Kurs i redning og beredskap

A og B Fallsikring og redning NOG 113

Vi tilbyr kurs i A og B Fallsikring og redning NOG 113. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 27.03.2017 (+4) 3 dager27.03.2017 (+4) 7.955 kr

DROPS Fallende gjenstander

Vi tilbyr kurs i DROPS Fallende gjenstander. Formålet med kurset er å gi en forståelse om hva er en potensiell fare for fallende gjenstander, hvordan identifisere og forebygge, samtidig gi en klar forståelse av roller og ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Fallsikring og redning - repetisjon

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring er fullt oppdatert på alle nye momenter som er knyttet til fallredning og samtidig ha gjennomgått tidligere innøvde metoder Spesielt viktig er det at deltakerne får grundig kunnskap om hendelser og årsakene til disse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 06.04.2017 (+6) 1 dag06.04.2017 (+6) 3.453 kr

Fallsikring og redning NOG 113 - modul B

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i redningsteam om bord på en installasjon, men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av en redningsoperasjon, evakueringsutstyr etter en fallulykke ved bruk av fallsikrings / redningsutstyr .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Beredskapsledelse - grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i beredskapsledelse for beredskapsledelse på sokkelen og på land.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 3 dager 15.700 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse for beredskapsledelse på sokkelen og på land.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 1 dag

GIL - Grunnleggende innsatsledelse

Kurset skal gi deltakerne innblikk og øvelse i innsatsleders oppgaver. Det handler om ledelse på skadestedet, operativ beredskap, planer, instrukser og stående ordre. I forkant av kurset besvares en skriftlig del som sendes til oss.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 20.04.2017 (+2) 2 dager20.04.2017 (+2) 4.760 kr

Orden og Sikring

Vi tilbyr orden og sikringskurs for personell i industrivernpliktige bedrifter eller beredskapsgrupper som er tatt ut til orden og sikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 1 dag

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble

PST - Praktisk samtrening

Vi tilbyr PST - Praktisk samtrening for innsatspersonell, innsatsledere, fagansvarlige innsatsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 5 dager

Skadestedsledelse - grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i skadestedsledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 3 dager 10.400 kr

Skadestedsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse for innsatspersonell på faste og flyrttare innretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 1 dag 4.180 kr

Søk- og redningslag - grunnkurs

Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 5 dager 17.500 kr

Søk- og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr søk- og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 26.06.2017 2 dager26.06.2017 10.000 kr

Tverrfaglig grunnkurs (24 timer)

Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeid på egen bedrift og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved nød- og ulykkessituasjoner som kan oppstå ved virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 29.03.2017 (+2) 24 timer29.03.2017 (+2) 5.120 kr

VIL - Videregående innsatsledelse

Vi tilbyr kurs i innsatsledelse - videregående, for innsatsledere i virksomheten og beredskapspersonell med ansvar på skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 2 dager 4.950 kr

Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs (OER109).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager

Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs (OER109).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.04.2017 (+1) 1 dag20.04.2017 (+1) 5.400 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 04.04.2017 (+2) 4 dager04.04.2017 (+2) 16.500 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 18.04.2017 (+2) 2 dager18.04.2017 (+2) 10.200 kr

GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 7.900 kr

Kombikurs - HLO & Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO & søk og redning repetisjon, for medlemmer av søk- og redningslag og helidekkmannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 16.500 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 25.300 kr

Skadestedsledeler (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk) Skadestedslederen skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager

Skadestedsledeler repetisjon (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk) Skadestedslederen skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

Søk og redninglag - repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr søk og redninglag - repetisjonskurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 24.04.2017 (+1) 2 dager24.04.2017 (+1) 10.200 kr

Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 22.05.2017 5 dager22.05.2017

Arbeid i trange og lukkede rom, redningslag - modul 3

Vi tilbyr kurs i arbeid i trange og lukkede rom, redningslag - modul 3. Arbeidstilsynet har gjort store endringer i forskriftene. Personer som jobber i tanker og lukkede rom, er den største forskjellen at forskriften «Arbeid i tanker» har falt bort.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 3.500 kr

Fallsikring - redningslag

Vi tilbyr kurs i fallsikring - redningslag. Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring / redningslag om bord på en installasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 7.900 kr
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager 7.900 kr
Oslo Oslo 3 dager 7.900 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 7.900 kr
Tromsø Tromsø 3 dager 7.900 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 7.900 kr

