Kurs i IT strategi og business intelligence

Business intelligence er ment for å skaffe bedre beslutningsgrunnlag. Dette handler om å skaffe relevant data presentert på best mulig effektiv måte. For å få til dette er man avhengig av en god It-strategi. Kursmulighetene er mange. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer deg her.

Brukerforum 2016

Velkommen til Syscom Connect - brukerforum! Årets Brukerforum holdes på Quality Expo Hotel Fornebu, en fremtidsrettet fagdag med middag og underholdning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 03.11.2016 14 timer03.11.2016 4.800 kr

ITIL Foundation

ITIL V3 er et globalt IT-rammeverk basert på best praksis, med intensjon om å bedre tilrettelegge for leveransen av IT-tjenester. Det meste i ITIL V2 er videreført og forbedret i V3. Alle prosessene er fortsatt representert men på en tydeligere, enklere og mer fullstendig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 13.500 kr

ITIL videregående kurs - Continual Service Improvement (CSI)

Fordypningskurs i Continual Service Improvement: gjenomgang av aktivitetene som inngår i CSI og styring av disse. Kurset forkuserer på scenario-basert læring, gjennom en kombinasjon av aktiviteter som oppgaver, case studier og rollespill.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

ITIL videregående kurs - Release, Control and Validation (RCV)

Et Capability kurs som passer for deg som jobber med drift og teknisk, og som utvikler og implementerer operasjonelle prosesser og prosedyrer. Dette kurset gir deg en fordypning i Release, Control and Validation. Kurset gir 4 poeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 21.000 kr

ITIL videregående kurs - Service Design (SD)- standard

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management, og gir deg en forståelse konsepter, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

ITIL videregående kurs - Service Operation (SO)-blended training

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management og sikrer at du forstår konseptet, prosessene, funksjonene og aktivitetene som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 1,5 dag 13.500 kr

ITIL videregående kurs - Service Operation (SO)-standard

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management og sikrer at du forstår konseptet, prosessene, funksjonene og aktivitetene som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

ITIL- Managing Across the Lifecycle (MALC)

Dette kurset er det avsluttende kurset innen ITIL v3 og gir deltagerne grunnlaget for å oppnå ITIL Expert sertifiseringen. På kurset oppsummeres kunnskapen fra Lifecycle og Capability kursene, og setter fokus på ferdigheter som kreves for å gjennomføre og håndtere tilpasning til Service Lifecycle.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 23.000 kr

ITIL Simulering - Seeing is believing

Motivene for å innføre prosesser, rutiner og metoder er ønsket om høyere effektivitet, bedre kvalitet, mindre risiko og økt lønnsomhet. Dessverre blir dette ofte en teoretisk øvelse som har lite sammenheng med virkeligheten og bidrar snarere til forvirring mer enn felles forståelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5.000 kr

ITIL videreg. kurs - Planning, Protection & Optimization (PPO)

Et Capability kurs som passer for deg som jobber med drift og teknisk og som utvikler og implementerer operasjonelle prosesser og prosedyrer. Dette kurset gir deg en fordypning i Planning, Protection og Optimization. Kurset gir 4 poeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 21.000 kr

ITIL videregående kurs - Operational Support og Analysis (OSA)

Et Capability kurs som passer for deg som jobber med drift og teknisk og som utvikler og implementere operasjonelle prosesser og prosedyrer. Dette kurset gir deg en fordypning i Operational Support og Analysis prosessene. Kurset gir 4 poeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 21.000 kr

ITIL videregående kurs - Service Offerings and Agreements (SOA)

Et Capability kurs som passer for deg som jobber med drift og teknisk og som utvikler og implementerer operasjonelle prosesser og prosedyrer. Dette kurset gir deg en fordypning i Service Offerings and Agreements. Kurset gir 4 poeng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 4 dager 21.000 kr

ITIL videregående kurs - Service Strategy (SS)- standard

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management, og gir deg en forståelse av konsepter, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

ITIL videregående kurs - Service Strategy (SS)-blended training

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management, og gir deg en forståelse av konsepter, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 1,5 dag 13.500 kr

ITIL videregående kurs - Service Transition (ST) Blended Training

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management, og gir deg en forståelse for konsepter, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 1.5 dag 13.500 kr

ITIL videregående kurs - Service Transition (ST) -standard

Kurset tar for seg aktiviteter som sikrer god kvalitet innenfor IT Service Management, og gir deg en forståelse for konsepter, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i livssyklusen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr

Pureservice: Administratorkurs

Kom på vårt endags kurs i Pureservice hvor du lærer å utnytte Pureservice bedre og dele kunnskap med andre, - få innføring i alle nye funksjoner og tillegg i Pureservice 2.4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 15.11.2016 (+2) 5 timer15.11.2016 (+2)

Pureservice: Brukeropplæring

2 ganger i måneden har alle våre kunder mulighet til å være med på gratis opplæringskurs. Vi tilbyr også remote opplæring som før, for deg som ikke så enkelt kan komme til Oslo. Ta kontakt for å avtale.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 15.11.2016 (+2) 3 timer15.11.2016 (+2) Gratis kr

SAS Visual Analytics: Exploration and Design Exam

The SAS Certified Visual Business Analyst: Exploration and Design Using SAS Visual Analytics Credential is designed for analysts who are using SAS Visual Analytics to explore data and create reports that provide concise, interactive, and relevant data summaries.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 1 dag 1.485 kr

SAS Visual Analytics: Fast Track

This course teaches how to explore data and build reports using SAS Visual Analytics. You will learn how to build queries in SAS Visual Data Builder and you will also learn the basics of SAS Visual Analytics Administrator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 28.11.2016 3 dager28.11.2016 16.200 kr

SAS Visual Analytics: Getting Started

This course teaches the basics on how to explore data and build reports using SAS Visual Analytics.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 12.12.2016 1 dag12.12.2016 4.900 kr

SAS Visual Analytics: Using SAS Visual Data Builder

This course teaches how to use the SAS Visual Data Builder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 25.10.2016 2 dager25.10.2016 10.800 kr

ITIL Foundation

Kursmodulen gir en grunnleggende innføring i ITIL beste praksis rammeverket versjon 3. Kurset gir innføring i basis konseptet, prinsippene, prosessene og funksjonene som er definert som beste praksis. Kurset vil også forberede kandidatene til å gjennomføre ITIL Foundation sertifiseringstest.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 14.000 kr
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 26.10.2016 (+3) 3 dager26.10.2016 (+3) 14.000 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 14.000 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 14.000 kr

ITIL Operational Support and Analysis

ITIL Practices for Service Management : Intermediate Capability Stream : Operational Support and Analysis

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 4 dager 21.150 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 21.000 kr

ITIL Practitioner

Vi tilbyr kurs i ITIL Practitioner. ITIL Practitioner vil være det neste trinnet etter ITIL Foundation for dem som allerede har lært det grunnleggende innen IT Service Management (ITSM). Fokuset på kurset er på kontinuerlig forbedring, og på hvordan man praktisk anvender rammeverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 23.11.2016 2 dager23.11.2016 15.500 kr

ITIL Release, Control and Validation

ITIL Practices for Service Management : Intermediate Capability Stream : Release, Control and Validation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 4 dager 21.150 kr

ITIL Service Offerings & Agreement

Formålet med Service Offerings & Agreements kurset er å få kunnskap om ITIL terminologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter. Dette vil tilføre rollen en fokusert evne og kompetanse for å støtte en tilnærming til livssyklus-perspektivet som beskrevet i ITIL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 01.11.2016 4 dager01.11.2016 21.150 kr

ITIL Service Operation

Kurset bygger på de generelle prinsippene som dekkes av ITIL Foundation kurset. Kurset dekker livstids perspektivet innen Service Operation og omfatter styring og kontroll av virksomheten og teknikker innenfor livssyklusen. Dette omfatter driftsprinsipper, aktiviteter og teknologivurderinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 3 dager 16.150 kr

ITIL Service Strategy

Vi tilbyr kurs i ITIL Service Strategy. Formålet med ITIL Sertifikat i Service Strategy er å få kunnskap om ITIL termininologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter som vil iverksette rollen og gi kompetanse til støtte av tjenestens livssyklus.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 26.10.2016 3 dager26.10.2016 16.150 kr

ITIL Service Transition

Vi tilbyr kurs i ITIL Service Transition. Formålet med ITIL Sertifikat i Service Transition er å få kunnskap om ITIL termininologi, prosess struktur, roller, funksjoner og aktiviteter som vil iverksette rollen og gi kompetanse til støtte av tjenestens livssyklus.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 3 dager 16.150 kr

