Kurs i byggfag

Herunder ligger alle kurs innenfor byggefaget i hele Norge. Enten du er ute etter sertifiseringer og mesterbrev, eller vil lære mer om byggfag på hobbybasis skal du finne det du er ute etter her hvor som helst i landet. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger assistanse i søkingen.

Stillasbygger 2-5 meter

Nytt kap 17 - arbeid i høyden Alle som bygger stillas fra 2 - 5 meter skal ha 15 timer opplæring. 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 15 timer

Stillasbygger 5 - 9 meter

Nytt kap 17 - arbeid i høyden Alle som bygger stillas fra 5 - 9 meter skal ha 30 timer opplæring. 15 timer teori og 15 timer praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 30 timer

ADK 1 - resertifisering

Har du fått utstedt ADK sertifikat i 2008 eller senere? Har du behov for resertifisering av ADK sertifikatet? Norsk Rørsenter tilbyr resertifiseringskurs for de som har behov for oppfriskning og resertifisering av ADK sertifikatet!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 3.900 kr

ADK 1 kurs

Vi tilbyr kurs i ADK 1. Opplæringen gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen ca 3 uker, 105 timer 19.000 kr

ADK 1 kurs - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert ADK-1 kurs. Praksisdelen, med obligatorisk eksamen, vil bli avholdt ved Norsk Rørsenters lokaler i Drammen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 12 uker 19.000 kr

Grunnleggende VA-teknikk

Vi tilbyr grunnleggende kurs i VA-teknikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 5 dager 12.500 kr

HMS-kurs - sikkerhet i grøfter

Vi tilbyr kurs i HMS, sikkerhet i grøfter med kursleder Kjetil Flugund. Ved utførelse og prosjektering av grøftearbeid stilles det krav til kunnskap om sikringstiltak og hvilke faremomenter som kan oppstå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 4.100 kr

HMS-kurs - sikkerhet i kummer

Vi tilbyr HMS-kurs - sikkerhet i kummer. Temadagen er beregnet for operatører, teknikere o.a. i kommuner og entreprenørfirma som utfører arbeid i tilknytning til kummer og som vil forbedre sine HMS rutiner ved arbeid i kummer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 4.100 kr

Kurs i byggeledelse VA

Vi tilbyr kurs i byggeledelse VA. God byggeledelse er en forutsetning for et vellykket VA-prosjekt. Et vellykket prosjekt er et prosjekt som leveres til avtalt kvalitet, til avtalt tid og til avtalt pris. Effektiv byggeledelse kan spare kommune / tiltakshaver for betydelige kostnader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 3 dager 8.350 kr

Kurs i elektromuffesveising av PE-rør

Vi tilbyr kurs i elektromuffesveising av PE-rør. Kurset består av en teoridel og en praksisdel. I teoridelen tar man for seg materialet polyetylen, og det gis en grunnleggende innføring i materialegenskaper, med spesiell vekt på forhold som kan påvirke skjøteprosessen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager 6.300 kr

Kurs i ledningsfornyelse av VA-ledningsanlegg

Vi tilbyr kurs i ledningsfornyelse av VA-ledningsanlegg. Jobber du i en kommune som sliter med dårlige vann- og avløpsledninger Er du konsulent som jobber med fornyelse av gamle VA- ledninger? Trenger du faglig påfyll innen området ledningsfornyelse?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager 6.100 kr

Kurs i mindre avløpsanlegg - bygging og prosjektering

Vi tilbyr kurs i mindre avløpsanlegg - bygging og prosjektering. Målsettingen er at kurset skal gi deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap om prosjektering og bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg iht. gjeldende forskrifter, normer og standarder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 3 dager 8.350 kr

Kurs i mindre avløpsanlegg - forvaltning av myndighet

Vi tilbyr kurs i mindre avløpsanlegg - forvaltning av myndighet. Opprydding i spredt bebyggelse er i følge KLIF en av hovedutfordringene i forhold til EUs rammedirektiv for vann. I flere områder utgjør disse utslippene et betydelig miljøproblem, bl.a forurensning av viktige drikkevannskilder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager 6.300 kr

