Kurs i musikk - Musikkskoler

Mange går årevis og drømmer om å lære seg et instrument. Som med det meste annet er det vanskeligste ofte å komme i gang. Finn en musikkskole i denne oversikten og meld deg på et gitarkurs, pianokurs eller sangkurs i dag, så er du i gang. Du finner også andre musikk kurs som for eksempel dj-kurs, folkemusikk, munnspill, munnharpe, saksofon og mye mer. Hvis du ikke finner kurset du leter etter, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, så finner vi det for deg.

Trommer - slagverk

Vi tilbyr kurs i trommer - slagverk. Slagverk består av en omfattende mengde store og små instrumenter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Orkester - for de aller yngste (Tutti-fruttiorkester)

Dette er et obligatorisk samspilltilbud for de aller yngste strykerelevene våre. Orkestrene drives i samarbeid med kulturskolen i Ås og øvingssted skifter veksler mellom Ås og Ski.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 1.550 kr

Trekkspill

Vi tilbyr trekkspillkurs. Trekkspill er et allsidig instrument som brukes i de fleste sjangere. I undervisningen vil elevene få kjennskap til alt ifra klassisk musikk og folkemusikk, gammeldans til latinske rytmer og populærmusikk. Undervisningen foregår både etter noter og på gehør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Noas Ark

Noas ark er et gruppetilbud til unge og voksne med psykiske utviklingshemninger. Vi tilrettelegger tilbudet etter de ønsker og ferdigheter våre elever har. Målet med undervisningen er å gi hver enkelt opplevelser av musikkglede og samspillsmestring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 1.550 kr

Klarinett

Vi tilbyr klarinettkurs. Klarinetten er et treblåserinstrument. Den har et stort bruksområde sjangermessig men er mest vanlig som korps og orkesterinstrument og som soloinstrument. Klarinetten er det blåseinstrumentet med størst toneomfang, dvs. størst avstand fra dypeste til høyeste tone.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Saksofon

Vi tilbyr saksofonkurs. Saksofonen er et treblåsinstrument i familie med klarinetten og fløyta. Den er mye brukt i storband og korpsbesetninger, og også flittig brukt innen jazz/pop/rock.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Orkester - viderekommende elever på barnetrinnet (Capricciosa)

Dette er et obligatorisk samspilltilbud for alle strykerelevene våre. For de litt viderekommende elevene på barnetrinnet. Orkestrene drives i samarbeid med kulturskolen i Ås og øvingssted skifter veksler mellom Ås og Ski.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 1.550 kr

Fiolin, Suzuki-metodikk for barn

Vi tilbyr fiolin-opplæring tilpasset for barn helt ned i 4-5-årsalderen. Undervisningen er gehørsbasert frem til barnet er symbolmodent. Da gis også noteopplæring. Kalles også for morsmålsmetoden da man bruker de samme prinsippene som da et barn lærer språk: Lytting, etterligning og repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Kontrabass

Vi tilbyr kurs i kontrabass, det dypeste instrumentet i orkestret. Instrumentet brukes i klassisk orkester og er også utbredt innenfor jazz. Det gir en mørk og kraftig klang.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Sangundervisning (solosang)

Vi tilbyr undervisning i solosang. Det individuelle sangtilbudet tar utgangspunkt i grunnleggende prinsipper og teknikker for hvordan stemmen fungerer og utvikles.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 2.100 kr

Fløyte

Vi tilbyr fløytekurs. Fløyten tilhører treblåsfamilien, men er i dag stort sett laget av sølv. Her i Norge er den mest vanlig i korps og orkestre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Musikklek (barn 5 - 6 år)

Vi tilbyr musikklek for barn i alderen 5 - 6 år. Regler og rim, sang og spill, bevegelse og sangleker. Regler og sanger fra folketradisjonen og fra den generelle barnelitteraturen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 1.550 kr

Orkester - fra ca 8 års alder (Vesuvio)

Dette er et obligatorisk samspilltilbud for alle strykerelevene våre fra ca 8 års alder. Orkestrene drives i samarbeid med kulturskolen i Ås og øvingssted skifter veksler mellom Ås og Ski.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 1.550 kr

