Kvalitetssikringskurs

I kategorien kvalitetssikring finner du kurs i kvalitetsstyring og sikring over hele landet, som for eksempel bedriftsintern opplæring i kvalitetsledelse og ledelsessystemer. Kursene kan som oftest tilpasses behovene til den enkelte bedrift, innen felt som miljøstyring, internrevidering ledelse av totalkvalitet og ISO-standarder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.

ISO 9001-sertifisering

Hensikten med programmet er å gi deltakerne relevant kompetanse, slik at de oppnår bedre resultater for bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3.500 kr

Byggsafe Smart HMS/KS

Kunnskap om hvilke muligheter som ligger i Smart HMS/KS. Kurset går systematisk gjennom bruk av programmet og gir en grundig innføring i fordeling av oppgaver og kvalitetssikring via App til mobil og nettbrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 21.11.2016 1 dag21.11.2016 4.500 kr

Evaluering av egne case - seminar

Oppfølging av eget effektmålingscase.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 1 dag

Avvikshåndtering

Opplæring i håndtering av avvik på en systematisk og effektivt måte som gir deg en god forståelse av teknikker, metoder og kultur i effektiv håndtering av avvik

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 1 dag 6.300 kr

KMO1 Grunnkurs kvalitetsledelse

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis. Reviderte standarder innen kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001) er bygget opp rundt ny felles struktur.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 14.895 kr
Haugesund Haugesund 4 dager 14.895 kr
Oslo, Økern Oslo, Økern 07.11.2016 4 dager07.11.2016 14.895 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 14.895 kr
Trondheim Trondheim 25.10.2016 4 dager25.10.2016 14.895 kr

KO2 Kvalitetssystemer - oppbygging

Vi tilbyr kurs i KO2 Kvalitetssystemer - oppbygging. Kurset setter deltakerne istand til å bygge opp kvalitetssystem i egen organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.11.2016 4 dager01.11.2016 14.895 kr
Haugesund Haugesund 4 dager 14.895 kr
Oslo Oslo 28.11.2016 4 dager28.11.2016 14.895 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 14.895 kr
Trondheim Trondheim 22.11.2016 4 dager22.11.2016 14.895 kr

Leders nye ansvar og rolle i styringssystemet

Ledelsens engasjement har alltid vært en forutsetning for et fungerende styringssystem og en effektiv organisasjon. Nå har de nye ISO-standardene 9001 og 14001 kommet med et tydelig uttalt krav til leders endelige ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 1 dag 4.800 kr

Prosesskartlegging og verdistrømanalyse (VSA/VSM)

Kurset passer for deg som ønsker å lære en systematisk metode for prosessoptimalisering. Du lærer verktøy og metoder for prosessoptimalisering ved hjelp av prosesskartlegging og verdistrømsanalyse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 12.12.2016 2 dager12.12.2016 8.900 kr

Introduksjonskurs i NS-ISO/IEC 27001

Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon som trenger slik sikring. Virksomhetens systematiske arbeid og sikringstiltak for styring og kontroll med informasjonssikkerheten definerer virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.900 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.900 kr

Kurs - Bli sertifisert Risk Manager

Du vi tilegne deg kunnskap om hvordan man jobber systematisk med risikostyring i en virksomhet. I tillegg får du kjennskap til ulike teknikker, identifikasjon, analyse og evaluering av risiko.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 4 dager 19.950 kr

Kurs i ISO 22301 - Systemer for kontinuitetsplanlegging

Forvent det uventede! God kontinuitetsplanlegging hjelper din virksomhet å ikke bare håndtere men også å overleve en krise eller kritisk hendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.900 kr

Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001

Få en innføring i kravene i nye ISO 14001:2015 ledelsessystemer for miljø slik at du kan etablere, implementere og vedlikeholde et miljøstyringssystem i egen bedrift eller organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 23.11.2016 2 dager23.11.2016 9.100 kr

