Kurs i byggfag

Herunder ligger alle kurs innenfor byggefaget i hele Norge. Enten du er ute etter sertifiseringer og mesterbrev, eller vil lære mer om byggfag på hobbybasis skal du finne det du er ute etter her hvor som helst i landet. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger assistanse i søkingen.

Stillasbygger (2 - 5 meter)

Vi tilbyr stillasbyggerkurs for 2 - 5 meter. Opplæringen skal ta hensyn til mulige faremomenter arbeidet kan medføre. Kurset inneholder både teoretisk og praktisk opplæring. Praksis kan alternativt tas i bedrift under veiledning av godkjent stillasmontør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eidsvoll Eidsvoll 15 timer 3.800 kr

Stillasbygger (5 - 9 meter)

Vi tilbyr stillasbyggerkurs for 5 - 9 meter. Kurset består av 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk opplæring. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eidsvoll Eidsvoll 30 timer 3.800 kr
Molde Molde 30 timer 3.800 kr

ADK 1 - kurs

Maskinentreprenører, rørleggere, og kommunalt ansatte som legger rør i grunnen (stikk og eller hovedledninger), og/ eller som skal kontrollere slikt VA arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Klepp Klepp 105 timer 16.800 kr

ADK 1 - Resertifiseringskurs

Læreplanen for resertifiseringskurset har som mål å gå gjennom de viktigste punktene i ADK1-kurset, med hovedvekt på nyheter som har skjedd de siste åra.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Klepp Klepp 3 kvelder 3.800 kr

Automatiker Vg2 og Vg3 (nettbasert med samlinger)

Kurset er nettbasert med samlinger. Samlingene kan legges til kveldstid eller dagtid alt etter deltakernes behov. Kurset kan gjennomføres helt nettbasert hvis ønskelig. Det benyttes en kombinasjon av lærebøker og lærestoff på nett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Karmøy Karmøy 35.000 kr

Automatisering - Vg2

Vi tilbyr kurs i Automatisering - Vg2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 128 timer 26.900 kr

Elektrikerfaget nettbasert med samlinger

Vi tilbyr kurs i Elektrikerfaget - nettbasert med samlinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Karmøy Karmøy 10 måneder 35.000 kr

Elektro grunnleggende

Målgruppen er ROV operatører som ønsker en oppfrisking av elektrokunnskapene, eller andre som trenger en basisinnføring i grunnleggende elektro.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Karmøy Karmøy 40 timer 8.500 kr
Stavanger Stavanger 40 timer 8.500 kr

Elektrofag Vg1

Vi tilbyr kurs i Elektrofag Vg1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 137 timer

Elenergi Vg2

Vi tilbyr kurs i Elenergi Vg2

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 11.01.2017 152timer11.01.2017 27.000 kr

Fagskoletilbud - Automatisering (Teknisk fagskole)

Vi tilbyr kurs i Automatisering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Karmøy Karmøy 3 år

Renholdsoperatørfaget Vg3

Vi tilbyr i Renholdsoperatørfaget Vg3. Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltakerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen renholdsoperatørfaget. Har du fem års praksis fra renholdsbansjen kan du ta fagbrev som renholdsoperatør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Karmøy Karmøy 50 timer 12.000 kr

Tømrerfaget - nettbasert

Vi tilbyr kurs i tømrerfaget. Kurset bygger på læreplaner fra kunnskapsløftet. Kurset er nettbasert med samlinger (100 t.) på kveldstid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Karmøy Karmøy 10 måneder 35.000 kr

Fagbrev i industrirørleggerfaget

RiK tilbyr opplæring for voksne til fagbrev i industrirørleggerfaget. Ved søknad sendes tidligere kompetansebevis og attester til Ressurssenteret i Kristiansund.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund

Fagbrev som renholdsoperatør

Vi tilbyr fagbrev som renholdsoperatør for voksne som har fylt 25 år, og som ikke ar gjennomført videregående opplæring tidligere har lovfestet rett til videregående opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 semester

Svennebrev som tømrer

RiK har tilbud om opplæring for voksne som ønsker å ta svennebrev som tømrer. Det undervises etter læreplan for Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg 2 Byggteknikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund

