NLP & Verdier: Den som kjenner sine verdier har nøkkelen til et bedre liv

NLP & Verdier: Den som kjenner sine verdier har nøkkelen til et bedre liv Fordypningsoppgave NLP master vår 2005 - Trude Selfors, 02.10.2007

Da vi gjennomgikk verdier på modul en traff det meg skikkelig. Jeg fikk virkelig en aha-opplevelse i forhold til mange ting. Jeg har tre barn i barneskolen og har mange ganger både ergret meg over og forundret meg over hvordan vi som foreldre til våre barn og foreldrene til våre venners barn opplever skolen og lærerne så forskjellige, hvorfor vi har så forskjellige grenser, hvorfor mine barn får ha venner inne mens andre barn ikke får ha venner inne. Og selvfølgelig har det med verdier å gjøre.

Likeledes har jeg undret meg over at jeg og min samboer utøver våre verdier på så forskjellig måte og rangerer dem så ulikt. Og jeg har spurt meg selv - hva er mine verdier i forhold til barna og hjemmet – og hva rangeres høyest og hvordan kommer verdiene mine til uttrykk – hva er min samboers verdier - og hva skjer hvis mine og min samboers verdier ikke stemmer overens?

Dette har inspirert meg til å se litt mer på dette med verdier og dette vil jeg knytte opp mot følgende to viktige verdier som vi har i vår familie – nemlig verdien ”ryddig hjem” og verdien ”aktivt hjem”.


Hva er en verdi?
VERDI er i følge kunnskapsforlagets ordbøker følgende: En egenskap, evne, ideal, følelse ell. lign. som på grunn av sin indre (moralske, åndelige) kvalitet (må, bør) settes høyt eller gis en høy rang.
Alle har vi noe vi verdsetter høyt og motiveres av. Verdier vekker følelser i oss og vi er alle drevet av følelser. Hva verdiene er kan variere. Når vi tenker på barn og familie, er det i noen hjem slik at ungene får ta med venner hjem, de får spille på PC, de får leke på stua, de kan bruke symaskin og hammer – i slike hjem er verdien ”aktivt hjem” sentral. I andre hjem må ungene spørre foreldrene om hvor mange barn de får ta med inn, de får ikke oppholde seg på stua, men være på rommet, de kan ikke ta fram symaskin eller verktøy uten at foreldrene er til stede, i slike hjem er kanskje verdien ”ryddig hjem” sentral.

En verdi er altså noe som driver oss og er viktige for oss. Alt vi gjør, gjøres med den hensikt å oppfylle en verdi – og man trenger ikke engang være klar over hvilken verdi man er i gang med å oppfylle. Man kan tro man handler på impuls eller gammel vane, eller fordi man må – men dypest sett er man i gang med å oppfylle en av verdiene sine. Kanskje setter man verdien – ”ryddig hjem”- så høyt at man ikke tillater ungene å ha med venner hjem, eller man setter barnas trivsel så høyt at man oversvømmes av rot. Alt vi gjør er styrt av våre verdier.

I vårt hjem går ungene inn og ut som det passer seg - og det ser ofte ut som en slagmark etter at sju viltre gutter har hatt krig på stua, bakt kanelsnurrer på kjøkkenet og spilt runescape på pcen i flere timer før vi kommer hjem fra jobb. Hjemme hos oss er verdien ”aktivt hjem”en viktig verdi. Jeg ønsker at verdien ”ryddig hjem” skal ha en mer sentral plass hos oss - og kjemper med den innimellom.
Verdier og motivasjon
Det er forskjellige ting som motiverer oss for å oppnå vår verdier. grovt kan man si at det som styrer oss mot en verdi er hva vi ønsker å oppnå eller unngå – og hva det er som gjør at vi vil oppnå denne verdien..
”Til- og fra-verdier”/retning
Verdier har en motivasjonsretning, med dette menes at man enten beveger seg til noe eller fra noe for å oppnå en verdi. For eksempel kan motivasjonsretningen til verdien ”god helse”, være at det oppnår man ved å unngå å spise usunn mat (fra), eller ved å bare spise sunn mat (til) – Resultatet kan bli akkurat det samme, men personene som har disse forskjellige motivasjonretningene vil nå sin verdi ”god helse” med to forskjellige fokus. Forenklet kan man si at til-verdien i denne sammenhengen er ”sunn mat” – det som du ønsker deg, og som du beveger deg mot. En fra-verdi er når du ”unngår å røyke” – det vil si at du unngår å gjøre noe, beveger deg bort fra. Til- og fraverdier har ofte den samme overordnete verdien – i dette tilfellet kan den være ”god helse”, som oppnås ved å enten bruke fra-verdien eller til-verdien