Applied Domain-Driven Design in .NET

What is Domain Driven Design (DDD) really about? How might Command Query Responsibility Segregation (CQRS) help us to build better software? Far from being esoteric concepts, they can be harnessed by everyday developers to create long-lasting, flexible solutions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 28.11.2016 3 dager28.11.2016 17.900 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 17.900 kr

Applied Domain-Driven Design in Java

What is Domain Driven Design (DDD) really about? How might Command Query Responsibility Segregation (CQRS) help us to build better software? Far from being esoteric concepts, they can be harnessed by everyday developers to create long-lasting, flexible solutions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 3 dager 17.900 kr
Trondheim Trondheim 14.11.2016 3 dager14.11.2016 17.900 kr

Executive ITIL

Executive ITIL gir deg en uformell og inspirerende dag med to anerkjente kurs- og foredragsholdere: Brendan Martin er en prisbelønnet kursinstruktør og kjent som underholder. Geir Isene har drevet selskaper, coachet ledere og holdt foredrag og kurs innen strategi siden tidlig 90-tallet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 1 dag 5.900 kr

ISO 22301 Lead Auditor

This 5-day intensive course enables participants to develop the necessary expertise to audit a Business Continuity Management System (BCMS) and to manage a team of auditors by applying widely recognized audit principles, procedures and techniques.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 14.11.2016 5 dager14.11.2016 25.000 kr

ISO 22301 Lead Implementer

This 5-day intensive course enables participants to develop the necessary expertise to support an organization in implementing and managing a Business Continuity Management System (BCMS) based on ISO 22301:2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 21.11.2016 5 dager21.11.2016 25.000 kr

ISO IEC 27001 Lead Auditor Course

This 5-day intensive course enables participants to develop the expertise needed to audit an Information Security Management System (ISMS) and to manage a team of auditors by applying widely recognized audit principles, procedures and techniques.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.11.2016 5 dager21.11.2016 25.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 5 dager 25.000 kr

ISO/IEC 22301 Foundation

This course gives the participants an opportunity to learn about the best practices for implementing and managing a Business Continuity Management System (BCMS) as specified in ISO 22301, as well as the best practices for implementing the Business Continuity processes based on the ISO / PAS 22399.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 07.11.2016 2 dager07.11.2016 11.000 kr

ISO/IEC 27001 Foundation

This course enables participants to learn about the best practices for implementing and managing an Information Security Management System (ISMS) as specified in ISO/IEC 27001:2013 as well as the best practices for implementing the information security controls of the eleven domains of the ISO 27002

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 12.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 26.10.2016 (+1) 2 dager26.10.2016 (+1) 12.000 kr

ISO/IEC 27001 Lead Implementer Course

This 5-day intensive course enables the participants to develop the expertise to support an organization in implementing and managing an Information Security Management System (ISMS) as specified in ISO/IEC 27001:2013.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.12.2016 5 dager12.12.2016 25.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 05.12.2016 5 dager05.12.2016 25.000 kr

ISO/IEC 27005 Risk Manager Course

This course enables the participants develop the competence to master the basic Risk Management elements related to all the assets of relevance for Information Security using the ISO/IEC 27005 standard as a reference framework.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 12.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 24.11.2016 2 dager24.11.2016 12.000 kr

ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst

ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst is a follow-up course to ISTQB Foundation Level. The course gives you deeper understanding of technical testing.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 31.10.2016 3 dager31.10.2016 18.500 kr

ISTQB Advanced Level Test Analyst (2+2 dager)

ISTQB Advanced Level Test Analyst is a follow-up course to ISTQB Foundation. The course provides deeper understanding of test analysis and test design. The course ISTQB Advanced Level Test Analyst includes reviews and techniques for testing without insight to how the code has been written.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 19.500 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 4 dager 19.500 kr

ISTQB Advanced Level Test Manager (2+3)

ISTQB Advanced Level Test Manager provides you with tools for a cost-effective method for handling complex IT projects and large IT programes, to construct or take responsibility for optimisation of test operations.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 5 dager 24.500 kr

ISTQB Agile Tester

An agile team always strives to create added value for their client and to continuously deliver working functionality to that client. Quality is paramount and this working methodology places fresh demands on testers, testing methods and testing techniques.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.12.2016 2 dager05.12.2016 13.500 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 2 dager 13.500 kr

ISTQB Foundation (CTFL)