NS 3420 U: 2016 - VA-bransjen

Vi tilbyr kurs i NS 3420 U: 2016. Målet med dette kurset er å gi deltagerne en innføring i kodesystem og beskrivelsestekster i NS 3420 med vekt på VA-delen. Det legges stor vekt på praktiske eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 4.200 kr

Overvannsteknikk

Norsk Rørsenter introduserer kurs om overvannsteknikk med fokus på forståelse av hvilke mengder overvann som kan oppstå og tiltak for å motvirke uønskede hendelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager

Praksiskurs for ingeniører - anleggsrørlegging / VA-teknikk

Vi tilbyr praksiskurs for ingeniører. Nyttig og populært kurs for ingeniører, sivilingeniører, planleggere og andre med liten praktisk erfaring som ønsker en innføring i anleggsrørlegging / VA-teknikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 3 dager 8.350 kr

Praktisk VA-hydraulikk

Vi tilbyr kurs i praktisk VA-hydraulikk. Målet for kurset er å friske opp basiskunnskaper og øke forståelsen for ulike problemstillinger som man møter i VA-hverdagen. Ulike øvingsoppgaver vil bli presentert med etterfølgende diskusjon og forslag til løsningsmetodikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 4.100 kr

Sluttkontroll VA-ledningsnett -Trykk tetthetsprøving desinfeksjon

Vi tilbyr kurs i sluttkontroll av VA-ledningsnett - trykk, tetthetsprøving og desinfeksjon. Plan og bygningslov med tilhørende teknisk forskrift (TEK) har medført strengere krav til sluttkontroll / dokumentasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 3 dager 8.350 kr

Stikkledninger - bygging og projektering

Mange aktører jobber med stikkledninger. Kommunale saksbehandlere, konsulenter, entreprenører, rørleggere og leverandører. Kurset har som mål å gi deltakerne en detaljert innføring i temaet ”stikkledninger”, både mht. tekniske og administrative løsninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager 6.300 kr

ADK 1 - Resertifisering

Ved revisjonen av ADK1 – læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK1 sertifikatet av ”Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bardu Bardu 2 dager fra 5.100 kr
Bergen Bergen 20.11.2017 2 dager20.11.2017 fra 5.100 kr
Bodø Bodø 20.02.2017 2 dager20.02.2017 fra 5.100 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 14.11.2017 2 dager14.11.2017 fra 5.100 kr
Førde Førde 2 dager fra 5.100 kr
Gjøvik Gjøvik 2 dager fra 5.100 kr
Hamar Hamar 03.03.2017 (+1) 2 dager03.03.2017 (+1) fra 5.100 kr
Hammerfest Hammerfest 30.01.2017 2 dager30.01.2017 fra 5.100 kr
Haugesund Haugesund 2 dager fra 5.100 kr
Lillehammer Lillehammer 2 dager fra 5.100 kr
Molde Molde 22.11.2017 2 dager22.11.2017 fra 5.100 kr
Namsos Namsos 19.10.2017 2 dager19.10.2017 fra 5.100 kr
Narvik Narvik 28.08.2017 2 dager28.08.2017 fra 5.100 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 21.09.2017 2 dager21.09.2017 fra 5.100 kr
Sarpsborg Sarpsborg 22.03.2017 2 dager22.03.2017 fra 5.100 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 01.02.2017 2 dager01.02.2017 fra 5.100 kr
Skien, Skien 2 dager fra 5.100 kr
Skien, Skien 06.04.2017 2 dager06.04.2017 fra 5.100 kr
Stavanger Stavanger 20.03.2017 2 dager20.03.2017 fra 5.100 kr
Sør-Varanger / Kirkenes Sør-Varanger / Kirkenes 08.05.2017 2 dager08.05.2017 fra 5.100 kr
Tromsø Tromsø 24.04.2017 2 dager24.04.2017 fra 5.100 kr
Trondheim Trondheim 20.03.2017 2 dager20.03.2017 fra 4.600 kr
Ullensaker Ullensaker 2 dager fra 5.100 kr
Vaksdal Vaksdal 2 dager fra 5.100 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 26.06.2017 2 dager26.06.2017 fra 5.100 kr
Vestnes Vestnes 06.03.2017 2 dager06.03.2017 fra 5.100 kr
Volda Volda 04.12.2017 2 dager04.12.2017 fra 5.100 kr
Voss Voss 24.04.2017 2 dager24.04.2017 fra 5.100 kr
Ålesund Ålesund 2 dager fra 5.100 kr