Alt du gjør vil flytte deg litt nærmere å oppnå en til-verdi og litt bort fra en fra-verdi. Du rydder altså av og til huset – både fordi du vil at det skal se ryddig og innbydende ut, men også fordi du ikke vil at det skal se ut som et bombenedslag. Noen oppnår denne verdien ved å aldri rote (fra) – mens andre oppnår den ved å rydde hele tiden (til). Ofte er det vel slik at man har litt til og litt fra – slik at man både lar være å rote så mye og også rydder litt underveis.
Verdier og årsaker
En annen viktig faktor knyttet til verdier er om man har sin verdi og oppnår sin verdi av plikt eller lyst, fordi man må og bør eller fordi man kan og får. Når det gjelder min familie og vår verdi ”ryddig hjem” hovedsaklig vår motivasjon knyttet til at man bør ha et ryddig hjem, det er absolutt mer innbydende og trivelig å komme hjem til et hus som er noenlunde ryddig. Men årsaken til at vi rydder er ikke mye knyttet opp til muligheten det gir, at vi vil og har fått muligheten til å rydde- så langt derifra.
ser vi på den andre verdien vår ”aktivt hjem” er motivasjonen stikk motsatt, vi har et ”aktivt hjem” fordi vi kan, vil og har muligheten til å ha et aktivt hjem, og overhodet ikke fordi vi bør ha et ”aktivt hjem”
Utfordringene med verdier
For meg har altså vårt rotete hjem av og til føltes som en utfordring, jeg har spurt meg selv hva er det som gjør at det så lett flyter over hos oss, hva er det med alle de støvlene som ligger slengt i den knøttlille gangen, hva skal til for at vi skal få det mer ryddig. Og jeg har funnet mange forklaringer, huset er for lite, for stort, vi har for lite skap, og de skapene vi har er for utilgjengelige, vi samarbeider ikke godt nok, vi er dårlige foreldre, vi er sløve og for lite prinsippfaste. Men handler det egentlige om det? Nei – jeg tror ikke det – nå lenger! Jeg tror det handler om mine verdier og vår families verdier – hvordan de er rangert og hva vi gjør for å oppnå våre verdier.
Bli kjent med dine verdier
Få mennesker kjenner særlig til sine verdier. De går på autopilot, drevet av verdier de ikke visste eksisterte. Vi gjør ting fordi vi vil, men vi vet ikke hvorfor vi egentlig vil gjøre det vi gjør. Ofte gjør vi ting fordi vi tidligere har gjort de samme tingene med suksess, eller fordi andre har fortalt oss at vi bør gjøre det.

Mine verdier: Tilbake til verdien ”ryddig hjem”. Etter å ha reflektert litt over mine verdier – er jeg kommet fram til at ”ryddig hjem” ikke er en veldig sentral verdi for meg, iallfall er verdien ”aktivt hjem” en mer sentral verdi.

Min samboers verdier: Min samboer har nok også verdien ”ryddig hjem” og ”aktivt hjem” – og de er nok rangert på samme måte som hos meg. Derimot tror jeg hans innhold av verdiene er svært forskjellig fra mine – i det minste når det gjelder innholdet i ”ryddig hjem” – hva som skal være ryddig og når er det ryddig nok.

For oss begge er altså verdien ”aktivt hjem” veldig sentral. Og for oss betyr et aktivt hjem at hjemmet skal være et brukshjem – og ikke et utstillingslokale. Her skal ungene kunne utfolde seg, jeg skal kunne sy, strikke, male og bake – malesakene eller symaskinen skal kunne stå framme ett par dager – slik at de er lettere tilgjengelig. Det er viktig for oss og vår måte å leve på. Derimot er innholdet og utøvelsen av verdien ”ryddig hjem” veldig forskjellig.
Gjelder dine verdier ennå?
De fleste av verdiene våre ble etablert for lenge siden, mange fikk vi som små barn, men ennå driver de oss – fordi vi rett og slett ikke vet om dem – og derfor ikke oppdaterer dem. En av mine høyest rangerte verdier er nok at hjemmet vårt skal være et hjem på barnas premisser, de er tross alt de største brukerne av hjemmet – og derfor har vi latt bruken av hjemmet preges av ungene. Jeg vokste selv opp i et hjem som ble brukt og der det sjelden ble satt stopper for aktiviteter, det som imidlertid er veldig forskjellig var at i min barndom hadde vi hushjelp som bodde hjemme hos oss og tok all ryddingen så mine foreldre oppnådde både at hjemmet kunne være aktivt og ryddig. Det oppnår ikke jeg. Derfor bør jeg kanskje revurdere mine verdier og innholdet i dem.

