Kurs i IT strategi og business intelligence

Business intelligence er ment for å skaffe bedre beslutningsgrunnlag. Dette handler om å skaffe relevant data presentert på best mulig effektiv måte. For å få til dette er man avhengig av en god It-strategi. Kursmulighetene er mange. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer deg her.

ITIL® Foundation

• Gi en forståelse av ITIL® rammeverk og tilrettelegger rutiner for både bedriften og ansatte. • Lette bruk av ressurser og gi bedre kvalitet. • Vise rutiner og prosesser som er viktige for din arbeidsplass. • Dokumentere din kompetanse gjennom ITIL® sertifisering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 25.04.2017 (+1) 3 dager25.04.2017 (+1) 14.000 kr

ITIL Foundation

Kursmodulen gir en grunnleggende innføring i ITIL beste praksis rammeverket versjon 3. Kurset gir innføring i basis konseptet, prinsippene, prosessene og funksjonene som er definert som beste praksis. Kurset vil også forberede kandidatene til å gjennomføre ITIL Foundation sertifiseringstest.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 14.000 kr
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 3 dager 14.000 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 14.000 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 14.000 kr

ITIL Operational Support and Analysis

ITIL Practices for Service Management : Intermediate Capability Stream : Operational Support and Analysis

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 4 dager 21.150 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 21.000 kr

ITIL Practitioner

Vi tilbyr kurs i ITIL Practitioner. ITIL Practitioner vil være det neste trinnet etter ITIL Foundation for dem som allerede har lært det grunnleggende innen IT Service Management (ITSM). Fokuset på kurset er på kontinuerlig forbedring, og på hvordan man praktisk anvender rammeverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 2 dager 15.500 kr

ITIL Release, Control and Validation

ITIL Practices for Service Management : Intermediate Capability Stream : Release, Control and Validation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 4 dager 21.150 kr

ITIL Service Offerings & Agreement

Formålet med Service Offerings & Agreements kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus-perspektivet som beskrevet i ITIL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 4 dager 21.150 kr

ITIL Service Operation

Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL Foundation kurset. Kurset dekker livstids perspektivet innen Service Operation og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor livssyklusen. Dette omfatter driftsprinsipper, aktiviteter og teknologivurderinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 3 dager 16.150 kr

ITIL Service Strategy

Vi tilbyr kurs i ITIL Service Strategy. Formålet med ITIL Sertifikat i Service Strategy er å få kunnskap om ITIL termininologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter som vil iverksette rollen og gi kompetanse til støtte av tjenestens livssyklus.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 3 dager 16.150 kr

ITIL Service Transition

Vi tilbyr kurs i ITIL Service Transition. Formålet med ITIL Sertifikat i Service Transition er å få kunnskap om ITIL termininologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter som vil iverksette rollen og gi kompetanse til støtte av tjenestens livssyklus.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 3 dager 16.150 kr

Product Owner Key Skills: Impact mapping, Story mapping

Product Owner Key Skills: Impact mapping, Story mapping and valuable User Stories.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 29.03.2017 (+1) 2 dager29.03.2017 (+1) 14 900 kr

ITIL Foundation

ITIL V3 er et globalt IT-rammeverk basert på best praksis, med intensjon om å bedre tilrettelegge for leveransen av IT-tjenester. Det meste i ITIL V2 er videreført og forbedret i V3. Alle prosessene er fortsatt representert men på en tydeligere, enklere og mer fullstendig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 13.500 kr

ITIL videregående kurs - Continual Service Improvement (CSI)

Fordypningskurs i Continual Service Improvement: gjenomgang av aktivitetene som inngår i CSI og styring av disse. Kurset forkuserer på scenario-basert læring, gjennom en kombinasjon av aktiviteter som oppgaver, case studier og rollespill.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

ITIL videregående kurs - Release, Control and Validation (RCV)

Et Capability kurs som passer for deg som jobber med drift og teknisk, og som utvikler og implementerer operasjonelle prosesser og prosedyrer. Dette kurset gir deg en fordypning i Release, Control and Validation. Kurset gir 4 poeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 21.000 kr