Fallsikring og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallsikring og redningslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 3.400 kr

Praktisk bruk av fallsikringutstyr

Videregående kurs med mer praktisk trening og demonstrasjon av rednings- og evakueringsutstyr. Kurset kan gjennomføres hos kurssenter på Borgenskogen, stokke eller hos den enkelte bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 16 timer
Stokke Stokke 16 timer

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å gi deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass- og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.04.2017 (+6) 1 dag06.04.2017 (+6) 4.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 4.500 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.04.2017 (+9) 4 dager04.04.2017 (+9) 27.600 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 04.04.2017 (+15) 4 dager04.04.2017 (+15) 27.600 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.04.2017 (+10) 3 dager05.04.2017 (+10) 17.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 04.04.2017 (+16) 3 dager04.04.2017 (+16) 17.300 kr

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.03.2017 (+5) 2 dager30.03.2017 (+5) 3.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 06.04.2017 (+9) 2 dager06.04.2017 (+9) 3.900 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.03.2017 (+13) 4 dager27.03.2017 (+13) 13.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.04.2017 (+9) 4 dager24.04.2017 (+9) 13.700 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.04.2017 (+1) 1 dag25.04.2017 (+1) 5.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 29.03.2017 (+16) 1 dag29.03.2017 (+16) 5.900 kr

Søk- og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.08.2017 (+2) 5 dager21.08.2017 (+2) 17.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 27.03.2017 (+7) 5 dager27.03.2017 (+7) 17.700 kr

Søk- og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.04.2017 (+10) 2 dager05.04.2017 (+10) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 04.04.2017 (+17) 2 dager04.04.2017 (+17) 9.500 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.04.2017 (+4) 1 dag06.04.2017 (+4) 3.600 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 3.600 kr
Kristiansund Kristiansund 10.04.2017 (+4) 1 dag10.04.2017 (+4) 3.600 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.03.2017 (+72) 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 29.03.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 30.03.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 03.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 05.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 10.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 18.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 20.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 24.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 26.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 04.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 11.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 15.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 18.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 22.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 29.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 31.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 14.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 22.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 13.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 03.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 09.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 14.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 26.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 07.12.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Haugesund Haugesund 27.03.2017 (+35) 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 03.04.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 10.04.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 18.04.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 24.04.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 02.05.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 08.05.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 15.05.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 22.05.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 29.05.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 06.06.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 12.06.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 19.06.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 26.06.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 03.07.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 10.07.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 07.08.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 14.08.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 21.08.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 28.08.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 04.09.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 11.09.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 18.09.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 25.09.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 02.10.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 09.10.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 16.10.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 23.10.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 30.10.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 06.11.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 13.11.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 20.11.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 27.11.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 04.12.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 11.12.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Haugesund 18.12.2017 2 dager27.03.2017 (+35) 8.700 kr
Kristiansund Kristiansund 27.03.2017 (+68) 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 29.03.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 03.04.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 05.04.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 10.04.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 18.04.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 20.04.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 24.04.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 26.04.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 02.05.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 04.05.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 08.05.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 10.05.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 15.05.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 18.05.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 22.05.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 29.05.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 31.05.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 05.06.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 12.06.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 14.06.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 19.06.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 21.06.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 26.06.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 28.06.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 03.07.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 05.07.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 12.07.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager27.03.2017 (+68) 9.900 kr
Stavanger Stavanger 27.03.2017 (+72) 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 30.03.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 03.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 06.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 10.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 20.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 24.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 25.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 27.04.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 02.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 03.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 04.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 08.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 11.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 15.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 18.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 22.05.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 06.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 12.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 15.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 19.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 22.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 26.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 29.06.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 03.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 06.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 10.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 13.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 17.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 20.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 24.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 27.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 31.07.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 03.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 07.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 10.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 14.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 17.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 21.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 24.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 28.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 31.08.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 11.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 14.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 18.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 21.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 25.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 28.09.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 02.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 03.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 05.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 09.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 12.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 16.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 17.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 19.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 23.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 26.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 30.10.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 02.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 13.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 16.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 20.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 23.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 27.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 28.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 30.11.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 04.12.2017 2 dager27.03.2017 (+72) 11.000 kr
Stavanger 07.12.2017 2 dager