This training course, based on the ISTQB content teaches how to execute software testing according to international standards. The content is geared towards preparing for the certification exam of ISTQB at Foundation Level.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 18.500 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 15.11.2016 3 dager15.11.2016 18.500 kr

ITIL Awareness - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i ITIL Awareness for bedrifter. Kurset gir et overblikk over ITIL-rammeverket og hvilke fordeler man oppnår ved å innføre dette i en organisasjon. Dette er et introduksjonskurs som ikke går i dybden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 1 dag 26.000 kr

ITIL Capability: Operational Support and Analysis (OSA)

Dette er et av 4 kurs innen Service Capability - en del av ITIL Intermediate kvalifiseringen som bygger videre mot ITIL Expert. Kurset retter seg mot deg som er involvert i eller har ansvaret for en eller flere av prosessene i ITIL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 21.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 19.12.2016 4 dager19.12.2016 21.000 kr

ITIL Capability: Planning, Protection and Optimization (PPO)

Dette er et av 4 kurs innen Service Capability - en del av ITIL Intermediate kvalifiseringen som bygger videre mot ITIL Expert. Kurset retter seg mot deg som er involvert i eller har ansvaret for en eller flere av prosessene i ITIL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 21.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 4 dager 21.000 kr

ITIL Capability: Release, Control and Validation (RCV)

Dette er et av 4 kurs innen Service Capability - en del av ITIL Intermediate kvalifiseringen som bygger videre mot ITIL Expert. Kurset retter seg mot deg som er involvert i eller har ansvaret for en eller flere av prosessene i ITIL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 21.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 28.11.2016 4 dager28.11.2016 21.000 kr

ITIL Capability: Service Offerings and Agreements (SOA)

Dette er et av 4 kurs innen Service Capability - en del av ITIL Intermediate kvalifiseringen som bygger videre mot ITIL Expert. Kurset retter seg mot deg som er involvert i eller har ansvaret for en eller flere av prosessene i ITIL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 21.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 4 dager 21.000 kr

ITIL Foundation

Vi tilbyr kurs i ITIL Foundation. Kurset er ment å gi deltakerne en oversikt over de sentrale definisjonene som ITIL bruker og en oversikt over hvilke prosesser og funksjoner som ITIL definerer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 3 dager 14.000 kr
Bergen Bergen 07.11.2016 3 dager07.11.2016 14.000 kr
Kongsberg Kongsberg 14.11.2016 3 dager14.11.2016 14.000 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 14.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 07.11.2016 (+2) 3 dager07.11.2016 (+2) 14.000 kr
Stavanger Stavanger 05.12.2016 3 dager05.12.2016 14.000 kr
Tromsø Tromsø 14.11.2016 3 dager14.11.2016 14.000 kr
Trondheim Trondheim 21.11.2016 3 dager21.11.2016 14.000 kr
Tønsberg Tønsberg 3 dager 14.000 kr
Ålesund Ålesund 3 dager 14.000 kr

ITIL Foundation english

This exciting and dynamic 3-day course, fully updated for ITIL 2011, introduces learners to the lifecycle of managing IT services to deliver to business expectations.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 3 dager 14.000 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 14.000 kr

ITIL Lifecycle: Continual Service Improvement

Dette er et av fem kurs innen Service Lifecycle, og det retter seg mot deltagere som behøver kunnskaper om praksis og tilpasning innen ITIL v3 Service Lifecycle. Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Hvert kurs bygger på en av ITIL v3s kjernebøker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 12.12.2016 3 dager12.12.2016 16.000 kr

ITIL Lifecycle: Service Design (SD)

Dette er et av fem kurs innen ITIL Service Lifecycle, og det retter seg mot deltagere som behøver kunnskaper om praksis og tilpasning innen ITIL Service Lifecycle. Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Hvert kurs bygger på en av ITILs kjernebøker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 14.11.2016 3 dager14.11.2016 16.000 kr

ITIL Lifecycle: Service Operations (SO)

Dette er et av fem kurs innen Service Lifecycle, og det retter seg mot deltagere som behøver kunnskaper om praksis og tilpasning innen ITIL Service Lifecycle. Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Hvert kurs bygger på en av ITILs kjernebøker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 23.01.2017 3 dager23.01.2017 16.000 kr

ITIL Lifecycle: Service Strategy (SS)

Dette er et av fem kurs innen Service Lifecycle, og det retter seg mot deltagere som behøver kunnskaper om praksis og tilpasning innen ITIL Service Lifecycle. Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Hvert kurs bygger på en av ITILs kjernebøker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 16.01.2017 3 dager16.01.2017 16.000 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 16.000 kr