ITIL videregående kurs - Service Design (SD)- standard

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management, og gir deg en forståelse konsepter, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

ITIL videregående kurs - Service Operation (SO)-blended training

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management og sikrer at du forstår konseptet, prosessene, funksjonene og aktivitetene som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 1,5 dag 13.500 kr

ITIL videregående kurs - Service Operation (SO)-standard

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management og sikrer at du forstår konseptet, prosessene, funksjonene og aktivitetene som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

ITIL videregående kurs -Continual Service Impr(CSI) bedriftsint

Fordypningskurs i Continual Service Improvement: gjenomgang av aktivitetene som inngår i CSI og styring av disse. Kurset forkuserer på scenario-basert læring, gjennom en kombinasjon av aktiviteter som oppgaver, case studier og rollespill.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager

ITIL videregående kurs -Continual Service Impr(CSI) bedriftsint

Fordypningskurs i Continual Service Improvement: gjenomgang av aktivitetene som inngår i CSI og styring av disse. Kurset forkuserer på scenario-basert læring, gjennom en kombinasjon av aktiviteter som oppgaver, case studier og rollespill.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager

ITIL- Managing Across the Lifecycle (MALC)

Dette kurset er det avsluttende kurset innen ITIL v3 og gir deltagerne grunnlaget for å oppnå ITIL Expert sertifiseringen. På kurset oppsummeres kunnskapen fra Lifecycle og Capability kursene, og setter fokus på ferdigheter som kreves for å gjennomføre og håndtere tilpasning til Service Lifecycle.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 23.000 kr

ITIL Simulering - Seeing is believing

Motivene for å innføre prosesser, rutiner og metoder er ønsket om høyere effektivitet, bedre kvalitet, mindre risiko og økt lønnsomhet. Dessverre blir dette ofte en teoretisk øvelse som har lite sammenheng med virkeligheten og bidrar snarere til forvirring mer enn felles forståelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5.000 kr

ITIL Simulering - Seeing is believing - bedriftsinternt

Motivene for å innføre prosesser, rutiner og metoder er ønsket om høyere effektivitet, bedre kvalitet, mindre risiko og økt lønnsomhet. Dessverre blir dette ofte en teoretisk øvelse som har lite sammenheng med virkeligheten og bidrar snarere til forvirring mer enn felles forståelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

ITIL videreg. kurs - Planning, Protection & Optimization (PPO)

Et Capability kurs som passer for deg som jobber med drift og teknisk og som utvikler og implementerer operasjonelle prosesser og prosedyrer. Dette kurset gir deg en fordypning i Planning, Protection og Optimization. Kurset gir 4 poeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 21.000 kr

ITIL videregående kurs - Operational Support og Analysis (OSA)

Et Capability kurs som passer for deg som jobber med drift og teknisk og som utvikler og implementere operasjonelle prosesser og prosedyrer. Dette kurset gir deg en fordypning i Operational Support og Analysis prosessene. Kurset gir 4 poeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 21.000 kr

ITIL videregående kurs - Release, Control, Validation bedriftsint

Et Capability kurs som passer for deg som jobber med drift og teknisk, og som utvikler og implementerer operasjonelle prosesser og prosedyrer. Dette kurset gir deg en fordypning i Release, Control and Validation. Kurset gir 4 poeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager

ITIL videregående kurs - Service Offerings and Agreements (SOA)

Et Capability kurs som passer for deg som jobber med drift og teknisk og som utvikler og implementerer operasjonelle prosesser og prosedyrer. Dette kurset gir deg en fordypning i Service Offerings and Agreements. Kurset gir 4 poeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 21.000 kr

ITIL videregående kurs - Service Offerings and Agreements (SOA)

Et Capability kurs som passer for deg som jobber med drift og teknisk og som utvikler og implementerer operasjonelle prosesser og prosedyrer. Dette kurset gir deg en fordypning i Service Offerings and Agreements. Kurset gir 4 poeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

ITIL videregående kurs - Service Strategy (SS)- standard

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management, og gir deg en forståelse av konsepter, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

