Førstehjelpskurs i Hordaland

Her finner du forskjellige former og typer for kurs innen førstehjelp. En ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, derfor er det viktig at de første som ankommer ulykkesstedet vet hva de skal gjøre. Her finnes det opplæring rettet både mot mennesker og dyr, samt bedrifter og private. De fleste fokuserer på hjerte og lungeredning, men førstehjelp omhandler også mange andre områder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du søker etter.

Førstehjelpskurs barnehage - bedriftsinternt

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på barn under 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hordaland Hordaland 4 timer Avtales kr

Førstehjelpskurs elektro - bedriftsinternt

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hordaland Hordaland 3 timer Avtales kr

Førstehjelpskurs for videregående - bedriftsinternt

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hordaland Hordaland Varierer etter behov Avtales kr

Førstehjelpskurs innen idrettskader - bedriftsinternt

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp og behandling av idrettsskader på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing samt HMS dokument til bedriften

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hordaland Hordaland 4 timer Avtales kr

Grunnkurs i førstehjelp - bedriftsinternt

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hordaland Hordaland 5 timer Avtales kr

Hjertestarter grunnkurs - bedriftsinternt

Deltakerne lærer seg bruk av hjertestarter på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hordaland Hordaland 5 timer Avtales kr

Hjertestarter repetisjonskurs - bedriftsinternt

Deltakerne repeterer bruk av hjertestarter på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hordaland Hordaland 4 timer Avtales kr

Livreddende førstehjelp - bedriftsinternt

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hordaland Hordaland 3 timer Avtales kr

Livredning i vann - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i livredning i vann for bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hordaland Hordaland 3,5 timer Avtales kr

Førstehjelpskurs - bedriftsinternt

Sotra Brannvern IKS kan tilby skreddersydde kurs innan brannvern og førstehjelp til alle typar verksemder. Opplæringa blir tilpassa den enkelte verksemd ut i frå dei behov og ønskjer som verksemda har.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fjell Fjell

ATEX

Målsettingen med dette kurset er å få en forståelse av forskriftene som gjennomfører ATEX-direktivene og de tilhørende krav. Deltakeren skal få en forståelse av hvilke krav som stilles til utstyrets konstruksjon og bruk, og til de krav som stilles til arbeidsgiver og arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2017 1 dag10.10.2017 3.600 kr

FSE lavspenning og førstehjelp ved strømulykker

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Deltakerne skal også kunne utføre praktisk førstehjelp (HLR) på personell som har blitt utsatt for ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.04.2017 (+1) 1 dag19.04.2017 (+1) 3.400 kr

Jording i elektriske installasjoner offshore

Dette kurset fokuserer på de forskjellige jordingssystemene og hvilke tiltak som må gjøres for å få et godt jordingsanlegg med hensyn på sameksistens. I kurset lærer deltakeren om hvilke forskrifter og standarder som gjelder for jording.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.300 kr

NORSOK Z-015N Midlertidig utstyr

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om de tekniske krav som foreligger til midlertidig utstyr eller containere. Deltakerne skal etter endt kurs kunne bruke og forstå NORSOK standarden Z-015N med hovedreferanser til underliggende normer og standarder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.11.2017 1 dag17.11.2017 4.400 kr

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne til: • Oppbyggingen og innholdet i Ptils regelverksamling for petroleumsvirksomheten (HMS-forskriften). • Hvilke forskrifter som er adoptert av Petroleumstilsynet og innholdet i disse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.02.2017 (+3) 3 dager28.02.2017 (+3) 10.950 kr

Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår. Etter fullført kurs istand til å delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon og ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.02.2017 (+7) 3 dager08.02.2017 (+7) 16.900 kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse over 1 dag. Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.02.2017 (+8) 1 dag09.02.2017 (+8) 6.000 kr

Beredskapsledelse repetisjon utvidet - 2 dager

Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Kurset er en utvidet versjon av Beredskapsledelse repetisjon 1 dag for å oppfylle selskapsinterne krav utover kravene satt fra Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.02.2017 (+8) 2 dager09.02.2017 (+8) 9.900 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+5) 2 dager02.03.2017 (+5) 7.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2017 (+20) 1 dag27.01.2017 (+20) 7.900 kr