Kontroll og bruk av stillas

Kurset dekker krav til opplæring for kontroll og bruk av stillaser. Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk og kontroll av stillas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 07.12.2016 (+1) 1 dag07.12.2016 (+1) 1.750 kr

Stillasbygger kurs 2-5 meter

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 2 meter og inntil 5 meter. Kurs i stillasbygging 2-5m plattformhøyde.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 19.12.2016 2 dager19.12.2016 5.500 kr

Stillasbygger kurs 5-9 meter

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 5 meter og inntil 5\9 meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Stovner Oslo, Stovner 30 timer 7.500 kr

ADK 1 - resertifisering

Har du fått utstedt ADK sertifikat i 2008 eller senere? Har du behov for resertifisering av ADK sertifikatet? Norsk Rørsenter tilbyr resertifiseringskurs for de som har behov for oppfriskning og resertifisering av ADK sertifikatet!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 19.12.2016 1 dag19.12.2016 3.900 kr

ADK 1 kurs

Vi tilbyr kurs i ADK 1. Opplæringen gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen ca 3 uker, 105 timer 19.000 kr

ADK 1 kurs - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert ADK-1 kurs. Praksisdelen, med obligatorisk eksamen, vil bli avholdt ved Norsk Rørsenters lokaler i Drammen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 12 uker 19.000 kr

Grunnleggende VA-teknikk

Vi tilbyr grunnleggende kurs i VA-teknikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 5 dager 12.500 kr

HMS-kurs - sikkerhet i grøfter

Vi tilbyr kurs i HMS, sikkerhet i grøfter med kursleder Kjetil Flugund. Ved utførelse og prosjektering av grøftearbeid stilles det krav til kunnskap om sikringstiltak og hvilke faremomenter som kan oppstå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 4.100 kr

HMS-kurs - sikkerhet i kummer

Vi tilbyr HMS-kurs - sikkerhet i kummer. Temadagen er beregnet for operatører, teknikere o.a. i kommuner og entreprenørfirma som utfører arbeid i tilknytning til kummer og som vil forbedre sine HMS rutiner ved arbeid i kummer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 4.100 kr

Kurs i byggeledelse VA

Vi tilbyr kurs i byggeledelse VA. God byggeledelse er en forutsetning for et vellykket VA-prosjekt. Et vellykket prosjekt er et prosjekt som leveres til avtalt kvalitet, til avtalt tid og til avtalt pris. Effektiv byggeledelse kan spare kommune / tiltakshaver for betydelige kostnader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 3 dager 8.350 kr

Kurs i elektromuffesveising av PE-rør

Vi tilbyr kurs i elektromuffesveising av PE-rør. Kurset består av en teoridel og en praksisdel. I teoridelen tar man for seg materialet polyetylen, og det gis en grunnleggende innføring i materialegenskaper, med spesiell vekt på forhold som kan påvirke skjøteprosessen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager 6.300 kr

Kurs i ledningsfornyelse av VA-ledningsanlegg

Vi tilbyr kurs i ledningsfornyelse av VA-ledningsanlegg. Jobber du i en kommune som sliter med dårlige vann- og avløpsledninger Er du konsulent som jobber med fornyelse av gamle VA- ledninger? Trenger du faglig påfyll innen området ledningsfornyelse?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager 6.100 kr

Kurs i mindre avløpsanlegg - bygging og prosjektering

Vi tilbyr kurs i mindre avløpsanlegg - bygging og prosjektering. Målsettingen er at kurset skal gi deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap om prosjektering og bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg iht. gjeldende forskrifter, normer og standarder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 3 dager 8.350 kr

Kurs i mindre avløpsanlegg - forvaltning av myndighet

Vi tilbyr kurs i mindre avløpsanlegg - forvaltning av myndighet. Opprydding i spredt bebyggelse er i følge KLIF en av hovedutfordringene i forhold til EUs rammedirektiv for vann. I flere områder utgjør disse utslippene et betydelig miljøproblem, bl.a forurensning av viktige drikkevannskilder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager 6.300 kr