ITIL videregående kurs - Service Strategy (SS)-blended training

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management, og gir deg en forståelse av konsepter, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 1,5 dag 13.500 kr

ITIL videregående kurs - Service Transition (ST) Blended Training

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management, og gir deg en forståelse for konsepter, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 1.5 dag 13.500 kr

ITIL videregående kurs - Service Transition (ST) -standard

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management, og gir deg en forståelse for konsepter, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

Pureservice: Administratorkurs

Kom på vårt endags kurs i Pureservice hvor du lærer å utnytte Pureservice bedre og dele kunnskap med andre, - få innføring i alle nye funksjoner og tillegg i Pureservice 2.4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 timer

Pureservice: Brukeropplæring

2 ganger i måneden har alle våre kunder mulighet til å være med på gratis opplæringskurs. Vi tilbyr også remote opplæring som før, for deg som ikke så enkelt kan komme til Oslo. Ta kontakt for å avtale.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 timer Gratis kr

ADM100 ABAP Administration

Based on the fundamental understanding of SAP NetWeaver Technology you gained in the course SAPTEC, ADM100 introduces you to many different tasks that you will encounter as a person technically responsible for SAP systems based on SAP NetWeaver Application Server ABAP ("AS ABAP").

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 03.04.2017 5 dager03.04.2017 32.000 kr

ADM102 AS ABAP Administration II

Goals: Perform additional administrative tasks that are not dealt with in the course ADM100 (AS ABAP Administration I)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.500 kr

ADM103 Advanced ABAP Administration

Goals: Know more about additional administrative tasks that are not covered in ADM100 course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.500 kr

ADM800 AS Java Administration

Provides the various tasks of the system administration for systems based on SAP NetWeaver AS Java 7.40. Learn about the basic activities that affect SAP NetWeaver AS Java 7.40.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

ADM940 ABAP AS Authorization Concept

This course will prepare you to learn about the elements, strategies, and tools of the SAP authorization concept - Create and assign authorizations using the Role Maintenance - Learn about the principle usage of the Central User Administration (CUA).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 03.05.2017 3 dager03.05.2017 20.500 kr

Advanced Test Design Techniques Workshop

This 1-day workshop is aimed at Test Analysts wanting to improve their skills in test case design techniques. Most testers are familiar with techniques such as boundary value analysis and equivalence partitioning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 1 dag 8.800 kr

AFA461 Afaria 7.0 System Administration

Designed for application consultants and system administrators responsible for Mobile Device Management (MDM) and need to learn how to install, configure and manage SAP Afaria 7.0 SP03 components, databases, Afaria servers and Relay Servers.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

BC100 Introduction to programming (with ABAP)

Goals: Learn simple ABAP code. Trace the flow of a program and troubleshoot simple problems.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 14.000 kr

BC400 ABAP Workbench Foundations

Learn the fundamental concepts of the ABAP programming Language. Efficiently use the ABAP Workbench Tools. Create simple application programs with user dialogs (selection screen, list and screen) and database dialogs (reading from the database).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 04.09.2017 5 dager04.09.2017 32.000 kr

BC401 ABAP Objects

Course announcements: Strengthen your ABAP skills by gaining a full understanding of the use of object-oriented programming techniques, and how to apply them practically in your ABAP applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 26.06.2017 5 dager26.06.2017 32.000 kr

BC402 Advanced ABAP

Goals: In-depth knowledge of the ABAP programming language to be able to write more robust programs. The ability to assess ABAP programming techniques according to performance aspects and develop high-performance programs. Acquire the necessary knowledge to develop dynamic ABAP programs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 27.03.2017 5 dager27.03.2017 32.000 kr

BC405 Programming ABAP Reports

This course will prepare you to develop ABAP report programming skills. Become familiar with the different list processing techniques. Gain detail knowledge on selection screens. Develop ABAP programs using the SAP List Viewer (ALV).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

BC410 Programming User Dialogs with Classical Screens

This course will prepare you to develop screen-based user dialogues.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.500 kr