Skadestedsledelse grunnkurs - OER108

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs - OER108. Her vil du lære hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2017 (+7) 3 dager18.01.2017 (+7) 15.900 kr

Skadestedsledelse repetisjon - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet over 2 dager. Ved fullført kurs, skal den enkelte deltaker ha repetert kunnskap og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.01.2017 (+7) 2 dager19.01.2017 (+7)

Skadestedsledelse repetisjon (1 dag)

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse over 1 dag. Repetisjon av hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.01.2017 (+7) 1 dag19.01.2017 (+7) 6.000 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+11) 5 dager23.01.2017 (+11) 16.900 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+16) 2 dager23.01.2017 (+16) 9.000 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.500 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Førstehjelp grunnkurs gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter. Lær hvordan du skal opptre når en ulykke eller nødsituasjon oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.200 kr

Kombinertkurs - Søk- og redningslag og HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombinertkurs søk- og redningslag og HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 17.300 kr

Kombinertkurs - Søk- og redningslag, HLO og MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombinertkurs - Søk- og redningslag, HLO og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 27.600 kr

Medisinsk behandling oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 6.000 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 3.900 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.700 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.800 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 17.700 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.500 kr

Videreg sikkerhetsopplæring oppdatering inkl medisinsk behandling

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkludert medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.000 kr

Kursstige Bad - Livredning og beredskap

Det er viktig at de som jobber innenfor fagområdet bad kjenner til betydningen av gode rutiner og aktiv bruk av internkontroll som styringsverktøy. For at det skal være til det beste for brukeren, er en forståelse for helheten i driften i bade- og svømmeanlegg grunnlaget for fornøyde kunder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.920 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.02.2017 (+5) 1 dag09.02.2017 (+5) 3.600 kr

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav­ og høyspenningsanlegg

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.01.2017 (+24) 2,5 timer30.01.2017 (+24) 1.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.02.2017 (+10) 2 dager02.02.2017 (+10) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2017 (+92) 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 23.01.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 25.01.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 30.01.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 01.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 06.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 08.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 13.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 15.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 16.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 20.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 22.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 27.02.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 01.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 06.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 08.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 13.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 15.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 20.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 22.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 27.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 29.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 30.03.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 03.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 05.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 10.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 18.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 20.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 24.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 26.04.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 04.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 11.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 15.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 18.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 22.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 29.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 31.05.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 14.06.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 22.06.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 13.07.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 03.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 09.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 14.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 26.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 07.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager18.01.2017 (+92) 11.000 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2017 (+28) 1 dag27.01.2017 (+28) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2017 (+15) 4 dager24.01.2017 (+15) 12.000 kr

GSK-Basic Safety and Emergency Course

Vi tilbyr GSK-Basic Safety and Emergency Course. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.02.2017 (+8) 4 dager14.02.2017 (+8) 12.000 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+11) 4 dager23.01.2017 (+11) 19.550 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2017 (+18) 2 dager24.01.2017 (+18) 10.550 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.02.2017 (+9) 3 dager13.02.2017 (+9) 16.900 kr

OER108 Skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse repetisjonskurs over 2 dager. Målet med kurset er å repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.01.2017 (+7) 2 dager19.01.2017 (+7) 9.900 kr

OER108 Skadestedsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse repetisjonskurs over 1 dag. Målet med kurset er å repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.01.2017 (+7) 1 dag19.01.2017 (+7) 6.000 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.02.2017 (+8) 3 dager08.02.2017 (+8) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.02.2017 (+8) 1 dag09.02.2017 (+8) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+11) 5 dager23.01.2017 (+11) 16.900 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+16) 2 dager23.01.2017 (+16) 9.000 kr

Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 20.800 kr

Skadestedsledelse grunnkurs

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs. Målsettingen er å gi kursdeltakerne kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2017 (+7) 3 dager18.01.2017 (+7) 15.900 kr