Førerkort tyngre kjøretøy - Klasse C og D i Bø

Her finner du kjøreopplæring og førerkort for alle typer tyngre kjøretøy. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner en kjøreskole i ditt område, så finner vi en for deg.

Etterutdanning - yrkessjåfør, godstransport

Vi tilbyr etterutdanningskurs for yrkessjåfører, gods transport med instruktør Bjørn Sølversen. Yrkessjåfør kompetanse krever etterutdanningskurs i henhold til Yrkessjåførdirektivet. 100% oppmøte kreves for å bestå kurset, men ingen eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 20.01.2017 (+1) 5 dager20.01.2017 (+1) 10.500 kr

ADR Stykkgods

LEARN AS avd Skien tilbyr kurs i ADR stykkgods med instruktør Gunvald Nyby.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 03.03.2017 1 kveld03.03.2017 4.950 kr

ADR Tank

LEARN AS avd Skien tilbyr kurs i ADR Tank.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 09.03.2017 1 dag09.03.2017 5.200 kr

Førerkort - klasse CE

LEARN AS avd Skien tilbyr kurs i førkort - klasse CE. Når man har bestemt seg for å utvide førerkortet til klasse CE, så er det en rekke elementer man må igjennom før man kan gjennomføre teoriprøve og førerprøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Førerkort buss - klasse D

LEARN AS avd Skien tilbyr førerkort for buss - klasse D. Når man har bestemt seg for å utvide førerkortet til klasse D, så er det en rekke elementer man må igjennom før man kan gjennomføre teoriprøve og førerprøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Førerkort lastebil - klasse C

LEARN AS avd Skien tilbyr førerkort for lastebil - klasse C. Når man har bestemt seg for å utvide førerkortet til klasse C, så er det en rekke elementer man må igjennom før man kan gjennomføre teoriprøve og førerprøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Førerkort liten lastebil - klasse C1

LEARN AS avd Skien tilbyr førerkort for liten lastebil - klasse C1. Når man har bestemt seg for å utvide førerkortet til klasse C1, så er det en rekke elementer man må igjennom før man kan gjennomføre teoriprøve og førerprøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Førerkort minibuss - klasse D1

LEARN AS avd Skien tilbyr førerkort for minibuss - klasse D1. Når man har bestemt seg for å utvide førerkortet til klasse D1, så er det en rekke elementer man må igjennom før man kan gjennomføre teoriprøve og førerprøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Grunnkurs tyngre kjøretøy - trinn 1

LEARN AS avd Skien tilbyr grunnkurs tyngre kjøretøy - trinn 1 .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 18.01.2017 (+2) 2 1/2 time18.01.2017 (+2) 1.500 kr

Lastsikringskurs, lastebil klasse C - trinn 4

LEARN AS tilbyr lastsikringskurs, lastebil klasse C - trinn 4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 14.03.2017 (+2) 1 dag14.03.2017 (+2) 3.500 kr

Lastsikringskurs, liten lastebil klasse C1 - trinn 4

LEARN AS tilbyr lastsikringskurs, liten lastebil klasse C1 - trinn 4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 14.03.2017 (+2) 1 dag14.03.2017 (+2) 3.500 kr

Teorikurs - buss klasse D

Vi tilbyr teorikurs for buss klasse D

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 18.01.2017 (+2) 3 1/2 time18.01.2017 (+2) 5.200 kr

Teorikurs - lastebil klasse C

Vi tilbyr teorikurs for lastebil klasse C

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 18.01.2017 (+2) 3 1/2 time18.01.2017 (+2) 5.200 kr

Teorikurs - lastebil klasse CE

Vi tilbyr teorikurs for lastebil klasse CE

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 10.02.2017 1 dag10.02.2017 4.000 kr

Teorikurs - liten lastebil klasse C1

Vi tilbyr teorikurs for liten lastebil klasse C1

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 18.01.2017 (+2) 3 1/2 time18.01.2017 (+2) 5.200 kr

Teorikurs - minibuss klasse D1

Vi tilbyr teorikurs for minibuss klasse D1

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 18.01.2017 (+2) 3 1/2 time18.01.2017 (+2) 3.000 kr

Ulykkesberedskap, buss klasse D - trinn 4

LEARN AS tilbyr kurs i ulykkesberedskap for buss klasse D - trinn 4

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 13.03.2017 (+2) 1 dag13.03.2017 (+2) 3.400 kr

Ulykkesberedskap, lastebil klasse C - trinn 4

LEARN AS tilbyr kurs i ulykkesberedskap for lastebil klasse C - trinn 4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 13.03.2017 (+2) 1 dag13.03.2017 (+2) 3.400 kr

Ulykkesberedskap, liten lastebil klasse C1 - trinn 4

LEARN AS tilbyr kurs i ulykkesberedskap for liten lastebil klasse C1 - trinn 4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 13.03.2017 (+2) 1 dag13.03.2017 (+2) 3.400 kr

Ulykkesberedskap, minibuss klasse D1 - trinn 4

LEARN AS tilbyr kurs i ulykkesberedskap for minibuss klasse D1 - trinn 4

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 13.03.2017 (+2) 1 dag13.03.2017 (+2) 3.400 kr

YSK Etterutdanning godstransport (35 timer)

Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport over 35 timer. Kurset oppfyller kravene til obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører og gjelder kun for gods. Det vil si du må ha førerkort i klassene C1 eller C og CE.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 03.04.2017 (+1) 5 dager03.04.2017 (+1) 10.900 kr