BIT460 PI Message Mapping

Course announcements: Gain knowledge about the different PI message mapping scenarios. Participants learn the technical options of defining and using mapping.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.500 kr

BO100 Reporting with SAP BusinessObjects BI Solutions for SAP

BO100 Reporting with SAP BusinessObjects BI Solutions for SAP Business Warehouse. This course provides detailed knowledge on the integration for reporting of SAP BusinessObjects BI Platform 4.x with SAP NetWeaver 7.x.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

BOC310 Crystal Reports: Fundamentals of Report Design

Goals: Participants will gain the fundamentals of report design. Participants will acquire the basis for more advanced courses in the SAP BI curriculum.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 12.500 kr

BOC320 Crystal Reports: Business Reporting & Report Processing

BOC320 Crystal Reports: Business Reporting & Report Processing Strategies. Participants will gain advance concepts of report design.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 18.600 kr

BOD310 Design Studio Basic training

Goals: Create applications for desktop clients and mobile devices using SAP BusinessObjects Design Studio.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.500 kr

BODS10 - SAP Data Services: Platform and Transforms

Participants will gain the knowledge to participate in implementing, administering, and managing data extraction, data migration, data warehousing, data integration, or data quality projects.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 18.300 kr

BOE310 SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform

BOE310 SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administration and Security. Goals: Prepare you to perform key administrative tasks in SAP BusinessObjects Business Intelligence platform to manage users, groups, and objects, and to distribute contents to users.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 12.000 kr

BOE320 SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform

BOE320 SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administering Servers (Windows).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 18.300 kr

BOF250 SAP Financial Consolidation: Foundation

Goals: Collect, consolidate and publish account statement data. Configure the application for your consolidation needs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

BOID10 Information design Tool 1

This 5 day instructor-led course is designed to give you the comprehensive skills and in-depth knowledge needed to create SAP BusinessObjects universes using the SAP BusinessObjects Design Tool.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 29.000 kr

BOW310 SAP BusinessObjects Web Intelligence: Report Design 1

This 2-day instructor-led course is designed to give you the comprehensive skills and in-depth knowledge needed to access, analyze and share data using SAP BusinessObjects BI launch pad and SAP BusinessObjects Web Intelligence.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 12.000 kr

BOW320 SAP BusinessObjects Web Intelligence: Report Design 2

Participants will gain the comprehensive skills and in-depth knowledge needed to apply alternative query and reporting techniques when creating complex Web Intelligence documents.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 12.000 kr

BPC420 SAP Planning and Consolidation, version for SAP NetWeaver

BPC420 SAP Planning and Consolidation, version for SAP NetWeaver: Administration. This course will prepare you to set up and manage a SAP Business Planning and Consolidation environment as application administrator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 03.04.2017 5 dager03.04.2017 32.000 kr

BPC430 SAP Business Planning and Consolidation: Reporting

BPC430 SAP Business Planning and Consolidation: Reporting and Planning. Participants of this class will learn all of the key reporting skills and some planning skills that apply to both the SAP Business Planning and Consolidation, version for SAP NetWeaver and version for the Microsoft platform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 29.05.2017 5 dager29.05.2017 32.000 kr

BPC440 SAP Business Planning and Consolidation

Participants of this class will learn all of the key steps to set up Consolidation based on the SAP Business Planning and Consolidation, version for SAP NetWeaver. You will learn consolidation specific configuration and how to use the Consolidation Central tool.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 26.06.2017 5 dager26.06.2017 32.000 kr

BW305 BW Query Design and Analysis

This course gives you the knowledge to create query definitions using the BEx Query Designer and to make them available for OLAP analysis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 12.06.2017 5 dager12.06.2017 32.000 kr

BW305H SAP BW powered by SAP HANA: BW Query Design

This course provides an overview of SAP BW powered by SAP HANA, and gives you the knowledge to create query definitions using the BW Query Designer, and to make them available for analysis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 27.03.2017 (+1) 5 dager27.03.2017 (+1) 32.000 kr

BW307 BW Web Application Designer

This course enables you to use the BEx Web Application Designer to create sophisticated web applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 14.000 kr