Musikklek (barn 3 - 4 år)

Vi tilbyr musikklek for barn i alderen 3 - 4 år. Regler og rim, sang og spill, bevegelse og sangleker. Regler og sanger fra folketradisjonen og fra den generelle barnelitteraturen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 1.550 kr

Cello

Vi tilbyr opplæring på cello. Celloen er det nest største strykerinstrumentet. Med sin vakre, dype, syngende tone, er celloen et instrument som er elsket av mange.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Obo

Obo er et treblåserinstrument som brukes i symfonisk musikk helt fra barokken til f.eks ny filmmusikk. Den forekommer ofte solistisk, i kammermusikk sammenheng eller i korps.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Fiolin

Fiolinen finnes i mange størrelser. Instrument i riktig størrelse kan leies av kulturskolen. Fiolin er velegnet til solospill, men er også viktig i ensemble/orkester. Kulturskolen har orkestre på flere nivåer i samarbeid med kulturskolen i Ås. I tillegg får du ukentlig individuell spilletime.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Koret Smarties (9 - 12 år)

Et klassisk korsangtilbud som legger vekt på tradisjonelle og nye sanger, sangleker dessuten enkel sangteknisk opplæring. Samspill med elever på andre instrumentgrupper er viktig for oss.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 1.550 kr

Koret Snickers (barn 6 - 8 år)

Kurset har hovedfokus på sang og sangglede. Vi lærer nye, moderne sanger som barna synes er artige.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 1.550 kr

Orkester - eldste elevene i ungdomsskolealder (Quattro staggioni)

Dette er et obligatorisk samspilltilbud for alle strykerelevene våre. For de eldste elevene, fra ungdomsskolealder. Orkestrene drives i samarbeid med kulturskolen i Ås og øvingssted skifter veksler mellom Ås og Ski.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 1.550 kr

Kråkstadjazz

Gruppetilbud innen rytmisk musikk og improvisasjon Vårt jazzgruppetilbud er unikt i norsk kulturskolesammenheng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 1.550 kr

El-gitar

Vi tilbyr el-gitarkurs. Vi har fokus på sjangrene pop, rock og jazz. Opplæringen foregår individuelt og i samspill (band), og vi legger vekt på at det skal spilles forskjellige stilarter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Akustisk gitar

Vi tilbyr akustisk gitarkurs. Gitarundervisningen baseres på notespill, noe som gjør at eleven blir i stand til å spille det meste. Ca. 9 år er en fin alder for oppstart, men dette er selvfølgelig helt individuelt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Piano (barn)

Kontra kulturskole gir tilbud til barn som vil lære å spille piano. Notekunnskap er ikke nødvendig, men foreldrene må regne med å kjøpe noter fortløpende i tråd med elevens utvikling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Kornett / trompet

Trompeten og kornetten er messingblåseinstrumenter og har et stort bruksområde. Trompeten og kornetten låter veldig likt og er nesten helt like å spille på, men kornetten er litt kortere og er derfor lettere å holde og altså mest velegnet som begynnerinstrument.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski 1 semester 2.100 kr

Gitar opplæring

Fra trubadur til rocker. Vi tilbyr gitar undervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya

Piano undervisning

Piano er en av våre mest populære instrument tilbud. Piano er et instrument som brukes i alle typer musikkstiler. Om du er interessert i klassiskmusikk, pop eller rock eller bare vil bruke piano til husbruk kan vi skreddersy et undervisningsopplegg til ditt behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya

Sang undervisning

Syng, syng, syng og vær glad. Vi tilbyr sangundervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya

Kornett undervisning

Instrumentet for 17. mai. Når vi hører jægermarsjen tenker vi på....... Vi tilbyr kornett undervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya

Slagverk undervisning

Rytme er grunnleggende for all musikk. Enten du vil spille i korps eller i band har vi et undervisningsopplegg som passer for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya

Fløyte undervisning

Et instrument fra Pan Alle kjenner til fløyta....... Vi tilbyr fløyteundervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya

Baritone undervisning

Kornettens storebror, når du ikke er stor nok til å spille tuba. Vi tilbyr baritone undervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya

