HMS-kurs for verneombud

Alle bedrifter med over 10 ansatte skal ha verneombud. Her finner du en oversikt over verneombudskurs over hele landet. Områder man lærer om på slike kurs inkluderer; Arbeidsmiljøloven, HMS, internkontrollforskrifter, sykefraværsarbeid, ulykkesforebyggende arbeid osv. Mange kurstilbydere skreddesyr opplæring for din bedrift. Ta kontakt med oss hvis trenger hjelp med å sette deg i kontakt med noe som passer for deg.

HMS for verneombud - 40 timer

Kurset gir deg en grundig innføring i HMS-arbeidet hvor juridiske rammer, ansvarsfordeling, rettigheter og plikter vil bli gjennomgått. Vi tar en gjennomgang av verneombudets rolle i de ulike HMS-temaene, og setter fokus på hvordan godt HMS-arbeid påvirker arbeidsmiljø og effektivitet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum, Park In... Oslo, Sentrum 5 dager fra 10.800 kr
Oslo, Sentrum, Radisso... Oslo, Sentrum 5 dager fra 10.800 kr

HMS for verneombud - kontor og butikk

Kurset gir en god innføring i verneombudets rolle og det systematiske HMS-arbeid, med fokus på arbeidsplasser innen kontor og butikk. Du lærer om de ulike HMS-aktørenes plikter, roller og oppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.05.2017 2 dager22.05.2017 fra 6.950 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 08.03.2017 (+2) 2 dager08.03.2017 (+2) fra 6.950 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager fra 6.950 kr
Sarpsborg Sarpsborg 2 dager fra 6.950 kr
Stavanger Stavanger 2 dager fra 6.950 kr
Trondheim Trondheim 03.05.2017 2 dager03.05.2017 fra 6.950 kr

Grunnkurs i arbeidsmiljø - 40 timer

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), men andre kan også ha god nytte av opplæringen. Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø og sikkerhetsarbeid, HMS, innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.03.2017 (+1) 5 dager06.03.2017 (+1) fra 8.100 kr
Drammen Drammen 5 dager fra 8.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 28.02.2017 (+3) 5 dager28.02.2017 (+3) fra 8.100 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 29.05.2017 5 dager29.05.2017 fra 8.100 kr
Stavanger Stavanger 25.04.2017 5 dager25.04.2017 fra 8.100 kr
Tromsø Tromsø 5 dager fra 8.100 kr
Trondheim Trondheim 29.05.2017 5 dager29.05.2017 fra 8.100 kr

HMS - rådgiverskolen

HMS-rådgiverskolen bygger på de erfaringer som Arbeidsmiljøsenteret har utviklet etter å arrangert NHO s Vernelederskolen i flere tiår. Arbeidsmiljøsenteret har ivaretatt og utviklet de viktigste og beste emnene fra tidligere år og satt dette i sammen til en 3 ukers HMS-rådgiverskole.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 20.03.2017 15 dager20.03.2017 fra 35.000 kr

HMS - rådgiverskolen petroleum

HMS-rådgiverskolen petroleum er en tilleggsutdanning for rådgivende-, ansvarlig- og ledende personell, samt hovedverneombud og tillitsvalgte offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.02.2017 10 dager20.02.2017 fra 33.150 kr

Hovedverneombudets rolle og oppgave

Kurset har som mål å utvikle hovedverneombudet ( HVO ) til å bli en ressurs og samarbeidspartner for alle i virksomheten inne helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2017 3 dager30.05.2017 fra 7.200 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 07.06.2017 3 dager07.06.2017 fra 7.200 kr
Stavanger Stavanger 14.03.2017 3 dager14.03.2017 fra 7.200 kr
Tromsø Tromsø 3 dager fra 7.200 kr
Trondheim Trondheim 04.04.2017 3 dager04.04.2017 fra 7.200 kr

Nettverksgrupper for hovedverneombud

Målet med nettverksgruppene er å lære av hverandres erfaringer for å bli tryggere i rollen som hovedverneombud. Samlingene bruker gruppens egne ressurser, noen ganger med innspill fra eksterne bidragsytere, og alltid med kyndig veiledning fra en av Arbeidsmiljøsenterets konsulenter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.06.2017 1 dag14.06.2017 fra 2.300 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 05.05.2017 1 dag05.05.2017 fra 2.300 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 2.300 kr
Tromsø Tromsø 1 dag fra 2.300 kr
Trondheim Trondheim 15.05.2017 1 dag15.05.2017 fra 2.300 kr

