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 21.09.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 25.09.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 28.09.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 02.10.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 05.10.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 09.10.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 12.10.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 16.10.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 19.10.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 23.10.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 26.10.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 30.10.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 02.11.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 06.11.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 09.11.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 13.11.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 16.11.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 20.11.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 23.11.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 27.11.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 30.11.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 04.12.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 07.12.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 11.12.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 14.12.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 18.12.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Stavanger 21.12.2017 2 dager23.01.2017 (+90) 8.100 kr
Trondheim Trondheim 24.01.2017 (+43) 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 31.01.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 07.02.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 14.02.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 21.02.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 28.02.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 07.03.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 14.03.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 21.03.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 28.03.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 04.04.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 18.04.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 25.04.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 02.05.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 09.05.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 15.05.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 23.05.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 30.05.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 06.06.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 13.06.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 20.06.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 27.06.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 04.07.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 11.07.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 01.08.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 08.08.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 15.08.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 22.08.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 29.08.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 05.09.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 12.09.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 19.09.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 26.09.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 03.10.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 10.10.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 17.10.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 24.10.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 31.10.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 07.11.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 14.11.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 21.11.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 28.11.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 05.12.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr
Trondheim 12.12.2017 2 dager24.01.2017 (+43) 9.900 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Hovedmålet er gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.02.2017 (+10) 4 dager13.02.2017 (+10) 12.900 kr
Haugesund Haugesund 13.02.2017 (+9) 4 dager13.02.2017 (+9) 9.490 kr
Kristiansand Kristiansand 30.01.2017 (+9) 4 dager30.01.2017 (+9) 13.500 kr
Oslo Oslo 31.01.2017 (+12) 4 dager31.01.2017 (+12) 15.900 kr
Stavanger Stavanger 30.01.2017 (+18) 4 dager30.01.2017 (+18) 12.900 kr
Trondheim Trondheim 07.02.2017 (+10) 4 dager07.02.2017 (+10) 15.900 kr

HLO Basic

After completing the course, the participants will have acquired basic knowledge and skills relating to helicopter operations

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 06.02.2017 (+6) 4 dager06.02.2017 (+6) 21.670 kr

HLO Grunnkurs

Etter fullført kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket, innbefattet sikkerhetsrutiner, fore-bygging av ulykker og relevant verne-, brann- og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 21.670 kr
Sund Sund 06.02.2017 (+6) 4 dager06.02.2017 (+6) 21.670 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Målsettingen er at endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 25.01.2017 (+13) 2 dager25.01.2017 (+13) 13.200 kr