BW310 BW - Enterprise Data Warehousing

Participants will gain SAP Netweaver Business Warehouse knowledge necessary for successful implementation and administration within a heterogeneous SAP NetWeaver BW system landscape The knowledge you will acquire will form the basis for more advanced courses in the BW curriculum.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 08.05.2017 5 dager08.05.2017 32.000 kr

BW310H SAP BW powered by SAP HANA: Enterprise Data Warehousing

The course focuses on the latest BW on HANA InfoProviders like Advanced DSO, Open ODS View and CompositeProvider. Data Extraction and Provisioning is demonstrated with the new Operational Data Provisioning Framework (ODP).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 19.06.2017 5 dager19.06.2017 32.000 kr

BW330 BW Modeling and Implementation

Course announcements: Learn the procedures within modeling of the BW Enterprise Data Warehouse and acquire deep knowledge about modeling and implementation of data warehousing with SAP BW 7.4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

BW350 SAP BW Data Acquisition

Learn how to extract data from SAP source systems with Service API and how to manage delta data. Acquire data from other source systems using different interfaces such as: DB Connect, Universal Data Integration, XML, and Data Services.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

BW360 BW Operations and Performance

Goals: Acquire extended knowledge and skills in the fields of SAP BW administration and performance.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

BW362 SAP BW on SAP HANA

This course enables experienced SAP BW users, modelers as well as administrators to run and work with SAP BW on SAP HANA. The highlight is on how to optimize an existing SAP BW architecture and leverage new data models and functions provided by SAP HANA.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 24.04.2017 5 dager24.04.2017 32.000 kr

BW365 User Management and Authorizations

Goals: Describe how security is implemented in SAP BW. Implement and manage security in an SAP BW environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.500 kr

BW370 BW - Integrated Planning

Goals: This course gives you an in-depth introduction to BW integrated planning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

COBIT Foundation

Vi tilbyr et 3-dagers instruktør-ledet grunnkurs som gir en oversikt de viktigste begrepene innenfor IT styring og kontroll som beskrevet i COBIT 5 rammeverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 13.800 kr

E2E100 Root Cause Analysis

Performing root cause analysis is a key requirement for efficient support of IT solutions and a superior method for resolving problems in a heterogeneous IT landscape quickly and permanently.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

E2E200 E2E Change Control Management

Understand the value of E2E Change Control Management. Describe the concept and methods of E2E Change Control Management. Leverage the SAP Solution Manager as an application platform for E2E Change Control Management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 11.09.2017 5 dager11.09.2017 32.000 kr

E2E300 Business Process Operations

Goals: Understand how business processes running in a solution landscape should be supported as part of Run SAP like a Factory by an Operations Control Center. Understand the different aspects of Business Process Operations.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 19.06.2017 5 dager19.06.2017 32.000 kr

E2E600 SAP Solution Manager 7.2 for SAP S/4HANA Implementations

This course will prepare you to learn how SAP Solution Manager 7.2 helps your business to transition to SAP S/4HANA, while ensuring 24/7 system stability, improve business processes and quickly adopt new innovations to be ready for the challenges of the future.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

EA220 The Open Group Framework Architecture (TOGAF)

This course provides detailed training in The Open Group Architecture Framework (TOGAF) version 9. It is a TOGAF 9 course certified by the Open Group, and prepares the student for taking the TOGAF Level I and Level II certification exams.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

EP200 SAP NetWeaver Portal System Administration

Configure User Administration and Logon. Implement an Authorization Concept in the Portal. Describe the Variants of Single Sign-On. Connect SAP Systems to an SAP NetWeaver Portal. Operate and Monitor an SAP NetWeaver Portal. Securely Implement Advanced Portal Scenarios.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

Exploratory Testing Workshop

This 2-day workshop is aimed at Test Analysts and Test Managers wanting to understand this approach to testing, how to apply this to projects and how to manage exploratory testing sessions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 13.500 kr

From User Story To Test Case workshop

This new workshop is a must for those who want to improve their effectiveness in testing user stories within an Agile project.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 13.750 kr