Saksofon opplæring

Til alle som liker jazz... Vi tilbyr saksofon undervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya

Klarinett opplæring

Klarinett er korpsets fiolin. Vi tilbyr klarinett undervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya

Bass opplæring

Bass gitaren er et allsidig instrument, Sammen med slagverket utgjør det fundamentet i et hvilken som helst orkester. I mange typer musikk kan bassen også brukes som et melodi instrument. Mange bassister bruker også bassen alene som et rent solo instrument.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya

Fiolin opplæring

Fiolin er et populær instrument. Vi tilbyr fiolin undervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya

Trekkspill

Et allsidig og populært instrument. Vi tilbyr trekkspill undervisning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya

Kurs i musikkteori, noter og akkordlære (viderekommende)

Vi tilbyr kurs i musikkteori, noter og akkordlære for viderekommende. Kurset vil i hovedsak fokusere på musikkteori i jazz/pop/rock men vil også være innom felt fra den klassiske musikken.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 9 uker 1.800 kr

Sangundervisning (gruppe/kor)

Vi tilbyr gruppeundervisning i sang. Kulturskolen setter sammen grupper for de elevene som ønsker synge sammen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 1 semester

Kurs i musikkteori, noter og akkordlære (nybegynner)

Dette kurset er for deg som har lite eller ingen teori og notekunnskap, og som ønsker lære det grunnleggende. Noteferdigheter vil også være med på å videreutvikle spillet på instrumentet. Elever som søker opptak til musikklinjer på videregående må ha grunnleggende noteferdigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 9 uker 1.800 kr

Gitarkurs (barn, ungdom og voksen)

Vi tilbyr klassisk gitar og el-gitarkurs for barn og ungdom. Klassisk gitar og el-gitar. Individuell eller gruppeundervisning fra alder 8 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 1 semester

Fiolin (barn, ungdom og voksne)

Vi tilbyr fiolinundervisning på alle nivåer og for alle aldre. Individuell eller gruppe, 2 – 5 elever. Samspill og elevkonserter hvert semester.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 1 semester

Fabelaktig Musikkteater (3. - 5. trinn)

Dette er et kurs for barn som liker å uttrykke seg innenfor teater, sang og dans. Elevene vil i løpet av dette kurset få mulighet til å utforske de ulike kunstuttrykkene, og det kreves ingen forkunnskaper!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 2.200 kr

Piano (barn, ungdom og voksne)

Vi tilbyr pianoundervisning for barn i alle aldre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 1 semester

Musikk - intstrumentopplæring barn med voksen

Vi tilbyr musikkurs der både barn og voksen får mulighet til å lære seg et instrument.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 1 semester

Musikk for de minste, førskole. (4 - 6 år)

Vi tilbyr forkurs i musikk for de minste i førskolealder, 4 - 6 år.Det er ikke alltid at et barn vet hvilket instrument det har lyst til å lære, og mange barn vet heller ikke hva det vil si å gå til en spilletime, derfor vil musikk forkurs for de yngste være en god start.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 10 uker 2.000 kr

Babysang

Babysang er en musikkgruppe (i dette tilfellet for babyer i alderen 3-7 måneder og mor/far) hvor vi synger og gjør bevegelser sammen med babyen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 8 uker 1.600 kr

Sangundervisning (barn, ungdom og voksne)

Vi tilbyr sangundervisning for barn, ungdom og voksne bade som individuell undervisning og undervisning i gruppe. Eleven vil lære grunnleggende sangteknikk gjennom å trene opp støtte og fokus på rikitg pusteteknikk, samt plassering av toner og klang.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 1 semester

Bassgitar (barn, ungdom og voksne)

Vi tilbyr kurs i bassgitar for barn, ungdom og voksne. Individuell eller gruppeundervisning. Samspill og elevkonserter hvert semester.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 1 semester

Trommer og perkusjonsinstrumenter (barn, ungdom og voksne)

Vi tilbyr kurs i trommer og perkusjonsinstrumenter for barn. Det blir fokus på samspill med elevkonserter hvert semester.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 1 semester