ADK 1 - Sertifiserings-kurs

I henhold til Norsk Vann VA - Norm skal minst en person i grøftelaget dokumentere ADK Sertifikat. Kravet gjelder både ansvarlig for grøfta og for rørlegging. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne en opplæring som kvalifiserer til lederansvar i grøft basert på krav i ADK-ordningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 10 dager fra 14.500 kr
Arendal Arendal 03.04.2017 10 dager03.04.2017 fra 14.500 kr
Bergen Bergen 20.02.2017 10 dager20.02.2017 fra 14.500 kr
Fauske Fauske 16.10.2017 10 dager16.10.2017 fra 14.500 kr
Fredrikstad Fredrikstad 10 dager fra 14.500 kr
Førde Førde 13.02.2017 10 dager13.02.2017 fra 14.500 kr
Grong Grong 03.04.2017 10 dager03.04.2017 fra 14.500 kr
Hamar Hamar 26.04.2017 10 dager26.04.2017 fra 14.500 kr
Haugesund Haugesund 10 dager fra 14.500 kr
Kongsberg Kongsberg 06.03.2017 10 dager06.03.2017 fra 14.500 kr
Kristiansand Kristiansand 10 dager fra 14.500 kr
Molde Molde 10 dager fra 14.500 kr
Moss Moss 01.02.2017 10 dager01.02.2017 fra 14.500 kr
Narvik Narvik 02.05.2017 10 dager02.05.2017 fra 14.500 kr
Oslo Oslo 10 dager fra 14.500 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 02.05.2017 10 dager02.05.2017 fra 14.500 kr
Røros Røros 21.08.2017 10 dager21.08.2017 fra 14.500 kr
Sarpsborg Sarpsborg 01.02.2017 10 dager01.02.2017 fra 14.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 01.03.2017 10 dager01.03.2017 fra 14.500 kr
Skien Skien 10 dager fra 14.500 kr
Stavanger Stavanger 10 dager fra 14.500 kr
Steinkjer Steinkjer 06.06.2017 10 dager06.06.2017 fra 14.500 kr
Surnadal Surnadal 10 dager fra 14.500 kr
Tromsø Tromsø 02.01.2018 10 dager02.01.2018 fra 14.500 kr
Trondheim Trondheim 06.03.2017 (+2) 10 dager06.03.2017 (+2) fra 14.500 kr
Vestnes Vestnes 21.08.2017 10 dager21.08.2017 fra 14.500 kr
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 13.11.2017 10 dager13.11.2017 fra 14.500 kr

B-Modul Våtrom

Vi tilbyr kurs i B-Modul Våtrom. Våtromssertifikat for ledelse av prosjektering og utførelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 16.03.2017 2 dager16.03.2017 fra 5.700 kr
Arendal Arendal 08.06.2017 (+1) 2 dager08.06.2017 (+1) fra 5.700 kr
Bergen Bergen 27.02.2017 2 dager27.02.2017 fra 5.700 kr
Bodø Bodø 19.10.2017 2 dager19.10.2017 fra 5.700 kr
Drammen Drammen 08.03.2017 2 dager08.03.2017 fra 5.700 kr
Hamar Hamar 27.04.2017 2 dager27.04.2017 fra 5.700 kr
Harstad Harstad 21.09.2017 2 dager21.09.2017 fra 5.700 kr
Haugesund Haugesund 08.05.2017 2 dager08.05.2017 fra 5.700 kr
Hele landet Hele landet 2 dager fra 5.700 kr
Lillehammer Lillehammer 07.03.2017 2 dager07.03.2017 fra 5.700 kr
Molde Molde 27.11.2017 2 dager27.11.2017 fra 5.700 kr
Moss Moss 2 dager fra 5.700 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 15.06.2017 2 dager15.06.2017 fra 5.700 kr
Sarpsborg Sarpsborg 2 dager fra 5.700 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 24.01.2017 2 dager24.01.2017 fra 5.700 kr
Skien Skien 03.05.2017 2 dager03.05.2017 fra 5.700 kr
Stavanger Stavanger 27.03.2017 2 dager27.03.2017 fra 5.700 kr
Tromsø Tromsø 23.02.2017 2 dager23.02.2017 fra 5.700 kr
Trondheim Trondheim 29.05.2017 2 dager29.05.2017 fra 5.700 kr
Tønsberg Tønsberg 2 dager fra 5.700 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 14.12.2017 2 dager14.12.2017 fra 5.700 kr
Ålesund Ålesund 30.08.2017 2 dager30.08.2017 fra 5.700 kr