ITIL Lifecycle: Service Transition (ST)

Dette er et av fem kurs innen Service Lifecycle, og det retter seg mot deltagere som behøver kunnskaper om praksis og tilpasning innen ITIL Service Lifecycle. Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Hvert kurs bygger på en av ITILs kjernebøker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 16.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 28.11.2016 3 dager28.11.2016 16.000 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 16.000 kr

Kepner Tregoe Foundation - med Brendan Martin

Dette 2-dagers Kepner-Tregoe Foundation kurset gir en introduksjon til en systematisk prosess for problemløsning, slik at du blir i stand til å levere et høyt kvalitetsnivå og konsistens i kundestøtten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.11.2016 2 dager10.11.2016 12.900 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 12.900 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 25.10.2016 (+1) 2 dager25.10.2016 (+1) 12.900 kr
Stavanger Stavanger 03.11.2016 2 dager03.11.2016 12.900 kr
Tromsø Tromsø 2 dager 12.900 kr
Trondheim Trondheim 15.12.2016 2 dager15.12.2016 12.900 kr

Managing Across the Lifecycle (MALC)

Dette kurset er det avsluttende kurset innen ITIL v3 og gir deltagerne grunnlaget for å oppnå ITIL Expert sertifiseringen. På kurset oppsummeres kunnskapen fra Lifecycle og Capability kursene, og setter fokus på ferdigheter som kreves for å gjennomføre og håndtere tilpasning til Service Lifecycle.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.11.2016 5 dager21.11.2016 23.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 21.11.2016 5 dager21.11.2016 23.000 kr

MasterClass: 360 degrees Penetration Testing course

You will enjoy it! The course teaches infrastructure security concepts, including the techniques how to attack and how to respond with an appropriate countermeasure implementation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.11.2016 3 dager14.11.2016 18.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 28.11.2016 3 dager28.11.2016 18.000 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 18.000 kr

MasterClass: Hacking and Securing Windows Infrastructure

MasterClass: Hacking and Securing Windows Infrastructure.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 25.000 kr
Kongsberg Kongsberg 16.01.2017 5 dager16.01.2017 25.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 14.11.2016 (+1) 5 dager14.11.2016 (+1) 25.000 kr
Trondheim Trondheim 21.11.2016 5 dager21.11.2016 25.000 kr

MasterClass: Hacking Windows Infrastructure

In this workshop you will investigate the critical tasks for a high-quality penetration test. Well look at the most efficient ways to map a network and discover target systems and services.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 12.000 kr
Kongsberg Kongsberg 16.01.2017 2 dager16.01.2017 12.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 14.11.2016 2 dager14.11.2016 12.000 kr
Trondheim Trondheim 21.11.2016 2 dager21.11.2016 12.000 kr

MasterClass: Internet Information Services Management (IIS)

Internet Information Services is a solution that can be delivered in couple of hours as well as in 3 weeks - we practiced both options!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 25.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 07.11.2016 (+1) 5 dager07.11.2016 (+1) 25.000 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 25.000 kr

Masterclass: Public Key Infrastructure Management

This 5-day course is considered essential for anyone who would like to expand the knowledge about Public Key Infrastructure (?PKI)? in Microsoft technologies.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 05.12.2016 5 dager05.12.2016 25.000 kr

MasterClass: System Center Service Manager 2012 R2

This 3 day instructor-led workshop is targeted at Service Management Administrators, Enterprise Systems Engineers and Administrators who need to implement Service Management using System Center Service Manager 2012 (SCSM).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 3 dager 18.000 kr

Microsoft Office 365 Power BI Publisering og visualisering

Det nyeste verktøyet til Microsoft innen Business Intelligence har blitt et svært dynamisk og innholdsrik løsning. Analyse og rapportering kan nå skrus sammen så profesjonelt av brukeren selv, at tiden for virkelig å bli en sann SSBI (Self Service Business Intelligent) medarbeider nå er inne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.11.2016 2 dager09.11.2016 9.900 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 07.12.2016 2 dager07.12.2016 9.900 kr
Stavanger Stavanger 30.11.2016 2 dager30.11.2016 9.900 kr
Trondheim Trondheim 03.11.2016 2 dager03.11.2016 9.900 kr