Bandundervisning

Vi tilbyr bandundervisning for barn og ungdom. Å spille i band krever en stor innsatsvilje og ansvarsbevissthet fra hver enkelt bandmedlem. Elevene inngår en avtale med de andre i bandet i forhold til å jobbe frem et godt miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 1 semester

Cello (barn, ungdom og voksne)

Vi tilbyr celloundervisning på alle nivåer og for alle aldre. Individuell eller gruppe, 2 – 5 elever. Samspill og elevkonserter hvert semester.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 1 semester

Bratsj (barn, ungdom og voksne)

Vi tilbyr undervisning i bratsj på alle nivåer for alle aldre. Individuell eller gruppe 2 – 5 elever. Samspill og elevkonserter hvert semester.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordstrand 1 semester

Saksofonkurs - saksofongruppe

Har du lyst å spille i en saksofongruppe. Vi tilbyr saksofonkurs på videregående nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Mortensrud 8 dager

Mesterklasser i klaverspill

Vi tilbyr kurs i mesterklasser i klaverspill. Alle som ønsker å delta aktivt i mesterklassene må forberede og fremføre et variert program på 2 eller 3 klaverstykker på videregående/ høyere nivå til opptaksprøven som avholdes første kursgang.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Mortensrud

Beatles Guitar Workshop - nybegynner (ungdom og voksne)

Vi tilbyr Beatles Gitar Workshop - nybegynner, for ungdom og voksne. Undervisning i grupper er morsomt og sosialt. På videregående kurs kan kursdeltakeren f.eks. ta med perkusjonsinstrumenter som trommer, djember, claves, rytmeegg m.m. for samspill og akkompagnement.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grünerløkka 9 uker 1.680 kr
Oslo, Ullevål Hageby 9 uker 1.680 kr
Oslo, Lambertseter 9 uker 1.680 kr
Oslo, Majorstuen 9 uker 1.680 kr
Oslo, Mortensrud 9 uker 1.680 kr

Beatles Gitar Workshop - nybegynner (8 - 12 år)

Vi tilbyr Beatles Gitar Workshop - nybegynner for barn. I løpet av kurset vil du få en innføring i de mest sentrale grepene, enkel musikkteori og en rekke kjente og ukjente sanger i diverse sjangere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 10 ganger
Oslo, Ullevål Hageby 10 ganger
Oslo, Lambertseter 10 ganger
Oslo, Majorstuen 10 ganger
Oslo, Mortensrud 10 ganger
Oslo, Vinderen 10 ganger

Låtskriver kurs

Vi tilbyr låtskriverkurs for ungdom og voksne. På kurset vil du lære hvordan du kan utvikle en sangidé, å få de nødvendige verktøy for å jobbe med komposisjon og tekster. Du vil få undervisning i musikkteori og komposisjon på ditt nivå og få jobbe med egne låter i et kreativt miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Vinderen 2 dager

Kurs i musikkteori (ungdom og voksne)

Vi tilbyr kurs i musikkteori for ungdom og voksne. Kursene settes i gang gjennom hele skoleåret så snart det er minimum 5 påmeldte deltakere til et kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Vinderen 8 ganger 2.100 kr
Oslo, Grünerløkka 8 ganger 2.100 kr

Spill i band kurs

Vi tilbyr spill i bandkurs. Kurset vil for det meste foregå på MAYA Kultursenter hvor det vil stå PA anlegg, gitarforsterkere, keyboards, flygel og slagverk til disposisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Mortensrud 3 ganger 1.250 kr

Xylofon - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i xylofon for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Trommesett / Slagverk - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning på trommesett / slagverk for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Saksofon - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i saksofon for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Panfløyte - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i panfløyte for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Musikkførskolen (barn 4 - 6 år)

Vi tilbyr musikkførskolen for barn i alderen 4 - 6 år. Kulturarven har også sin plass på musikkførskolen. Vi har en stor sangskatt å ta vare på, og vi ønsker å gjøre barna kjent med norske folkeviser og sangleker, og tradisjonelle og nyere barnesanger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grünerløkka 12 uker 1.880 kr
Oslo, Mortensrud 12 uker 1.880 kr
Oslo, Vinderen 12 uker 1.880 kr

