HMS-kurs i Gjemnes

HMS opplæring og kurs innen arbeidsmiljø har etterhvert blitt et omfattende felt. I denne kategorien finner HMS-kurs for alle typer arbeidsmiljøer. I tillegg er det generelle kurs om arbeidsmiljøloven, risikovurdering, tillitsvalgtopplæring, verneombud, sikkerhetsstyring og sikkerhetsledelse. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du er på jakt etter.

HMS-kurs for ledere

Har du som leder gjennomført den lovpålagte HMS opplæringen? Dette kurset er obligatorisk for arbeidsgivere. Målet med kurset er å motivere ledere til å integrere et velfungerende HMS arbeid i bedriftens forbedrings og endringsprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund
Molde Molde
Ålesund Ålesund

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - modul 1.1

Vi tilbyr kurs i arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - modul 1.1. Dette er en grunnleggende modul som må gjennomføres og som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

Hjertestarter - grunnkurs

Vi tilbyr grunnleggende hjertestarterkurs. Kurset er inkludert grunnleggende hjerte- og lungeredning (HLR).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 timer 2.000 kr

HMS - Verne og miljøkurs i henhold til ASH forskriften

Vi tilbyr HMS-kurs - verne og miljø i henhold til ASH forskriften

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 15.03.2017 (+1) 3 dager15.03.2017 (+1) 8.900 kr

Grunnkurs i arbeidsmiljø (verneombud AMU)

Vi tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø (verneombud AMU). Obligatorisk grunnopplæring i HMS og arbeidsmiljø over 2 dager, med mulighet for påbygging med e-læring ved krav om 40-timers kurs. Kurset inkluderer HMS-regelverk, forskrifter og Arbeidsmiljøloven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager + e-læring 7.790 kr
Molde Molde 2 dager + e-læring 7.790 kr
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 2 dager + e-læring 7.790 kr
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 2 dager + e-læring 7.790 kr
Ørsta Ørsta 2 dager + e-læring 7.790 kr
Ålesund Ålesund 2 dager + e-læring 7.790 kr

HMS-kurs for ledere

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere. Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om sine plikter iht. hva HMS innebærer, hvordan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet og hvorfor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 4.790 kr
Molde Molde 1 dag 4.790 kr
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag 4.790 kr
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 1 dag 4.790 kr
Ørsta Ørsta 1 dag 4.790 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 4.790 kr

Introduction to HSE

Stamina arranges courses for a company’s Working Environment Committee members and safety representatives with a basis in one of the Working Environment Act’s requirements, which states that training in the basic principles of systematic HSE work must be completed.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager + e-learning fra 7.290 kr

Grunnopplæring i arbeidsmiljø - med e-læring

Først og fremst skal man bli trygg på ens egen rolle som Verneombud og/eller medlem av Arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager + e-læring 5.800 kr

HMS for ledere

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere. Kurstilbyder vurderer dette som etterutdanning for regnskapsførere med 3 timer under fagområdet rettslære og 3 timer under fagområdet Ledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 4.800 kr

HMS/Modul 1.1

Gi førere av arbeidsutstyr, nevnt i § 49 i "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr", en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 1 dag

Obligatorisk HMS-opplæring for ledere

I Arbeidsmiljøloven § 3-5 står det at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

Verneombud 40 timer

Hensikt med kurseter å gi verneombudet kunnskap og informasjon om å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, om rolle, plikter og rettigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 3 dager

HMS for Verneombud (40t)

Målet med kurset er å deltakerne innsikt og forståelse for alle sider ved HMS i virksomheten. Kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU medlemmer. Undervisningsformen blir veksling mellom korte forelesningssekvenser og gruppearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.11.2017 4 dager06.11.2017 9.900 kr

Lekeplasskontroll A1

Sikkerhet på lekeplasser i vel, borettslag, skoler og barnehager. Hjemlet i HMS-forskriften og forskrift for sikkerhet ved lekeapparater. Ledere i velforeninger og borettslag. Ansatte i barnehager, skolefritidsordninger og skoler som ikke har ansvar for lekeplassutstyret ved virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.09.2017 3 timer04.09.2017 1.750 kr
Molde Molde 25.09.2017 3 timer25.09.2017 1.750 kr
Ålesund Ålesund 3 timer 1.750 kr

Lekeplasskontroll A2

Sikkerhet på lekeplasser i skoler og barnehager. Hjemlet i HMS-forskriften og forskrift for sikkerhet ved lekeapparater. Rektor eller styrer ved skoler og barnehager, driftsleder i kommune eller annet personell som har ansvar for visuelt- og funksjons ettersyn av lekeapparater ved skoler og bhg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.09.2017 7 timer04.09.2017 2.900 kr
Molde Molde 25.09.2017 7 timer25.09.2017 2.900 kr
Ålesund Ålesund 7 timer 2.900 kr

Lekeplasskontroll B1

Driftsansvarlig ved lekeplasser. Hjemlet i HMS-forskriften og forskrift for sikkerhet ved lekeapparater. Vaktmestere og annet vedlikeholdspersonell som arbeider med vedlikehold og utbedringer på egne lekeapparater.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.09.2017 2 dager04.09.2017 4.900 kr
Molde Molde 25.09.2017 2 dager25.09.2017 4.900 kr
Ålesund Ålesund 2 dager 4.900 kr

Lekeplasskontroll D1

Sertifisert sikkerhetsinspektør for intern hovedettersyn

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.09.2017 3 dager04.09.2017 6.500 kr
Molde Molde 25.09.2017 3 dager25.09.2017 6.500 kr
Ålesund Ålesund 3 dager 6.500 kr

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.02.2017 (+4) 4 dager06.02.2017 (+4)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.01.2017 (+47) 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 23.01.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 25.01.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 30.01.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 01.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 06.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 08.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 13.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 15.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 20.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 22.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 27.02.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 01.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 06.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 08.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 13.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 15.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 20.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 22.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 27.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 29.03.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 03.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 05.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 10.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 18.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 20.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 24.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 26.04.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 02.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 04.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 08.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 10.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 15.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 18.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 22.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 29.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 31.05.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 05.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 12.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 14.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 19.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 21.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 26.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 28.06.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 03.07.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 05.07.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 10.07.2017 2 dager18.01.2017 (+47)
Kristiansund 12.07.2017 2 dager18.01.2017 (+47)

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (inkl. oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1 ,4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager

STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager
Kristiansund Kristiansund 3 dager

STCW-78 - Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Oppdatering (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs

Vi tilbyr STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10 dager

Medisinsk førstehjelp STCW A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp STCW A-VI/4-1. Målsettingen er at etter endt opplæring skal kursdeltakerne ha kompetanse i blant annet å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 9.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager 10.500 kr

STCW Medisinsk Førstehjelp oppdatering

Vi tilbyr STCW Medisinsk Førstehjelp oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.300 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.