Førstehjelpskurs i Fitjar

Her finner du forskjellige former og typer for kurs innen førstehjelp. En ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, derfor er det viktig at de første som ankommer ulykkesstedet vet hva de skal gjøre. Her finnes det opplæring rettet både mot mennesker og dyr, samt bedrifter og private. De fleste fokuserer på hjerte og lungeredning, men førstehjelp omhandler også mange andre områder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du søker etter.

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.500 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Førstehjelp grunnkurs gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter. Lær hvordan du skal opptre når en ulykke eller nødsituasjon oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.200 kr

Kombinertkurs - Søk- og redningslag og HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombinertkurs søk- og redningslag og HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 17.300 kr

Kombinertkurs - Søk- og redningslag, HLO og MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombinertkurs - Søk- og redningslag, HLO og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 27.600 kr

Medisinsk behandling oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 6.000 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 3.900 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.700 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.800 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 17.700 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.500 kr

Videreg sikkerhetsopplæring oppdatering inkl medisinsk behandling

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkludert medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.000 kr

Førstehjelpskurs - bedriftsinternt

Sotra Brannvern IKS kan tilby skreddersydde kurs innan brannvern og førstehjelp til alle typar verksemder. Opplæringa blir tilpassa den enkelte verksemd ut i frå dei behov og ønskjer som verksemda har.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fjell Fjell

Førstehjelpskurs

Vi tilbyr førstehjelpskurs. Elevene får grunnleggende forståelse av det å ferdes i trafikk før de begynner å øvningskjøre, slik at de har et riktigere perspektiv på det å kjøre og har et grunnlag som letter innlæringen senere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 timer 700 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag, 1 dag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.580 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.02.2017 (+1) 3 dager22.02.2017 (+1) 16.900 kr
Sund Sund 3 dager 16.900 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.02.2017 (+3) 1 dag24.02.2017 (+3) 6.600 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS) Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1,5 timer 2.400 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+3) 5 dager23.01.2017 (+3) 11.300 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.01.2017 (+3) 2 dager26.01.2017 (+3) 6.200 kr
Sund Sund 2 dager 6.200 kr

Førstehjelpskurs for elektrikere

Vi tilbyr førstehjelpskurs for elektrikere. Målsettingen er at deltakeren skal gis forståelse av hvilke typer skader som kan oppstå, forårsaket av strømgjennomgang og lysbue. Samt at håndtere de ulike typer skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 1.600 kr

Grunnleggende sikkerhets kurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.01.2017 (+101) 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 17.01.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 23.01.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 24.01.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 30.01.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 31.01.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 06.02.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 07.02.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 13.02.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 14.02.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 15.02.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 20.02.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 21.02.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 27.02.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 28.02.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 06.03.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 07.03.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 13.03.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 14.03.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 15.03.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 20.03.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 21.03.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 27.03.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 28.03.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 03.04.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 04.04.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 18.04.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 19.04.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 20.04.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 24.04.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 25.04.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 02.05.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 03.05.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 08.05.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 10.05.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 15.05.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 22.05.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 23.05.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 29.05.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 30.05.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 06.06.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 07.06.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 12.06.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 13.06.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 19.06.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 20.06.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 21.06.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 26.06.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 27.06.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 04.07.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 25.07.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 26.07.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 01.08.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 08.08.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 15.08.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 22.08.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 29.08.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 12.09.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 19.09.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 26.09.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 03.10.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 10.10.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 17.10.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 24.10.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 31.10.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 07.11.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 14.11.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 21.11.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 28.11.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 05.12.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 12.12.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr
Bergen 19.12.2017 2 dager16.01.2017 (+101) 8.100 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Hovedmålet er gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.01.2017 (+11) 4 dager16.01.2017 (+11) 12.900 kr

Helikopterevakuering inkl. brannslukking og førstehjelp - sivile

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.01.2017 1 dag31.01.2017 10.250 kr

HLO Basic

After completing the course, the participants will have acquired basic knowledge and skills relating to helicopter operations

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 06.02.2017 (+6) 4 dager06.02.2017 (+6) 21.670 kr

HLO Grunnkurs

Etter fullført kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket, innbefattet sikkerhetsrutiner, fore-bygging av ulykker og relevant verne-, brann- og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 06.02.2017 (+6) 4 dager06.02.2017 (+6) 21.670 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Målsettingen er at endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 07.02.2017 (+15) 2 dager07.02.2017 (+15) 13.200 kr

Høgskolestudie - Beredskaps og kriseledelse

Høgskolestudiet i “Beredskaps- og kriseledelse” gir deg de grunnleggende teorier innen fagfeltet. Studiet er lagt opp med veksling mellom teoretisk forståelse og øvelse på å anvende teorier og modeller i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 samlinger 29.900 kr