Fiolin - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i fiolin for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Musikk fra livets begynnelse (barn 2 - 4 år)

Vi tilbyr kurs i musikk fra livets begynnelse for barn i alderen fra 2 - 4 år. Vi har som mål at både små og store kursdeltakere skal få oppleve musikken i hele kroppen, å kjenne gleden ved sammen å uttrykke seg gjennom sang, musikk, dans, spill og bevegelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Vinderen 12 uker 1.880 kr
Oslo, Mortensrud 12 uker 1.880 kr

Banjo kurs - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i banjo for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Gitarkurs for barn (7 - 10 år) nybegynner

Vi tilbyr nybegynnerkurs i gitar for barn i alderen 7 - 10 år. I løpet av kurset vil du få en innføring i de mest sentrale grepene, enkel musikkteori og en rekke kjente og ukjente sanger i diverse sjangere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grünerløkka 9 uker 1.680 kr
Oslo, Ullevål Hageby 9 uker 1.680 kr
Oslo, Lambertseter 9 uker 1.680 kr
Oslo, Majorstuen / Vibesgt. 9 uker 1.680 kr
Oslo, Mortensrud 9 uker 1.680 kr

El-gitar kurs - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i el-gitar for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Beatles Gitar Workshop - nybegynner (16 - 20 år)

Vi tilbyr Beatles Gitar Workshop - nybegynner, for ungdom i alderen 16 - 20 år. Undervisning i grupper er morsomt og sosialt. På videregående kurs kan kursdeltakeren f.eks. ta med perkusjonsinstrumenter som trommer, djember, claves, rytmeegg m.m. for samspill og akkompagnement.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Vinderen 10 ganger

Afrikanske trommer(Djember) - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i afrikanske trommer(Djember) for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

El-bassgitar - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i el-bassgitar for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Klarinett - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i klarinett for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Norsk folkesang (voksne)

Vi tilbyr sangundervisning i norsk folkesang for voksne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Mortensrud 10 ganger 1.490 kr

Musikk fra livets begynnelse (barn 1 - 2 år)

Vi tilbyr kurs i musikk fra livets begynnelse for barn i alderen fra 1 - 2 år. Vi har som mål at både små og store kursdeltakere skal få oppleve musikken i hele kroppen, å kjenne gleden ved sammen å uttrykke seg gjennom sang, musikk, dans, spill og bevegelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Mortensrud 12 uker 1.880 kr

Norsk folkesang - workshop (voksne)

Vi tilbyr sangundervisning i norsk folkesang for voksne. Sangene læres ved immitasjon etter «gehør» uten bruk av noter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Ullevål Hageby 1 dag 1.180 kr

Norsk folkesang - workshop (barn og voksne)

Vi tilbyr sangundervisning i norsk folkesang for barn og voksne sammen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Vinderen 1 dag 1.180 kr

Norsk folkesang - workshop (7 - 12 år)

Vi tilbyr sangundervisning i norsk folkesang for barn i alderen 7 - 12 år. Barna vil lære norske folkeviser og sangleker om dyr, seterliv, norsk natur mytologi som har blitt sunget gjennom generasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Ullevål Hageby 1 dag 1.180 kr

Musikk fra livets begynnelse (barn 0 - 1 år)

Vi tilbyr kurs i musikk fra livets begynnelse for barn i alderen fra 0 - 1 år. Vi har som mål at både små og store kursdeltakere skal få oppleve musikken i hele kroppen, å kjenne gleden ved sammen å uttrykke seg gjennom sang, musikk, dans, spill og bevegelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Mortensrud 12 uker 1.880 kr

Klassisk gitar kurs - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i klassisk gitar for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Marimba - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i marimba for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Gitarkurs for barn (12 - 16 år) nybegynner

Vi tilbyr nybegynnerkurs i gitar for barn i alderen 12 - 16 år med kursleder Kjell Andreas. I løpet av kurset vil du få en innføring i de mest sentrale grepene, enkel musikkteori og en rekke kjente og ukjente sanger i diverse sjangere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Ullevål Hageby 9 uker 1.680 kr
Oslo, Mortensrud 9 uker 1.680 kr
Oslo, Vinderen 9 uker 1.680 kr