YSK Etterutdanning kombinert (35 timer)

Vi tilbyr YSK etterutdanning kombinert over 35 timer. Dette kurset oppfyller kravene til obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører. Det vil si du må ha førerkort i klassene C1, C eller CE og D1, D eller DE.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 20.02.2017 5 dager20.02.2017 10.900 kr

ADR grunnkurs

Kurset gir de nødvendige kunnskaper om de farer som er forbundet med transport av farlig gods, samt innføring i lover og regler som gjelder på området. Kurset fører frem til kompetansebevis for ADR-grunnkurs. Vi gjennomfører også kurs i ADR-tank, Klasse 1 og Klasse 7.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 1 helg

Arbeidstidsbestemmelsene - sjåfører og trafikkledelse

Opplæring av sjåfører og trafikkledelse i bruk av arbeidstidsbestemmelsene. Fokus på utnyttelse, effektivisering samt ruteplanlegging.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Bruk av digital fartsskriver

Vi tilbyr kurs i bruk av digital fartsskriver. Opplæring av sjåfører og trafikkledelse i bruk av digital fartsskriver. Fokus på utnyttelse, effektivisering samt rutiner for nedlasting og bruk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Etter- og videreutdanning for yrkessjåfører gods / lastebil

Vi tilbyr etter- og videreutdanning for yrkessjåfører. Alle som kjører minibuss, buss, lastebil eller vogntog mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 5 dager
Skien Skien 5 dager / 2 helger

Etterutdanning buss + lastebil

Vi tilbyr etterutdanning for buss og lastebil. Alle som kjører buss og lastebil mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 5 dager

Fagbrev yrkessjåfør

Formålet med kurset er å gi deltageren den teoriforberendende delen av fagbrevkurset, slik at eleven kan avlegge teoretiskeksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Vi tilbyr opplæring av sjåfører og trafikkledelse i bruk av kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Fokus på utnyttelse, effektivisering samt ruteplanlegging.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Optimal bruk av kjøretøyet - yrkessjåfør

Vi tilbyr kurs i optimal bruk av kjøretøyet. Praktisk og teoretisk opplæring og oppfølging i optimal bruk av kjøretøyet. Fokus på effektiv og sikker bruk av kjøretøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Sikring av last

Vi tilbyr kurs i sikring av last. Sikring av last og kjøretøyets stand er sjåførens ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

ADR-kurs - vegtransport av farlig gods

Kurset dekker vegtransport avfarlig gods i alle klasser, unntatt klasse 7 (radioaktive materialer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Notodden Notodden 3 dager 4.500 kr

Minibusskurs

Kurset fører fram til sertifikat for minibuss (D1). Kurset består av 22 t teori og 6 t kjøreopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Notodden Notodden 28 timer 12.000 kr

Transportfag/yrkessjåfør

Dersom du vil ta fagbrev som yrkessjåfør, kan dette gjøres på flere måter. Når ungdom går den vanlige skoleveien, må de først gå to år på skole og deretter være lærling i to år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Notodden Notodden

Fagbrev logistikkfaget / yrkessjåførfaget

Vi tilbyr fagbrev logistikkfaget / yrkessjåførfaget. Etterspørselen etter kvalifisert personell som har kompetanse innen logistikk og transport er stor. Fagbrev er et formelt papir som dokumenterer vedkommendes kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 100 timer 16.500 kr

Førerkort klasse BE og B96 - lastsikring

LEARN avd Grenland tilbyr førerkort klasse BE og B96 - lastsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 3 timer 1.500 kr

YDIR Etterutdanning godstransport

Vi tilbyr YDIR Etterutdanning godstransport. Yrkessjåfør kompetanse krever etterutdanningskurs i henhold til Yrkessjåførdirektivet. 100% oppmøte kreves for å bestå kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Notodden Notodden 5 dager 10.000 kr

Bransjeteknikk - Yrkessjåfør / Logistikkoperatør Vg2

Kurset er ett av de 2 fag som inngår i læreplanen for VG2 Transport og logistikk. Kurset Bransjeteknikk, dreier seg om de krav som stilles til forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler i transport- og logistikknæringen, og om ivaretakelse av sikkerhet og kvalitet i arbeidsprosessene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Du kan bruke inntil 12 mnd på å gje... 9.550 kr

Yrkessjåfør

Det stilles stadig større kompetansekrav til gods- og persontransport, og fagbrev åpner for flere jobbmuligheter innen transportbransjen. Som yrkessjåfør har du krav på deg til samarbeidsevne, nøyaktighet, serviceinnstilling og evne til å planlegge din egen arbeidsdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 17.650 kr

Yrkessjåførbevis - godstransport

Vi tilbyr kurs til yrkessjåførbevis - godstransport. Yrkessjåførbeviset er gyldig i 5 år, og fornyet bevis krever regelmessig etterutdanning hos godkjent arrangør. Nå kan du ta deler av teorien som nettstudier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 9.550 kr

Yrkessjåførbevis - persontransport

Dette er en utdanning som gir nødvendig og påkrevd kompetanse til deg som skal ha gyldig bevis for å utføre person- eller godstransport. Yrkessjåførbeviset er gyldig i 5 år, og fornyet bevis krever regelmessig etterutdanning hos godkjent arrangør. Nå kan du ta deler av teorien som nettstudier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 9.550 kr

 |  1 2   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.