Byggeledelse VA - Byggherrens plikt og ansvar i VA-anlegg

God byggeledelse og kontroll av VA prosjekter er en forutsetning for at VA prosjekter leveres i tråd med avtalt kvalitet og pris. Potensielt er det betydelige kostnader å spare for kommunen/tiltakshaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 20.09.2017 3 dager20.09.2017 fra 7.650 kr
Bergen Bergen 3 dager fra 7.650 kr
Bodø Bodø 27.11.2017 3 dager27.11.2017 fra 7.650 kr
Førde Førde 3 dager fra 7.650 kr
Hamar Hamar 3 dager fra 7.650 kr
Hammerfest Hammerfest 12.06.2017 3 dager12.06.2017 fra 7.650 kr
Molde Molde 11.10.2017 3 dager11.10.2017 fra 7.650 kr
Stavanger Stavanger 3 dager fra 7.650 kr
Tromsø Tromsø 03.07.2017 3 dager03.07.2017 fra 7.650 kr
Trondheim Trondheim 06.02.2017 3 dager06.02.2017 fra 7.650 kr
Ålesund Ålesund 17.08.2017 3 dager17.08.2017 fra 7.650 kr

Fagbrev - Tømrerfaget

Vi tilbyr kurs til fagbrev - tømrerfaget. Målet med kurset er å gi deltakerne det teoretiske grunnlaget til å kunne bestå eksamen og få godkjent teori til fagbrev i tømrerfaget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Askim Askim 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Bergen Bergen 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Bodø Bodø 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Fredrikstad Fredrikstad 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Grimstad Grimstad 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Halden Halden 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Hemsedal Hemsedal 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Kongsberg Kongsberg 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Kongsvinger Kongsvinger 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Kristiansand Kristiansand 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Kristiansund Kristiansund 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Lillehammer Lillehammer 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Marnardal Marnardal 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Molde Molde 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Namsskogan Namsskogan 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Odda Odda 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Oslo Oslo 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Ringerike / Hønefoss Ringerike / Hønefoss 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Sandefjord Sandefjord 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 8 helger fra 18.900 kr
Skien Skien 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Sogndal Sogndal 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Stavanger Stavanger 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Stor-Elvdal Stor-Elvdal 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Sør-Varanger / Kirkenes Sør-Varanger / Kirkenes 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Tromsø Tromsø 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Trondheim Trondheim 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Trysil Trysil 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Tønsberg Tønsberg 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Østre Toten Østre Toten 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr
Ålesund Ålesund 11.02.2017 8 helger11.02.2017 fra 18.900 kr