Min samboer vokste opp i byleilighet og hadde dermed, naturlig nok, større begrensninger når det gjaldt mulighet til å utfolde seg. Vi har nok begge mer eller mindre ubevisst tatt med oss verdier knyttet til rot og aktivitet, innholdet i og utøvelsen av disse over i voksenlivet og vårt felles familieliv.
Hvordan oppnår du dine verdier?
Vi har vanligvis bare en måte å oppnå våre verdier på ta for eksempel verdien ”ryddig hjem”.
I noen hjem oppfyller man verdien ”ryddig hjem”, ved å aldri rote, andre oppfyller verdienmed at det alltid er ryddig i de rommene som gjester ser, mens andre rydder en gang i blant, fordi denne verdien ikke er så sentral. Noen lærer barna tidlig å rydde, mens andre later til å tro at dette er noe barna lærer selv etter hvert som de vokser til. Og så lever man etter denne måten å oppnå verdier på og vurderer ikke om det er andre måter å oppnå verdien på. Hos oss oppnår vi sjelden denne verdien, mener jeg - og om det ryddes innimellom er det raskt like rotete. Når det gjelder min oppnåelse av verdien ryddig hjem – så er det ved å strekke tålmodigheten angående rot altfor langt, for så å fare rundt i huset som en furie for å få rydda opp. Min vurdering av min samboers oppnåelse av et ”ryddig hjem” er at han synes det er ryddig nok i gangen om støvlene ikke ligger i en haug på midten av gulvet – og at kjøkkenet er ryddet når koppene er satt inn i oppvaskmaskinen – at benken og komfyren ikke er vasket eller matrestene satt i kjøleskapet omfattes ikke av verdien ”ryddig hjem”, men sannsynligvis av en annen og for meg ukjent verdi.
Ranger dine verdier
Noen verdier er viktigere enn andre – men rangeringen av verdier kan være helt utenfor vår bevissthet. Resultatet kan være at vi ødsler bort tid og krefter på å oppfylle en verdi som ikke er viktig for oss i det hele tatt, mens vi fullstendig overser andre verdier som egentlig står mye høyere rangert. Dette er et veldig vanlig fenomen.

Imidlertid må jeg innrømme at etter å ha vært i andre hjem, der det glinser av nyvaskete vinduer og stuen ser ut som et utstillingslokale, kan jeg kjenne et stikk av misnøye og irritasjon når jeg kommer hjem til mitt eget rotete hus. Hvorfor klarer ikke vi å ha det slik, hvorfor er det alltid noe som ligger strødd i vår stue? Min rangering av verdien ”ryddig hjem” er nok høyere opp på verdilista, enn jeg antar min samboers er. Derfor blir min misnøye i forhold til verdien ”ryddig hjem” langt større enn hans. Han kan være såre fornøyd med ting jeg synes er helt uakseptabelt, når det gjelder rot. Når det gjelder ”aktivt hjem” er det kanskje heller litt motsatt, jeg rangerer ”aktivt hjem” høyere enn han gjør – og synes ikke rot knyttet til aktiviteter er rot – på samme måte som rot etter middag eller andre trivialiteter.

Å rangere verdiene er viktig for å finne ut hva som er viktigst - altså det man bruker mest tid og ressurser på.

Verdikonflikter
En viktig grunn til å rangere verdiene sine er at det kan være konflikter mellom to verdier, feks at vi ikke klarer å ”velge” den ene framfor den andre (som ole brumm som sier ja takk begge deler) Utfordringen blir å samordne disse verdiene – slik at de jobber sammen og ikke mot hverandre.