Oppfriskningskurs for verneombud

Det skjer stadige endringer i arbeidsmiljøloven. Nye regler og bestemmelser rulles ut fortløpende. Oppfriskningskurset er et tilbud til deg som har tatt grunnkurset for en stund siden og som føler behov for en oppdatering av de siste endringene i arbeidsmiljøloven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag Fra 2.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 06.03.2017 1 dag06.03.2017 Fra 2.800 kr
Stavanger Stavanger 1 dag Fra 2.800 kr
Tromsø Tromsø 1 dag Fra 2.800 kr
Trondheim Trondheim 10.03.2017 1 dag10.03.2017 Fra 2.800 kr

Gr.l. Arbeidsmiljø (40 timer)

AML stiller krav til at Arbeidsgiver/ daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg er arbeidsgiver forpliktet til å sørge for nødvendig opplæring til alle. Sammen med VO, AMU og øvrige ledere som tar beslutninger som påvirker arbeidsmiljøet skal det sikres systematisk jobbing med HMS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 5 dager 6 250.00 kr

HMS-kurs for verneombud (16 timer)

Vi tilbyr verneombudskurs over 16 timer. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 16 timer 4.900 kr

HMS-kurs for verneombud (40 timer)

Vi tilbyr verneombudskurs over 40 timer. I henhold til Arbeidsmiljølovens §6 - 5 og §7 - 4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 40 timer 9.800 kr

HMS for Verneombud (2 dager)

Hovedmål med kurset er at deltakerne skal lære hvordan de i praksis utvikler et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass. Deltakerne får en innføring i hvordan målrettet, systematisk og helhetlig miljøarbeid skal drives.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager 5.500 kr
Oslo Oslo 2 dager 5.500 kr
Stavanger Stavanger 27.03.2017 2 dager27.03.2017 5.500 kr
Trondheim Trondheim 13.06.2017 2 dager13.06.2017 5.500 kr

HMS for Verneombud (2 dager)

Hovedmål med kurset er at deltakerne skal lære hvordan de i praksis utvikler et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass. Deltakerne får en innføring i hvordan målrettet, systematisk og helhetlig miljøarbeid skal drives.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.03.2017 2 dager14.03.2017 5.500 kr

HMS for Verneombud (2 dager) - Bedriftsinternt

Hovedmål med kurset er at deltakerne skal lære hvordan de i praksis utvikler et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass. Deltakerne får en innføring i hvordan målrettet, systematisk og helhetlig miljøarbeid skal drives.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager avtales kr

HMS for Verneombud (40t)

Målet med kurset er å deltakerne innsikt og forståelse for alle sider ved HMS i virksomheten. Kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU medlemmer. Undervisningsformen blir veksling mellom korte forelesningssekvenser og gruppearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 11.09.2017 4 dager11.09.2017 9.900 kr
Bergen, Bergen 14.03.2017 4 dager14.03.2017 9.900 kr
Bergen, Bergen 14.03.2017 4 dager14.03.2017 9.900 kr
Bodø Bodø 09.10.2017 4 dager09.10.2017 9.900 kr
Førde Førde 4 dager 9.900 kr
Gol Gol 08.05.2017 4 dager08.05.2017 9.900 kr
Haugesund Haugesund 24.04.2017 4 dager24.04.2017 9.900 kr
Moss Moss 4 dager 9.900 kr
Oslo Oslo 20.03.2017 4 dager20.03.2017 9.900 kr
Sarpsborg Sarpsborg 4 dager 9.900 kr
Skien Skien 18.04.2017 4 dager18.04.2017 9.900 kr
Stavanger Stavanger 27.03.2017 (+1) 4 dager27.03.2017 (+1) 9.900 kr
Tromsø Tromsø 06.03.2017 4 dager06.03.2017 9.900 kr
Trondheim Trondheim 13.06.2017 4 dager13.06.2017 9.900 kr
Ålesund Ålesund 06.11.2017 4 dager06.11.2017 9.900 kr

Basic working environment

After completing the course, participant will have the necessary knowledge Working Environment Act requires from safety deputies / Managers, so that they can perform their duties in satisfying manners.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 20.02.2017 (+4) 4 dager20.02.2017 (+4) 11.597 kr

Grunnkurs i verne og miljø

Vi tilbyr grunnkurs i verne og miljø. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper som Arbeidsmiljøloven krever av verneombud/ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 20.02.2017 (+4) 4 dager20.02.2017 (+4) 11.597 kr