GRC330 SAP BusinessObjects Process Control 10.0

GRC330 SAP BusinessObjects Process Control 10.0 - Implementation and Configuration.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

HA200 SAP HANA Administration and Operations

In this course the participants install and operate SAP HANA SPS12. The course covers the most important tasks for the daily work of an SAP HANA system administrator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 12.06.2017 5 dager12.06.2017 32.000 kr

HA240 Authorization, Security and Scenarios

This training course is focusing on the Authorization, Security and integrated scenarios for SAP HANA.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 14.000 kr

HA250 Migration to SAP HANA using DMO

The objective of this course is to enable students to use the one-step migration procedure (DMO) to SAP HANA autonomously.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 14.000 kr

HA300 SAP HANA Implementation and Modeling

HA300 SAP HANA Implementation and Modeling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

HA350 SAP HANA - Data Provisioning

In this course, you will learn the essential techniques and tools of data provisioning and data transformation for SAP HANA. This course will help you identify the most effective data provisioning solutions for your SAP HANA project.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.500 kr

HA400 ABAP Programming for SAP HANA

In this course, you learn how you can use SAP HANA and new features in the ABAP programming language to optimize existing ABAP code and to develop innovative ABAP applications to enhance your business.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 11.09.2017 4 dager11.09.2017 26.000 kr

HR311 Time Evaluation Without Clock Time

Goals: Explain the time evaluation process and its integration with different HCM business processesCustomize time evaluation using tables, schemas and personnel calculation rules.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

IBP200 SAP Integrated Business Planning - Platform Features

IBP200 SAP Integrated Business Planning - Platform Features and Customizing. This training will help you model a business process using SAP Integrated Business Planning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 24.04.2017 5 dager24.04.2017 32.000 kr

IBP300 SAP Integrated Business Planning - Advanced Configuration

In the training, you will learn advanced configuration of SAP Integrated Business Planning. You will find here explanation of the IBP architecture and applications, advanced operations on Planning Areas, Key Figures, Attributes and special information on Performance and Sizing.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 29.05.2017 5 dager29.05.2017 32.000 kr

IRT320 Pricing, Promotions, and Markdowns

Goals: The course participants learn how Customizing settings interact and how they are used in SAP Retail for price determination (condition technique), pricing, and subsequent billing.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

IRT330 Planning, Purchasing, and Merchandise Distribution

Goals: This course explains the most important functions for planning, purchasing, and merchandise distribution from a business perspective and the associated Customizing options.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

ISTQB Advanced Technical Test Analyst

Vi tilbyr kurs i ISTQB Advanced Technical Test Analyst. TTA kurset er basert på Foundation kursets pensum og gir grunnleggende ferdigheter innnenfor teknisk testanalyse til deltakerne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 10.05.2017 3 dager10.05.2017 18.750 kr

ISTQB Advanced Test Analyst

Vi tilbyr kurs i ISTQB Advanced Test Analyst. TA kurset er basert på Foundation kursets pensum og gir grunnleggende ferdigheter innenfor testanalyse til deltakerne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 19.850 kr

ISTQB Advanced Test Manager

Vi tilbyr kurs i ISTQB Advanced Test Manager. Kurset er bygget på Foundation kursets pensum og gir grunnleggende ferdigheter for enhver Testleder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 12.06.2017 5 dager12.06.2017 24.750 kr

ISTQB Agile Tester Foundation level

Vi tilbyr kurs i ISTQB Agile Tester Foundation level. Kurset bygger på ISTQB Foundation syllabus og gir deg grunnleggende ferdigheter innen Agile testing.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 13.750 kr
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 03.04.2017 (+1) 2 dager03.04.2017 (+1) 13.750 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 13.750 kr

ISTQB Foundation

Dette kurset forklarer det grunnleggende i softwaretesting. Det er basert på ISTQB- pensum og har blitt akkreditert av BCS Professional Certification (ISEB). Kurset inneholder øvelser, prøveeksamener og spill for å fremheve sentrale deler av pensum.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 05.04.2017 (+1) 3 dager05.04.2017 (+1) 18.750 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 18.750 kr

