Kvalitetssikringskurs i Vestfold

I kategorien kvalitetssikring finner du kurs i kvalitetsstyring og sikring over hele landet, som for eksempel bedriftsintern opplæring i kvalitetsledelse og ledelsessystemer. Kursene kan som oftest tilpasses behovene til den enkelte bedrift, innen felt som miljøstyring, internrevidering ledelse av totalkvalitet og ISO-standarder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.

Byggsafe Total Basis

Byggsafe Total er et viktig styringsverktøy som hjelper deg å dokumentere prosjektene dine slik Plan- og bygningsloven krever. Ferdige maler forenkler arbeidet ditt, og gir deg bedre tid og oversikt i en travel hverdag. Det gjelder bare å lære seg å bruke programmet riktig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg 1 dag 4.000 kr

Fagtorget basis

Fagtorget hjelper deg å overholde pålagte myndighetskrav. Vi tilbyr grunnleggende opplæring i Fagtorget med fokus på internkontroll, prosjektkontroll og byggesak. Dette er kurset for deg som trenger å komme raskt i gang med programmet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg 1 dag 4.000 kr

Byggsafe Total - påbygging

Når du har brukt Byggsafe Total en stund og blitt godt kjent med programmet, vil et påbyggingskurs være på sin plass. Kanskje du trenger et dypdykk i prosjektstyring, eller en oppfriskning i å bli enda mer dyktig i programmet?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg 16.12.2015 1 dag16.12.2015 4.500 kr

Byggsafe Smart HMS/KS

Kunnskap om hvilke muligheter som ligger i Smart HMS/KS. Kurset går systematisk gjennom bruk av programmet og gir en grundig innføring i fordeling av oppgaver og kvalitetssikring via App til mobil og nettbrett. vært godt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg 1 dag 4.500 kr

Fagtorget påbygging

Når du har brukt Fagtorget en stund og blitt godt kjent med programmet, vil et påbyggingskurs være på sin plass. Kanskje du trenger et dypdykk i prosjektstyring, eller en oppfriskning så du blir enda dyktigere i programmet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg 1 dag 4.500 kr

Kvalitetssikring av årsoppgjøret - nettkurs

Kurset gir deg inngående kunnskap om hvordan du kan sikre at utarbeidelse av årsoppgjør skjer med tilfredsstillende kvalitet. Kurset tar utgangspunkt i risikovurdering av hvert enkelt oppdrag og hvilke kvalitetssikringstiltak som bør prioriteres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag fra 2.950 kr

Forberedelse til kvalitetskontrollen - nettkurs

Kurset er lagt opp som en veiledning med det formål å hjelpe regnskapsfører-virksomhetene til å oppfylle kravene i regnskapsfører-regelverket og god regnskapsføringsskikk. Fokus på gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag fra 2.950 kr

Kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001:2008 - e-læring

E-læringskurset gir en innføring i kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001:2008. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium ca 5 timer som kan gjennomføres i d...

Opplæring med EOQ sertifisering av revisorpersonell

Godkjent kurs for sertifisering som revisor i henhold til krav fra EOQ som Kvalitetsrevisor ( Quality Auditor ) (EOQ = Europeean Organisation for Quality )

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Hele kursprogrammet er beregnet til...

Bedriftsintern opplæring - Kvalitets- og HMS ledere

Vi gir bedriftsintern opplæring for kvalitets- og HMS ledere. Opplegget tilpasses behovene til den enkelte bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

Miljøstyring med NS-EN ISO 14001:2004 - e-læring

E-læringskurset gir en innføring i miljøstyring med NS-EN ISO 14001:2004 Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium ca 3 timer som kan gjennomføres i d...

Systemrevisjon i praksis

- med den internasjonale revisjonsstandarden NS-EN ISO 19011:2002. Gjennomført kurs gir kompetanse og erfaring for revisjon av ledelsessystemer for kvalitets- og HMS styring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium e-læringskursene tar fra 3-5 timer ...

Bedriftsintern opplæring - Internrevisorer - Revisjonskurs

Vi gir bedriftsintern opplæring for internrevisorer. Opplegget tilpasses behovene til den enkelte bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

Revisjonskurs med NS-EN ISO 19011:2011

Gjennomført kurs gir teoretisk kompetanse for revisjon av ledelsessystemer basert på NS-EN ISO 9001:2008 Kvalitet, med bruk av den internasjonale veiledningen NS-EN ISO 19011:2011

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium e-læringskursene tar ca 10-12 timer...

