Førstehjelpskurs i Dovre

Her finner du forskjellige former og typer for kurs innen førstehjelp. En ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, derfor er det viktig at de første som ankommer ulykkesstedet vet hva de skal gjøre. Her finnes det opplæring rettet både mot mennesker og dyr, samt bedrifter og private. De fleste fokuserer på hjerte og lungeredning, men førstehjelp omhandler også mange andre områder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du søker etter.

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag, 1 dag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 5.580 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 22.03.2017 (+3) 3 dager22.03.2017 (+3) 16.900 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 24.03.2017 (+3) 1 dag24.03.2017 (+3) 6.600 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS) Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 01.02.2017 (+41) 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 06.02.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 13.02.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 21.02.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 27.02.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 07.03.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 13.03.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 21.03.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 27.03.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 03.04.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 18.04.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 24.04.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 02.05.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 09.05.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 15.05.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 22.05.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 29.05.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 06.06.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 12.06.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 20.06.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 26.06.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 04.07.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 01.08.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 07.08.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 15.08.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 21.08.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 29.08.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 04.09.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 11.09.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 18.09.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 26.09.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 02.10.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 10.10.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 16.10.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 24.10.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 30.10.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 06.11.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 14.11.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 27.11.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 05.12.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 12.12.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr
Oslo 18.12.2017 1,5 timer01.02.2017 (+41) 2.400 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 27.02.2017 (+3) 5 dager27.02.2017 (+3) 11.000 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 15.02.2017 (+5) 2 dager15.02.2017 (+5) 6.200 kr

Førstehjelpskurs for elektrikere

Vi tilbyr førstehjelpskurs for elektrikere. Målsettingen er at deltakeren skal gis forståelse av hvilke typer skader som kan oppstå, forårsaket av strømgjennomgang og lysbue. Samt at håndtere de ulike typer skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 1.600 kr

Grunnleggende sikkerhets kurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 01.02.2017 (+42) 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 06.02.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 13.02.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 20.02.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 27.02.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 06.03.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 13.03.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 20.03.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 27.03.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 03.04.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 18.04.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 24.04.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 02.05.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 08.05.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 15.05.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 22.05.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 29.05.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 06.06.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 12.06.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 19.06.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 26.06.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 03.07.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 31.07.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 07.08.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 14.08.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 21.08.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 28.08.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 04.09.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 11.09.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 18.09.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 25.09.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 02.10.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 09.10.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 16.10.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 23.10.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 30.10.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 06.11.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 15.11.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 20.11.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 27.11.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 04.12.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 11.12.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr
Oslo 18.12.2017 2 dager01.02.2017 (+42) 9.900 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Hovedmålet er gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 31.01.2017 (+12) 4 dager31.01.2017 (+12) 15.900 kr

Helikopterevakuering inkl. brannslukking og førstehjelp - sivile

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 10.250 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 26.01.2017 (+5) 2 dager26.01.2017 (+5) 4.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 5 dager 17.300 kr

Søk og redningslag repetisjon

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonkurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til brannlag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 16.02.2017 (+4) 2 dager16.02.2017 (+4) 9.400 kr

Ulykkesgransking

Vi tilbyr kurs i ulykkesgransking. Når ulykken har skjedd kan intern gransking bidra til at bedriften avdekker utløsende og bakenforliggende årsaker og derved blir i stand til å iverksette korrigerende tiltak og tiltak som hindrer gjentagelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 6.550 kr

HELSE - Familiekurs/hjemmekurs

Vær kursarrangør med oss som instruktør! VÅR HOVEDINSTRUKTØR HAR OVER 30 ÅRS ERFARING INNEN FØRSTEHJELP OG KURSING, DEN NORSKE AMBULANSE OG RØDE KORS!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo

HELSE - Førstehjelp kappskader

Vi holder kurset i kundens lokaler for å inkludere en befatning av stedet, og for å tilpasse til kundens virksomhet. På denne måten gjør AKOS førstehjelp kjent i de områdene hvor det er aktuelt. Vi kan dermed også fange opp mulige faresoner og forutse ulykker ved å se lokalene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo

Førstehjelpskurs (TGK)

Vi tilbyr førstehjelpskurs (TGK). Alle førerkortkandidater må ha gjennomført førstehjelpskurs etter Vegdirektoratets læreplan. Dette må være etablert før avvikling av den praktisk førerprøven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 4 timer 800 kr

Førstehjelpskurs barnehage - bedriftsinternt

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på barn under 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 4 timer Avtales kr

Førstehjelpskurs elektro - bedriftsinternt

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3 timer Avtales kr

Førstehjelpskurs for videregående - bedriftsinternt

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo Varierer etter behov Avtales kr

Førstehjelpskurs innen idrettskader - bedriftsinternt

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp og behandling av idrettsskader på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing samt HMS dokument til bedriften

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 4 timer Avtales kr

Grunnkurs i førstehjelp - bedriftsinternt

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 5 timer Avtales kr

Hjertestarter grunnkurs - bedriftsinternt

Deltakerne lærer seg bruk av hjertestarter på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 5 timer Avtales kr

