Generelle HMS kurs

Den nye arbeidsmiljøloven har satt nytt fokus på kursing innen Helse, miljø og sikkerhet. Her finner du generelle HMS-kurs for alle typer bedrifter og organisasjoner over hele landet. Disse tar for seg for eksempel; HMS-regelverk, internkontroll, miljø og kvalitetsstandarder på arbeidsplassen. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp med å lete.

Lekeplasskontroll A1

Sikkerhet på lekeplasser i vel, borettslag, skoler og barnehager. Hjemlet i HMS-forskriften og forskrift for sikkerhet ved lekeapparater. Ledere i velforeninger og borettslag. Ansatte i barnehager, skolefritidsordninger og skoler som ikke har ansvar for lekeplassutstyret ved virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 08.02.2017 3 timer08.02.2017 1.750 kr
Bergen Bergen 13.03.2017 3 timer13.03.2017 1.750 kr
Bodø Bodø 20.03.2017 3 timer20.03.2017 1.750 kr
Grong Grong 12.06.2017 3 timer12.06.2017 1.750 kr
Harstad Harstad 09.10.2017 3 timer09.10.2017 1.750 kr
Kristiansand Kristiansand 27.03.2017 3 timer27.03.2017 1.750 kr
Kristiansund Kristiansund 04.09.2017 3 timer04.09.2017 1.750 kr
Lenvik / Finnsnes Lenvik / Finnsnes 04.12.2017 3 timer04.12.2017 1.750 kr
Molde Molde 25.09.2017 3 timer25.09.2017 1.750 kr
Namsos Namsos 24.04.2017 3 timer24.04.2017 1.750 kr
Narvik Narvik 19.06.2017 3 timer19.06.2017 1.750 kr
Porsanger Porsanger 25.01.2017 3 timer25.01.2017 1.750 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 20.11.2017 3 timer20.11.2017 1.750 kr
Røros Røros 03.05.2017 3 timer03.05.2017 1.750 kr
Sandnes Sandnes 3 timer 1.750 kr
Sarpsborg Sarpsborg 3 timer 1.750 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 3 timer 1.750 kr
Skien Skien 08.05.2017 3 timer08.05.2017 1.750 kr
Stavanger Stavanger 13.02.2017 3 timer13.02.2017 1.750 kr
Steinkjer Steinkjer 24.10.2017 3 timer24.10.2017 1.750 kr
Tromsø Tromsø 22.02.2017 3 timer22.02.2017 1.750 kr
Trondheim Trondheim 06.03.2017 3 timer06.03.2017 1.750 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 06.11.2017 3 timer06.11.2017 1.750 kr
Ålesund Ålesund 3 timer 1.750 kr

Lekeplasskontroll A2

Sikkerhet på lekeplasser i skoler og barnehager. Hjemlet i HMS-forskriften og forskrift for sikkerhet ved lekeapparater. Rektor eller styrer ved skoler og barnehager, driftsleder i kommune eller annet personell som har ansvar for visuelt- og funksjons ettersyn av lekeapparater ved skoler og bhg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 08.02.2017 7 timer08.02.2017 2.900 kr
Bergen Bergen 13.03.2017 7 timer13.03.2017 2.900 kr
Bodø Bodø 20.03.2017 7 timer20.03.2017 2.900 kr
Grong Grong 12.06.2017 7 timer12.06.2017 2.900 kr
Harstad Harstad 09.10.2017 7 timer09.10.2017 2.900 kr
Kristiansand Kristiansand 27.03.2017 7 timer27.03.2017 2.900 kr
Kristiansund Kristiansund 04.09.2017 7 timer04.09.2017 2.900 kr
Lenvik / Finnsnes Lenvik / Finnsnes 04.12.2017 7 timer04.12.2017 2.900 kr
Molde Molde 25.09.2017 7 timer25.09.2017 2.900 kr
Namsos Namsos 24.04.2017 7 timer24.04.2017 2.900 kr
Narvik Narvik 19.06.2017 7 timer19.06.2017 2.900 kr
Porsanger Porsanger 25.01.2017 7 timer25.01.2017 2.900 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 20.11.2017 7 timer20.11.2017 2.900 kr
Røros Røros 03.05.2017 7 timer03.05.2017 2.900 kr
Sandnes Sandnes 7 timer 2.900 kr
Sarpsborg Sarpsborg 7 timer 2.900 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 7 timer 2.900 kr
Skien Skien 08.05.2017 7 timer08.05.2017 2.900 kr
Stavanger Stavanger 13.02.2017 7 timer13.02.2017 2.900 kr
Steinkjer Steinkjer 24.10.2017 7 timer24.10.2017 2.900 kr
Tromsø Tromsø 22.02.2017 7 timer22.02.2017 2.900 kr
Trondheim Trondheim 06.03.2017 7 timer06.03.2017 2.900 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 06.11.2017 7 timer06.11.2017 2.900 kr
Ålesund Ålesund 7 timer 2.900 kr