Grunnmodul og A - Modul Våtrom - Våtromssertifikat

Vi tilbyr kurs i Grunnmodul og A - modul Våtrom - Våtromssertifikat. Dokumenter din kompetanse innen våtroms arbeid. Invester i Sertifikat og skaff deg og din bedrift konkurransefortrinn og samtidig ha dokumentasjon i orden!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 16.11.2017 16.11.2017 8.250 kr
Arendal Arendal 10.05.2017 (+1) 10.05.2017 (+1) 8.250 kr
Asker Asker 8.250 kr
Askim Askim 8.250 kr
Bergen Bergen 01.02.2017 01.02.2017 8.250 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 27.03.2017 27.03.2017 8.250 kr
Drammen Drammen 08.02.2017 08.02.2017 8.250 kr
Fauske Fauske 13.02.2017 13.02.2017 8.250 kr
Fredrikstad Fredrikstad 8.250 kr
Hamar Hamar 03.04.2017 (+2) 03.04.2017 (+2) 8.250 kr
Hammerfest Hammerfest 24.08.2017 24.08.2017 8.250 kr
Haugesund, Haugesund 8.250 kr
Haugesund, Bokn Haugesund 8.250 kr
Kristiansand Kristiansand 09.02.2017 09.02.2017 8.250 kr
Lillehammer Lillehammer 15.02.2017 (+2) 15.02.2017 (+2) 8.250 kr
Mandal Mandal 08.05.2017 08.05.2017 8.250 kr
Molde Molde 13.02.2017 13.02.2017 8.250 kr
Moss Moss 8.250 kr
Notodden Notodden 8.250 kr
Oslo Oslo 8.250 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 12.10.2017 12.10.2017 8.250 kr
Sandnes Sandnes 8.250 kr
Sarpsborg Sarpsborg 8.250 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 8.250 kr
Skien Skien 05.04.2017 05.04.2017 8.250 kr
Sogndal Sogndal 8.250 kr
Stavanger Stavanger 13.03.2017 13.03.2017 8.250 kr
Sør-Varanger / Kirkenes Sør-Varanger / Kirkenes 08.06.2017 08.06.2017 8.250 kr
Tromsø Tromsø 8.250 kr
Trondheim Trondheim 24.04.2017 24.04.2017 8.250 kr
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 22.11.2017 22.11.2017 8.250 kr
Ålesund Ålesund 06.09.2017 06.09.2017 8.250 kr

Innføring i ADK1

2-dagers kurs for deg som ønsker innføring i ADK1 (Vann & avløp)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2017 2 dager20.11.2017 Fra 5.100 kr
Bodø Bodø 20.02.2017 2 dager20.02.2017 Fra 5.100 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 14.11.2017 2 dager14.11.2017 Fra 5.100 kr
Førde Førde 2 dager Fra 5.100 kr
Hammerfest Hammerfest 30.01.2017 2 dager30.01.2017 Fra 5.100 kr
Harstad Harstad 11.12.2017 2 dager11.12.2017 Fra 5.100 kr
Haugesund Haugesund 2 dager Fra 5.100 kr
Lenvik / Finnsnes Lenvik / Finnsnes 2 dager Fra 5.100 kr
Molde Molde 22.11.2017 2 dager22.11.2017 Fra 5.100 kr
Namsos Namsos 19.10.2017 2 dager19.10.2017 Fra 5.100 kr
Narvik Narvik 28.08.2017 2 dager28.08.2017 Fra 5.100 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 21.09.2017 2 dager21.09.2017 Fra 5.100 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 dager Fra 5.100 kr
Stavanger Stavanger 20.03.2017 2 dager20.03.2017 Fra 5.100 kr
Sør-Varanger / Kirkenes Sør-Varanger / Kirkenes 08.05.2017 2 dager08.05.2017 Fra 5.100 kr
Tromsø Tromsø 24.04.2017 2 dager24.04.2017 Fra 5.100 kr
Trondheim Trondheim 13.03.2017 2 dager13.03.2017 Fra 5.100 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 26.06.2017 2 dager26.06.2017 Fra 5.100 kr
Vestnes Vestnes 06.03.2017 2 dager06.03.2017 Fra 5.100 kr
Volda Volda 04.12.2017 2 dager04.12.2017 Fra 5.100 kr
Voss Voss 22.05.2017 2 dager22.05.2017 Fra 5.100 kr

Oppdateringskurs B-modul Våtrom

Vi tilbyr oppdateringkurs av våtromssertifikat modul B. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått oppdatert sine kunnskaper om våtrom og kjennskap til ny oppdatert BVN.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 16.03.2017 1 dag16.03.2017 fra 2.750 kr
Bergen Bergen 1 dag fra 2.750 kr