Hjertestarter repetisjonskurs - bedriftsinternt

Deltakerne repeterer bruk av hjertestarter på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 4 timer Avtales kr

Livreddende førstehjelp - bedriftsinternt

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Instruktør utsteder kursdokumentasjon til deltakerne etter endt kursing, samt HMS dokument til bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3 timer Avtales kr

Livredning i vann - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i livredning i vann for bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3,5 timer Avtales kr

Førstehjelp / Innsats på skadested - Bedriftsinternt

Basal kunnskap innen førstehjelp og opptreden på skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 5 timer

Informasjon/ Mediehåndtering - Bedriftsinternt

Deltagerne får kjennskap til hvordan en beredskapsplan er bygd opp på grunnlaget av risikovurderingen, samt hvordan denne skal brukes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 4 timer

Norsk grunnkurs i førstehjelp - bedriftsinternt

Grunnleggende førstehjelpskunnskap. Kurset tilfredsstiller lovpålagte krav til førstehjelpsopplæring i rekke yrker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 6 timer Avtales kr

Norsk grunnkurs i halvautomatisk hjertestarter - Bedriftsinternt

Kursopplegget er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd for nyere generasjoner av halvautomatiske hjertestartere - AED (automatiserte eksterne defibrillatorer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3 timer Avtales kr

Risikovurdering & beredskapsplanlegging - Bedriftsinternt

Kunnskap om hvordan en utfører en risikoanalyse i henhold til NS-5814. Deltagerne skal være i stand til å utføre en enkel risikoanalyse på sin arbeidsplass, samt forstå sammensetningen og funksjonene i en krisehåndteringsgruppe.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 8 timer

Stressmestring og emosjonell førstehjelp - Bedriftsinternt

Kurset gir en kjennskap til hva stress og krise er og hvordan dette virker inn på oss både fysisk og psykisk. Deltagerne skal være i stand til å kunne gjenkjenne de positive og negative stimuliene som vi får fra stress og forstå hvordan disse virker på oss som mennesker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 5 timer

Førstehjelpskurs - Trafikalt grunnkurs

Vi tilbyr førstehjelpskurs. 1. juli 2009 kom det ny regel: De som har fylt 25 år slipper trafikalt grunnkurs, men må gjennomføre førstehjelp og mørkevisningsdemo.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Carl Berner Oslo, Carl Berner 1 kveld 700 kr

Førstehjelp barn

Er du forberedt dersom en ulykke skulle skje på din arbeidsplass, på gaten eller i hjemmet? - Hva gjør du hvis en person besvimer? - Hva gjør du hvis en person ikke puster? - Hva gjør du hvis en person får store blødninger?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 4 eller 6 timer Fra 4.000 kr

Førstehjelp for bedrifter, barnehager og organisasjoner

Erfaringsmessig vet man at en ulykke kan oppstå både på arbeidsplassen og i fritiden, og derfor er det viktig å kunne førstehjelp for å begrense skade eller redde liv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 4 eller 6 timer Fra 4.000 kr

Hjertestarterkurs og hjerte og lungeredningskurs

Erfaringsmessig vet man at en ulykke kan oppstå både på arbeidsplassen og i fritiden, og derfor er det viktig å kunne førstehjelp for å begrense skade eller redde liv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 4 eller 6 timer Fra 4.000 kr

Førstehjelp grunnkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr grunnleggende førstehjelpskurs for bedrifter. Kurset er godkjent av NRR og Norsk Førstehjelpsråd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3 timer 8.400 kr

Førstehjelpskurs - Elektro - bedriftsinternt

Dette kurset blir spesialtilpasset ut fra kundens ønsker. Alt fra grunnleggende førstehjelp til store øvelser med reelle situasjoner som bilulykker, kutt, klem og fallskader. Her er det bare kunden som kan sette begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo

Førstehjelpskurs - For deg som har omsorg for barn

Vi tilbyr førstehjelpskurs for deg som har omsorg for barn. Vi tilpasser alle kurs etter kundens behov!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3 timer 4.900 kr

Hjertestarterkurs resertifisering (DHLR) - bedriftsinternt

Vi tilbyr resertifisring i hjertestarter for bedrifter. Kurset lærer deg bruken av en halvautomatisk hjertestarter. Vi tar for oss trening med hjertestarter samt kombinere dette med hjerte-/lunge redning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 timer 6.900 kr

Industrivernkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr industrivernkurs for bedrifter og større grupper. Kurset bygges over gjeldende forskrifter gitt av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo

Kurs i bruk av halvautomatiske hjertestarter - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i bruk av halvautomatiske hjertestarter for bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3 timer 8.400 kr

Mens vi venter på ambulanse

Vi tilbyr kurs i: Mens vi venter på ambulanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo

Uforpliktende demonstrasjon av hjertestarter - bedriftsinternt

Din Førstehjelper AS reiser rundt til bedrifter for å presenterer oss som en mulig samarbeidspartner innen førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 30 minutter Gratis kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.