Kurs i anbud, lover og kontraktsforståelse

Avtaler og kontrakter

Kurset avtaler og kontrakter er under utarbeidelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Plan- og bygningsloven - Hvilke krav stilles

Vi tilbyr kurs i plan- og bygningsloven - Hvilke krav stilles. Ny Plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2010. Forskriftene til loven TEK10 og SAK10 er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 24.11.2016 1 dag24.11.2016 3.250 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 28.10.2016 1 dag28.10.2016 3.250 kr

Plan- og bygningsloven - Hvilke krav stilles

Vi tilbyr kurs i plan- og bygningsloven - Hvilke krav stilles. Ny Plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2010. Forskriftene til loven TEK10 og SAK10 er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og bygningsloven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.250 kr

Kontraktsjus for ingeniører

Vi tilbyr kontraktsjus for ingeniører. Kurset gir deg en dynamisk innføring i alminnelig kontraktsrett, med vekt på bygge- og entrepriserett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 1 dag 3.500 kr

Overtagelsesforretning

Vi tilbyr kurs i overtagelsesforretning med foreleserne Lasse Evensen, Lasse Evensen AS og Sven Meyer, Meyer-Eiendom AS. Kurset har en teoretisk del og en praktisk del.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr
Stavanger Stavanger 17.11.2016 1 dag17.11.2016 3.500 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.500 kr
Ullensaker Ullensaker 16.12.2016 1 dag16.12.2016 3.500 kr

Anbudskonkurranser

Kurset går i dybden på viktige problemer som kan oppstå i anbudskonkurranser, og viser gjennom praksis hvordan disse kan løses.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 03.11.2016 1 dag03.11.2016 4.950 kr

Hvordan vinne anbud - for leverandører

Kurset viser med konkrete råd, hvordan du bør skrive anbudet ditt for å få best mulig vinnersjanser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 21.11.2016 1/2 dag21.11.2016 2.150 kr

Lær kunsten å vinne offentlige anbud

Grunnkurs for leverandører, inkludert nytt regelverk fra 2016 Er du klar for det offentlige markedet med offentlig anskaffelser og kontrakter? Det offentlig gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig. Offentlig anskaffelser kan være et redskap for verdiskapning for din bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.12.2016 2 dager06.12.2016 fra 10.950 kr
Oslo, Larkollen Oslo, Larkollen 2 dager fra 10.950 kr
Ålesund Ålesund 2 dager fra 10.950 kr

Etablering av NS-ISO 9001:2015 i bedriften

Dette kurset fokuserer på etablering av kvalitetsstyring i bedriften og legger vekt på en "hands-on" tilnærming for hvordan man effektivt skal få på plass et nytt system i virksomheten, eller eventuell oppjustering av et slikt styringssystem.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 2 dager Fra 7.600 kr

Kravhåndtering og tvisteløsning i prosjekter

Konflikter medfører usikkerhet, er ressurskrevende, tar fokus og gir ofte dårlige løsninger. Det ligger stor verdi i god kravhåndtering og tvisteløsning. I dette kurset gis praktisk veiledning for hvordan krav håndteres, konflikter unngås, og hvordan man løser tvister.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 2 dager fra 7.800 kr

Praktisk kontraktstyring ved anskaffelser og prosjekter

Samspillkontrakter er for alvor på vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Det er stort behov for å forstå hva som ligger i samspill og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Dette kurset er praktisk rettet med fokus på samspillprosessen, kontraktdokumentene og erfaringsoverføring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 2 dager fra 8.800 kr

Samspillkontrakter- Tidlig entreprenørinvolvering/insentivkontr.

Samspillkontrakter er for alvor på vei inn i bygg- og anleggsbransjen. Det er stort behov for å forstå hva som ligger i samspill og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Dette kurset er praktisk rettet med fokus på samspillprosessen, kontraktdokumentene og erfaringsoverføring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 2 dager fra 7.800 kr

Totalentreprise - NS 8407

NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser er den nye kontraktsstandarden for totalentrepriser i Norge. Kontraktsstandarden ble vedtatt av Standard Norge den 1. Juli 2011, og samtidig ble den gamle standarden - NS 3431 - trukket tilbake.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 2 dager Fra 8.300 kr

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - NS 3420

Kurset skal gi brukere av NS 3420 en god oversikt og forståelse av standardens oppbygging. Du blir tryggere på bruk av NS 3420 i ditt beskrivelsesarbeid, og du vil lære hvordan du finner de bakenforliggende kravene for en NS 3420-post.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.100 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 9.100 kr
Sola Sola 2 dager 9.100 kr
Tromsø Tromsø 2 dager 9.100 kr