Medisinsk behandling 40 t

Gi kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne organisere og samarbeide optimalt ved ulykker og sykdom om bord. Kurset er oppbygd i henhold til tabell A-VI/4-1 minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp og tabell A-VI/4-2 minstekrav til kompetanse i medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.02.2017 (+1) 5 dager20.02.2017 (+1) 13.010 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+4) 2 dager02.03.2017 (+4) 4.500 kr

Skadestedsledelse

Vi tilbyr kurs i skadestedsledelse. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere ressurser under innsats.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 17.490 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.01.2017 (+3) 5 dager30.01.2017 (+3) 17.300 kr

Søk og redningslag repetisjon

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonkurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til brannlag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 02.02.2017 (+8) 2 dager02.02.2017 (+8) 9.400 kr

Ulykkesgransking

Vi tilbyr kurs i ulykkesgransking. Når ulykken har skjedd kan intern gransking bidra til at bedriften avdekker utløsende og bakenforliggende årsaker og derved blir i stand til å iverksette korrigerende tiltak og tiltak som hindrer gjentagelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.550 kr

Behandling av barn - Førstehjelp Barn og Spedbarn

Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og spedbarn. Kursvarighet: 3-4 timer, inkludert pauser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

Elektriske skader Førstehjelp Voksen med Strømskader

Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset har strømskader som spesialtema, og tilfredsstiller kravene i ´Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg´ (FSE).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3-4 timer

Førstehjelp Barn og Voksen

Vi tilbyr Førstehjelp Barn og Voksen. Dette er et førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og voksne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2,5-3 timer

Hjertestarterkurs

Førstehjelpskurs som gir deg minimum av anbefalte førstehjelpskunnskaper, med fokus på hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2,5-3 timer

Livredning i vann

Når barnehager, skoler og aktivitetsskoler er ansvarlig for svømming eller bading, eller har med seg barn/ungdom i nærheten av vann, skal det være voksne med godkjent livredningskurs tilstede.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4-5 timer

Redningsdykkerkurs - Rescue Diver

"Utfordrende" og "utrolig givende" er gode måter å beskrive et Rescue kurs på. Gjør deg selv bedre i stand til å identifisere og håndtere problemer helst før de oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår. Etter fullført kurs istand til å delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon og ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.02.2017 (+7) 3 dager08.02.2017 (+7) 16.900 kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse over 1 dag. Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.02.2017 (+8) 1 dag09.02.2017 (+8) 6.000 kr

Beredskapsledelse repetisjon utvidet - 2 dager

Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Kurset er en utvidet versjon av Beredskapsledelse repetisjon 1 dag for å oppfylle selskapsinterne krav utover kravene satt fra Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.02.2017 (+8) 2 dager09.02.2017 (+8) 9.900 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2017 (+5) 5 dager27.02.2017 (+5) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2017 (+5) 2 dager02.03.2017 (+5) 7.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2017 (+20) 1 dag27.01.2017 (+20) 7.900 kr

Skadestedsledelse grunnkurs - OER108

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs - OER108. Her vil du lære hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2017 (+7) 3 dager18.01.2017 (+7) 15.900 kr

Skadestedsledelse repetisjon - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet over 2 dager. Ved fullført kurs, skal den enkelte deltaker ha repetert kunnskap og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.01.2017 (+7) 2 dager19.01.2017 (+7)

Skadestedsledelse repetisjon (1 dag)

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse over 1 dag. Repetisjon av hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.01.2017 (+7) 1 dag19.01.2017 (+7) 6.000 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+11) 5 dager23.01.2017 (+11) 16.900 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2017 (+16) 2 dager23.01.2017 (+16) 9.000 kr

FSE - lavspenning industri - Resertifisering (nettkurs norsk)

Sertifisering og Resertifisering. Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.01.2017 1 dag16.01.2017 1.800 kr

FSE - Lavspenning landbasert og offshore med førstehjelp

§ 7 i ”Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE” er det satt krav til at relevant personell skal gis årlig opplæring og instruksjon innen FSE.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.01.2017 5 timer16.01.2017 1.800 kr

Førstehjelp og brannvern - Bedriftsinternt

Arsana tilbyr dagskurs i førstehjelp og brannvern. Vi samarbeider med Bergen Brannvesen og på våre kurs lærer du både grunnleggende førstehjelp og hva du skal gjøre når det brenner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

Førstehjelpskurs - bedriftsinternt

Ønsker du kurs internt i din bedrift? Vi har kompetente førstehjelpsinstruktører/sykepleiere som kan arrangerer alt fra korte, målrettede kurs til heldagskurs med mye praktisk øving.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hordaland Hordaland

 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.