Beatles Gitar Workshop - nybegynner (12 - 16 år)

Vi tilbyr Beatles Gitar Workshop - nybegynner, for barn og ungdom i alderen 12 - 16 år. I løpet av kurset vil du få en innføring i de mest sentrale grepene, enkel musikkteori og en rekke kjente og ukjente sanger i diverse sjangere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo 10 ganger
Oslo, Ullevål Hageby 10 ganger
Oslo, Lambertseter 10 ganger
Oslo, Majorstuen 10 ganger
Oslo, Mortensrud 10 ganger
Oslo, Vinderen 10 ganger

Musikk fra livets begynnelse (barn 3 - 5 år)

Vi tilbyr kurs i musikk fra livets begynnelse for barn i alderen fra 3 - 5 år. Vi har som mål at både små og store kursdeltakere skal få oppleve musikken i hele kroppen, å kjenne gleden ved sammen å uttrykke seg gjennom sang, musikk, dans, spill og bevegelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grünerløkka 12 uker 1.880 kr

Beatles Guitar Workshop - nybegynner (7 - 10 år)

Vi tilbyr Beatles Guitar Workshop - nybegynner for barn. I løpet av kurset vil du få en innføring i de mest sentrale grepene, enkel musikkteori og en rekke kjente og ukjente sanger i diverse sjangere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Ullevål Hageby 10 ganger
Oslo, Majorstuen 10 ganger

Piano og klaver - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i piano og klaver for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Gitar kurs - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i gitar for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Musikkteater for barn (7 - 12 år)

Barn i alderen 7 - 12 år som liker å spille teater, synge og danse kan nå glede seg! Musikkteater er en form som kombinerer akkurat disse tre grenene: sang, dans og skuespill. Vi skal jobbe separat med hver av dem før vi setter dem sammen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Mortensrud 9 ganger 2.100 kr
Bærum / Sandvika 9 ganger 2.100 kr
Oslo, Vinderen 9 ganger 2.100 kr

Cello - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i cello for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Bratsj - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i bratsj for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Profesjonelt lydstudio for CD og demo innspillinger

Studioet har beliggenhet i Oslo Syd, noen minutter å gå fra Hauketo stasjon. Profesjonelle musikere og lydtekniker sørger for innspillinger der den gode musikken står i fokus, og der du som kunde skal trives underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Kontrabass - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i kontrabass for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Mandolin kurs - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i mandolin for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Gitarkurs for barn (10 - 15 år) nybegynner

Vi tilbyr nybegynnerkurs i gitar for barn i alderen 10 - 15 år. I løpet av kurset vil du få en innføring i de mest sentrale grepene, enkel musikkteori og en rekke kjente og ukjente sanger i diverse sjangere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen 9 uker 1.680 kr
Oslo, Grünerløkka 9 uker 1.680 kr
Oslo, Lambertseter 9 uker 1.680 kr
Oslo, Mortensrud 9 uker 1.680 kr

Ukulele - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i ukulele for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Perkusjon - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i perkusjon for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Norsk folkesang (barn)

Vi tilbyr sangundervisning i norsk folkesang for barn i alderen 7 - 12 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Mortensrud 10 ganger 1.490 kr

Keyboards og synth - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i keyboards og synth for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Kurs i Audition for sangere

Vi tilbyr kurs i Audition for sangere. En audition er i dag den vanligste måten å få jobb på eller å komme inn på en musikkutdannelse. De fleste opplever selve auditionsituasjonen som kunstig og litt nervepirrende, dette gjelder også utøvere på høyt nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Mortensrud 1.850 kr

Gitarkurs for barn (9 - 12 år) nybegynner

Vi tilbyr nybegynnerkurs i gitar for barn i alderen 9 - 12 år med kursleder Jostein. I løpet av kurset vil du få en innføring i de mest sentrale grepene, enkel musikkteori og en rekke kjente og ukjente sanger i diverse sjangere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Vinderen 9 uker 1.680 kr
Oslo, Mortensrud 9 uker 1.680 kr

Trompet - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i trompet for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Tverrfløyte - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i tverrfløyte for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Sang kurs - privatundervisning (barn og voksne)