ITIL Continual Service Improvement

Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL Foundation kurset. Det dekker livssyklus aspektene av Continual Service Improvement, og dekker styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor CSI området.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

ITIL Foundation

Kurset gir deg en grunnleggende innføring i ITIL beste praksis rammeverket versjon 3. Kurset gir innføring i basis konseptet, prinsippene, prosessene og funksjonene som er definert som beste praksis. Kurset vil også forberede deg til å gjennomføre ITIL Foundation sertifiseringtest.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 24.04.2017 (+4) 3 dager24.04.2017 (+4) 14.500 kr

ITIL Managing Across the Life Cycle

Vi tilbyr kurs i ITIL Managing Across the Life Cycle. Kurset gir en samlet oversikt rundt ITIL® livssykluser og Service Management. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å oppnå sertifiseringen ITIL® Expert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 23.000 kr

ITIL Operational, Support & Analysis

Vi tilbyr kurs i ITIL Operational, Support & Analysis. Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL® Foundation-kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 21.000 kr

ITIL Planning, Protection & Optimizing

Formålet med Planning, Protection & Optimization kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus perspektivet som beskrevet i ITIL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 21.000 kr

ITIL Practitioner

ITIL Practitioner er et kurs som vil bistå organisasjoner og enkeltpersoner med å øke verdien de får av å bruke ITIL ved å tilby ytterligere praktisk veiledning for å kunne ta i bruk og tilpasse rammeverket for å støtte virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 01.06.2017 2 dager01.06.2017 15.500 kr

ITIL Release, Control & Validation

Formålet med Release, Control & Validation kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus perspektivet som beskrevet i ITIL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 21.000 kr

ITIL Service Design

Formålet med Service Design kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som kreves for å designe tjenester. Det forklarer de fem sentrale elementer av Service Design og hvordan dette kan forbedre kvaliteten på IT Service Management innenfor en organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

ITIL Service Offerings & Agreements

Formålet med Service Offerings & Agreements kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus-perspektivet som beskrevet i ITIL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 21.000 kr

ITIL Service Operation

Formålet med Service Operation kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som skal sikre riktig kvalitet innenfor IT Service Management og sikrer at kandidaten forstår konseptet, prosessene, funksjonene og aktivitetene som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 09.05.2017 3 dager09.05.2017 16.000 kr

ITIL Service Strategy

Vi tilbyr kurs i ITIL Service Strategy. Formålet med kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på aktiviteter som kan gjennomføres for å forbedre kvaliteten på IT Service Management innenfor en organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

ITIL Service Transition

Formålet med Service Transition kurset er å gi kunnskap om ITIL begreper og terminologi. Kurset ser på de aktiviteter som skal sikre riktig kvalitet innenfor IT Service Management og sikrer at kandidaten forstår konseptet, prosessene, funksjonene og aktivitetene som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 12.07.2017 3 dager12.07.2017 16.000 kr

MOB01 Mobility Fundamentals and Best Practices

This course is an introduction to the SAP Mobile Platform 3.0 and the ancillary mobility solutions that support SAP’s mobility strategy and technologies relevant to Enterprise Mobility in the industry today.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.500 kr

MOB100 SAP NetWeaver Mobile 7.1 - Development and Administration

Goals: Understand the new architecture, tools and procedures to develop, deploy and run a mobile landscape on SAP NetWeaver Mobile. Develop a simple mobile application including backend connectivity, data and distribution model and mobile components.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

MOB300 SAP Mobile Platform 3.0 Agentry Essentials

SAP Agentry is a core and fundamental mobile application development component in SAP Mobile Platform (SMP) 3.0.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

MOB310 Accessing SAP Data using SAP Work Manager 6.2

This course is an intensive development and configuration course designed to enable development consultants to implement a typical SAP Work Manager 6.2 to access SAP data to meet the needs of mobile applications build on the SAP Agentry component of SAP Mobile Platform 3.0.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

Modern Integration with Apache Camel

After 3 days of intensive, hands-on training, course attendees will obtain a strong working understanding of developing rock-solid system integrations using Apache Camel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 22.950 kr

