Skriv inn hva du ønsker å lære eller hvor du ønsker kurs for å få opp forslag
Begrens på sted
Vis alle steder (172)
Nettkurs og nettstudier (8)
Vestfold (28)
   Tønsberg (5)
   Andebu
   Hof
   Holmestrand
   Horten
   Lardal
   Larvik
   Nøtterøy
   Re
   » Se alle kommuner
Begrens på kategori
Vis alle kategorier
Administrasjon og ledelse
Ledelse og strategi (34)
    Lederkurs og lederutvikling (12)
    Lederstiler og lederroller (6)
    Prosjektledelse (5)
    Organisasjonskultur og endringsledelse (5)
    Kvalitetssikring (5)
    Lederkurs for nye ledere (4)
    Juridiske (3)
    Administrasjon (2)
    Krisehåndtering (2)
    Styrekurs (2)
   » Se alle underkategorier
HR og personal (30)
Markedsføring og salg (11)
Økonomi (9)
Lager og logistikk (2)

Kvalitetssikringskurs i Vestfold

I kategorien kvalitetssikring finner du kurs i kvalitetsstyring og sikring over hele landet, som for eksempel bedriftsintern opplæring i kvalitetsledelse og ledelsessystemer. Kursene kan som oftest tilpasses behovene til den enkelte bedrift, innen felt som miljøstyring, internrevidering ledelse av totalkvalitet og ISO-standarder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.
Holte Byggsafe AS
Holte Byggsafe AS
Byggsafe Total er et viktig styringsverktøy som hjelper deg å dokumentere prosjektene dine slik Plan- og bygningsloven krever. Ferdige maler forenkler arbeidet ditt, og gir deg bedre tid og oversikt i en travel hverdag. Det gjelder bare å lære seg å bruke programmet riktig.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tønsberg 1 dag 29.04.2015 4.000 Les mer 
Fagtorget hjelper deg å overholde pålagte myndighetskrav. Vi tilbyr grunnleggende opplæring i Fagtorget med fokus på internkontroll, prosjektkontroll og byggesak. Dette er kurset for deg som trenger å komme raskt i gang med programmet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tønsberg 1 dag 30.04.2015 4.000 Les mer 
Når du har brukt Fagtorget en stund og blitt godt kjent med programmet, vil et påbyggingskurs være på sin plass. Kanskje du trenger et dypdykk i prosjektstyring, eller en oppfriskning så du blir enda dyktigere i programmet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tønsberg 1 dag  4.500 Les mer 
Når du har brukt Byggsafe Total en stund og blitt godt kjent med programmet, vil et påbyggingskurs være på sin plass. Kanskje du trenger et dypdykk i prosjektstyring, eller en oppfriskning i å bli enda mer dyktig i programmet?
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tønsberg 1 dag 16.12.2015 4.500 Les mer 
Kunnskap om hvilke muligheter som ligger i Smart HMS/KS. Kurset går systematisk gjennom bruk av programmet og gir en grundig innføring i fordeling av oppgaver og kvalitetssikring via App til mobil og nettbrett. vært godt.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Tønsberg 1 dag 20.10.2015 4.500 Les mer 
 
Det Norske Veritas Certification AS
Det Norske Veritas Certification AS
Gjennom en kombinasjon av forelesninger og samlinger, legger DNV og Norsk Energi til rette for at din virksomhet effektivt kan utvikle et energiledelsessystem i henhold til kravene i ISO 50001.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel  Les mer 
GLOBALG.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk. Kurset skal gi en helhetlig forståelse av standarden og oppdatering av revisjoner i standarden fra Mars 2010.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel  Les mer 
 
NKS Nettstudier
NKS Nettstudier
Corporate Governance gir en forståelse for hvordan man oppnår en balanse mellom justering av eksterne og interne kontroller, risikostyring og konkurranseatferd.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium 18 måneder På forespørsel 12.500 Les mer 
 