Vi tilbyr privatundervisning i sang for barn og voksne. Oppgi hva slags sjanger / stilart du ønsker undervisning i, så finner vi en lærer som passer best deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo

Gitarkurs for Nybegynnere, 10-15 år

Lær å spille gitar med vårt 8 ukers gitarkurs for nybegynnere! Vi har grupper for barn/ungdom og voksne. Gitarkurs for nybegynnere passer for alle som ønsker et kortere innføringskurs i gitar. Her lærer du blant annet grunnleggende grep, som brukes i tusenvis av sanger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 45 minutter 1990 kr

Gitarkurs for Nybegynnere, 16+ Voksen

Lær å spille gitar med vårt 8 ukers gitarkurs for nybegynnere! Vi har grupper for barn/ungdom og voksne. Gitarkurs for nybegynnere passer for alle som ønsker et kortere innføringskurs i gitar. Her lærer du blant annet grunnleggende grep, som brukes i tusenvis av sanger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 45 minutter 1990 kr

Trommekurs Individuell undervisning

Lær å spille trommer! Vår undervisning er lærerik og artig, og du får et opplegg som er tilpasset dine ønsker og behov, uansett om du er nybegynner eller viderekommen!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 17.08.2015 1 semester 4490 kr

Pianokurs Individuell undervisning

Lær å spille piano! Vår pianoundervisning er lærerik og morsom, og du får et opplegg som er tilpasset dine ønsker og behov, uansett om du er nybegynner eller viderekommen!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 17.08.2015 16 timer 4490 kr

Sangkurs Individuell undervisning

Våre dyktige sangpedagoger tilbyr sangtimer til barn, ungdom og voksne – nybegynnere og viderekomne. Med et sangkurs hos oss får du utviklet stemmen din, samtidig som sanggleden står i hovedfokus.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 1 semester 4490 kr

Gitarkurs Individuell undervisning

Lær å spille gitar! Våre gitarkurs er lærerik og morsom, og du får et opplegg som er tilpasset dine ønsker og behov, uansett om du er nybegynner eller viderekommen! Du velger selv om du vil lære akustisk gitar eller el-gitar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim 17.08.2015 16 timer 4490 kr

Hardingfele

Vestre Slidre kulturskule tilbyr undervisning i hardingfele. Instruktør er Jan Beitohaugen Granli.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Gutegruppe Song

For deg som likar å synge og har lyst til å synge saman med andre guter.Vi synger for det meste rock og anna populær musikk som deltagerne liker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Ungdomskor

Liker du synge og har lyst til å utvikle deg sjøl, så meld deg inn i ungdomskoret! Vi syng ”kule”sanger og dufår vere med å bidra til reportoaret. Kanskje har du lyst til å prøve deg som solist?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Piano / keyboard

Vestre Slidre kulturskule tilbyr opplæring på piano/keyboard. Opplæringa blir tilpassa elevane. Vi gir elevane konserterfaring samspel-opplæringar på alle nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Trekkspel - undervisning

På trekkspel kan en spele all slags musikk, men det er lett og lystig musikk som er mest forbunde med dette instrumentet. Ofte dansemusikk. Det er mye låt i et trekkspel, og det blir fort god stemning med eit trekkspel i nærheten. Til opplæring brukes noter og innlæring på gehør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Messinginstrument

Vestre Slidre kulturskule tilbyr undervisning i mssinginstrument. Messinginstrument er til dømes: trompet, trombone, horn, tuba. Instruktør i messing er Mona Kleven/Odd Arne Erlandsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Band

Dette samspeltilbodet er i hovudsak retta mot dei som allereie er elevar på slagverk, gitar, piano og bassgitar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre 700 kr

Damekor

Tilbod til kvinner som er glad i å synge! Instrktørar er Odd Arne Erlandsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre 980 kr

Cello - undervisning

Vestre Slidre kulturskule tilbyr cello-undervisnig. Instruktør er Susanne Engelmann. Vi har søskenmoderasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Barnekor

Tilbod til barn som er glad i å synge! Instrktørar er Marit Strømmen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Gitar - kurs