Kurs i Overgangen til nye ISO 9001:2015

NS-EN ISO 9001 kom i ny utgave høsten 2015. Den nye versjonen har gjennomgått omfattende revidering. Hva betyr endringene for kvalitetsarbeidet i din bedrift?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 9.100 kr

Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

Få en innføring i kravene i nye ISO 9001:2015 «Styringssystemer for kvalitet – krav» slik at du kan etablere, implementere og vedlikeholde et kvalitetsstyringssystem for økt verdiskaping.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.100 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 29.11.2016 2 dager29.11.2016 9.100 kr

Kurs i Systemrevisjon med NS-EN ISO 19011

Revisjon er et av de viktige verktøyene i enhver systemstandard for å verifisere etterlevelse av systemer og standarder og samtidig avdekke forbedringsområder. NS-EN ISO 19011, en av de mest populære veiledningene fra ISO, ble utgitt i 2002 og erstattet 6 tidligere ISO standarder for revisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 02.11.2016 2 dager02.11.2016 9.100 kr

NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet

Kurs i NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet – beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 16.11.2016 2 dager16.11.2016 9.100 kr

Praktisk kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001

Få en innføring i kravene i NS-EN ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetssystem for økt verdiskaping.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.100 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 9.100 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.100 kr

Veien til kvalitetsledelse: - e-læring/klasseromskurs

I dag kreves høy kompetanse og erfaring for deg som skal etablere, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer- og prosesser i en organisasjon. Kurspakken «Veien til Kvalitetsledelse» gir deg kompetanse slik at du kan fylle rollen som Kvalitetsleder i din bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 7 dager 29.000 kr

Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001

Ta denne en workshopen for å bli veiledet i utarbeidelse av dokumentasjonen du trenger for å tilfredsstille nye ISO 9001:2015. Aktuell for deg som har tatt grunnkurset i ISO 9001 eller er sertifisert etter ISO 9001:2008.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 01.12.2016 1 dag01.12.2016 4.900 kr

ISO 27001 Grunnkurs

2 dagers sertifiseringskurs som gir deg en rask innføring i de beste metodene for implementering og administrering av et ISMS (Information Security Management System) basert på ISO 27001. Kurset gir 14 CPE poeng

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 12500 kr

Energiledelse - ISO 50001

Vi tilbyr kurs i energiledelse - ISO 50001. ?Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk gir bidrag til energieffektivisering. Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med diskusjon og med bruk av eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 4.800 kr

GLOBALG.A.P IFA Aquaculture

GLOBALG.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk. Kurset skal gi en helhetlig forståelse av standarden og oppdateres kontinuerlig i henhold til revisjoner i standarden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.600 kr

GLOBALG.A.P Inspektør (HACCP og interne revisjoner)

GlobalG.A.P stiller krav til kompetansen inspektører skal ha og vi har utarbeidet et kurs som dekker kravene. Med dette kurset vil du få de nødvendige verktøyene til å utøve inspeksjonrollen på anleggene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.600 kr

Implementering av kvalitetsledelsessystemer

Vi tilbyr kurs i system for kvalitetsledelse. Kurset gir en praktisk innføring i hvordan etablere og ta i bruk et hensiktsmessig og helhetlig kvalitetssystem. Kurset gjennomføres med eksempler og med stor grad av aktivitet fra deltakerne gjennom gruppearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 9.300 kr

Kurs i BRC Global Standard for næringsmiddeltrygghet versjon 7

BRC Global Standards for næringsmiddeltrygghet er en GFSI-godkjent internasjonal standard for produksjon av trygg mat. Kurset oppdaterer deg på endringene i standardene og hjelper deg igang med innføring av BRC Gobal Standard. Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.800 kr

Kurs i endringer i ISO standardene

Kurset hjelper med å forstå hvilke endringer som har skjedd på den overordnede strukturen i ISO standardene. De tar også for seg endringene som er gjort i ISO 9001 (kvalitetsstyring) og ISO 14001 (miljøstyring) og hvordan disse hjelper din bedrift i å ivareta en bærekraftig forretningsdrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 8.600 kr