Standard.no
Standard.no
Kontinuerlig forbedring er en forutsetning for at bedrifter skal være konkurransedyktige i dag og i fremtiden, og NS-EN ISO 9004 Styring for vedvarende fremgang i en organisasjon gir deg metoder for dette. Dette kurset er en naturlig etterfølgelse av kurs i NS-EN ISO 9001.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet 1 dag På forespørsel  Les mer 
På denne konferansen vil du få et unikt innblikk i hva som blir nytt i NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 når de kommer i reviderte utgaver neste år, og hva du må gjøre i forhold til kommende regimer for styringssystemer i egen bedrift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet 1 dag På forespørsel 3.200 Les mer 
Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon som trenger slik sikring. Virksomhetens systematiske arbeid og sikringstiltak for styring og kontroll med informasjonssikkerheten definerer virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet 1 dag På forespørsel 4.800 Les mer 
Etter kurset skal du inneha kunnskap om hva et miljøstyringssystem etter ISO/DIS 14001 innebærer slik at du kan iverksette, holde vedlike og forbedre et miljøstyringssystem i egen bedrift eller organisasjon.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet 2 dager På forespørsel 9.000 Les mer 
E-læringskurset gir en innføring i kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 2.500 Les mer 
E-læringskurset tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler. Kurset er interaktivt som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og en avsluttende eksamen. Kurset kan repeteres og eksamen kan tas på nytt hvis deltakeren ikke består ved første forsøk.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium  På forespørsel 2.500 Les mer 
Få en innføring i kravene i NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetssystem for økt verdiskaping.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel  Les mer 
Samfunnsansvar er et tema som opptar de fleste organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Men hva er samfunnsansvar? NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar er en internasjonal standard som gir deg et verktøy for å systematisere og kommunisere din organisasjons arbeid med samfunnsansvar.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel  Les mer 
Revisjon er et av de viktige verktøyene i enhver systemstandard for å verifisere etterlevelse av systemer og standarder og samtidig avdekke forbedringsområder.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel  Les mer 
 
Veritech AS
Veritech AS
E-læringskurset gir en innføring i kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001:2008. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium ca 5 timer som kan gjenno... På forespørsel  Les mer 
E-læringskurset gir en innføring i miljøstyring med NS-EN ISO 14001:2004 Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium ca 3 timer som kan gjenno... På forespørsel  Les mer 
Gjennomført kurs gir teoretisk kompetanse for revisjon av ledelsessystemer basert på NS-EN ISO 9001:2008 Kvalitet, med bruk av den internasjonale veiledningen NS-EN ISO 19011:2011
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium e-læringskursene tar ca 1... På forespørsel  Les mer 
Vi gir bedriftsintern opplæring for kvalitets- og HMS ledere. Opplegget tilpasses behovene til den enkelte bedrift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel  Les mer 
Vi gir bedriftsintern opplæring for internrevisorer. Opplegget tilpasses behovene til den enkelte bedrift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel  Les mer 
- med den internasjonale revisjonsstandarden NS-EN ISO 19011:2002. Gjennomført kurs gir kompetanse og erfaring for revisjon av ledelsessystemer for kvalitets- og HMS styring.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium e-læringskursene tar fra ... På forespørsel  Les mer 
Godkjent kurs for sertifisering som revisor i henhold til krav fra EOQ som Kvalitetsrevisor ( Quality Auditor ) (EOQ = Europeean Organisation for Quality )
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Nettkurs / selvstudium Hele kursprogrammet er be... På forespørsel  Les mer 
 
Cogito Ergo Sum AS
Cogito Ergo Sum AS
Hensikten med programmet er å gi deltakerne relevant kompetanse, slik at de oppnår bedre resultater for bedriften.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel 3.500 Les mer 
 
Kraftakademiet DNV GL Energy
Kraftakademiet DNV GL Energy
Kurset gir en grundig innføring i ISO 50001 for deg som har etablert eller skal etablere et energiledelsessystem i din bedrift.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet 2 dager På forespørsel Avtales Les mer 
Vi tilbyr kurs i energiledelse, ISO 50001 - nettverkssamlinger for bedrifter. Gjennom en kombinasjon av forelesninger og samlinger, legger DNV og Norsk Energi til rette for at din virksomhet effektivt kan utvikle et energiledelsessystem i henhold til kravene i ISO 50001.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet  På forespørsel Avtales Les mer 
Vi tilbyr kurs i kartlegging av arbeidsprosesser for bedrifter. Kurset omhandler hvordan man kan lage prosesskart og få et godt bilde av prosessflyt mellom aktiviteter og aktivitetenes gjensidige påvirkning på hverandre.
Sted Varighet Neste kurs Pris  
Hele landet 2 dager På forespørsel Avtales Les mer 
 


Artikler om Kvalitetssikring© Kursagenten AS - Orgnr 984 246 595 MVA - Fekjan 13, 1394 Nesbru - Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.