MS 20497: Software Testing with Visual Studio 2013

In this course, Developers and Testers will learn to use the tools in Visual Studio 2013 Ultimate to complete software testing requirements.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 2 dager 14.900 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 14.900 kr

Object Oriented Analysis and Design using UML

UML is the standard notation for representing object-oriented systems. This course provides comprehensive coverage of UML, describing each of the standard diagram types in detail. The course begins with actors, context diagrams, and use cases.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 12.12.2016 5 dager12.12.2016 22.900 kr

Symantec Backup Exec 2014: Administration

The Symantec Backup Exec 2014: Administration course is designed for the data protection professional tasked with backing up and restoring critical data.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 5 dager 31.500 kr

Symantec Endpoint Protection 12: Administration

The Symantec Endpoint Protection 12.1: Administration course is designed for the network, IT security, and systems administration professional tasked with architecting, implementing, and monitoring virus and spyware protection, zero-day protection, and network threat protection solutions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 3 dager 20.000 kr

ADM100 ABAP Administration

Based on the fundamental understanding of SAP NetWeaver Technology you gained in the course SAPTEC, ADM100 introduces you to many different tasks that you will encounter as a person technically responsible for SAP systems based on SAP NetWeaver Application Server ABAP ("AS ABAP").

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 32.000 kr

ADM102 AS ABAP Administration II

Goals: Perform additional administrative tasks that are not dealt with in the course ADM100 (AS ABAP Administration I)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 20.500 kr

ADM103 Advanced ABAP Administration

Goals: Know more about additional administrative tasks that are not covered in ADM100 course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 20.500 kr

ADM800 AS Java Administration

Provides the various tasks of the system administration for systems based on SAP NetWeaver AS Java 7.40. Learn about the basic activities that affect SAP NetWeaver AS Java 7.40.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 32.000 kr

ADM940 ABAP AS Authorization Concept

Learn about the elements, strategies, and tools of the SAP authorization conceptCreate and assign authorizations using the Role Administration / Profile GeneratorKnow more about the principle usage of the NetWeaver Identity Management and Central User Administration (CUA).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 07.11.2016 3 dager07.11.2016 20.500 kr

Advanced Test Design Techniques Workshop

This 1-day workshop is aimed at Test Analysts wanting to improve their skills in test case design techniques. Most testers are familiar with techniques such as boundary value analysis and equivalence partitioning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 1 dag 8.800 kr

AFA461 Afaria 7.0 System Administration

Designed for application consultants and system administrators responsible for Mobile Device Management (MDM) and need to learn how to install, configure and manage SAP Afaria 7.0 SP03 components, databases, Afaria servers and Relay Servers.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 32.000 kr

BC100 Introduction to programming (with ABAP)

Goals: Learn simple ABAP code. Trace the flow of a program and troubleshoot simple problems.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 14.000 kr

BC400 ABAP Workbench Foundations

Learn the fundamental concepts of the ABAP programming Language. Efficiently use the ABAP Workbench Tools. Create simple application programs with user dialogs (selection screen, list and screen) and database dialogs (reading from the database).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 06.03.2017 5 dager06.03.2017 32.000 kr

BC401 ABAP Objects

Goals: Understand the concepts of object-oriented programming. Develop business applications with ABAP Objects.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 07.11.2016 5 dager07.11.2016 32.000 kr

BC402 Advanced ABAP

Goals: In-depth knowledge of the ABAP programming language to be able to write more robust programs. The ability to assess ABAP programming techniques according to performance aspects and develop high-performance programs. Acquire the necessary knowledge to develop dynamic ABAP programs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 14.11.2016 5 dager14.11.2016 32.000 kr

BC404 ABAP Development in Eclipse

Learn how to develop custom ABAP applications using the Eclipse Integrated Development Environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 20.500 kr

BC405 Programming ABAP Reports

Goals: Develop reports. Create selections screens to enter restrictions for the data tretrieval. Implement the retrieval for data stored on one or multiple database tables. Display data using the SAP List Viewer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 32.000 kr

BC410 Programming User Dialogs with Classical Screens

Goals: Explain the user dialog programming model. Explain User interfaces and Simple Screen Elements. Understand how to handle errors using navigation and input help. Describe how to create Sub screens, Tabstrip Controls and Context Menus.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 20.500 kr

BIT460 PI Message Mapping

Gain knowledge about the different PI message mapping scenarios. Participants learn the technical options of defining and using mapping.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 20.500 kr