Grunnkurs i verne og miljø - engelsk

Vi tilbyr grunnkurs i verne og miljø på engelsk. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper som arbeidsmiljøloven krever av verneombud / ledere, slik at de kan utøve sine verv på en tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 11.597 kr

Grunnkurs i arbeidsmiljø (verneombud AMU)

Vi tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø (verneombud AMU). Obligatorisk grunnopplæring i HMS og arbeidsmiljø over 2 dager, med mulighet for påbygging med e-læring ved krav om 40-timers kurs. Kurset inkluderer HMS-regelverk, forskrifter og Arbeidsmiljøloven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 15.03.2017 2 dager + e-læring15.03.2017 7.790 kr
Alta Alta 22.02.2017 2 dager + e-læring22.02.2017 7.790 kr
Arendal Arendal 29.03.2017 2 dager + e-læring29.03.2017 7.790 kr
Bergen Bergen 15.03.2017 2 dager + e-læring15.03.2017 7.790 kr
Bodø Bodø 05.04.2017 2 dager + e-læring05.04.2017 7.790 kr
Drammen Drammen 2 dager + e-læring 7.790 kr
Førde Førde 2 dager + e-læring 7.790 kr
Gjøvik Gjøvik 08.03.2017 2 dager + e-læring08.03.2017 7.790 kr
Harstad Harstad 2 dager + e-læring 7.790 kr
Haugesund Haugesund 29.03.2017 2 dager + e-læring29.03.2017 7.790 kr
Horten Horten 01.03.2017 2 dager + e-læring01.03.2017 7.790 kr
Kongsberg Kongsberg 19.04.2017 2 dager + e-læring19.04.2017 7.790 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager + e-læring 7.790 kr
Kristiansund Kristiansund 2 dager + e-læring 7.790 kr
Larvik Larvik 2 dager + e-læring 7.790 kr
Molde Molde 01.03.2017 2 dager + e-læring01.03.2017 7.790 kr
Oslo, Vika Oslo, Vika 01.03.2017 (+2) 2 dager + e-læring01.03.2017 (+2) 7.790 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 2 dager + e-læring 7.790 kr
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 2 dager + e-læring 7.790 kr
Ringerike / Hønefoss Ringerike / Hønefoss 2 dager + e-læring 7.790 kr
Sarpsborg Sarpsborg 08.03.2017 2 dager + e-læring08.03.2017 7.790 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 19.04.2017 2 dager + e-læring19.04.2017 7.790 kr
Skien Skien 22.03.2017 2 dager + e-læring22.03.2017 7.790 kr
Sogndal Sogndal 29.03.2017 2 dager + e-læring29.03.2017 7.790 kr
Stavanger Stavanger 22.02.2017 2 dager + e-læring22.02.2017 7.790 kr
Tromsø Tromsø 2 dager + e-læring 7.790 kr
Trondheim Trondheim 22.03.2017 2 dager + e-læring22.03.2017 7.790 kr
Tønsberg Tønsberg 2 dager + e-læring 7.790 kr
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 15.03.2017 2 dager + e-læring15.03.2017 7.790 kr
Ørsta Ørsta 2 dager + e-læring 7.790 kr
Ålesund Ålesund 2 dager + e-læring 7.790 kr

Grunnkurs i arbeidsmiljø for Abelias medlemsbedrifter

Vi tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø for Abelias medlemsbedrifter. Obligatorisk 2-dagers grunnopplæring i Helse, miljø og sikkerhet for AMU-medlemmer, hovedverneombud og verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalget, HR personell og tillitsvalgte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager

Grunnkurs i ASH

Vi tilbyr grunnkurs i ASH for arbeidstakere på skip, verneombud og medlemmer av AMU. Kurset er obligatorisk og dekker kravene fastsatt av Sjøfarts-direktoratets krav til opplæring i ASH-arbeid iht. ASH-forskriften §5 - 14.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager+ e-læring 8.990 kr
Stavanger Stavanger 3 dager+ e-læring 8.990 kr

Introduction to HSE

Stamina arranges courses for a company’s Working Environment Committee members and safety representatives with a basis in one of the Working Environment Act’s requirements, which states that training in the basic principles of systematic HSE work must be completed.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager + e-learning fra 7.290 kr
Oslo, Gardermoen Oslo, Gardermoen 2 dager + e-learning fra 7.290 kr
Ålesund Ålesund 2 dager + e-learning fra 7.290 kr

Verneombud 40 timer

Vi tilbyr grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud. Målsettingen er å gi verneombudet kunnskap og informasjon om å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, om rolle, plikter og rettigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 40 timer
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 40 timer

 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.