E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011

E-læringskurset tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler. Kurset er interaktivt som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og en avsluttende eksamen. Kurset kan repeteres og eksamen kan tas på nytt hvis deltakeren ikke består ved første forsøk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 2.500 kr

Fremtidens styringssystemer Del 2 – Fra styring til ledelse

Utgivelsestidspunkt for reviderte ISO 9001 og ISO 14001 er like rundt hjørnet. På denne oppfølgingskonferansen for Fremtidens styringssystemer går vi i dybden på sentrale forandringer av kravene i de reviderte standardene for kvalitet og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 1 dag 3.500 kr

Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001Bedriftsin

Få en innføring i kravene i nye ISO 9001:2015 «Styringssystemer for kvalitet – krav» slik at du kan etablere, implementere og vedlikeholde et kvalitetsstyringssystem for økt verdiskaping.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 2 dager 9.000 kr

Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001

Få en innføring i kravene i nye ISO 14001:2015 ledelsessystemer for miljø slik at du kan etablere, implementere og vedlikeholde et miljøstyringssystem i egen bedrift eller organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 2 dager 9.000 kr

Praktisk kvalitetsstyring og ledelse med NS-EN ISO 9001 for Arkit

Få en innføring i kravene i NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring slik at du kan etablere, vedlikeholde og sertifisere et kvalitetssystem for økt verdiskaping i din arkitektbedrift. Kurset er utviklet i samarbeid med Standard Norge og Arkitektbedriftene i Norge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 1 dag 4.800 kr

Praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001 - bedriftsinternt

Få en innføring i kravene i NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetssystem for økt verdiskaping.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet - Bedriftsinternt

Kurs i NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet – beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 2 dager 9.000 kr

E-læringskurs i Praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001

E-læringskurset gir en innføring i kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 2.500 kr

Introduksjonskurs i NS-ISO/IEC 27001 Bedriftsinternt

Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon som trenger slik sikring. Virksomhetens systematiske arbeid og sikringstiltak for styring og kontroll med informasjonssikkerheten definerer virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 1 dag 4.800 kr

Kontinuerlig forbedring styringssystemer mm. rmed NS-EN ISO 9004

Kontinuerlig forbedring er en forutsetning for at bedrifter skal være konkurransedyktige i dag og i fremtiden, og NS-EN ISO 9004 Styring for vedvarende fremgang i en organisasjon gir deg metoder for dette. Dette kurset er en naturlig etterfølgelse av kurs i NS-EN ISO 9001.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 1 dag

Corporate Governance

Corporate Governance gir en forståelse for hvordan man oppnår en balanse mellom justering av eksterne og interne kontroller, risikostyring og konkurranseatferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 12.500 kr

Kvalitetssystem

Vi tilbyr kurs innen Kvalitetssystem

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

IK mat

IK Mat er et internkontrollsystem som alle næringsmiddelvirksomheter er forpliktet til å ha innført.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

HMS-system

Vi tilbyr kurs innen HMS-system

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

ISO-sertifisering

En ISO-sertifisering er en sertifisering som viser at virksomheten arbeider etter en bestemt standard. ISO står for International Organization for Stand ardization så ISO-sertifiseringer baserer seg på en internasjonal standard som har relevans over hele verden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet

GLOBALG.A.P IFA Aquaculture - bedriftsinternt

GLOBALG.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk. Kurset skal gi en helhetlig forståelse av standarden og oppdateres kontinuerlig i henhold til revisjoner i standarden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 2 dager Avtales kr

Energiledelse - Nettverkssamlinger - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i energiledelse - nettverkssamlinger for bedrifter. Gjennom en kombinasjon av forelesninger og samlinger, legger DNV og Norsk Energi til rette for at din virksomhet effektivt kan utvikle et energiledelsessystem i henhold til kravene i ISO 50001.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Avtales kr

Energiledelse - ISO 50001 - Påbygningskurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr påbygningskurs i energiledelse - ISO 50001 for bedrifter. Kurset gir en grundig innføring i ISO 50001 for deg som har etablert eller skal etablere et energiledelsessystem i din bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Avtales kr

ISO 9001-sertifisering - Bedriftsinternt

Hensikten med programmet er å gi deltakerne relevant kompetanse, slik at de oppnår bedre resultater for bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet 3.500 kr

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.