Vestre Slidre kulturskule tilbyr gitarkurs. Instruktør er Harald Høyvik. Vi tilbyr også undervisning i bassgitar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Fiolin - undervisning

Eit tradisjonsrikt instrument som kan brukast i alle stilartar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Langeleik

Vestre Slidre kulturskule tilbyr undervsning i langeleik. Langeleik er eit folkemusikkinstrument som har vore spel i Valdres i mange hundre år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Song

Likar du å synge? Har du lyst til å bli betre? Har du lyst til å få meir kontroll og bli tryggare på di eiga stemme? Har du lyst til å lære meir songteknikk? Kanskje du syng i band eller i kor, eller du berre likar å synge? Då kan dette være noko for deg!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Munnharpe

Det blir undervisning i tradisjonell musikk frå Valdres, men også grå andre områder og andre sjangrar, eter som en kjem videre på instrumentet. Brei musikalskhorisont er det likaste som er.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Slagverk

Vestre Slidre kulturskule tilbyr opplæring på slagverk/trommer. Opplæringa tilpasses elevenes ferdigheiter individuelt eller i grupper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Bass-gitar

Du lærer å spele el-bass med fokus mot samspel og band.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vestre Slidre

Keyboardkurs

Oslo Gitarskole gir undervisning i keyboard. Dette er for deg som vil ha fullt utbytte av hver time. Undervisningen er tilpasset elevens ønsker, evner og behov, og foregår enkeltvis med lærer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Marienlyst 3 timer 798 kr

Gitarkurs

Har du lyst å lære å spille gitar, eller kan du allerede spille men vil bli enda bedre? Muno hjelper både store og små med å realisere sitt musikalske potensiale, og vi tar like gjerne i mot nybegynnere som viderekomne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Marienlyst 3 timer 798 kr

Samspill/band -

Oslo Gitarskole gir undervisning i samspill/band. Dette er for deg som vil ha fullt utbytte av hver time. Undervisningen er tilpasset elevens ønsker, evner og behov, og foregår enkeltvis med lærer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Marienlyst

Gitarkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr gruppekurs til rabatterte priser for bedrifter som vil gjøre noe originalt, enten det er i sammenheng med teambuilding eller andre eventer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Avtales kr

Basskurs

Oslo Gitarskole gir undervisning i bass. Dette er for deg som vil ha fullt utbytte av hver time. Undervisningen er tilpasset elevens ønsker, evner og behov, og foregår enkeltvis med lærer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Marienlyst 3 timer 798 kr

Klassisk pianokurs

Oslo Gitarskole gir undervisning i klassisk piano. Dette er for deg som vil ha fullt utbytte av hver time. Undervisningen er tilpasset elevens ønsker, evner og behov, og foregår enkeltvis med lærer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Marienlyst 3 timer 798 kr

El-gitarkurs

Oslo Gitarskole gir undervisning i El-gitar. Dette er for deg som vil ha fullt utbytte av hver time. Undervisningen er tilpasset elevens ønsker, evner og behov, og foregår enkeltvis med lærer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Marienlyst 3 timer 798 kr

Sangkurs

Oslo Gitarskole gir undervisning i vokal. Dette er for deg som vil ha fullt utbytte av hver time. Undervisningen er tilpasset elevens ønsker, evner og behov, og foregår enkeltvis med lærer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Marienlyst 3 timer 798 kr

El-trommerkurs

Oslo Gitarskole gir undervisning i El-trommer. Dette er for deg som vil ha fullt utbytte av hver time. Undervisningen er tilpasset elevens ønsker, evner og behov, og foregår enkeltvis med lærer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Marienlyst 3 timer 798 kr

Private Piano Lessons - Free trial lesson

Belpiano is a friendly and easy piano method which has given excellent results in students of all ages. Free trial lesson !!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola 4 x 45 minutes 1.600 kr
Stavanger 4 x 45 minutter 1.600 kr

Privat pianoundervisning - Gratis prøvetime

Belpiano er en vennlig og lett piano metode som har gitt veldig gode resultater for studenter i alle aldre. Gratis prøvetime !!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola 4 x 45 minutter 1.600 kr
Stavanger 4 x 45 minutter 1.600 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.