NS 3420 U: 2016 - VA-bransjen

Vi tilbyr kurs i NS 3420 U: 2016. Målet med dette kurset er å gi deltagerne en innføring i kodesystem og beskrivelsestekster i NS 3420 med vekt på VA-delen. Det legges stor vekt på praktiske eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 4.200 kr

Overvannsteknikk

Norsk Rørsenter introduserer kurs om overvannsteknikk med fokus på forståelse av hvilke mengder overvann som kan oppstå og tiltak for å motvirke uønskede hendelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager

Praksiskurs for ingeniører - anleggsrørlegging / VA-teknikk

Vi tilbyr praksiskurs for ingeniører. Nyttig og populært kurs for ingeniører, sivilingeniører, planleggere og andre med liten praktisk erfaring som ønsker en innføring i anleggsrørlegging / VA-teknikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 3 dager 8.350 kr

Praktisk VA-hydraulikk

Vi tilbyr kurs i praktisk VA-hydraulikk. Målet for kurset er å friske opp basiskunnskaper og øke forståelsen for ulike problemstillinger som man møter i VA-hverdagen. Ulike øvingsoppgaver vil bli presentert med etterfølgende diskusjon og forslag til løsningsmetodikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 19.12.2016 1 dag19.12.2016 4.100 kr

Sluttkontroll VA-ledningsnett -Trykk tetthetsprøving desinfeksjon

Vi tilbyr kurs i sluttkontroll av VA-ledningsnett - trykk, tetthetsprøving og desinfeksjon. Plan og bygningslov med tilhørende teknisk forskrift (TEK) har medført strengere krav til sluttkontroll / dokumentasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 3 dager 8.350 kr

Stikkledninger - bygging og projektering

Mange aktører jobber med stikkledninger. Kommunale saksbehandlere, konsulenter, entreprenører, rørleggere og leverandører. Kurset har som mål å gi deltakerne en detaljert innføring i temaet ”stikkledninger”, både mht. tekniske og administrative løsninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager 6.300 kr

Forkurs til FROSIO (Introduksjonskurs Overflatebehandling)

En god forståelse for utfordringer knyttet til overflatebehandling og korrosjon kan gi både kortsiktige og langsiktige besparelser. Vi gir deg en enkel innføring i hvorfor overflatebehandling er viktig og hva som fører til et vellykket resultat.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 2 dager 8.695 kr

FROSIO eksamen - isolasjon praktisk

Vi tilbyr FROSIO eksamen - isolasjon praktisk. Eksamensdag for kandidater som har gått kurset men ikke tatt eller bestått praktisk eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.000 kr
Oslo Oslo 02.02.2017 1 dag02.02.2017 5.000 kr

FROSIO eksamen - isolasjon teori

Vi tilbyr FROSIO eksamen - isolasjon teori. Eksamensdag for kandidater som har gått kurset men ikke tatt eller bestått teorieksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.000 kr
Oslo Oslo 03.02.2017 1 dag03.02.2017 5.000 kr

FROSIO eksamen - overflate

Vi tilbyr FROSIO eksamen - overflate. Eksamensdag for kandidater som har gått kurset men ikke tatt eller bestått eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 20.01.2017 1 dag20.01.2017 5.000 kr
Sverige Sverige 1 dag 5.000 kr

FROSIO Isolasjon

Vi tilbyr FROSIO Isolasjon. Sertifisering av inspektører for inspeksjon av teknisk isolering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10 dager 30.000 kr
Oslo Oslo 23.01.2017 10 dager23.01.2017 30.000 kr

FROSIO-sertifisering - maling og belegg

Vi tilbyr FROSIO-sertifisering - maling og belegg. Målet med kurset er å gi kvalifiserte deltakere tilstrekkelig teoretisk grunnlag og praktisk øving til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10 dager 30.000 kr
Oslo, Økern Oslo, Økern 09.01.2017 10 dager09.01.2017 30.000 kr
Sverige Sverige 10 dager 30.000 kr