Kurs i NS 3420 - praktisk bruk og rettspraksis

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en meget sentral standard for bygge- og anleggsbransjen i Norge. De siste årene har det vært økt fokus på de juridiske forholdene ved standarden, fordi den i økende grad har vært tema for tvistesaker innenfor bransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.11.2016 1 dag23.11.2016 4.900 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.900 kr

Kurs i NS 3420 del T - Maler- og beleggarbeider

Malerentreprenører er oftere enn tidligere involvert i konflikter. Ulike oppfatninger om utseende av overflatebehandlingen er ofte grunnlaget for slike konflikter. Solid kunnskap om bruken av NS 3420-T er sikreste måte for deg som entreprenør å unngå konflikter på.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.900 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.900 kr
Ullensaker Ullensaker 10.11.2016 1 dag10.11.2016 4.900 kr

Kurs i NS 8405 og NS 8406 - for viderekomne

NS 8405 og NS 8406 er de mest sentrale kontraktstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge. Få frisket opp din kjennskap til NS 8405 og NS 8406 på dette dagskurset for deg med grunnleggende kunnskap om standardene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.900 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.900 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 4.900 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.900 kr
Tromsø Tromsø 09.11.2016 1 dag09.11.2016 4.900 kr

Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs

NS 8405 og NS 8406 er de mest sentrale kontraktstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge. Få en grunnleggende gjennomgang av standardene på dette grunnkurset, som blant annet tar for seg tema om hvordan standardene er bygget opp og hvordan de skal brukes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.100 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 15.11.2016 2 dager15.11.2016 9.100 kr
Tromsø Tromsø 2 dager 9.100 kr

Kurs i Rådgiverkontrakter - NS 8401 og 8402

Formålet med kurset er å gi en detaljert oversikt over innholdet i NS 8401 og NS 8402, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standardene legger på aktørene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.900 kr

Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407

Hva betyr «uten ugrunnet opphold»? Hvordan skal endringskrav, krav på vederlag og krav på fristforlengelse varsles og besvares? På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om endringer, byggherresvikt og varsling i NS 8405 og NS 8407.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 2.900 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 3 timer 2.900 kr

Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 bedriftinternt

Hva betyr «uten ugrunnet opphold»? Hvordan skal endringskrav, krav på vederlag og krav på fristforlengelse varsles og besvares? På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om endringer, byggherresvikt og varsling i NS 8405 og NS 8407.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 2.900 kr

NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk

På dette kurset blir du bedre kjent med standarden NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring gjennom erfaring fra brukere av standarden og praktiske gruppeoppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.900 kr

Offentlige anskaffelser

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i regelverket om offentlige anskaffelser, slik at du blir en bedre aktør i anskaffelsesprosessen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.900 kr

Overtagelse av bygg og anlegg - NS 8430

Selve overtakelsen av bygg og anlegg er en meget viktig del av byggeprosessen, som medfører en rekke sentrale virkninger. NS 8430 med tilhørende blanketter trådte i kraft våren 2009, og består av praktiske dokumenter til bruk ved overtakelsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.900 kr

Totalentreprise - NS 8407 (1 dag)

Formålet med kurset er å gi en detaljert oversikt over innholdet i NS 8407, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et totalentrepriseprosjekt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.900 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 22.11.2016 1 dag22.11.2016 4.900 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 4.900 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.900 kr
Stjørdal Stjørdal 1 dag 4.900 kr
Tromsø Tromsø 10.11.2016 1 dag10.11.2016 4.900 kr

Totalentreprise - NS 8407 (2 dager)

Formålet med kurset er at du skal få inngående forståelse for kontraktsreguleringen som gjelder for totalentrepriser. Dette setter deg i stand til å håndtere kontraktsforløpet på en god måte, med ivaretakelse av rettigheter og plikter, om du er byggherre, rådgiver eller totalentreprenør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 9.100 kr

Veien til kvalitetsledelse: - e-læring/klasseromskurs

I dag kreves høy kompetanse og erfaring for deg som skal etablere, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer- og prosesser i en organisasjon. Kurspakken «Veien til Kvalitetsledelse» gir deg kompetanse slik at du kan fylle rollen som Kvalitetsleder i din bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 7 dager 29.000 kr

IT-avtaler - inngåelse og oppfølging

Kurset gir et godt innblikk i sentrale tema som kunde og leverandør bør vurdere og diskutere før en IT-anskaffelse og gjennomføring av slike prosjekter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 10.11.2016 1 dag10.11.2016 fra 3.100 kr
Stavanger Stavanger 24.11.2016 1 dag24.11.2016 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.100 kr

 |  1 2 3   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.