Lekeplasskontroll B1

Driftsansvarlig ved lekeplasser. Hjemlet i HMS-forskriften og forskrift for sikkerhet ved lekeapparater. Vaktmestere og annet vedlikeholdspersonell som arbeider med vedlikehold og utbedringer på egne lekeapparater.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 08.02.2017 2 dager08.02.2017 4.900 kr
Bergen Bergen 13.03.2017 2 dager13.03.2017 4.900 kr
Bodø Bodø 20.03.2017 2 dager20.03.2017 4.900 kr
Grong Grong 12.06.2017 2 dager12.06.2017 4.900 kr
Harstad Harstad 09.10.2017 2 dager09.10.2017 4.900 kr
Kristiansand Kristiansand 27.03.2017 2 dager27.03.2017 4.900 kr
Kristiansund Kristiansund 04.09.2017 2 dager04.09.2017 4.900 kr
Lenvik / Finnsnes Lenvik / Finnsnes 04.12.2017 2 dager04.12.2017 4.900 kr
Molde Molde 25.09.2017 2 dager25.09.2017 4.900 kr
Namsos Namsos 24.04.2017 2 dager24.04.2017 4.900 kr
Narvik Narvik 19.06.2017 2 dager19.06.2017 4.900 kr
Porsanger Porsanger 25.01.2017 2 dager25.01.2017 4.900 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 20.11.2017 2 dager20.11.2017 4.900 kr
Røros Røros 03.05.2017 2 dager03.05.2017 4.900 kr
Sandnes Sandnes 2 dager 4.900 kr
Sarpsborg Sarpsborg 2 dager 4.900 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 dager 4.900 kr
Skien Skien 08.05.2017 2 dager08.05.2017 4.900 kr
Stavanger Stavanger 13.02.2017 2 dager13.02.2017 4.900 kr
Steinkjer Steinkjer 24.10.2017 2 dager24.10.2017 4.900 kr
Tromsø Tromsø 22.02.2017 2 dager22.02.2017 4.900 kr
Trondheim Trondheim 06.03.2017 2 dager06.03.2017 4.900 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 06.11.2017 2 dager06.11.2017 4.900 kr
Ålesund Ålesund 2 dager 4.900 kr

Lekeplasskontroll D1

Sertifisert sikkerhetsinspektør for intern hovedettersyn

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 08.02.2017 3 dager08.02.2017 6.500 kr
Bergen Bergen 13.03.2017 3 dager13.03.2017 6.500 kr
Bodø Bodø 20.03.2017 3 dager20.03.2017 6.500 kr
Fauske Fauske 3 dager 6.500 kr
Grong Grong 12.06.2017 3 dager12.06.2017 6.500 kr
Harstad Harstad 09.10.2017 3 dager09.10.2017 6.500 kr
Kristiansand Kristiansand 27.03.2017 3 dager27.03.2017 6.500 kr
Kristiansund Kristiansund 04.09.2017 3 dager04.09.2017 6.500 kr
Lenvik / Finnsnes Lenvik / Finnsnes 04.12.2017 3 dager04.12.2017 6.500 kr
Molde Molde 25.09.2017 3 dager25.09.2017 6.500 kr
Namsos Namsos 24.04.2017 3 dager24.04.2017 6.500 kr
Narvik Narvik 19.06.2017 3 dager19.06.2017 6.500 kr
Porsanger Porsanger 25.01.2017 3 dager25.01.2017 6.500 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 20.11.2017 3 dager20.11.2017 6.500 kr
Røros Røros 03.05.2017 3 dager03.05.2017 6.500 kr
Sandnes Sandnes 3 dager 6.500 kr
Sarpsborg Sarpsborg 3 dager 6.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 3 dager 6.500 kr
Skien Skien 08.05.2017 3 dager08.05.2017 6.500 kr
Stavanger Stavanger 13.02.2017 3 dager13.02.2017 6.500 kr
Steinkjer Steinkjer 24.10.2017 3 dager24.10.2017 6.500 kr
Tromsø Tromsø 22.02.2017 3 dager22.02.2017 6.500 kr
Trondheim Trondheim 06.03.2017 3 dager06.03.2017 6.500 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 06.11.2017 3 dager06.11.2017 6.500 kr
Ålesund Ålesund 3 dager 6.500 kr

Grunnkurs arbeidsmiljø og HMS for verneombud & arbeidsmiljøutvalg

Kurset dekker Arbeidsmiljølovens krav om at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 10.900 kr

Grunnleggende HMS – for verneombud og AMU-medlemmer

Kurset er godkjent som opplæring av verneombud og arbeidsmiljøutvalg, men passer også for ansatte med personalansvar. (Ref. krav nedfelt i «Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg») Vi har 3 kursholdere med hver sine spesialfelt, noe som gir bedre kvalitet og bedre opplevelse for deltakeren

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 6.900 kr

Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering

Etter kurset skal man kjenne til lover og forskrifter og man skal kunne lese og forstå sikkerhetsdatablad, risikovurdere et kjemikalie, ha kjennskap til kjemikaliens opptak i kroppen, samt man skal ha kunnskap om riktig bruk av verneutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 08.02.2017 3 timer08.02.2017 1.650 kr
Stavanger Stavanger 08.02.2017 3 timer08.02.2017 1.650 kr

Drift og revisjon av HMS-systemer for bedrifter

lær drift og revisjon av HMS-systemer av oss

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hordaland Hordaland

HMS-kurs modul 1.1

Vi tilbyr HMS-kurs modul 1.1. Målsettingen med opplæringen er å gi personer en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 1 dag
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag
Ålesund Ålesund 1 dag

HSE Basic training (40 hours)

The course also named "Basic training in HSE" is mandatory for safety representatives and members of AMU. This course satisfies the requirement of 40 hours of HSE training for safety delegates, members of the AMU and first-line managers (§5-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 10.900 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 10.900 kr
Stavanger Stavanger 27.03.2017 3 dager27.03.2017 10.900 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 10.900 kr

HMS-kurs Grunnkurs

Kias kurs tilbyr en rekke kurs innenfor HMS hvor HMS-grunnkurs og HMS-opplæring for ledere er de 2 dominerende. HMS-grunnkurs er obligatorisk for verneombud, førstelinjeledere og medlemmer av AMU i forhold til Arbeidsmiljøloven. HMS-opplæring for ledere og verneombud er lovpålagt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 5 dager

HMS Grunnkurs

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 7.700 kr
Kvinnherad Kvinnherad 3 dager 7.700 kr
Sauda Sauda 3 dager 7.700 kr

 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.