Byggdrifterfaget - teori til fagprøven

Nytt fagbrev. Har du jobbet lenge i dette yrket er fagbrev perfekt for deg. Du får en bred innføring i faget og forbereder deg til å avlegge den teoretiske delen av fagprøven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 28.01.2017 120 timer28.01.2017 19.900 kr
Lillehammer Lillehammer 23.01.2017 120 timer23.01.2017 23.500 kr
Oslo Oslo 01.03.2017 120 timer01.03.2017 25.000 kr
Trondheim Trondheim 14.03.2017 120 timer14.03.2017 20.000 kr

Byggteknikk - fagbrev

Lyst på fagbrev som tømrer, stillasbygger, murer eller betongoperatør? Har du lang og allsidig arbeidserfaring fra arbeid på bolig og næringsbygg, industribygg, rehabilitering eller byggebransjen generelt, men mangler formell kompetanse?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 02.05.2017 162 timer02.05.2017 32.760 kr

Industriteknologi VG2

Arbeidsmarkedet etterspør fagfolk. De som har dokumentert kunnskap, foretrekkes framfor ufaglærte til de best betalte og mest interessante jobbene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 02.03.2017 140 timer02.03.2017 35.240 kr

Klima, energi og miljøteknikk - VG2

Har du lang og allsidig arbeidserfaring fra arbeid som taktekker eller ventilasjon- og blikkenslager, men mangler formell kompetanse? - Da er Vg2 Klima, energi og miljøteknikk den rette opplæringen for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 04.05.2017 220 timer04.05.2017 38.850 kr

Renhold - videreutdanning i gulvbehandling og metodevalg

Har du tatt fagbrev som renholder og har lyst til å lære mer? Dette kurset er en videreutdanning med spesiell vekt på gulvbehandling og metodevalg. I tillegg lærer du for eksempel om innemiljø, mikrobiologi og HMS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 18.10.2017 27 kvelder18.10.2017 14.000 kr

Renholdsoperatør - fagbrev

Har du lang erfaring fra renholdsbransjen? Hvorfor ikke ta fagbrev som renholdsoperatør? - Et fagbrev gir gir trygghet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 26.01.2017 90 timer26.01.2017 15.900 kr
Bergen Bergen 12.09.2017 108 timer12.09.2017 21.500 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 120 timer 19.900 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 02.01.2017 96 timer02.01.2017 18.000 kr
Haugesund Haugesund 120 timer 20.500 kr
Lillehammer Lillehammer 25.01.2017 120 timer25.01.2017 23.500 kr
Oslo Oslo 02.01.2017 (+1) 96 timer02.01.2017 (+1) 18.000 kr
Sauda Sauda 120 timer 20.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 02.01.2017 96 timer02.01.2017 18.000 kr
Ski Ski 02.01.2017 96 timer02.01.2017 18.000 kr
Trondheim Trondheim 07.03.2017 100 timer07.03.2017 20.000 kr

Rørleggerfaget - fagbrev

Har du praktisk erfaring fra arbeid innen rørleggerbransjen, men mangler formell kompetanse? Da er fagbrev i rørleggerfaget noe for deg! Rent drikkevann og rensing av avløpsvann har mye å si for god hygene og miljøet i et moderne samfunn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 28.02.2017 100 timer28.02.2017 23.500 kr

Vei- og anleggsfaget - fagbrev

Veg- og anleggsfaget har vegarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområde. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehald og utbygging av infrastrukturen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 19.01.2017 80 timer19.01.2017 23.500 kr

Byggelånsoppfølging

Vi tilbyr kurs i byggelånsoppfølging med forelesere Sven Meyer, Meyer-Eiendom AS og Lasse Evensen, Lasse Evensen AS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 3.500 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.500 kr
Ullensaker Ullensaker 15.12.2016 1 dag15.12.2016 3.500 kr

Eksamen - Våtrom Grunnmodul og Modul C

Vi tilbyr eksamen våtrom grunnmodul og modul C. Ta med deg prosjektoppgaven som ble utdelt under kurset du deltok på, og som du har arbeidet med. Du benytter Byggebransjens våtromsnorm (BVN) som hjelpemiddel på eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 1 dag 2.700 kr

E-TIQ BSR2 m/ app

I forbindelse med ny Boligsalgsrapport er det lansert et nytt it-verktøy. Kurset er praktisk rettet, og du vil bli opplært i bruk av modulen i E-tiq for ny Boligsalgsrapport og appene til nettbrett. På kurset vektlegges nye endringer som er gjeldende fra 1. september 2015.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr

E-TIQ grunnkurs

Vi tilbyr E-TIQ grunnkurs med foreleser Daniel Helgesen, NTF. Grunnkurset i E-tiq vil gi deg som ny bruker eller nybegynner en gjennomgang av de viktigste funksjonene i E-tiq og befaringsappen til E-tiq.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr

Fagdager Bolig

Dette kurset retter søkelyset mot TEK 10 og hva som skjer videre. Vi ser også på måling av luft-tetthet og fukt i våtrom. Velkommen til et spennende todagerskurs!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Vika Oslo, Vika 2 dager 5.800 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 5.800 kr

Hvitvasking av penger i byggebransjen

Vi ser nærmere på problemene knyttet til fast eiendom og boligomsetning som hvitvaskingsobjekt. Frokostseminaret varer fra kl 09:00 til 12:00. Det blir en enkel frokostservering ved kurslokalet fra kl 08:30 og lunsj kl 12:00 - 13:00 for de som ønsker det.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Vika Oslo, Vika 3 timer 2.500 kr

Høstkonferansen - bygg- og eiendomsbransjen.

Vi tilbyr høstkonferansen i København. Parter i boligomsetningsbransjen peker på den danske modellen som en mulig norsk modell. Vi har invitert relevante parter til spennende debatt. Her blir utfordringer alle takstmenn møter i sin hverdag, satt på dagsorden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Danmark Danmark 2 dager 5.500 kr

Modul B - Ledelse av prosjektering og utførelse

Vi arrangerer våtromskurs etter Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Fagrådet for Våtrom (FFV) har fastsatt at prosjekterende / faglig leder for våtromsarbeider iht. BVN skal gjennomføre kurs i Grunnmodul våtrom og Modul B - Ledelse av prosjektering og utførelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager 5.800 kr

Norsk skadekonferanse

Vi tilbyr Norsk skadekonferanse. På skadekonferansen vil fageksperter fortelle om skadehåndtering og bransjenyheter. Du vil treffe bransjekollegaer og knytte nye kontakter. Forsikringsselskaper, skadeoppgjørsselskaper, skadesaneringsselskaper, advokater og takstmenn vil være representert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 dager

Rapportering av el-anlegg iht NS3600 for takstmenn

Formålet med dette kurset er å gi deg innsikt krav til elektriske anlegg, og hvordan anlegget skal vurderes av bygningstakstmann iht. NS 3600. Du vil blant annet lære hva en takstmann skal etterspørre av dokumentasjon, hva som skal kontrolleres, og hvordan tilstandsgradene skal settes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 1 dag 3.500 kr

Sentrale rettsregler for takstbransjen

Vi tilbyr kurs i sentrale rettsregler for takstbransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 3.500 kr

Skadedager

Vi tilbyr kurs i skadedager med forelesere Per Thore Pedersen og Knut Wibe-Lund.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager 5.800 kr

Spesialkurs i byggeteknikk

Byggeteknikk omfatter de fleste tekniske aspektene ved bygg. For takstmenn er dette fagområdet svært anvendt, og benyttes spesielt innenfor tilstands- og skadeanalyser. Fagområdet er også relevant for alle som jobber med eiendomsutvikling eller byggeledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 helger 15.000 kr
Sarpsborg Sarpsborg 5 dager 15.000 kr

Temadager for takstmenn

Vi tilbyr temadager for takstmenn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager 5.800 kr

Våtromskurs - Uavhengig kontroll våtrom

Vi tilbyr våtromskurset - uavhengig kontroll våtrom. Kurset gir deg en orientering om hvilke krav som stilles til kontrolløren. Du får også en god innføring i kontrollprosessen både for prosjektering og utførelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.500 kr

Våtromskurs Grunnmodul og Modul C for takstmenn

Norges Eiendomsakademi arrangerer våtromskurs for takstmenn. Kurset har en varighet på tre dager. Byggebransjens våtromsnorm blir benyttet som oppslagsverk, og du vil få en prosjektoppgave.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 3 dager 9.000 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.