Det er viktig å tjene penger, men er det så viktig at du vil ofre helsa? Noen rangerer utseende høyere enn alt annet – og bruker alle sine penger på siste skrik av klær, mens det eneste de har råd å spise er havregrøt og gulrøtter. I vårt hjem er det ofte konflikter mellom verdiene ”ryddig hjem” og ”aktivt hjem”. Rot er forholdsvis greit, til en viss grense, men kan en dag bli slik at ungene våre synes er det er pinlig å ta med venner hjem til et sånt rotehus? – I så fall bør vi revurdere våre verdier! Flytte verdien ”ryddig hjem” et par hakk oppover på lista over våre familieverdier – og hjelpe ungene og oss selv slik at alle tar ansvar for å rydde – slik at vi kan kombinere verdien av et ”ryddig hjem” og et ”aktivt hjem”. Kanskje er vår egentlige verdi nå et ”trivelig hjem” – altså et hjem der det både er ryddig og mulig å utfolde seg?

Felles verdier
Eksemplet jeg har brukt så langt er stort sett knyttet til meg og min familie og våre to verdier ”ryddig hjem” og ”aktivt hjem”. De samme mekanismene gjelder både på enkeltmennesker, par, familier, samfunn, organisasjoner, bedrifter og så videre.

Fellesverdier i et samfunn eller en familie er deres felles etiske og kulturelle fundament. Når mennesker føler at de møter andre med de samme verdier føler de ofte fellesskap og tilhørighet – mens motsatt dersom verdiene ikke stemmer overens fører det ofte til uvennskap, frykt eller mistrivsel. Jeg føler meg alltid mer velkommen og trives bedre i et hjem med litt rot i krokene enn i et hjem der stua er som klippet ut av en designerkatalog. Det er sikkert fordi jeg umiddelbart føler at her har vi en felles verdi, som utøves noenlunde likt.
I grupper, organisasjoner eller sosiale systemer som familien er, er verdier en form for ikke-fysisk rammeverk som omgir alle menneskene innenfor dette systemet.
Felles verdier er limet som holder en familie, en organisasjon, eller et fellesskap sammen. Er det konflikter om verdiene oppstår disharmoni og uenighet.
I min lille kjernefamilie oppstår det dessverre forholdsvis ofte disharmoni og uenighet omkring verdiene ”ryddig hjem” og ”aktivt hjem”, innholdet av verdiene, utøvelsen av dem og rangeringen av dem.
En ting som står veldig tydelig og klart for meg etter denne gjennomgangen av verdier er at vi i vår familie trenger en skikkelig opprydding i våre felles verdier, rangeringen og innholdet av dem – samt hvordan vi skal nå dem.

Veien til verdiene og verdien av verdier
Jeg har brukt to ganske vanlige verdier for en familie i mitt eksempel her. Når man skal foreta den store oppryddingen i sine verdier må man imidlertid gripe det an bredere og dypere. Det er fordi man må bli kjent med hele spekteret av verdier som gjelder for en selv eller den enheten man er en del av. Dette settet av verdier støtter opp under en selv og ens utvikling og det rydder opp i ens konflikter mellom motstridende verdier.

Når man kjenner sine verdier føler man ofte at man er ett med seg selv og sin overbevisning og at man kan leve mer i overensstemmelse med det man tror på.

Hvilke trinn man går gjennom i forhold til å finne sine verdier vil jeg ikke komme inn på her, bare si at det er fullt mulig å bli kjent med sine verdier – det er en viktig, nyttig og lærerik øvelse – som alle som vil leve et lykkeligere liv bør unne seg.

Kort oppsummert helt til slutt vil jeg påstå at dersom du kjenner dine verdier og rangeringen av dem har du nøkkelen til et lykkeligere liv. Du vil kunne
• ta kontroll over dine handlinger og dine følelser
• prioritere og ta beslutninger, fordi du vet hva som er sant og viktig for deg.
• kjenne igjen hva du trenger for å føle at du har det bra.
• finne mange forskjellige måter å oppfylle verdiene på – i stedet for å holde på med de samme gamle tingene som før.Referanser:
Master Practioner permen fra CoachTeam as
Diverse klipp fra søk på internett, blant annet :
• The NLP Millenium project av Robert Dilts
• The Pegasus NLP Newsletter
Kunnskapsforlagets ordbøker på internett

Hjemmeside:

www.fokuser.no


Les mer om dette på: www.fokuser.no

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.