Modern Integration with Apache Camel

After 3 days of intensive, hands-on training, course attendees will obtain a strong working understanding of developing rock-solid system integrations using Apache Camel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.950 kr

NET310 Fundamentals of Web Dynpro for ABAP

Goals: Explain the role and application of Web Dynpro for ABAP in SAP’s UI strategy. Develop Web Dynpro ABAP-based applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

PLM130 Classification

Goals: This course will prepare you to configure, maintain and use the system to classify objects.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.500 kr

SAPEP SAP NetWeaver Portal Fundamentals

Understand the need for an enterprise portal. Log on to, navigate, and personalize the portal. Describe the components of SAP Enterprise Portal. Build-up a portal navigation structure. Adapt the portal user interface to company specifications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.500 kr

SAPNW SAP NetWeaver Overview

Course announcements: Get an overview about SAP NetWeaver and its different components.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 20.500 kr

SAPTEC Fundamentals of SAP NetWeaver Application Server

Goals: Presentation in detail of the architecture of SAP NetWeaver Application Server (SAP NetWeaver AS). Learn effective techniques for navigating. Receive an overview of the development process in an SAP system landscape.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 23.08.2017 3 dager23.08.2017 20.500 kr

SMI310 Implementation Projects with SAP Solution Manager

Goals: Understand the concept of SAP Solution Manager with the focus on supporting implementation (and upgrade) projects based on SAP Best Practises. Explore tools, services, and methods in detail to successfully and efficiently implement complete software solutions and new enhancements.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 26.000 kr

SOA200 SAP Enterprise Architecture Framework Level 1 + SAP

SOA200 SAP Enterprise Architecture Framework Level 1 + SAP Associate Enterprise Architect Certification. Goals: Understand The Open Group Architecture Framework (TOGAFTM) and how it differs from previous versions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

TBIT40 SAP NetWeaver Process Integration (BIT400)

Course announcements: Gain knowledge in configuring SAP Process Integration and learn how to implement different integration scenarios with SAP and non-SAP applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

TBIT44 PI - Mapping and ccBPM

Goals: Implement complex SAP NW PI scenarios, including enhanced mapping and ccBPM Functions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 32.000 kr

ArchiMate 2.1 Certified Course (Level 2)

The ArchiMate® 2 Certified course, known as Level 2, is a 1-day, interactive, classroom-based learning experience.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bryn Oslo, Bryn 2 dager 14.000 kr

ITIL Foundation

Vi tilbyr kurs i ITIL Foundation. Kurset er ment å gi deltakerne en oversikt over de sentrale definisjonene som ITIL bruker og en oversikt over hvilke prosesser og funksjoner som ITIL definerer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 14.000 kr
Oslo, Bryn Oslo, Bryn 3 dager 14.000 kr
Trondheim, Trondheim 3 dager 14.000 kr
Trondheim, Trondheim 3 dager 14.000 kr
Ålesund Ålesund 3 dager 14.000 kr

ITIL Managing Across the Lifecycle (MALC)

Vi tilbyr kurs i ITIL Managing Across the Lifecycle (MALC).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bryn Oslo, Bryn 5 dager 23.000 kr

SAS Visual Analytics: Administering a Distributed Deployment

This course teaches how to administer the SAS Visual Analytics environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 2 dager 11.800 kr

SAS Visual Analytics: Exploration and Design Exam

The SAS Certified Visual Business Analyst: Exploration and Design Using SAS Visual Analytics Credential is designed for analysts who are using SAS Visual Analytics to explore data and create reports that provide concise, interactive, and relevant data summaries.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1 dag 1.485 kr

SAS Visual Analytics: Fast Track

This course teaches how to explore data and build reports using SAS Visual Analytics. You will learn how to build queries in SAS Visual Data Builder and you will also learn the basics of SAS Visual Analytics Administrator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 25.04.2017 (+1) 3 dager25.04.2017 (+1) 16.200 kr

SAS Visual Analytics: Getting Started

This course teaches the basics on how to explore data and build reports using SAS Visual Analytics.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1 dag 4.900 kr

 |  1 2   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.