BO100 Reporting with SAP BusinessObjects BI Solutions for SAP

BO100 Reporting with SAP BusinessObjects BI Solutions for SAP Business Warehouse. Goals: Gain hands-on experience in running SAP BusinessObjects BI tools on top of SAP NetWeaver BW data.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 32.000 kr

BOC310 Crystal Reports: Fundamentals of Report Design

Goals: Participants will gain the fundamentals of report design. Participants will acquire the basis for more advanced courses in the SAP BI curriculum.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 12.500 kr

BOC320 Crystal Reports: Business Reporting & Report Processing

BOC320 Crystal Reports: Business Reporting & Report Processing Strategies. Goals: Participants will gain advance concepts of report design.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 18.600 kr

BOD310 Design Studio Basic training

Goals: Create applications for desktop clients and mobile devices using SAP BusinessObjects Design Studio.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 25.10.2016 3 dager25.10.2016 18.300 kr

BODS10 - SAP Data Services: Platform and Transforms

Goals: Participants will gain the knowledge to participate in implementing, administering, and managing data extraction, data migration, data warehousing, data integration, or data quality projects.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 18.300 kr

BOE310 SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform

Goals: Prepare you to perform key administrative tasks in SAP Business Objects Business Intelligence platform to manage users, groups, and objects, and to distribute contents to users.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 12.000 kr

BOE320 SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform

BOE320 SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administering Servers (Windows).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 18.300 kr

BOF250 SAP Financial Consolidation: Foundation

Goals Collect, consolidate and publish account statement data. Configure the application for your consolidation needs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 32.000 kr

BOID10 Information design Tool I

This course is designed to give you the comprehensive skills needed to work with the Information Design Tool. The Information Design Tool enables designers to extract, define, and manipulate metadata from relational and OLAP sources to create and deploy SAP BusinessObjects universes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 29.000 kr

BOW310 SAP BusinessObjects Web Intelligence: Report Design I

This two-day instructor-led course is designed to give you the comprehensive skills and in-depth knowledge needed to access, analyze and share data using SAP BusinessObjects BI launch pad and SAP BusinessObjects Web Intelligence.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 12.000 kr

BOW320 SAP BusinessObjects Web Intelligence: Report Design II

Participants will gain the comprehensive skills and in-depth knowledge needed to apply alternative query and reporting techniques when creating complex Web Intelligence documents.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 12.000 kr

BPC420 SAP Planning and Consolidation, version for SAP NetWeaver

BPC420 SAP Planning and Consolidation, version for SAP NetWeaver: Administration. Goals: Set up and manage a SAP Business Planning and Consolidation environment as application administrator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 32.000 kr

BPC430 SAP Business Planning and Consolidation: Reporting

BPC430 SAP Business Planning and Consolidation: Reporting and Planning. Goals: Report in the Excel Interface of the EPM add-in. Report in the Web Client. Use business process flows for reporting.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 14.11.2016 5 dager14.11.2016 32.000 kr

BPC440SAPBusinessObjects Planning and Consolidation-Consolidation

Målsetning: Set up and perform legal consolidation using SAP Business Planning and Consolidation for NetWeaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 12.12.2016 5 dager12.12.2016 32.000 kr

BW305 BW Query Design and Analysis

This course gives you the knowledge to create query definitions using the BEx Query Designer and to make them available for OLAP analysis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 06.02.2017 5 dager06.02.2017 32.000 kr

BW307 BW Web Application Designer

Goals: This course enables you to use the BEx Web Application Designer to create sophisticated web Applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 14.000 kr

BW310 BW - Enterprise Data Warehousing

Goals: Participants will gain SAP Netweaver Business Warehouse knowledge necessary for successful implementation and administration within a heterogeneous SAP NetWeaver BW system landscape. The knowledge you will acquire will form the basis for more advanced courses in the BW curriculum.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 31.10.2016 5 dager31.10.2016 32.000 kr

BW330 BW Modeling and Implementation

Course announcements: Learn the procedures within modeling of the BW Enterprise Data Warehouse and acquire deep knowledge about modeling and implementation of data warehousing with SAP BW 7.4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 32.000 kr

BW350 SAP BW Data Acquisition

Learn how to extract data from SAP source systems with Service API and how to manage delta data. Acquire data from other source systems using different interfaces such as: DB Connect, Universal Data Integration, XML, and Data Services.

Sted