Kurs i endringer i OHSAS 18001 (ISO 45001)

Vi tilbyr kurs i endringer i OHSAS 18001 (ISO 45001). Høsten 2016 kommer det en endring i OHSAS 18001, som blir omdøpt til ISO 45001 Vi tilbyr kurs som hjelper deg og din bedrift med å forberede dere for neste generasjon ISO standarder innen ledelsessystemer

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 4.800 kr

Kvalitetsledelsessystem - ISO 9001:2015

Vi tilbyr kurs i kvalitetsledelsessystem - ISO 9001. Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i ISO-standarden for kvalitetsledelsessystem, ISO 9001:2015. Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.800 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.800 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.800 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.800 kr

Kvalitetsstyring - ISO 9001:2008

Vi tilbyr kurs i kvalitetsstyring - ISO 9001. Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i ISO-standarden for kvalitetsstyring, ISO 9001:2008. Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.800 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.800 kr
Stavanger, Stavanger 1 dag 4.800 kr
Stavanger, Stavanger 1 dag 4.800 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.800 kr

Miljøstyring - ISO 14001, påbygning

Vi tilbyr påbygningskurs i miljøstyring - ISO 14001. Er dere i gang med etableringen, eller ønsker dere å forbedre eksisterende miljøstyringssystem? Trenger dere å bli enda bedre kjent med kravene i ISO 14001 for å forstå hvordan de kan hjelpe dere i praksis?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 8.600 kr

Miljøstyring - ISO 14001:2004

Vi tilbyr kurs i miljøstyring – ISO 14001:2004. Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i ISO-standarden for miljøstyring, ISO 14001:2004. Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.800 kr

Miljøstyring - ISO 14001:2015

Vi tilbyr kurs i miljøstyring – ISO 14001:2015. Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i ISO-standarden for miljøstyring, ISO 14001:2015. Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.800 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.800 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.800 kr

Næringsmiddeltrygghet - ISO/FSSC 22000

ISO 22000 og FSSC 22000 er standarder som setter fokus på matvaretrygghet i hele matkjeden fra produksjon til forbruker. Kurset skal gi deltakerne oversikt over de prinsipper, begreper og krav som ligger i disse standardene.?????

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.800 kr

Revisjon av HACCP - systemer

?HACCP-metodikk har blitt et sentralt verktøy for å styre risiko og sikre mattrygghet. Gjennomføring av revisjoner er sentralt for å påvise at HACCP-systemet er utarbeidet i henhold til Codex Alimentarus.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 8.600 kr

Revisjonslederkurs - ISO 9001

Vi tilbyr revisjonslederkurs – ISO 9001. Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å organisere og lede kvalitetsrevisjon, evaluere og rapportere revisjonsfunn samt oppfølging av korrigerende tiltak.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 17.100 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 5 dager 17.100 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 17.100 kr

Risiko og risikostyring i ISO 9001:2015

?ISO 9001:2015 standarden har tatt opp i seg organisasjonens behov for risikostyring for å oppnå bedriftenes hensikt og mål. Kurset gir en innføring i og praktisk erfaring med risikostyring som verktøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.800 kr

Etablering av NS-ISO 9001:2015 i bedriften

Dette kurset fokuserer på etablering av kvalitetsstyring i bedriften og legger vekt på en "hands-on" tilnærming for hvordan man effektivt skal få på plass et nytt system i virksomheten, eller eventuell oppjustering av et slikt styringssystem.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 2 dager Fra 7.600 kr

Oppdateringsdag for Kvalitetsledere, Kvalitetsrevisorer

Nye krav og endringer i stadig mer komplekse, krevende og dynamiske omgivelser krever kontinuerlig oppdatering av kompetansen på området kvalitet/revisjon/risikostyring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 06.12.2016 1 dag06.12.2016 Fra 4.200 kr

 |  1 2 3   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.


Område

Kategorier